ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί στο δημόσιο τομέα

 

Αθήνα 25.1.2011, 23:46

Τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς στις δημόσιες προμήθειες παρουσίασε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Ντίνος Ρόβλιας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός (eAuction) είναι ένα από τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Άλλα στάδια της διαδικασίας είναι: η ηλεκτρονική δημοσίευση (eNotification), η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών (eSubmission), η ηλεκτρονική κατακύρωση (eAward), η ηλεκτρονική παραγγελία (eOrdering), συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών καταλόγων (eCatalogues), η ηλεκτρονική τιμολόγηση (eInvoicing) και η ηλεκτρονική πληρωμή (ePayment).

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί εφαρμόζονται μόνον όταν οι προδιαγραφές των διαγωνισμών μπορούν να προσδιοριστούν με απολύτως ακριβή τρόπο. Η χρήση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών παρέχει την δυνατότητα βελτίωσης των τιμών, αλλά και άλλων στοιχείων των προσφορών, μόνον όμως αν τα στοιχεία αυτά επιδέχονται αυτόματη αξιολόγηση με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή να είναι προσδιορίσιμα ποσοτικά, κατά τρόπο ώστε να εκφράζονται αριθμητικά ή ως ποσοστά.

Η διαδικασία
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ή ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και πριν από την κατακύρωση της προμήθειας. Του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού προηγείται η πλήρης αξιολόγηση των προσφορών και συμμετέχουν σε αυτόν οι υποψήφιοι των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού. Δηλαδή οι υποψήφιοι υποβάλλουν κανονικά της προσφορές τους, γίνεται η αξιολόγησή τους και μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργείται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. Η διεξαγωγή του γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, δηλαδή μέσω συστημάτων (πλατφόρμες), που δίνουν τη δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλλουν νέες βελτιωμένες οικονομικές προσφορές.

Οι όροι διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού αναφέρονται με λεπτομέρεια στη διακήρυξη του διαγωνισμού και λαμβάνεται μέριμνα από τις αναθέτουσες αρχές ώστε όλοι οι υποψήφιοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι και να έχουν εκπαιδευθεί σχετικά για τη χρήση της πλατφόρμας και την ηλεκτρονική υποβολή των νέων βελτιωμένων οικονομικών προσφορών τους.

Η χρήση της οποιαδήποτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας που παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι πολύ απλή και η υποδομή που πρέπει να διαθέτει ένας προμηθευτής για να συμμετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και μία σύνδεση στο διαδίκτυο. Πολύ απλή και σύντομη είναι και η εκπαίδευση των υποψηφίων αναδόχων για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, αφού κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού οι συμμετέχοντες βλέπουν στον υπολογιστή τους μία απλή οθόνη με πληροφορίες μόνο για τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά που έχει υποβληθεί και την κατάταξή τους στο διαγωνισμό. Εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν νέα βελτιωμένη προσφορά έχουν τη δυνατότητα να πληκτρολογήσουν το ποσό της νέας, βελτιωμένης προσφοράς τους και να δουν τη νέα κατάταξή τους.

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ποιοι άλλοι υποψήφιοι υποβάλλουν προσφορές ούτε ποιος είναι ο εκάστοτε μειοδότης. Αντίθετα, η επιτροπή του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα, από την έδρα της αναθέτουσας αρχής, μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο, να έχει πλήρη γνώση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για τους συμμετέχοντες, για τις προσφορές που υποβάλλουν και για την συνολική κατάταξή τους. Το χρονοδιάγραμμα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και ο τρόπος λήξης του ορίζονται στη διακήρυξη.

Η χρήση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ενδείκνυται ιδιαίτερα στους διαγωνισμούς για προμήθειες προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες και για υλικά με κοινές τεχνικές προδιαγραφές, όπου μικρή διαφορά στην μοναδιαία τιμή καταλήγει σε σημαντικό συνολικό οικονομικό όφελος.

Πιλοτική εφαρμογή
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ως κεντρικός φορέας αρμόδιος για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών έχει ξεκινήσει πιλοτικά τη χρήση της τεχνικής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού σε διαγωνισμούς που διενεργεί η ίδια και έχει ήδη εγκρίνει τη χρήση της τεχνικής αυτής και σε διαγωνισμούς που διενεργούν και άλλοι φορείς του Δημοσίου. Για τη σχετική ενημέρωση των φορέων, έχουν διοργανωθεί, μέσα στο 2010, δύο ημερίδες, όπου έγινε παρουσίαση της νέας τεχνικής και του τρόπου χρησιμοποίησης της. Επίσης, σχετική Εγκύκλιος με θέμα «Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών αγαθών με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού», απεστάλη προς όλους τους φορείς τον Αύγουστο του 2010.

Από την πλευρά της ΓΓΕ, έχουν μέχρι σήμερα διενεργηθεί ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πιλοτικά σε δύο διαγωνισμούς: για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να διενεργηθεί πάλι από την ΓΓΕ ηλεκτρονικός πλειστηριασμός για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΑΕΔ.

Από την πλευρά των φορέων του Δημοσίου και με την υποστήριξη της ΓΓΕ, έχουν προετοιμαστεί και πρόκειται άμεσα να προκηρυχθούν δύο διαγωνισμοί με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ο ένας από τον ΟΑΕΔ για την προμήθεια των εντύπων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός στις συναλλαγές του με το κοινό και ένας από το Υπουργείο Οικονομικών για την προμήθεια εκτυπωτών Laser για τις ανάγκες των ΔΟΥ.

Οι δύο πιλοτικοί πλειστηριασμοί δοκίμασαν τη συμβατότητα της διεξαγωγής τους, τόσο με την διοικητική και τεχνολογική οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όσο και με τις προκηρύξεις των διαγωνισμών και την ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τη διεξαγωγή τους δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα και οι πλειστηριασμοί ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Στην μια μάλιστα περίπτωση, επετεύχθη περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής προσφοράς κατά 3%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved