ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχέδιο νόμου για τη δημιουργία Επενδυτικού Ταμείου

Αθήνα 14.11.2013, 15:32

Σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, που αναμένεται να απαλύνει το πρόβλημα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, παρουσίασε σήμερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης (παρακάτω).   

Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, το σχέδιο νόμου υπογραμμίζει τη σαφή δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη σύσταση του Ταμείου χωρίς καθυστερήσεις, ενώ για το χαρακτήρα του Ταμείου είπε: "Δεν θα είναι ένα ακόμα Ταμείο. Δε θα έχει επικαλύψεις με υφιστάμενα εργαλεία. Θα έχει αξιόπιστους διεθνείς εταίρους και management με εγνωσμένη εμπειρία. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε μέχρι εδώ. ¶ξιζε όμως η προσπάθεια, διότι η δημοσιονομική προσαρμογή δεν φτάνει. Η αναπτυξιακή διάσταση είναι περισσότερο από αναγκαία. 


Ν. Μηταράκης: «Μετά από συστηματικές προσπάθειες αρκετών μηνών, είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να καταθέσουμε το νομοσχέδιο για τη σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης  χαρακτήρισε το Ταμείο "σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση νέων πόρων στην ελληνική οικονομία". Και συμπλήρωσε: "Ο στόχος να βγούμε από την κρίση, απαιτεί την εξωστρέφεια της οικονομίας. Η προσέλκυση νέων πόρων, η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό στην πραγματική οικονομία, είναι πολύ κρίσιμη για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρόν Ταμείο μας δίνει το όχημα το οποίο εντός του 2013 θα έχει νομοθετηθεί για να μπορέσει από το 2014 νΆ αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης".

* Ακολουθούν το σχέδιο νόμου και άλλο υλικό με τη μορφή ερωταπαντήσεων που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο. 


Το σχέδιο νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ …….. 
¶ρθρο ………
Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συστήσει Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταμείο (fund) με την επωνυμία «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο» (Institution for Growth in Greece) και έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο θα διέπεται από τους νόμους του Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 
2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα επενδύει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά με σκοπό τη διοχέτευση πόρων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα έχει ως στόχο την εξασφάλιση κέρδους για της επενδυτές του, υποστηρίζοντας συγχρόνως την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας. 

¶ρθρο ……….
Δράσεις του Ταμείου
1. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα δύναται: (i) να χρηματοδοτεί ΜΜΕ με ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, (ii) να χρηματοδοτεί έργα υποδομής με ίδια κεφάλαια, δάνεια, εγγυήσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, (iii) να συμμετέχει σε κεφάλαια επενδυτικών συμμετοχών και επενδυτικού κινδύνου. 
2. Η οικονομική στήριξη με τη μορφή επιχειρηματικών δανείων θα παρέχεται πάντοτε με τη μεσολάβηση Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα λειτουργούν ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση.  Οι επενδύσεις και οι χρηματοδοτήσεις θα γίνονται με όρους αγοράς.

¶ρθρο ………
Δομή του Ταμείου – Μετοχές
1. Στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα συμμετέχουν ως επενδυτές το Ελληνικό Δημόσιο, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί και ιδιώτες επενδυτές. 
2. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο δύναται να συσταθεί ως επιχειρηματικό κεφάλαιο τύπου «ομπρέλας» (umbrella fund), διαιρούμενο σε διαφορετικά υποκεφάλαια για κάθε δραστηριότητά του με διακριτή δομή, διοίκηση, διάρκεια και ξεχωριστό σύνολο στοιχείων ενεργητικού. Οι επενδυτές θα δύνανται να επενδύουν σε οποιοδήποτε υποκεφάλαιο. 
3. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα μπορεί να εκδίδει για κάθε υποκεφάλαιο διαφορετικές κατηγορίες μετοχών, οι οποίες θα διαφοροποιούνται σε σχέση με το προφίλ κινδύνου που συνδέεται με κάθε κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε κατηγορίας μετοχών θα καθορίζονται ελεύθερα και θα περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, αλλά δεν μπορεί να συνίστανται σε οποιαδήποτε ειδική μεταχείριση κάποιου μετόχου κατά παρέκκλιση των αρχής της ισότητας των μετόχων στην ίδια κατηγορία μετοχών. Μετοχές αυξημένου κινδύνου καλύπτονται κατά πρώτον από το Ελληνικό Δημόσιο, μη αποκλειομένου άλλου επενδυτή.

¶ρθρο ………
Συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο
1. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο δεν θα ξεπερνά το [50%] του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου αυτού, ποσοστό το οποίο θα υπολογίζεται συνολικά για όλα τα υποκεφάλαια κατά το χρόνο κάλυψης του συνόλου των συμμετοχών. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επενδύσει στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο το ποσό των τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (¤350.000.000) Ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά σε χρονικό διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος και θα προέλθει από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή/και το ΕΣΠΑ (2014-2020), με ένταξη της σχετικής δαπάνης στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. 
2. Ο τρόπος, ο χρόνος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις χρηματοδότησης του  Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου από το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι διαδικασίες συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο Επενδυτικό και Αναπτυξιακό Ταμείο.
3. Επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου σε οποιοδήποτε πρόσωπο και η ολική ή μερική παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου από τα δικαιώματα προτίμησης κατά τη συμμετοχή στις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

¶ρθρο ……….
Διοίκηση του Ταμείου
1. Η διαχείριση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα ανατεθεί κατόπιν σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα διεξαχθεί από το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, σε ξεχωριστό διαχειριστή για κάθε υποκεφάλαιο, εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011), όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/14/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 (ΕΕ L 145/31.5.2013).
2. Η διοίκηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα εφαρμόζει αυστηρούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης προς εξασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, της δίκαιης μεταχείρισης των επενδυτών και της επιτυχούς διεκπεραίωσης των εργασιών του Ταμείου. Κανένας επενδυτής δεν μπορεί να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης, εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στα καταστατικά έγγραφα του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου. Το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας συγκεκριμένων αποφάσεων του Ταμείου που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένη επένδυση ή χρηματοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγμένα επίπτωση σε θέματα εθνικής ασφάλειας. 
3. Η σύνθεση και η λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου καθώς και τα καθήκοντα αυτών θα καθορίζονται στο καταστατικό του Ταμείου, στο οποίο θα περιγράφεται και η ευθύνη των προσώπων που ασκούν τη διοίκηση έναντι των επενδυτών. Η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου θα γίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή ειδικά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα κατόπιν έκδοσης κοινής απόφασης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνονται το καταστατικό και τα λοιπά ιδρυτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα σύσταση και λειτουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση αυτών. Τα καταστατικά και συστατικά έγγραφα του Ταμείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) τη διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου αυτού, β) το σκοπό του κάθε υποκεφαλαίου, γ) τις κατηγορίες των μετοχών, τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου και τους όρους συμμετοχής νέων μετόχων, δ) τους όρους άσκησης της διαχείρισης, την εξουσία του διαχειριστή  και τους περιορισμούς της εξουσίας αυτής, στ) την αμοιβή του διαχειριστή, ζ) τον τρόπο διανομής των κερδών και του προϊόντος της ρευστοποίησης των επενδύσεων, η) τη διαδικασία τροποποίησης και του καταστατικού, τους λόγους καταγγελίας της σύμβασης, θ) τη διαδικασία ελέγχου και αντικατάστασης του διαχειριστή, ι) τη διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών, ια) τα δικαιώματα των μετόχων συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου και τον τρόπο άσκησής τους ιβ) τη σύσταση επενδυτικών και εποπτικών επιτροπών και τον τρόπο λειτουργίας αυτών και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία. 


***   ***   ***


Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο
1. Ποια θα είναι τα κεφάλαια του Ταμείου και ποιος θα τα εισφέρει; Πόσα θα εισφέρει το Ελληνικό Δημόσιο;
Τo Ελληνικό Δημόσιο θα επενδύσει το ποσό των 350 εκατ. ευρώ, με χρηματοδοτικές πηγές το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ. Το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα διαχειρίζεται το ταμείο θα γίνει γνωστό όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους επενδυτές. Ήδη π.χ. κατά την επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας κ. Β. Σόιμπλε στην Αθήνα είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεννόησης με τη γερμανική KfW με το οποίο η γερμανική τράπεζα δηλώνει έτοιμη να υποστηρίξει την πρωτοβουλία και να εξετάσει, σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση, επένδυση ύψους έως 100 εκατ. ευρώ στο Ταμείο. Επιπλέον έχει συμφωνηθεί κατ αρχήν η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρός της κ. Β. Χόγιερ, το Ίδρυμα Ωνάση έχει δεσμευτεί για τη συμμετοχή του ενώ διεξάγονται συζητήσεις με άλλους υποψήφιους, όπως το γαλλικό ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Caisse des Depots).

2. Θα έχει το Δημόσιο την απόλυτη πλειοψηφία των μετοχών;
Το τελικό ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα υπερβαίνει  το 50% του μετοχικού κεφαλαίου στο τέλος της διαδικασίας κεφαλαιοποίησης του Ταμείου. 

3. Ποιος και με ποια διαδικασία θα ορίζει τη διοίκηση του Ταμείου;
Το Ταμείο θα διοικείται από επαγγελματικό management διεθνούς εμβέλειας που θα επιλεγεί  από τους μετόχους του κατά τις προβλέψεις του Καταστατικού του, μετά από διαφανή διαδικασία επιλογής , με βάση τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους διαχειριστές κεφαλαίων. Εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στα συλλογικά όργανα διοίκησης θα είναι οι Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης ή εκπρόσωποί τους που θα  ορίζονται με υπουργική απόφαση.

4. Ποιος και με ποια διαδικασία θα αποφασίζει ποιες επενδυτικές προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν και ποιες όχι;
Οι επενδυτικές προτάσεις θα αξιολογούνται από τη διοίκηση του Ταμείου και η απόφαση κατά τη διεθνή πρακτική θα λαμβάνεται από επιτροπή επενδύσεων, η οποία θα αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα μέλη εγνωσμένης επαγγελματικής εμπειρίας.

5. Σε ποιους τομείς θα επενδύει το Ταμείο;
Το Ταμείο θα παρέχει κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες για χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με ευνοϊκούς όρους. Επίσης, θα παρέχει κεφαλαιακή στήριξη σε ΜΜΕ συμμετέχοντας στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Τρίτον, θα χρηματοδοτεί έργα υποδομής που δεν καλύπτονται απευθείας από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

6. Υπάρχουν ήδη πληθώρα εργαλείων για την παροχή ρευστότητας, εγγυήσεων κλπ. στις ΜΜΕ, όπως για παράδειγμα τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΤΕΑΝ. Τι διαφορετικό θα προσφέρει το Ταμείο ώστε να κρίνεται απαραίτητη η σύστασή του;
Στόχος του Ταμείου είναι να λειτουργήσει κατά βάση ως πλατφόρμα για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελληνική Οικονομία. Επίσης στόχος του είναι να βοηθήσει ενεργά στην αντιμετώπιση του μεγάλου  προβλήματος ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και τις ΜΜΕ με παροχή δανείων φθηνότερου κόστους (χαμηλότερου επιτοκίου) στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Το Ταμείο δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει τα υπάρχοντα εργαλεία, αντιθέτως σκοπό έχει να τα συμπληρώσει ούτως ώστε να αυξηθεί η συνολική θετική επίδρασή τους στην ρευστότητα της οικονομίας. Για παράδειγμα το Επενδυτικό Ταμείο θα μπορεί να αποκτά μετοχική συμμετοχή σε ΜΜΕ, κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ΕΤΕΑΝ. Επίσης θα μπορεί να παρέχει ανακυκλούμενα κεφάλαια κίνησης ή αναχρηματοδοτήσεις δανείων  υγειών ΜΜΕ, που επίσης εκφεύγουν της δραστηριότητας του ΕΤΕΑΝ.

7. Γιατί επελέγη ως έδρα του Ταμείου το Λουξεμβούργο;
Η επιλογή αυτή έγινε για λόγους ευελιξίας και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τη λειτουργία αντίστοιχων θεσμών. Περαιτέρω επελέγη για τη διευκόλυνση επενδυτών τρίτων χωρών, πλην της Ελλάδας, να χρηματοδοτήσουν το Ταμείο και, εμμέσως, την ελληνική οικονομία, που είναι και το ζητούμενο. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει τελικά περισσότερη σημασία είναι ότι το Ταμείο θα δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και θα επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις.

8. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να πάρει δάνειο από το Ταμείο; Οι επιχειρηματίες θα έρχονται σε απευθείας επαφή ή μέσω τραπεζών;
Οι επιχειρήσεις θα έρχονται σε επαφή με το Ταμείο για δάνεια μέσω των Ελληνικών Τραπεζών κατά το επιχειρησιακό μοντέλο της KFW ή άλλων αντίστοιχων οργανισμών.

9. Με τι επιτόκια θα χορηγούνται τα δάνεια; Θα είναι το τρέχον επιτόκιο της αγοράς ή χαμηλότερο; Θα απαιτούνται εξασφαλίσεις;
Ο στόχος του Ταμείου είναι να εκμεταλλευτεί την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση των βασικών εταίρων (KFW, EIB, Γαλλικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ούτως ώστε το επιτόκιο χορηγήσεων στις ΜΜΕ (μέσω των ελληνικών τραπεζών) να είναι σημαντικά χαμηλότερο από το σημερινό. Οι εξασφαλίσεις θα ορίζονται με τραπεζικά κριτήρια.

10. Το ν/σ προβλέπει διάφορες κατηγορίες κεφαλαίων που θα αντανακλούν τα επίπεδα συνδεδεμένου ρίσκου. Υπάρχει κίνδυνος να υποστεί το Δημόσιο όλες τις επισφάλειες και οι τρίτοι επενδυτές να πάρουν τις αποδόσεις από τις «σίγουρες» επενδύσεις;
Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την συνήθη  διεθνή πρακτική θα αναλάβει το πρώτο και υψηλότερο επίπεδο κεφαλαιακού ρίσκου με στόχο την επιτυχή δημιουργία πλατφόρμας προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελληνική Οικονομία. Αυτό το ρίσκο άλλωστε αναλαμβάνει ήδη το Ελληνικό Δημόσιο με τους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους χωρίς μάλιστα κανείς άλλος να συμμετέχει σε αυτό. Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά υπεραξίες από το συμμετοχή του στο Ταμείο, κάτι που δεν ισχύει για τις ενισχύσεις του αναπτυξιακού νόμου.

11. Γιατί προβλέπονται ξεχωριστές διοικήσεις για κάθε Υπο-ταμείο; 
Η διοίκηση  του Ταμείου θα είναι ενιαία. Ωστόσο,  κατά τα διεθνή πρότυπα μπορεί να συνιστώνται υποταμεία για διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Καθένα από τα ταμεία αυτά είναι λογικό να χρειάζεται managers με αντίστοιχη διοικητική εμπειρία διαχείρισης επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

12. Έχουν γίνει μελέτες για τη σκοπιμότητα ίδρυσης του Ταμείου και από ποιους φορείς;
Έχει γίνει μελέτη από τη διεθνή εταιρία Oliver Wyman για τη σκοπιμότητα ίδρυσης του ταμείου, από την οποία προέκυψε ότι υπάρχει σημαντικό κενό χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 15 – 18 δις. ευρώ. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας του Ταμείου. Έχει γίνει επίσης πρόσφατα μελέτη της διεθνούς εταιρίας Finance in Motion για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ η οποία καταγράφει τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις ελλείψεις και αδυναμίες τους και καταγράφει τις ανάγκες σε νέα χρηματοδοτικά προϊόντα όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την πλευρά τόσο των ελληνικών τραπεζών όσο και των επιχειρήσεων.
13. Από ποιους προετοιμάζεται το Ταμείο;  
Το Ταμείο προετοιμάζεται από ομάδα εργασίας που αποτελείται από εκπροσώπους των βασικών χρηματοδοτών,  δηλαδή της KfW, της ΕΤΕπ, του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, του Caisse des Depots και των υπουργείων Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών με την υποστήριξη του Invest in Greece.

14. Γιατί προτιμήθηκε η λύση του Ταμείου αντί της ίδρυσης Τράπεζας;
Γιατί στο υπάρχον τραπεζικό περιβάλλον της Ελλάδας, που έχει οδηγηθεί σε μεγάλη συγκέντρωση για λόγους ασφάλειας, θα ήταν πολύ δύσκολο να ιδρυθεί νέα τράπεζα, η οποία  θα απαιτούσε έτσι κι αλλιώς περισσότερα κεφάλαια και θα λειτουργούσε σε πολύ αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον το ταμείο μπορεί να λειτουργήσει πολύ πιο ευέλικτα σε σχέση με μια Τράπεζα, ενώ σε αντίθεση με τις τράπεζες μπορεί να αποκτά μετοχική συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

15. Έχει συμφωνήσει η τρόικα με τη σύσταση του Ταμείου;
Έχει συμφωνήσει και μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά για την ίδρυση και το αντικείμενο δραστηριότητας του Ταμείου στο τελευταίο επικαιροποιημένο μνημόνιο.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved