ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ποιοί αρχαιολογικοί χώροι παραχωρούνται για κινηματογράφηση και πώς

 

Αθήνα 20.4.2012, 16:34

Τους όρους και τη διαδικασία για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών λήψεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και σε μουσεία, σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο (θα τον βρείτε παρακάτω στο συνημμένο αρχείο), καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσα μνημεία ή αρχαιολογικοί χώροι, ή ιστορικοί τόποι περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο μπορούν να παραχωρηθούν για κινηματογραφήσεις, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία της κινηματογράφησης εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, στη φάση της προετοιμασίας δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η επίσκεψη του μνημείου από το κοινό, καθώς και η χρήση των πωλητηρίων και των αναψυκτηρίων του ΥΠΠΟΤ. Ο παραγωγός, επίσης, μεριμνά ώστε να μην παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μνημείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ.
2. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, εάν απαιτείται η απουσία επισκεπτών από το χώρο, τα γυρίσματα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός των ημερών και ωρών λειτουργίας του μνημείου για το κοινό, ενώ οι δαπάνες φύλαξης, οι τυχόν υπερωρίες και κάθε άλλη σχετική δαπάνη θα βαραίνει τον παραγωγό.
3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση σε τμήματα και μέλη μνημείων, καθώς και η επικόλληση ενδείξεων αρίθμησης ή άλλων σημάτων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετακίνηση διάσπαρτων λίθων ή άλλων στοιχείων από το μνημείο ή από τον περιβάλλοντα χώρο του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν στερεώσεις κατασκευών ή άλλες λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες των κινηματογραφήσεων.
4. Δεν επιτρέπεται η στερέωση φωτιστικών και ηχητικών σωμάτων ή άλλων αντικειμένων σε άμεση επαφή με τμήματα ή μέλη του μνημείου. Ο παραγωγός μεριμνά για τη σωστή μόνωση των καλωδιώσεων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εντός του αρχαιολογικού χώρου και του περιβάλλοντα χώρου του, παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη του εντεταλμένου υπαλλήλου της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
5. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή και η χρήση πυροτεχνημάτων, καπνογόνων, φωτοβολίδων και γενικά εύφλεκτων υλικών, φορητών συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού, καθώς και η χωρίς ειδική άδεια αφή κεριών και πυρσών.
6. Δεν επιτρέπεται η χρήση και ρίψη, για ειδικά σκηνοθετικά τεχνάσματα, υλικών που είναι δύσκολο να περισυλλέγουν, όπως είναι π.χ. το φελιζόλ, ο χαρτοπόλεμος κ.λπ.
7. Η ένταση εξόδου τυχόν μεγαφωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ελεγχόμενη με μέγιστο όριο τα εκατό ντεσιμπέλ και οι εκπεμπόμενες συχνότητες όχι κάτω των 40Ηζ, και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο.
8. Η είσοδος και η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων πραγματοποιείται από προκαθορισμένες προσβάσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η προσέγγιση στο χώρο βαρέων οχημάτων για τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών.
Εξαιρούνται τα οχήματα που
α) δεν υπερβαίνουν τους δέκα τόνους μικτό βάρος και εξυπηρετούν την αποκομιδή των απορριμμάτων ή τη μεταφορά των υλικών, β) μεταφέρουν άτομα με αναπηρία, γ) εξυπηρετούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, η κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία οχημάτων στους χώρους ακολουθεί ειδική διαδρομή που υποδεικνύεται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
9. Ο παραγωγός λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης.
10. Ο χώρος αποδίδεται καθαρός μετά την ολοκλήρωση της κινηματογράφησης στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, η απομάκρυνση των σκηνικών, ο καθαρισμός και εν γένει ο ευπρεπισμός του χώρου πριν και αμέσως μετά το πέρας της κινηματογράφησης βαρύνει τον παραγωγό και πραγματοποιείται με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
11. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης, ο παραγωγός λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του χώρου για την προστασία τόσο του μνημείου όσο και των συμμετεχόντων στην κινηματογράφηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση ατυχήματος, το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει.
12. Εφόσον χρησιμοποιούνται σκηνικά κατά την κινηματογράφηση, αυτά πρέπει να είναι ελαφρές κατασκευές. Αποκλείονται οι μεγάλες και βαριές κατασκευές, που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο μνημείο.
Δεν επιτρέπεται η στήριξη σκηνικών και σκαλωσιών πάνω στο μνημείο. Δεν επιτρέπονται εργοταξιακές δραστηριότητες βαριάς μορφής, αλλά επιτρέπεται η απλή συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση ολο− κληρωμένων, λυόμενων και ελαφρών κατασκευών, οι οποίες προσαρμόζονται στο χώρο. Για τη μεταφορά, εγκατάσταση και αποξήλωση τόσο των σκηνικών όσο και του λοιπού εξοπλισμού της κινηματογράφησης, καθώς και για την επίλυση άλλων τεχνικών προβλημάτων, να προηγείται συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.
13. Ο παραγωγός υποχρεούται να επιδείξει, κατά την πρώτη μέρα του γυρίσματος, την απόδειξη καταβολής των τελών υπέρ ΤΑΠ, για όσες μέρες παραχωρήθηκε η άδεια λήψης.

Παραχώρηση μουσειακών χώρων
Τα δημόσια μουσεία, είτε αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα των Εφορειών Αρχαιοτήτων, είτε πρόκειται για ειδικές περιφερειακές υπηρεσιακές μονάδες, μπορούν να παραχωρηθούν για κινηματογραφήσεις, χωρίς όμως την ύπαρξη σκηνικών παρεμβάσεων και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1. Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία της κινηματογράφησης εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο. Σε κάθε περίπτωση, στη φάση της προετοιμασίας δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η κίνηση των επισκεπτών, τόσο στους εκθεσιακούς, όσο και στους άλλους χώρους του μουσείου (πωλητήριο, αναψυκτήριο κλπ). Ο παραγωγός, επίσης, μεριμνά ώστε να μην παρακωλύονται τυχόν εργασίες που πραγματοποιούνται στο μουσείο από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ.
2. Κατά τη διάρκεια του γυρίσματος, εάν απαιτείται η απουσία επισκεπτών από το μουσειακό χώρο, τα γυρίσματα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός των ημερών και ωρών λειτουργίας του μουσείου, ενώ οι δαπάνες φύλαξης, οι τυχόν υπερωρίες και κάθε άλλη σχετική δαπάνη θα βαραίνει τον παραγωγό.
3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε μετακίνηση αντικειμένων, εκθεμάτων, εποπτικού ή υποστηρικτικού υλικού κλπ. στους εκθεσιακούς ή τους λοιπούς μουσειακούς χώρους.
4. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σκηνογραφικού ή άλλου τύπου επέμβαση επί του μουσειακού κελύφους, των προθηκών, των ελεύθερα ιστάμενων αντικειμένων κλπ.
5. Δεν επιτρέπεται η στερέωση φωτιστικών και ηχητικών σωμάτων ή άλλων αντικειμένων σε άμεση επαφή με τα εκθέματα ή το μουσειακό κέλυφος. Ο παραγωγός μεριμνά για τη σωστή μόνωση των καλωδιώσεων, καθώς και για τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Δεν επιτρέπεται να γίνεται καμία επέμβαση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου, παρά μόνο σε συνεννόηση και υπό την επίβλεψη του εντεταλμένου υπαλλήλου του μουσείου.
6. Η ένταση εξόδου τυχόν μεγαφωνικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι ελεγχόμενη με μέγιστο όριο τα εκατό ντεσιμπέλ και οι εκπεμπόμενες συχνότητες όχι κάτω των 40Ηζ, και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο.
7. Η στάθμευση των οχημάτων ή μηχανημάτων στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου πραγματοποιείται σε συνεννόηση με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο.
8. Ο παραγωγός λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση της καθαριότητας και της ευταξίας κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης. Ο μουσειακός χώρος αποδίδεται καθαρός μετά την ολοκλήρωση της κινηματογράφησης στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη, ενώ ο ευπρεπισμός του βαρύνει τον παραγωγό και πραγματοποιείται με την εποπτεία της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων/ Μουσείου.
9. Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης, ο παραγωγός λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του χώρου για την προστασία τόσο του μουσείου όσο και των συμμετεχόντων στην κινηματογράφηση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτή− των/ Μουσείου. Σε περίπτωση ατυχήματος, το Ελληνικό Δημόσιο ουδεμία ευθύνη φέρει.
10. Ο παραγωγός υποχρεούται να επιδείξει, κατά την πρώτη μέρα του γυρίσματος, την απόδειξη καταβολής των τελών υπέρ ΤΑΠ, για όσες μέρες παραχωρήθηκε η άδεια λήψης.

Χορήγηση αδειών
Η διαδικασία χορήγησης αδειών έχει ως εξής:

Α. Με την παρεμβολή έμψυχων ή σκηνικών
Η περίπτωση αυτή αφορά κυρίως στα ντοκιμαντέρ ή τις ενημερωτικές - δημοσιογραφικές τηλεοπτικές εκπομπές και προϋποθέτει ότι στα γυρίσματα δεν θα πραγματοποιηθούν λήψεις που θα περιλαμβάνουν πρόσωπα. Εξαιρούνται αρχαιολόγοι ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τη διαχείριση του μνημείου.

Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης.
2. Αντίγραφο του σεναρίου (εξιστόρηση της υπόθεσης) προκειμένου να εξεταστεί η ιστορική του ακρίβεια σε σχέση με το μνημείο και τα γεγονότα που περιγράφονται.
3. Κατάλογος και περιγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος.
4. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.

H αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου- να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ−ΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της την παραπέμπει, εντός επτά  εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον γνωμοδότηση.

Β. Με την παρεμβολή έμψυχων (χωρίς σκηνικά)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
α). Ταινίες μυθοπλασίας
Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης με πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο, τε−
χνολογικός εξοπλισμός και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος).
2. Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την οποία να τεκμηριώνεται ότι το σενάριο δεν προβάλει τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
3. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου- να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον γνωμοδότηση.

β) Ντοκιμαντέρ ή τηλεοπτικές εκπομπές Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης, με πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο,
τεχνολογικός εξοπλισμός).
2. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης. Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον γνωμοδότηση.

Γ. Με την παρεμβολή έμψυχων και σκηνικών
Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
α) Ταινίες μυθοπλασίας.
Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχι− στον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης με πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο, τεχνολογικός εξοπλισμός και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στη κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος).
2. Βεβαίωση από τη Δ/νση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την οποία να τεκμηριώνεται ότι το σενάριο δεν προβάλει τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
3. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον γνωμοδότηση.

β) Οι τηλεοπτικές εκπομπές.
Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης.
2. Πλήρης τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο, τεχνολογικός εξοπλισμός και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος.
3. Βεβαίωση από τη Δ/νση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την οποία να τεκμηριώνεται ότι το σενάριο δεν προβάλει τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
4. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει −σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση − εφόσον πληρονται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον γνωμοδότηση.

Δ. Για διαφημιστικές ταινίες
Για την παραχώρηση άδειας λήψης διαφημιστικών ταινιών κοινωνικού και εμπορικού χαρακτήρα το αίτημα κατατίθεται στην οικεία Εφορεία Αρχαιοτήτων Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει:
1. Αίτηση του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης.
2. Πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο, τεχνολογικός εξοπλισμός και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στην κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος)
3. Δήλωση του εντεταλμένου παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλει -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου- να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΙΠΚΑ, ΔΒΜΑ, ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμον γνωμοδότηση.

Κινηματογράφηση σε μουσεία
Εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενοι παραπάνω όροι, όσον αφορά το μουσειακό κτήριο αλλά και τα εκθέματα, μπορούν να πραγματοποιηθούν κινηματογραφικά γυρίσματα, χωρίς όμως την ύπαρξη σκηνικών παρεμβάσεων.
Γ1. Ταινίες μυθοπλασίας
Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων - Μουσείο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης με πλήρη τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο, τεχνολογικός εξοπλισμός και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στη κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος)
2. Βεβαίωση από τη Δ/νση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την οποία να τεκμηριώνεται ότι το σενάριο δεν προβάλει τη βία, το ρατσισμό ή το σεξισμό και δεν παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
3. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο οφείλει σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση - εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμον γνωμοδότηση.
Γ2. Οι τηλεοπτικές εκπομπές
Για την έκδοση της άδειας λήψης απαιτούνται:
1. Αίτηση του παραγωγού ή του εντεταλμένου παραγωγού στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την πραγματοποίηση της κινηματογράφησης.
2. Πλήρης τεκμηρίωση του αιτήματος (εξιστόρηση της υπόθεσης, συντελεστές, συνεργείο, τεχνολογικός εξοπλισμός και κάθε περιγραφή που διευκολύνει στη κατανόηση των συνθηκών γυρίσματος).
3. Δήλωση του παραγωγού με την οποία δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν οι όροι της παρούσας απόφασης.

Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων/ Μουσείο οφείλει σύμφωνα με την παρούσα υπουργική απόφαση -εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την παραχώρηση του μνημείου- να διαβιβάσει το αίτημα εντός πέντε εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΠΟΤ (ΔΜΕΕΠ), η οποία με τη σειρά της το παραπέμπει, εντός επτά εργάσιμων ημερών, στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμον γνωμοδότηση.

Στην περίπτωση κινηματογραφήσεων σε υπαίθριους, δημόσιους χώρους του σύγχρονου αστικού τοπίου, όπου στον πολεοδομικό ιστό παρεμβάλλονται μνημεία, τα γυρίσματα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς άδεια από το ΥΠΠΟΤ, στο βαθμό που η κινηματογράφηση δεν εστιάζει στο μνημείο και δεν αφορά άμεσα ή έμμεσα σε αυτό.

* Ακολουθεί κατάλογος με τους προς παραχώρηση αρχαιολογικούς χώρους ανά Περιφέρεια.


 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων
Αρχαιολογικός Χώρος Μαρώνειας
Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος
Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων
Ανακτορούπολη − εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης
Ανακτορικό συγκρότημα Γαλερίου, Θεσσαλονίκη
Αρχαία Όλυνθος
Αρχαία Στάγειρα - περιβάλλων χώρος
Αρχαιολογικός Χώρος Αμφίπολης
Αύλειος χώρος Βασιλικών Τάφων Βεργίνας
Αρχαιολογικός Χώρος Λόγγου, Έδεσσα
Σχολή Αριστοτέλη, Μίεζα
Αρχαιολογικός Χώρος Δίου
Αρχαιολογικός Χώρος Λειβήθρων
Σπήλαιο Πετραλώνων
Λουτρά Παράδεισος, Θεσσαλονίκη
Παζάρ Χαμάμ, Θεσσαλονίκη
Μπεζεστένι, Θεσσαλονίκη
Ροτόντα, Θεσσαλονίκη
Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη
Γενί Τζαμί, Θεσσαλονίκη
Επταπύργιο φρούριο, Θεσσαλονίκη
Κινστέρνα Οδού Ολυμπιάδος, Θεσσαλονίκη
Πύργος Τριγωνίου, Θεσσαλονίκη
Πλατεία Διοικητηρίου, Θεσσαλονίκη
Κάστρο Πλαταμώνα
Πύργος Προσφορίου Ουρανούπολης
Μεσαιωνικός οικισμός Σιδηροκαυσίων (Στάγειρα)

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δισπηλιό, Καστοριά
Αρχαία πόλη Αιανής, Κοζάνη
Ελληνιστική πόλη Πετρών Αμυνταίου
Ελληνιστική πόλη Φλώρινας
Ναός Αγίου Αχιλλείου, Πρέσπες

Περιφέρεια Ηπείρου
Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης
Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης
Αρχαιολογικός Χώρος Ορράου
Αρχαιολογικός Χώρος Πύργου Ραγίου
Αρχαιολογικός Χώρος Ελέας, Παραμυθιά
Ακρόπολη Ιτς Καλέ, Ιωάννινα
Φρούριο Άρτας
Αρχαιολογικός Χώρος Πασσαρώνας, Μεγάλο Γαρδίκι

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ανάκτορο Αρχαίας Δημητριάδας
Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας
Ναός Απόλλωνα, Μητρόπολη
Αρχαιολογικός Χώρος Πυθίου, Όλυμπος
Σπήλαιο Θεόπετρας
Τέμενος Οσμάν Σαχ (Κουρσούμ Τζαμί), Τρίκαλα
Πύλη Τρικάλων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Παλαιόπολη Κέρκυρας - υπαίθριος χώρος Mon Repos
Σπήλαιο Δρογγαράτη Κεφαλληνίας
Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας
Κάστρο Άσου Κεφαλληνίας
Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας
Νέο Φρούριο Κέρκυρας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αρχαίο θέατρο Οινιάδων
Αρχαίο θέατρο Μακύνειας
Θέρμες Αγίου Θωμά, Μεσολόγγι
Αρχαιολογικός Χώρος ρωμαϊκής γέφυρας Πατρών
Αρχαιολογικός Χώρος μυκηναϊκού νεκροταφείου
Βούντενης είσοδος, χώρος στάθμευσης
Αρχαιολογικός Χώρος Πορτών Ωλένιας − είσοδος, χώρος στάθμευσης
Αρχαιολογικός Χώρος μυκηναϊκού οικισμού Χαλανδρίτσας Φαρρών
Αρχαιολογικός Χώρος Λεπρέου
Αύλειος χώρος Νέου Μουσείου Ολυμπίας
Κάστρο Πάτρας
Φρούριο Ρίου
Κάστρο Χλεμούτσι, Κυλλήνη
Φρούριο Αντιρρίου
Φρούριο Ναυπάκτου
Φρούριο Βόνιτσας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αρχαιολογικός Χώρος Θερμοπυλών
Ακρόπολη αρχαίας Πρόερνας - Νέο Μοναστήρι
Πάρκο μπροστά από τον Αρχαιολογικό Χώρο Ορχομενού
Αρχαιολογικός Χώρος Δαφνηφόρου Απόλλωνα, Ερέτρια
Αρχαιολογικός Χώρος ιερού Αρτέμιδος, Αυλίδα
Σπηλιά Νταβέλη, Αττική
Κωρύκειο Άντρο, Φωκίδα
Φρούριο Καράμπαμπα, Χαλκίδα
Φρούριο Μπούρτζι, Κάρυστος
Κάστρο Λαμίας
Κάστρο Δομοκού
Κάστρο Άμφισσας

Περιφέρεια Αττικής
Αρχαιολογικοί πεζόδρομοι Διονυσίου Αρεοπαγίτου,
Αποστόλου Παύλου και Αδριανού, Αθήνα
Βιβλιοθήκη Αδριανού, Αθήνα
Αρχαία Αγορά Αθηνών και Στοά Αττάλου
Ρωμαϊκή Αγορά Αθηνών
Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου - περιβάλλων χώρος
Ολυμπιείο Αθηνών - ΝΔ πλάτωμα όπισθεν του ναού
Αρχαιολογικός Χώρος Κεραμεικού - αύλειος χώρος έμπροσθεν του Μουσείου
Ιερό Ποσειδώνα, Πόρος
Αρχαιολογικός Χώρος Κολώνας - αύλειος χώρος Μουσείου, Αίγινα
Αρχαιολογικός Χώρος Ραμνούντα - χώρος μεγάλης Βελανιδιάς, δίπλα στο φυλάκιο
Αρχαιολογικός Χώρος ιερού Βραυρωνίας Αρτέμιδος - περιβάλλων χώρος
Αρχοντικό Κουντουριώτη, Ύδρα
Κάστρο Κυθήρων

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Κορίνθου
Αρχαιολογικός Χώρος Ισθμίας
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Νεμέας
Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου
Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου Περαχώρας
Αρχαία Αγορά Άργους - περιβάλλων χώρος
Θέατρο Άργους
Αρχαία Τίρυνθα - εξωτερικά της Ακρόπολης
Στάδιο Αρχαίας Μεσσήνης
Ωδείο Αρχαίας Μεσσήνης
Μυστράς - πλατεία Κ. Πύλης
Κάστρο Μονεμβασιάς - Πλατεία Χρυσαφίτισσας
Κάστρο Μονεμβασιάς - Πλατεία Ελκόμενου
Κάστρο Μονεμβασιάς - Άγιος Νικόλαος
Πλατεία Πύργου Τζανετάκη στην Κρανάη, Γύθειο
Φρούριο Παλαμηδίου, Ναύπλιο
Μπούρτζι, Ναύπλιο
Κάστρο Ακροκορίνθου
Κάστρο Καλαμάτας
Κάστρο Πύλου
Τάφρος Κάστρου Μεθώνης
Συγκρότημα Πύργου Μούρτζινου, Καρδαμύλη

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Αρχαιολογικός Χώρος Ηραίου, Σάμος
Προϊστορικός οικισμός Θερμής, Λέσβος
Αρχαιολογικός Χώρος Πολιόχνης, Λήμνος
Αρχαιολογικός Χώρος Εμποριού, Χίος
Αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας, Λήμνος
Αρχαιολογικός Χώρος Αρχοντικίου, Ψαρά
Ανάβατος − πλατεία οικισμού, Χίος
Φρούριο Μυτιλήνης
Γενί Τζαμί, Μυτιλήνη
Τσαρσί Χαμάμ, Μυτιλήνη
Φρούριο Μήθυμνας Λέσβου
Φρούριο Σιγρίου Λέσβου
Αρχοντικό Βαρελτζίδαινας, Πέτρα Λέσβου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αρχαιολογικός Χώρος Υρίων, Νάξος
Αρχαιολογικός Χώρος Κιονίων, Τήνος
Σπήλαιο Αντιπάρου
Αγορά Κομπεταλιαστών, Δήλος
Ωδείο Ακρόπολης Ρόδου
Στάδιο Ακρόπολης Ρόδου
Ακρόπολη αρχαίας Κάμιρου
Ωδείο Κω
Ασκληπιείο Κω
Ακρόπολη Νισύρου
Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Τάφρος, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Προμαχώνας Αγίου Γεωργίου, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Πύλη Amboise, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Ξενώνας Αγίας Αικατερίνης, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Κατάλυμα Ισπανίας, Μεσαιωνική πόλη Ρόδου
Κάστρο Νεραντζιάς, Κως
Αρχοντικό Νικολαΐδη, Πάτμος

Περιφέρεια Κρήτης
Κνωσός - περιβάλλων χώρος
Φαιστός - περιβάλλων χώρος
Γόρτυνα - περιβάλλων χώρος
Μινωική πόλη Γουρνιών, Λασίθι
Αγορά αρχαίας Λατούς, Λασίθι
Αγορά αρχαίας Δρήρου, Λασίθι
Αρχαιολογικός Χώρος Απτέρας, Χανιά
Σπήλαιο Σφενδόνη Ζωνιανών, Ρέθυμνο
Καζάρμα Σητείας
Σπιναλόγκα
Οχυρώσεις Ηρακλείου
Φρούριο Φιρκά, Χανιά
Επιπρομαχώνας Lando, Χανιά
Δυτική τάφρος, Χανιά
Φρούριο Σούδα, Χανιά
Φρούριο Φορτέτζα, Ρέθυμνο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved