ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η πρώτη Έκθεση ΣΕΒ για το επιχειρηματικό περιβάλλον

Αθήνα 25.2.2014, 4:21

Την πρώτη ετήσια Έκθεση για το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Δημήτρης Δασκαλόπουλος, στους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη και Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, «η Έκθεση συγκεντρώνει σημαντικά ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια που καθηλώνουν την επιχειρηματικότητα, αποτυπώνει δε και αξιολογεί τις πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης, ενώ διατυπώνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις  και προτάσεις άρσης των εμποδίων.

Το υπουργείο συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στην προτεραιότητα που έχει θέσει για τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

Η σχετική μελέτη, που θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δυο εβδομάδες, καταγράφει τις πλέον επιβαρυντικές και «ενοχλητικές» υποχρεώσεις, θα επισημάνει ποιες από τις υποχρεώσεις αυτές προκαλούν τα μεγαλύτερα διοικητικά βάρη και θα προτείνει την κατάργησή τους προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ευνοηθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρηματικότητα εν γένει στη χώρα μας».

Πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση, με το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει αναλάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες για τη μείωση της γραφειοκρατίας:
• Καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους όχι μόνο με τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και με τους φορείς, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς. Ένα ευκρινές φωτοαντίγραφο –εγγράφου που έχει εκδοθεί από Δημόσια Αρχή- αρκεί πλέον για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

• Καταργείται από 1η Ιουλίου 2014 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Δηλώσεις
«Πολλές από τις προτάσεις που υιοθετεί ο ΣΕΒ στην πρώτη ετήσια έκθεση επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα βρουν τη θέση τους στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2014 – 2020», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε: «Επιπλέον, πέραν των δράσεων που θα ενταχθούν στο καινούργιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου θέλω να αναφερθώ σε δύο άμεσες πρωτοβουλίες του: Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες το υπουργείο θα παραλάβει από τον ΟΟΣΑ την ολοκληρωμένη έκθεση για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Επίσης, την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε και θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο που έχει εκπονήσει το υπουργείο για την επιλογή των γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών στη δημόσια διοίκηση. Ένα νομοσχέδιο – τομή στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων, μια τομή που δίνει έμφαση όχι μόνο στα αντικειμενικά κριτήρια αλλά στην ανάγκη να μπορούμε να ταιριάζουμε τις προϋποθέσεις των συγκεκριμένων θέσεων με τις ικανότητες των υποψηφίων».

Από την πλευρά του ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα μία σειρά από μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που τείνουν σε μια μικρότερη παρέμβαση του κράτους, σε μία απελευθέρωση των αγορών. Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία που παρουσίασε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο νόμος - πλαίσιο για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων. Μια παρέμβαση σφαιρική, συνολική, που αφορά σε κάθε τύπο αδειοδότησης και σε κάθε τύπο επιχείρησης. Στεκόμαστε ιδιαίτερα στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, γιατί η επιχειρηματικότητα σημαίνει απασχόληση». 

«Ο εκσυγχρονισμός του κράτους είναι η βασική προϋπόθεση για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της κοινωνίας μας», επισήμανε ο κ. Δασκαλόπουλος. «Η βιώσιμη έξοδος από την κρίση προς την ανάκαμψη, επιτάσσει τη ριζική αναδιάταξη του κράτους: αναδιάταξη θεσμική, οργανωτική και λειτουργική. Τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα τον τελευταίο καιρό, προωθούνται πολλαπλές απόπειρες μετασχηματισμού του κράτους. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η επιχειρηματικότητα ειδικά –όπως και η κοινωνία γενικότερα– χρειάζεται ένα κράτος που να στέκεται δίπλα της, όχι απέναντί της.  Η σύγχρονη επιχειρηματικότητα βλέπει ένα σύγχρονο κράτος ως τον φυσικό της σύμμαχο. Και την κοινωνία ως τον τελικό δικαιούχο της προόδου. Το ζητούμενο είναι η δραστική απλούστευση του θεσμικού πλαισίου και των κανόνων στους οποίους υπόκεινται οι επιχειρήσεις και του τρόπου εφαρμογής τους από το κράτος». 

Ο ίδιος εξήγησε ότι ο ΣΕΒ προτείνει ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο βασισμένο σε οκτώ άξονες. Οι άξονες αυτοί μπορεί να πάρουν τη μορφή projects, τα οποία θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας 2014 – 2020. 

Η Έκθεση
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, η ετήσια Έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο θεσμικό εργαλείο για την διαχρονική παρακολούθηση της πορείας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και των επί μέρους μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης και του ρυθμιστικού πλαισίου.

Ειδικότερα, η Ετήσια Έκθεση 2014 συγκεντρώνει τα κυριότερα ρυθμιστικά και διοικητικά εμπόδια που καθηλώνουν την επιχειρηματικότητα για καθεμία από τις 13 περιοχές επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με τις οποίες ασχολείται το Παρατηρητήριο, αποτυπώνει δε και αξιολογεί τις πρόσφατες προσπάθειες μεταρρύθμισης. Επιπλέον, η Έκθεση διατυπώνει για κάθε περιοχή συγκεκριμένες και ρεαλιστικές κατευθύνσεις και προτάσεις άρσης των εμποδίων.

Η Έκθεση είναι το αποτέλεσμα ενός μηχανισμού που έχει δημιουργήσει ο ΣΕΒ για την καταγραφή, μέτρηση, αξιολόγηση και άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα. Αναλυτικότερα, για την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης το Παρατηρητήριο έχει αξιοποιήσει:
- τα αποτελέσματα της έρευνας «Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα: Η Άποψη των Επιχειρήσεων» που διεξήγαγε το Παρατηρητήριο το 2013,
- το Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων του Παρατηρητηρίου, στο οποίο συμμετέχουν περίπου 40 κλαδικοί και περιφερειακοί σύνδεσμοι εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας, και που αποτελεί ένα κρίσιμο σύνδεσμο με την επιχειρηματική κοινότητα,
- την τεχνογνωσία και την εμπειρία μίας ομάδας εμπειρογνωμόνων, η σύνθεση της οποίας καλύπτει το σύνολο των περιοχών ενδιαφέροντος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, και
- την Διαδικτυακή Πύλη του Παρατηρητηρίου, όπου η επιχειρηματική κοινότητα καταγράφει τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σημαντική επίσης για την εκπόνηση της Έκθεσης ήταν και η συνεργασία του Παρατηρητηρίου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο OECD και η World Bank, και άλλους θεσμικούς φορείς, όπως η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Task Force).


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved