ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Τι αλλάζει σχετικά με τις άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

 

Αθήνα 27.4.2014, 17:08

Στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης (υποπαράγραφος Η3) προβλέπεται ότι τροποιούνται διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 51/2006 σχετικά με τις άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.

Οι αλλαγές αφορούν:
1. Την υποχρέωση ανανέωσης (αντί θεώρησης) κάθε τρία έτη των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
2. Την μεταβίβαση των εν λόγω αδειών, όπου ορίζεται ότι οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς κα αμεταβίβαστες και περιορίζεται το δικαίωμα μεταβίβασής τους στο ή στην σύζυγο ή σε έναν εκ των συνοικούντων και προστατευομένων τέκνων και μόνο σε περίπτωση θανάτου ή ανίατης ασθένειας ή μόνιμης αναπηρίας του κατόχου αδείας.

Αναλυτικά:

Μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών
Το στοιχείο 4 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του π.δ.51/2006 (Α΄53) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι επαγγελματικές άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2323/1995 (Α’ 145) για χρονική περίοδο τριών (3) ετών και ανανεώνονται κάθε φορά ισόχρονα με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου Δήμου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, εφόσον όλες οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος προϋποθέσεις εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του αδειούχου.
Με αποφάσεις των αρμοδίων υπηρεσιών καθορίζονται, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής  της αίτησης και η προθεσμία ανανέωσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη του ενός (1) μηνός από τη λήξη της άδειας. Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών.
Για την ανανέωση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελματικών αδειών υποβάλλουν εντός της προθεσμίας που ορίζει η απόφαση και επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.»
Τα στοιχεία 1 και 2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του π.δ.51/2006 (Α΄53) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες. Κατ’ εξαίρεση, με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου Δήμου, για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται άπαξ μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στο/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων και προστατευομένων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον διαθέτουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του παρόντος:
α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και
β) σε περίπτωση ανίατης ασθένειας ή μόνιμης αναπηρίας του κατόχου με την προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών που αποδεικνύουν την επικαλούμενη στην αίτηση ιδιότητα.
2. α) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτε¬ραιότητας, γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή.».
Όλες οι υφιστάμενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31η Οκτωβρίου 2014 και έκτοτε εφαρμόζεται η περίπτωση 1 της παρούσας υποπαραγράφου.
Κάθε διάταξη αντίθετη προς την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved