ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το νέο σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο

Αθήνα 15.4.2014, 23:55

Ένα νέο σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο έθεσε για διαβούλευση το υπουργείο Ανάπτυξης, λίγες εβδομάδες προτού κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή (θα το βρείτε παρακάτω μαζί με την αιτιολογική έκθεση).

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

1. Κωδικοποιείται όλη η νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο. Σε ένα νόμο θα περιλαμβάνονται πλέον όλες οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές και τις βιολογικές αγορές. Το ίδιο ισχύει και για τις άδειες που χορηγούνται στους πωλητές, τις άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου (με όχημα), το καθεστώς των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και τις εμπορικές εκθέσεις.
Συγκεντρώνονται 15 νομοθετήματα σε ένα νόμο, ώστε εύκολα και με ασφάλεια δικαίου, ο καθένας στο εξής θα γνωρίζει τί ισχύει.

2. Οι θέσεις των πωλητών στους τόπους εμπορίου θα αποφασίζονται με ετήσια δημόσια κλήρωση, παρουσία Δικαστικού, βάσει και των προτάσεων του ΟΟΣΑ. Το μέρος όπου στήνεται ο πάγκος ενός πωλητή σε μια λαϊκή παίζει σημαντικό ρόλο και μέχρι σήμερα υπήρχαν ορισμένα περιθώρια παρερμηνειών ή και υπόνοιες για συναλλαγές. Γι' αυτό  δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο κατανομής των θέσεων, στις οποίες θα εναλλάσσονται οι πωλητές κάθε χρόνο.

3. Επιτρέπονται περισσότερα προϊόντα στις λαϊκές αγορές, ενώ οι επαγγελματίες θα μπορούν να συνδυάζουν κατηγορίες προϊόντων που δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα, βάσει και των προτάσεων του ΟΟΣΑ. Δηλαδή, θα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στις αγορές αλλά και διευκόλυνση για τον καταναλωτή, καθώς πλέον στις λαϊκές θα βρίσκει κανείς και άλλα προϊόντα όπως π.χ. αλλαντικά, ζυμαρικά παραδοσιακού τύπου κλπ. Ταυτόχρονα, θα επηρεασθούν θετικά και οι τιμές καθώς οι επαγγελματίες, συνδυάζοντας πλέον κατηγορίες προϊόντων,  θα επιτύχουν οικονομίες κλίμακος.

4. Ρυθμίζεται ο σαφής χωροταξικός διαχωρισμός, μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών, στις λαϊκές, προστατεύοντας τον ανταγωνισμό. Μέχρι τώρα οι άδειες δίνονται είτε σε παραγωγούς είτε σε επαγγελματίες πωλητές που δεν είναι παραγωγοί, με κοινωνικά κριτήρια. Στο εξής, αλλού θα στήνονται οι πάγκοι των παραγωγών που πωλούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και αλλού των επαγγελματιών -και με διαφορετική σήμανση- για να ισχύει ο ανταγωνισμός μεταξύ ίδιων ομάδων πωλητών  και να ξέρει ο καταναλωτής τί αγοράζει και από ποιον.

5. Θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις και για πρώτη φορά και ποινικές κυρώσεις, για λόγους προστασίας του καταναλωτή, αλλά και του νομίμου εμπορίου. Όποιος, για παράδειγμα, διαθέτει μη ασφαλή τρόφιμα θα τιμωρείται με τουλάχιστον 3 μήνες φυλάκιση. Εισάγονται, επίσης, σοβαρές κυρώσεις για όσους δεν τηρούν τους κανόνες, π.χ. όποιος απασχολεί υπάλληλο με "μαύρη εργασία" θα έχει ποινή τουλάχιστον 3 μηνών, ενώ όποιος πουλάει χωρίς άδεια ,φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους -ενώ πριν υπήρχε μόνον διοικητικό πρόστιμο.

6. Εισάγεται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου  για την καταπολέμηση του παραεμπορίου. Στις αρχές κάθε μήνα, οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών υποχρεούνται επί ποινή εκπτώσεως από το αξίωμά τους,  να αποστέλλουν συγκεκριμένα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του Συντονιστικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου. (ΣΥΚΑΠ) Τα στοιχεία αυτά αφορούν: το είδος των αδειών που χορηγήθηκαν, τον αριθμό των θέσεων πωλητών, τα διακινούμενα προϊόντα , τους ελέγχους που έγιναν και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν. Με την ηλεκτρονική βάση, εξασφαλίζεται διαφάνεια που προστατεύει προληπτικώς το νόμιμο εμπόριο, αλλά δίνει και την ευκαιρία στο ΣΥΚΑΠ να επεμβαίνει άμεσα σε περίπτωση όπου διαπιστώσει πρόβλημα. Το ΣΥΚΑΠ κατά το 2013 καταγράφει σημαντική πρόοδο: έγιναν 131.349 έλεγχοι (αύξηση 431% σε σχέση με το 2012), ενώ κατασχέθηκαν 10.793.372 προϊόντα (αύξηση 425 %).


* Ακολουθεί το σχέδιο νόμου και η αιτιολογική έκθεση.Σχέδιο Νόμου για την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και προσδιορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών.     

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, δημοτικό ή εκκλησιαστικό,  ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.  
2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»: δημόσιοι,  δημοτικοί χώροι προσδιορισμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πωλητές όπου επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. 
3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου»: Κάθε κατασκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.  
4. «Λαϊκή Αγορά»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα που   προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος. 
5. «Λαϊκή Αγορά παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας (Βιολογική Λαϊκή Αγορά)»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο, όπου οι  αδειούχοι παραγωγοί διαθέτουν αποκλειστικά βιολογικά προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
6. «Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που ασκείται με τη χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 
7. «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο και ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά καθώς και οι καντίνες. 
8. «Υπαίθρια οργανωμένη αγορά»: συγκεκριμένος και καθορισμένος χώρος όπου διενεργούνται εμποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώνονται με την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευμάτων.
9. «Προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας»: Τα προϊόντα, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαίθριου εμπορίου, κατόπιν μικρής κλίμακας επεξεργασίας ή μεταποίησης που πραγματοποιείται από τον παραγωγό και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσής του. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Άρθρο 3
Λειτουργία των λαϊκών αγορών
1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.  
2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά περίπτωση, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας με αποφάσεις των οικείων οργάνων των Δήμων.
3. Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Mητροπολιτικής Eνότητας Θεσσαλονίκης και των Δημοτικών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται ιδίως θέματα όπως: 
α) οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, 
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείων, 
γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, 
δ) καθαριότητα του χρησιμοποιουμένου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση συλλογή των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών - συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών, 
ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόμενο των πινακίδων που υποχρεούνται οι πωλητές να τοποθετούν σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης, ιδίως το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθμό μητρώου, την περιοχή παραγωγής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, 
στ) ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων και του στεγάστρου του, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο τρόπος εμφάνισης και συμπεριφοράς των πωλητών.  

Άρθρο 4
Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών
1. Για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιοι φορείς είναι ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής και ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Μετά από ειδικά εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατόπιν μη δεσμευτικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Οργανισμού και μετά από γνώμη του οικείου Δήμου και της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, χωροθετείται και καθορίζεται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν μεταφορά και επέκτασή τους. Η πρόταση του Οργανισμού αποστέλλεται με επιμέλεια του οικείου Περιφερειάρχη στον Δήμο και στην Αστυνομική Αρχή, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός τριάντα (30) ημερών, άλλως ο Περιφερειάρχης εκδίδει την απόφαση χωρίς τη γνώμη τους. 
2. Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, η ίδρυση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν αλλαγή και επέκτασή τους καθορίζονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται μόνον σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής πρόσκλησης του οικείου Δήμου. Οι Δήμοι, προκειμένου για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός των ορίων της χωρικής τους αρμοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθμό των θέσεων της νέας λαϊκής και τον ακριβή τόπο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την έγκρισή του. 
3. Η κατάργηση λαϊκής αγοράς γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή του οικείου Δήμου αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές
1. Με απόφαση του οικείου Δήμου, η οποία εγκρίνεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας,  από τον οικείο Περιφερειάρχη,   καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητών για όλες τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρμοδιότητα, ο οποίος συναρτάται με τον πληθυσμό του δήμου βάσει τελευταίας απογραφής.
2. Οι Δήμαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν οπωσδήποτε και κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. 
3. Για την τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις, διενεργείται δημόσια κλήρωση είτε στην έδρα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, είτε στην έδρα του οικείου Δήμου αντίστοιχα. Η κλήρωση διενεργείται μια  φορά το χρόνο, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, από τριμελή επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η λαϊκή αγορά, από πίνακα όλων των Πρωτοδικών με αλφαβητική σειρά. Υπέρβαση της σειράς επιτρέπεται μόνο για λόγους ανώτερης βίας, που βεβαιώνονται από τον προϊστάμενο του Πρωτοδικείου στην έγγραφη εντολή του στον επόμενο στη σειρά Πρωτοδίκη και για όσο χρόνο διαρκεί η ανώτερη βία. 
4. Η πρόσκληση για τον ορισμό του Προέδρου, αποστέλλεται από τον αρμόδιο φορέα στον Προϊστάμενο του οικείου Πρωτοδικείου τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, η οποία ορίζεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα και αναγράφεται στη σχετική πρόσκληση. Ο αρμόδιος φορέας ενημερώνει εγγράφως τις οργανώσεις των πωλητών και αναρτά την σχετική απόφαση στην διαδικτυακή ιστοσελίδα του. Η απόφαση, η οποία εκδίδεται το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, την προθεσμία, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής τους, τις θέσεις που προέρχονται από επέκταση ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών ή τις κενές θέσεις καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
5. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, εκτός από τον Πρόεδρο, και δυο (2) μέλη, τα οποία προσκαλούνται από τους αντίστοιχους φορείς τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης και τα οποία είναι:
α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα καθώς και ένας εκπρόσωπος των τριών σωματείων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Οργανισμού, οι οποίοι συμμετέχουν στην επιτροπή με τη σειρά που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 26 του παρόντος αντίστοιχα, εκ περιτροπής.  
β) Για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας, ένας υπάλληλος του οικείου δήμου και ένας εκπρόσωπος των κατωτέρω, εκ περιτροπής:
β.α) της Ομοσπονδίας Συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας περιφέρειας, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές. 
β.β) της Ομοσπονδίας Συλλόγων επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, με βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων μελών στις τελευταίες εκλογές. 
6. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου συγκροτούνται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς τους και με αποφάσεις των περιφερειακών συμβουλίων των οικείων Περιφερειών, για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό. Σε περίπτωση που εντός είκοσι (20) ημερών από την λήψη της πρόσκλησης δεν καταστεί δυνατό να οριστεί το τρίτο μέλος της παραγράφου 5, αυτό ορίζεται με τις αποφάσεις της παρούσας παραγράφου.
7. Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι πωλητές προϊόντων στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθορίζονται σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των υφιστάμενων θέσεων κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθμό των πωλητών συγκεκριμένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών. Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους. 
8. Η κενή θέση που προέρχεται από μη ανανέωση της άδειας παραγωγού ή επαγγελματία καλύπτεται μόνο από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού. 
10. Οι υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 5 του παρόντος, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους οικείους φορείς για τις κενές θέσεις που προκύπτουν για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε γνώση για την κένωση της θέσης. 
 
Άρθρο 6
Αλλαγή λαϊκής αγοράς
1. Αλλαγή λαϊκής αγοράς επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας και μία μόνο φορά κάθε χρόνο. Η αλλαγή αυτή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου αντίστοιχα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Κριτήρια για την έγκριση του αιτήματος αποτελούν: (α) η χρονολογία έκδοσης της άδειας και (β) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  
2. Αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς μεταξύ παραγωγών ή μεταξύ επαγγελματιών πωλητών επιτρέπεται πάντοτε με δήλωση των πωλητών  στον φορέα που χορήγησε την άδεια, με την οποία αναλαμβάνουν επιπλέον την υποχρέωση να έχουν για τα επόμενα τρία (3) χρόνια συνεχή παρουσία στις λαϊκές αγορές που δηλώνουν, επί ποινή οριστικής ανάκλησης της αλλαγής. 

Άρθρο 7
Ημερήσιο Τέλος
1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών.  Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Δημάρχου του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α`171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α`171).
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για δε τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας με απόφαση του Δημάρχου του οικείου Δήμου.
2. Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.
3. Τα ποσά του εισπραττόμενου στις λαϊκές αγορές ημερήσιου τέλους, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επιχορήγηση, μπορεί να διατίθενται με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Περιφερειάρχη για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και με απόφαση του οικείου Δημάρχου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας:
α) Στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
β) Στις Ομοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών.
Ειδικότερα:
βα) Για τις λαϊκές αγορές χωρικής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, δικαιούχοι είναι η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.
ββ) Για τις λαϊκές αγορές χωρικής αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δικαιούχοι είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας -Θράκης και η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας -Θεσσαλίας - Θράκης και το ποσό εκάστης δικαιούχου 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.
βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαιούχοι είναι οι δύο αντιπροσωπευτικότερες Ομοσπονδίες ή Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των επαγγελματιών και των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήμου και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.
4. Το ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους για όλη τη χώρα και, για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, βαρύνει τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Οργανισμών.
5. Οι Ομοσπονδίες ή οι Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών, για να εισπράξουν το προβλεπόμενο ποσό της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που τους διατίθεται με την απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου κατά περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν προηγουμένως στο φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών αίτηση με συνημμένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται επακριβώς ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται τα ποσά.
Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή τα δημοτικά συμβούλια κατά περίπτωση, με αποφάσεις τους βεβαιώνουν την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης και εγκρίνουν τη σκοπιμότητα και τη διάθεση του προβλεπόμενου ποσού. Με την απόφαση έγκρισης καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο διατίθεται το ποσό, το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση, μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεση του, και το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υποχρεούται η Ομοσπονδία ή ο Σύλλογος να αποδώσει λογαριασμό, υποβάλλοντας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός.
Σε περίπτωση μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας, η απόφαση έγκρισης ανακαλείται από το φορέα έγκρισης και η Ομοσπονδία ή ο Σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει το χορηγηθέν ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α`90) και θα αποκλείεται από κάθε διάθεση σχετικού ποσού για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
6. Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έκαστου έτους, έπειτα από πρόταση των οικείων δήμων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές και αφορά τέλη καθαριότητας, τέλη κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων τρέχουσας περιόδου. Οι προτάσεις των οικείων δήμων υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης από δήμο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να διατίθεται ποσοστό έως 10% από το αποθεματικό των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση ανέργων, πολύτεκνων, άπορων, ατόμων με αναπηρία άνω του 67%, ατόμων τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών με ανήλικα τέκνα με  ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονομική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη βιοτικών αναγκών των ανωτέρω με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 8
Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών 
1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. 
2. Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι: 
(α) τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για μεν τον παραγωγό και την συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών που δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή του στα αντίστοιχα διοικητικά όρια της οικείας περιφερειακής ενότητας και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτά,  και
(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον παραγωγό και την συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών που δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή την μόνιμη διαμονή του στην οικεία περιφερειακή ενότητα και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτήν.

Άρθρο 9
Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
1. Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται: 
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι αγρότες-αυτοκαλλιεργητές κατά την έννοια της εκάστοτε νομοθεσίας, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση και διαθέτουν τα κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 17: 
(α) αβγά σφραγισμένα με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτάρια κηπευτικών, καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου) και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. 
(γ) ελιές,
(δ) κρασί τυποποιημένο,
(ε) ελαιόλαδο τυποποιημένο,
(στ) μέλι τυποποιημένο,
(ζ) ξηροί καρποί, 
(η) φρούτα και οπωρολαχανικά,
(θ) όσπρια, 
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα, 
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα στη φυσική τους κατάσταση,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004,  έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και 
(ιε) αλλαντικά, εφόσον αποτελούν προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας και τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. 
2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει μία  μόνον άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά πενήντα (50) παραγωγούς και μέχρι δέκα (10) άδειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά, φυσικά ή νομικά, επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν και σε λαϊκή αγορά εκτός διοικητικών ορίων της αρμόδιας αρχής έκδοσης της άδειας, υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του παρόντος σε κάθε αρχή στα διοικητικά όρια της οποίας ανήκει η κάθε λαϊκή αγορά. 
3. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και την διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον δε πρόκειται για τα πρόσωπα του στοιχείου Β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την επωνυμία και την έδρα τους.
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου. 
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχο φυσικού προσώπου. 
στ) Την λαϊκή αγορά και την συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια. 
η) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει, με βάση τη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου.
θ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων για κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων
ι) Τον κωδικό του παραγωγού, τον αριθμό ιχνηλασιμότητας, εφόσον υπάρχει, και τον αντίστοιχο κωδικό του αγροτεμαχίου στο σύστημα ΟΣΔΕ. 
4. Κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων τα οποία συντηρούνται επί μακρόν, μετά την περίοδο συγκομιδής, χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν μετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, με βάση την βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής, κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τμηματικά είχαν διακινηθεί κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας, με τα συνοδευτικά για την διακίνηση των προϊόντων μέχρι τον χώρο της λαϊκής αγοράς. 
5. Η άδεια, σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της, με αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια.
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να προστίθενται και άλλα προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και να ρυθμίζονται οι τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις διακίνησης και διάθεσης αυτών. 

Άρθρο 10
Χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
1. Για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση-αίτηση στην Αρμόδια Αρχή του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, στην οποία δηλώνονται:  
α) ότι ασχολείται προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, 
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης και έχουν συγγένεια εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, δηλώνεται ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσοστό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές, 
γ) ότι, σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακή Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του, 
δ) ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός του προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση, ή εάν πρόκειται για νέους αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας τους, ότι είναι νέοι αγρότες, δεν έχουν υπερβεί το 40 έτος της ηλικίας τους και δεν απαιτείται να αποκομίζουν από την απασχόλησή τους το σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους για τα δυο (2) πρώτα συνεχή έτη από την εγγραφή του στο μητρώο νέων αγροτών,    
ε) τον αριθμό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ,
στ) μέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά σειρά προτίμησης, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, 
ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιοδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών. 
2. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει μαζί με την αίτησή του τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. 
β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους. 
γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.  
δ) Αντίγραφο δήλωσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους.
ε) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
στ) Αντίγραφο δήλωσης και απόδειξη καταβολής της ειδικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
ζ) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (ΦΕΚ Β΄1199) Υπουργική Απόφαση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν κατά περίπτωση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
4. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στην βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δυο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες.    
5. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν. 
6. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής.
7. Με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή με απόφαση του οικείου Δήμου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπής χώρας, επιτρέπεται η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγωγού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, όπως αυτές καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσκομίζουν όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, 
β) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, σε έναν μόνο εκ των νομίμων κληρονόμων, με αντίστοιχη παραίτηση των υπολοίπων, η οποία γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή,   
γ) σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 67% που αποδεικνύεται με βάση την κείμενη νομοθεσία. 
Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται με αίτηση του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Ο νέος κάτοχος, μέχρι την διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 5,τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και στις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου. 
 
Άρθρο 11 
Τριμελείς επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν ανάλογα με το είδος της προϊόντος καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους και το περιεχόμενο της βεβαίωσης. 
2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, συγκροτούνται στις περιφέρειες ή στις περιφερειακές ενότητες της χώρας οι αντίστοιχες Τριμελείς Επιτροπές.
3. Έργο της Τριμελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόμενο της σχετικής βεβαίωσης, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτημάτων, η προβλεπόμενη στρεμματική και συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών, ιδιόκτητο ή μισθωμένο. 
4. Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τους Προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών.

Άρθρο 12
Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή 
1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/την σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο. 
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις. 
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει: 
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία του προσώπου πού αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια. 
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. 
γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. 
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.). 
ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. 
5. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης. 
6. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν προσωρινά τον παραγωγό είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας. 

Άρθρο 13 
Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή  
1. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια: 
α) Αίτηση του παραγωγού στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του τελευταίου. 
β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων και σε  περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η τυχόν ανανέωσή της. 
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις Λαϊκές Αγορές ή τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας της Χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο. 
ε) Προκειμένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια διαμονής και εργασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της. 
2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του οργάνου, που χορήγησε την άδεια, μετά από αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή μετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων. 
3. Η απόφαση πρόσληψης, και κάθε άλλης μεταβολής της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο πού χορήγησε την άδεια στο υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του παραγωγού πωλητή. 
4. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. και απασχολούνται παραλλήλως ως υπάλληλοι σε λαϊκές αγορές από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Κατά την πρόσληψή τους, ο αδειούχος παραγωγός, προσκομίζει μαζί με την αίτηση, εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 και βιβλιάριο Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής απασχόλησης του αγρεργάτη, τόσο στην καλλιέργεια των κτημάτων, όσο και στην πώληση των παραγομένων προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές.
5. Καθιερώνεται πλαστικοποιημένη κάρτα κίτρινου χρώματος για τον υπάλληλο, την οποία φέρει σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας του, όταν είναι στο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία πρόσληψης και τα στοιχεία του εργοδότη - παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.

Άρθρο 14 
Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, μετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται με απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων, πλην αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την εφαρμογή του παρόντος και συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, με Πρόεδρο δικαστικό και μέλη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου Δήμου ή του αντίστοιχου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών. Για την επιλογή του Προέδρου, εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 5. 
2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, και κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α'),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με την διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1,  στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. 
4. Δεν δικαιούται άδειας ο πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του και ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή αναπηρίας. Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτηση του παραιτείται της άδειας του, διαγράφεται οριστικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής ή Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους ή των οικείων δημοτικών συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.
5. Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έχουν δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οικονομικές υποχρεώσεις των κατόχων επαγγελματικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών και βεβαιώνεται τούτο με εκθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
6. Για την χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά: 
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
ε) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 ( ΦΕΚ Β΄1199) Υπουργική Απόφαση. 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 
7. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ανανέωσης. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, αυτή ανακαλείται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων που εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ανανέωσης της άδειας προβαίνουν σε ανάκληση των αδειών αυτών, αφού προηγουμένως κληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση. 
8. Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10)  κατηγορίες: 
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών σφραγισμένων με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, κομμένων ανθέων,   
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων, 
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας), 
δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών, 
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνο από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985, ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ. 
9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής: 
α) κατηγορίες α και β
β) κατηγορίες γ και δ
γ) κατηγορίες ε και στ, και 
δ) κατηγορίες ζ, η, θ και ι. 
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ, ζ, η, θ και ι, στις κατηγορίες α, β, γ, δ, και ε . 
10. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,11 μ. και πλάτους 0,08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και την διεύθυνση κατοικίας του, 
γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση.
δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου. 
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό ΑΜΚΑ του δικαιούχου. 
στ) Την λαϊκή αγορά και την συγκεκριμένη θέση εντός αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδειας ανά ημέρα καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισμένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια. 
η) Τις κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων.
11. Όλες οι υφιστάμενες άδειες λήγουν αυτοδικαίως την 31.10.2014 και ανανεώνονται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 
1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή με απόφαση του οικείου Δήμου,  για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται μια φορά μόνον η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που αποδεικνύονται με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, στις εξής περιπτώσεις: 
 α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και 
 β) σε περίπτωση μόνιμης εφ΄ όρου ζωής αναπηρίας του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).
Επίσης επιτρέπεται μια φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια ή σε υπάλληλο του αδειούχο πωλητή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.
2. α) Η μεταβίβαση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη γέννηση του δικαιώματος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Χρονική αφετηρία για τη γέννηση του δικαιώματος, για τις μεν μεταβιβάσεις λόγω θανάτου νοείται η ημερομηνία θανάτου, για τις δε περιπτώσεις αναπηρίας η ημερομηνία πιστοποίησής της. 
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή». Η μεταβιβασθείσα άδεια φέρει την ένδειξη «Η παρούσα άδεια δεν μεταβιβάζεται εκ νέου».
γ) Πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατοχή επαγγελματικής άδειας που αναφέρονται στο άρθρο 14, απαιτείται επιπλέον σε περίπτωση θανάτου, ληξιαρχική πράξη θανάτου και σε περίπτωση αναπηρίας, σε ποσοστό 67% τουλάχιστον βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) στην οποία ρητά θα αναγράφεται ο προσδιορισμός της αναπηρίας ως μόνιμης (εφ’ όρου ζωής).   
δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 
ε) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 ( ΦΕΚ Β΄1199) Υπουργική Απόφαση. 
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 

Άρθρο 16 
Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελματία πωλητή  
1. Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια: 
α) Αίτηση του επαγγελματία στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθμός ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του τελευταίου. 
β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων και σε  περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η τυχόν ανανέωσή της. 
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον Ο.Α.Ε.Δ. 
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ή επαγγελματική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελματική ή παραγωγική για τις Λαϊκές Αγορές ή τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας της Χώρας ή για υπαίθριο εμπόριο. 
ε) Προκειμένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών, άδεια διαμονής και εργασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της. 
2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του οργάνου, που χορήγησε την άδεια, μετά από αίτηση του επαγγελματία πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του και καταχωρούνται στην άδεια επαγγελματία πωλητή μετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων. 
3. Η απόφαση πρόσληψης και κάθε άλλης μεταβολής της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρμόδιο όργανο πού χορήγησε την άδεια στο Υποκατάστημα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του επαγγελματία πωλητή. 
4. Καθιερώνεται πλαστικοποιημένη κάρτα κίτρινου χρώματος για τον υπάλληλο, την οποία φέρει σε εμφανές σημείο της ενδυμασίας του, όταν είναι στο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και στην οποία επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία πρόσληψης και τα στοιχεία του εργοδότη- επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς.

Άρθρο 17
Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης αγροτικών προϊόντων 
Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις. Ειδικότερα για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών» (Β' 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση 487/2000 ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για τους πωλητές τροφίμων σε Λαϊκές Αγορές (κατά περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ)
Άρθρο 18
Γενικές Διατάξεις 
1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρμόζονται ειδικά για τις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές και όπου δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β’ και Γ’ του παρόντος. 
2. Οι Βιολογικές Λαϊκές Αγορές λειτουργούν διακριτά από τις άλλες λαϊκές αγορές. 
3. Στις λαϊκές αγορές του παρόντος κεφαλαίου δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο αδειούχοι φυσικά πρόσωπα καθώς και Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως ομάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασμό τους και με την επωνυμία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα: στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91(L 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει τροποποιηθεί, στον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 (L 189) του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91», σε συνδυασμό με τον Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008 και στην υπ’ αριθμ.245090/31.1.2006 (Β΄ 157) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός συμπληρωματικών Μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από την γεωργική βιολογική εκμετάλλευση. Εισοδήματα που προέρχονται από εκμετάλλευση ακινήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και δεν δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της άδειας. Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται να αποκομίζουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους, για τα (2) δύο πρώτα συνεχή έτη. 

Άρθρο 19 
Φορέας χορήγησης αδειών 
1. Οι άδειες παραγωγού πωλητή για Βιολογικές Λαϊκές Αγορές χορηγούνται για μεν τις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης από τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές της υπόλοιπης χώρας, από τους Δήμους στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί η Βιολογική Λαϊκή Αγορά. 
2.Οι Βιολογικές Λαϊκές Αγορές οργανώνονται και λειτουργούν όπως οι λοιπές λαϊκές αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και αποκλειστικά με βάση το σχέδιο προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές βιοκαλλιεργητών-Απαιτήσεις λειτουργίας». 
3. Καθιερώνεται ειδικός τύπος άδειας για Βιολογικές Λαϊκές Αγορές με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», πράσινου ανοικτού χρώματος, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ. την οποία κάθε κάτοχος φέρει υποχρεωτικά και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.
4. Για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων, το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος καθορίζεται στο ήμισυ αυτού που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος. 

Άρθρο 20
Διαδικασία χορήγησης αδειών 
1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας Βιολογικής Λαϊκής Αγοράς, υποβάλλουν αιτήσεις στον αρμόδιο φορέα έκδοσης της άδειας. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν: 
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου  11  του παρόντος  νόμου,  η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. 
β) Αντίγραφο του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α. 
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου, 
δ) Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών ( Έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών και 
ε) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων ( Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές. 
στ) Αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 2 της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου. Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο παραγωγός. 
ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και το έγγραφο πιστοποίησης (γραπτή βεβαίωση), όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 336650/22.12.2006 κοινή υπουργική απόφαση, από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 
3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, ως νομικά πρόσωπα, μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν: 
α) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρόντος νόμου η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσής της. 
β) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου, που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ή άλλης αρμόδιας αρχής στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, (κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου. 
γ) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών. 
δ) Αντίγραφο του Μητρώου των μελών της, θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της των αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών στην οποία αναφέρεται ότι η Συνεταιρική Οργάνωση ή η αναγνωρισμένη ομάδα  των παραγωγών έχει ενταχθεί, ως νομικό πρόσωπο, στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισμένης ομάδας των παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Βιολογικές Λαϊκές Αγορές. 
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και του έγγραφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ.245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 336650/22.12.2006 υπουργική απόφαση) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου» για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που θα εμπορεύονται στη λαϊκή αγορά όπως αναφέρεται στην άδεια προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 
4. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μία  μόνον άδεια πωλητή βιολογικών λαϊκών αγορών και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά πενήντα παραγωγούς και μέχρι δέκα (10) άδειες και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.
5. Προκειμένου η Τριμελής Επιτροπή να αποφανθεί για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την σχετική αίτησή του στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα έκδοσης της άδειας, συνοδευμένη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 
α) Το έντυπο γνωστοποίησης παραγωγού της παραγράφου 1.2. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο είναι σύμφωνο με το άρθρο 8 (παράγρ. 1 . στοιχείο (α) του Κανονισμού (ΕΟΚ 2092/91). 
β) Το έγγραφο πιστοποίησης του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3.1 του εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), της υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 υπουργικής απόφασης το οποίο για τα νωπά προϊόντα εκδίδεται κατά την έναρξη συγκομιδής των προϊόντων και ισχύει για όλη τη διάρκεια συγκομιδής τους ή της συντήρησης. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του παραγωγού, το είδος και η ποικιλία των προϊόντων με την κοινή και επιστημονική ονομασία, η συνολική κατά προϊόν και ποικιλία προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής. 
γ) Τη δήλωση του τελευταίου έτους Ο.Σ.Δ.Ε (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) ή του Ελαιοκομικού μητρώου, με τους κωδικούς εγγραφής του παραγωγού και των αγροτεμαχίων. 
δ) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτηρίου συμβολαίου για μισθωμένα κτήματα, ως κάτωθι: 
Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, ή πολυετείς καλλιέργειες, το θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. μισθωτήριο συμβόλαιο δεν πρέπει να έχει διάρκεια μικρότερη των τριών (3) ετών ή των πέντε (5) ετών αντίστοιχα και να έχει συνομολογηθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την πρώτη συγκομιδή των προϊόντων ή να έχει συνομολογηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν τη συγκομιδή με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη περίοδος μετατροπής ή προετοιμασίας των αγροτεμαχίων (Κανονισμός (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 2092/91 του Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
ε) Δήλωση ότι, σε περίπτωση μισθωμένων εκτάσεων καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερειακή Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του. 

Άρθρο 21
Διαδικασία χορήγησης θέσεων
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο διαθέτει αυτοπροσώπως τα προϊόντα του.
2. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στον φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που προβλέπεται στην  παράγραφο 6 του άρθρου 13.
3. Η χορήγηση των θέσεων γίνεται με κλήρωση που διενεργείται στην έδρα του φορέα έκδοσης της άδειας τον Ιανουάριο κάθε έτους από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα έκδοσης της άδειας.  


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 22
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής», εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των βιολογικών λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.
2. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) το οποίο αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο, 
β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής,
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής,
δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής, 
ε. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, 
στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών,
ζ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής, 
η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού. 
Τα υπό στοιχεία β` έως θ` μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον 
ανωτέρω Περιφερειάρχη.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, ορίζεται ένα από τα μέλη του Δ.Σ. ως Αντιπρόεδρος. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού και εκδίδει τις άδειες των πωλητών λαϊκών αγορών, 
β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στον Περιφερειάρχη, ανάλογα με το πλαίσιο αρμοδιοτήτων καθενός, κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών και υποβάλει προτάσεις στον Περιφερειάρχη ή όπου αλλού προβλέπεται για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών,  
γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, 
δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις παραβάσεων των κείμενων διατάξεων,
ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών, στα οποία περιλαμβάνεται και η τήρηση των μητρώων αδειούχων παραγωγών κι επαγγελματιών πωλητών 
στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,
ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,
η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,
θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Περιφερειάρχη τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό,
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. 
6. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 
7. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής συστήνεται νομική υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρεις (3) δικηγόρους, ένας τουλάχιστον εκ των οποίων είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και προσλαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Οργανισμού. Οι απολαβές τους καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 και του ν. 4194/2013.  
8. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής αποτελούνται από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλουν τα μέλη του, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο  του παρόντος.

Άρθρο 23
Διάρθρωση και αρμοδιότητες υπηρεσιών 
1. Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής αποτελούν Διεύθυνση συγκροτούμενη ως εξής:
α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
β) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων
γ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
δ) Τμήμα Μηχανογράφησης και Μητρώου
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: 
α) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
αα. Η έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά αποφάσεις.
αβ. Η μέριμνα για τις μεταβολές των αδειών και κάθε τι που έχει σχέση με τους κατόχους αυτών.
αγ. Η τήρηση του γενικού μητρώου επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών καθώς και η τήρηση ατομικών καρτελών αυτών.
αδ. Υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση των λαϊκών αγορών και την ίδρυση νέων.
αε. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και την εφαρμογή των αποφάσεων για τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών σε αυτούς.
αστ. Η διευκόλυνση προσέλευσης παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές.
αζ.Η μέριμνα για τη χορήγηση αδειών απουσίας στους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, που προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς.
αη. Η μέριμνα για την αλλαγή ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 
αθ.Η μέριμνα και η παρακολούθηση για την έγκαιρη μεταφορά των λαϊκών αγορών στους δρόμους που λειτουργούν εκ περιτροπής.
αι.Η μέριμνα για την τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, σε συνεργασία με τους Δήμους όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.
ακ.Η διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
αλ. Η παρακολούθηση διακίνησης επάρκειας και τιμών των προϊόντων που διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η πληροφόρηση των πολιτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
β) Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων.
β.α. Η παρακολούθηση γενικά των εσόδων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής 
β.β. Η μέριμνα για την κανονική είσπραξη του δικαιώματος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής, που καταβάλλεται από τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, του υπέρ ΙΚΑ ασφαλίστρου των επαγγελματιών πωλητών καθώς και η κατάθεση αυτών στην Τράπεζα Ελλάδος στο σχετικό λογαριασμό του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής.
βγ. Η τήρηση μητρώου των στο ΙΚΑ αυτασφαλισμένων επαγγελματιών πωλητών. 
βδ. Ο έλεγχος της είσπραξης ασφαλίστρου και δικαιωμάτων και η ενημέρωση κάθε μεταβολής των επαγγελματιών πωλητών συνεπεία της εισπράξεως. 
βε. Η τήρηση ειδικών βιβλίων για την καταχώρηση των αποδείξεων εισπράξεως. 
βστ. Η διεξαγωγή της σχετικής με τα παραπάνω θέματα αλληλογραφίας. 
βζ. Η πληροφόρηση των επαγγελματιών πωλητών για την υποχρέωση που έχουν έναντι της Υπηρεσίας αναφορικά με την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
βη. Η εκκαθάριση και η πληρωμή των αποδοχών, των λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού.
βθ. Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων μισθοδοσίας. 
β. ι. Η φροντίδα για τις προμήθειες κάθε είδους υλικού. 
β.ια. Η διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού και η ανάθεση αυτού.
β.ιβ. Η επιμέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.
β.ιγ.Η μέριμνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και αυτοκινήτων). 
β.ιδ.Η μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Οργανισμού και την είσπραξη κάθε άλλου εσόδου. 
β.ιε.Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού.
β.ιστ.Η μέριμνα για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.
γ) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού.
γα.Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν θέματα κατάστασης προσωπικού, η τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων των υπαλλήλων με ατομικά δελτία, καθώς και των ατομικών φακέλων του προσωπικού.
γβ.Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρωπίνου δυναμικού, η αξιοποίηση και εκπαίδευση προσωπικού. 
γγ.Η παραλαβή και η πρωτοκόλληση εισερχόμενης, εξερχόμενης και εμπιστευτικής αλληλογραφίας. 
γδ.Η εξυπηρέτηση και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες. 
γε.Η έκδοση εγκυκλίων, η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων. 
γστ.Η παραλαβή και η τήρηση φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η φροντίδα για την τήρηση αρχείου εγκυκλίων και η βιβλιοδεσία αυτών.
γζ.Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε φύσης επιτροπών.
γη.Ο ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές. 
γθ.Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η δακτυλογράφηση εγγράφων. 
γι.Η καθαριότητα και η φύλαξη του κτιρίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. 
για.Ο χειρισμός των τηλεπικοινωνιακών μέσων, καθώς και των μηχανημάτων αναπαραγωγής εγγράφων.
γιβ.Η μέριμνα για την κίνηση του Υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
γιγ.Η βεβαίωση από τον Προϊστάμενο ή το νόμιμο αναπληρωτή του της ακρίβειας αντιγράφων, φωτοτυπιών οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών, αντιπαραβάλλοντας με το επιδεικνυόμενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
δ) Τμήμα Μηχανογράφησης και Μητρώου.
δ.α.Η μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων και μηχανογράφησης όλων των εργασιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. 
δ.β.Η επιμέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασμός των υπό μηχανογράφηση εργασιών. 
δ.γ.Η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων. 
δ.δ.Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των εχόντων ανάγκη υπηρεσιακών στοιχείων. 
δ.ε.Η τήρηση, η ενημέρωση και η ταξινόμηση του μηχανογραφικού αρχείου. 
δ.στ.Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση και τυποποίησή τους. 
δ.ζ.Η σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις συναλλαγές με τους επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς.
δ.η. Η μηχανογραφική τήρηση μητρώου μελών και η ηλεκτρονική διασύνδεσή του με τα μητρώα άλλων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή της Περιφέρειας. 

Άρθρο  24
Θέσεις και προσόντα διορισμού
1. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής υφίστανται εκατόν δέκα (110) θέσεις τακτικού προσωπικού, στις οποίες περιλαμβάνονται δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τρεις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και σχέση πάγιας αντιμισθίας. 
Οι θέσεις τακτικού προσωπικού διαρθρώνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Α) Κατηγορία ΠΕ:
- Κλάδος ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, θέσεις δώδεκα (12).
- Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέση μια (1) . 
Β) Κατηγορία ΤΕ:
- Κλάδος ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις τριάντα έξι (36).
-Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής, θέση μια (1).
Γ) Κατηγορία ΔΕ:
- Κλάδος ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός, θέσεις πενήντα μια (51).
- Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις οκτώ (8).
- Κλάδος ΔΕ Τεχνικός, θέση μία (1).
2. Τα προσόντα διορισμού ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδο, ως εξής:
α) Κατηγορία ΠΕ
αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής.
αβ) Κλάδος ΠΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Κατηγορία ΤΕ
βα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ββ) Κλάδος ΤΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
γ) Κατηγορία ΔΕ
γα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμο.
γβ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής - επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
γγ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο αντίστοιχος ή συναφής απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος οδηγού.

Άρθρο 25
Προϊστάμενοι
1. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής.
2. Στα Τμήματα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, Εσόδων και Οικονομικής Διοίκησης και Διοίκησης Προσωπικού προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
  3. Στο Τμήμα Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής.

Άρθρο 26
Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του εκτείνεται στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών και των βιολογικών λαϊκών αγορών που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η υποβολή προτάσεων για την χωροθέτηση των υφιστάμενων και την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρμογή των εκάστοτε λαμβανόμενων μέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας τους.
2. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
α. Τον Πρόεδρο,  
β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, 
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας – Θεσσαλίας- Θράκης, 
ε Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης,
στ. Έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών  που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου, 
ζ. Έναν εκπρόσωπο των Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, 
η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. 
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού. 
Τα υπό στοιχεία β’ μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 22 του παρόντος.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ορίζεται ένα από τα μέλη του ΔΣ ως Αντιπρόεδρος. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ. συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 
7. Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 
8. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστάται νομική υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από δυο (2) δικηγόρους, ένας τουλάχιστον εκ των οποίων είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος άνω των δεκαπέντε ετών, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και προσλαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν. 4194/2013, για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Οργανισμού. Οι απολαβές τους καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 και του ν. 4194/2013.  
9. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλουν τα μέλη του, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 7 του παρόντος.

Άρθρο 27
Διάρθρωση και αρμοδιότητες υπηρεσιών 
1. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διαρθρώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης συγκροτούμενης από τα εξής τμήματα:
α. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
β. Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων
γ. Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού
δ. Τμήμα Μηχανοργάνωσης και Μητρώου.
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέματα και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ανήκουν:
αα. Η έκδοση των αδειών των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέματα αυτά διατάξεις και αποφάσεις. 
αβ. Η μέριμνα για τις μεταβολές και τις αναθεωρήσεις των αδειών, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς καθώς και για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους κατόχους αδειών. 
αγ. Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τον καθορισμό των χώρων λειτουργίας αυτών, τον καθορισμό των θέσεων των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας αυτών σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους και τη διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας.
αδ. Η υποβολή προτάσεων για την ίδρυση, κατάργηση ή μετακίνηση λαϊκών αγορών. 
αε. Η παρακολούθηση της διακίνησης, της επάρκειας και των τιμών των προϊόντων που διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
β. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Εσόδων ανήκουν: 
βα. Η παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού γενικά. 
ββ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και τροποποίηση του ετήσιου προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, καθώς και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
βγ. Η μέριμνα και ο έλεγχος για την κανονική είσπραξη του ημερήσιου δικαιώματος του Οργανισμού που καταβάλλεται από τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς, καθώς και η μέριμνα για την κατάθεση των εισφορών υπέρ του ασφαλιστικού φορέα των επαγγελματιών πωλητών.
βδ. Η τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων και στοιχείων, η μέριμνα για την απόδοση των κρατήσεων στο Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και η διεξαγωγή κάθε σχετικής αλληλογραφίας.
βε. Η μέριμνα για την ενημέρωση των πωλητών σε θέματα ασφάλισης τους. 
βστ. Η εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού και η τήρηση των βιβλίων μισθοδοσίας.
βζ. Η φροντίδα για την προμήθεια κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού, καθώς και της εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών.
βη. Η επιμέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
βθ. Η μέριμνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του Οργανισμού, καθώς και η μέριμνα για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού.
γ. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού ανήκουν: 
γα. Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν σε θέματα κατάστασης προσωπικού, η τήρηση συστήματος παρακολούθησης των στοιχείων και των ατομικών φακέλων αυτού. 
γβ. Η τήρηση αρχείου της σχετικής νομοθεσίας, των εγκυκλίων και των ΦΕΚ, η μέριμνα για την ενημέρωση του προσωπικού και των συναλλασσομένων πολιτών με τον Οργανισμό.
γγ. Η εισήγηση για θέματα προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού.
γδ. Η μέριμνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών και Συμβουλίων του Οργανισμού, καθώς και την υπόδειξη εκπροσώπων του Οργανισμού σε άλλες Επιτροπές ή Συμβούλια.
γε. Η μέριμνα για την πρόσκληση και τη διεξαγωγή του Δ.Σ. του οργανισμού , η συγκέντρωση στοιχείων για την λήψη αποφάσεων καθώς και η τήρηση των πρακτικών. 
γστ. Η γραμματειακή υποστήριξη όλων των θεμάτων του Οργανισμού 
δ. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Μητρώου ανήκουν: 
δα. Η μέριμνα για την επεξεργασία στοιχείων μηχανοργάνωσης όλων των εργασιών του Οργανισμού. Η επιμέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασμός των υπό μηχανογράφηση εργασιών. Η κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων.
δβ. Η μέριμνα για την κωδικοποίηση των υπηρεσιακών στοιχείων. 
δγ. Η τήρηση και ενημέρωση του γενικού μητρώου των πωλητών, επαγγελματιών και παραγωγών, καθώς και του μηχανογραφικού αρχείου και η ηλεκτρονική διασύνδεσή του με τα μητρώα άλλων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ή της Περιφέρειας.
δδ. Η μελέτη των χρησιμοποιουμένων εντύπων και η εισήγηση για την τυποποίηση και βελτίωση τους, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές με τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς.

Άρθρο 28
Θέσεις και προσόντα διορισμού
1. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής υφίστανται είκοσι (20) θέσεις τακτικού προσωπικού και δυο (2) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και σχέση πάγιας αντιμισθίας. 
Οι θέσεις τακτικού προσωπικού διαρθρώνονται κατά κατηγορίες και κλάδους ως εξής:
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
α) Κλάδος Π.Ε. Διοικητικός-Οικονομικός: θέσεις έξι (6). 
β) Κλάδος Π.Ε. Πληροφορικής: θέση μια (1).
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
α) Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικός-Λογιστικός: θέσεις έξι (6). 
β) Κλάδος Τ.Ε. Πληροφορικής: θέση μια (1).
Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
α) Κλάδος Διοικητικών-Γραμματέων: θέσεις δυο (2). 
β) Κλάδος Προσωπικού Η/Υ: θέσεις δυο (2).
γ) Κλάδος Τεχνικός: θέσεις δύο (2).  
2. Τα προσόντα διορισμού, ορίζονται κατά κατηγορίες και κλάδο, ως εξής:
α) Κατηγορία ΠΕ
αα) Κλάδος ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα νομικής ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής.
αβ) Κλάδος ΠΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Κατηγορία ΤΕ
βα) Κλάδος ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισοτίμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
ββ) Κλάδος ΤΕ – Πληροφορικής: προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονομικών επιστημών Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
γ) Κατηγορία ΔΕ
γα) Κλάδος ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμο.
γβ) Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής - επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
γγ) Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται ο αντίστοιχος ή συναφής απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος οδηγού.

Άρθρο 29
Προϊστάμενοι υπηρεσιών
Της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού. Των Τμημάτων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, εκτός του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Μητρώου, προΐστανται μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών-Γραμματέων. Του Τμήματος Μηχανοργάνωσης και Μητρώου προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού και εν ελλείψει αυτού, του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Άρθρο 30
Γενικές ρυθμίσεις 
1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α'),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε γονείς ανήλικων τέκνων με ειδικές ανάγκες και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. 
2. Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών  που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. 
3. Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δυο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.  
4. Οι άδειες χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου Δήμου και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες.
5. Η διάρκεια ισχύος της κάθε άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως, μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο δόθηκε. 
6. Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Άρθρο 31
Στοιχεία της άδειας υπαιθρίου εμπορίου
1. Καθιερώνεται ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,30 μ. και πλάτους 0,20 μ. και χρώμα λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον αριθμό άδειας και την ημερομηνία έκδοσης της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμός δημοτολογίου. 
γ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο πωλητής. 
δ) Τον αριθμό μητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον υπάγεται ο πωλητής.
στ) Το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο εμπόριο.
ζ) Τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του πωλητή, το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν χρησιμοποιεί.
η) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή. Σε περίπτωση μόνιμης αναπλήρωσης η άδεια φέρει μόνο τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει μόνιμα τον δικαιούχο.
2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανοδίου ή στάσιμου) εμπορίου και η βεβαίωση του παρόντος νόμου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εμφανές σημείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 32
Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εμπορίου
1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου πωλητή υπαίθριου εμπορίου μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/την σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο. 
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις. 
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει: 
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και την φωτογραφία του προσώπου πού αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια. 
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής. 
γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή. 
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.). 
ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. 
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης. 
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.

Άρθρο 33
Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο
1.Το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο ασκείται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν λάβει την άδεια του άρθρου 30 και  έχουν κάνει  δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας. 
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και  (β) σε δήμους με πληθυσμό άνω των τριών (3.000) κατοίκων.   
3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. 

Άρθρο 34
Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο
1 Κάθε εμποροπανήγυρη, ζωοπανήγυρη, παραδοσιακή πανήγυρη που διοργανώνεται με την ευκαιρία επετειακής ή θρησκευτικής εορτής, διεξάγεται μια φορά το χρόνο, ανά δήμο, και διαρκεί το πολύ μέχρι τρεις (3) ημέρες, οι δε πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές διαρκούν το πολύ μέχρι δέκα (10) ημέρες. 
2. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς την ληφθείσα άδεια, είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. 
3. Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους. Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν την σχετική ειδική άδεια.
4. Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο έχουν ισχύ όση και η διάρκεια της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν. 
5. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, καθορίζονται ο τόπος και η διάρκεια των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1. 
6. Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται η πώληση προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος. 
7. Στις ζωοπανηγύρεις εφαρμόζεται η εκάστοτε νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την πώληση ζώων. 
8. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύνανται να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος. 
9. Μετά από πρόταση του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου των τυφλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 

Άρθρο 35
Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια. 

Άρθρο 36
Λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές 
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, καθορίζονται οι λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και ιδίως οι κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, οι αγορές συλλεκτών, οι αγορές βιβλίων, οι ειδικές παραδοσιακές τοπικές αγορές, και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους. 

Άρθρο 37
Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εμπορίου
1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδονται μία φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα άδειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευμάτων κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, εφαρμοζόμενων αναλόγως του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, μπορεί να δίδονται άδειες της παραγράφου 1 για ορισμένες ώρες και μόνο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Οι ημέρες δραστηριότητας των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν πρόκειται για ημερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και δύο ώρες μετά τη λήξη αυτής. 
3. Οι άδειες του παρόντος ισχύουν για την οικεία Περιφερειακή Ενότητα. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 38
Υπηρεσίες Αρμόδιες για τον έλεγχο 
1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι: 
(α) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(β) οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
(γ) οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών 
(δ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων 
(ε) οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους. 
(στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους.
(ζ) η Ελληνική Αστυνομία, 
(η) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 39
Ποινικές κυρώσεις
1.Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους. 
2.Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρόντος νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους, με στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για τρία (3) χρόνια και εφόσον είναι αλλοδαπός από τρίτη χώρα, με οριστική απέλαση.  
2.α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 
β) όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
γ) όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.  
3. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία και πωλεί άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.  
4. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
5. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
6. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος υπάλληλος  παραλείψει να ενημερώσει την υπηρεσία του για την ύπαρξη κενής θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Άρθρο 40
Διοικητικές Κυρώσεις 
1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 39, για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, 
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χίλια (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις, 
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
δ) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ,    
ε) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ, 
στ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αρμόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον μία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εμπορίου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 32  του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης της άδειας, εκτός από την νόμιμη αναπλήρωση. 
3. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του. 
4. Στην περίπτωση των Βιολογικών Λαϊκών Αγορών, για την πώληση προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση με βάση το άρθρο 18 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
5. Για τις παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της  αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 
6. Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί οριστικά την άδεια.
7. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρο 43, οι μεν Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), οι δε Πρόεδροι των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης εκπίπτουν αυτοδικαίως του αξιώματός τους. 
8. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την ίδια παράβαση με βάση διαφορετικό νόμο. 
 
Άρθρο 41
Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων
1. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. 
2. Τα πρόστιμα επιβάλλονται αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38.
3. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται, στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
4. Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες των Δήμων εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση. 
5. Από τα ανωτέρω έσοδα καλύπτονται δαπάνες για έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων. 
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμο, η αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 

Άρθρο 42
Διοικητική και δικαστική προστασία    
1. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου του παρόντος νόμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την άδεια μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. 
2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό  (20%) που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση.  
3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 43
Βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου
1. Στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 (Α’ 120)  δημιουργείται Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου. Με ευθύνη των Προέδρων των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, του οικείου Περιφερειάρχη και του οικείου Δημάρχου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στο ΣΥΚΑΠ στοιχεία του προηγούμενου μήνα σχετικά με: 
α) τον αριθμό και το είδος των αδειών υπαιθρίου εμπορίου που χορηγήθηκαν,  
β) τον αριθμό των υφιστάμενων θέσεων, των κενών θέσεων και των θέσεων που προκύπτουν από νέες αιτήσεις,     
γ) το είδος και την κατηγορία προϊόντων που αναγράφονται σε κάθε άδεια, 
δ) τον αριθμό των υπαλλήλων και των προσώπων που αναπληρώνουν τους πωλητές, 
ε) τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια όργανα και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και 
στ) κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου. 
2. Στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Περιφέρειες και στους Δήμους, τηρούνται ηλεκτρονικά μητρώα υπαίθριου εμπορίου με τα στοιχεία της παραγράφου 1, τα οποία διασυνδέονται και διαλειτουργούν τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο τήρησης, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των μητρώων και της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την  εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 44
Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια 
καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων
1. Προκειμένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που διοργανώνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για ειδικές, κλαδικές και γενικές εμπορικές εκθέσεις με αντικείμενο την προβολή και την διάθεση βιομηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών (με εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών), είτε για εμπορικές εκθέσεις στα πλαίσια συνεδρίων, απαιτείται ανακοίνωση-γνωστοποίηση στο οικείο Δήμο, ή, στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.
2. Προκειμένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων, στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριων ή μικτών. Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει τα 1.000 μ2. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων. 
3. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύριος, νομέας ή κάτοχος των Εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη λειτουργία της έκθεσης εμπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α` 179), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3854/2010 (Α`94), ο διοργανωτής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των εκθεσιακών χώρων, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.  

Άρθρο 45
Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων
1. Η ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων γίνεται από τον διοργανωτή στο Δήμο ή, στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην Περιφέρεια, στα όρια των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση.
2. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας της έκθεσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα εξής στοιχεία:
(α) Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή, κατά περίπτωση, του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, φορέα ή οργανισμού που διοργανώνει την έκθεση, επωνυμία και διακριτικό τίτλο, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αν πρόκειται για μόνιμα εγκατεστημένο πάροχο, αριθμό ΓΕΜΗ, αν υπάρχει, αλλιώς Αρ.Μ.Α.Ε. ή αριθμό βιβλίων Πρωτοδικείου και επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο μέλος).
(β) Αριθμό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου.
(γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή, στην περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο του, ότι:
ί) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παράβασης των νόμων για τα ναρκωτικά και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
ιι) υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή διπλωματούχος νοσοκόμος, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, 
(iii) συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα». Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 ν. 3230/2004 (Α` 44).
 (δ) Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες ή/και στο ευρύ κοινό, όπως και αν χαρακτηρίζεται ως τοπική ή περιφερειακή, πανελλήνια ή διεθνής, ανάλογα με την περιοχή που διοργανώνεται η έκθεση, την εμβέλεια, τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεμάτων.
 (ε) Τον ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί.
 (στ) Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ημέρες.
 (ζ) Τον κανονισμό συμμετοχής των εκθετών.
3. Οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα των Δήμων ή των Περιφερειών στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υποχρεούνται εντός 15 ημερών να αναζητούν υπηρεσιακώς αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων και των προσωρινά στεγασμένων, υπαίθριων ή μικτών, εκθεσιακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των οικείων Δήμων με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια ενημερώνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο και με απόδειξη παραλαβής το διοργανωτή ότι η έκθεση δεν μπορεί να διοργανωθεί στο συγκεκριμένο χώρο.
4. Διοργανωτής αναγνωρισμένος από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών να διοργανώνει περιστασιακά εκθέσεις στην Ελλάδα (εφεξής διασυνοριακός διοργανωτής), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, μπορεί να οργανώσει έκθεση στην Ελλάδα ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 46
Λοιπές Ρυθμίσεις
1. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε έκθεση εκθέτη με την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συμμετοχής δεν συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από τον αρμόδιο φορέα (Επιμελητήριο, Συνεταιρισμός κλπ.).
2. Μεταβολή της ημερομηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης Στη σχετική ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτημα μεταβολής του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης επισυνάπτεται συμπληρωματικά η άδεια καταλληλότητας του νέου χώρου.
3. Μεταβολή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης.
4. Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν συνιστούν τυχηρό ή ανωτέρα βία, η προγραμματισμένη έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον αρμόδιο Δήμο ή, στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρμόδια Περιφέρεια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα έναρξη της έκθεσης.
5. Σε εκθέσεις με αντικείμενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλικά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα εκθέματά τους με τη μορφή ομοιωμάτων από μη αυθεντικά υλικά ή με γραφικές απεικονίσεις - εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, την λειτουργία και τη χρήση τους ή με διαφημιστικά έντυπα, video, αφίσες κλπ.
6. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δημοσιεύουν στον οικείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργούσες εμπορικές εκθέσεις και όσες προγραμματίζεται να διεξαχθούν, τυχόν μεταβολές στις προγραμματισθείσες εκθέσεις σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα των εκθέσεων και το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, το είδος των εκθεμάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Εμπορικών  Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

Γενικό Μέρος 
Ο παρών νόμος αποτελεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, επικαιροποίησης και ρύθμισης με ενιαίο τρόπο των κανόνων που διέπουν την άσκηση κάθε μορφής εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, δηλαδή του υπαίθριου εμπορίου.  
Το υπαίθριο εμπόριο εντάσσεται στην ευρύτερη λειτουργία του εμπορίου και της αγοράς και αποτελεί έναν τομέα στον οποίο αναπτύσσονται δραστηριότητες ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία και την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής και οικογενειακής και παραδοσιακής οικοτεχνίας. Οι παραγωγοί πρωτογενών προϊόντων (προϊόντων γης, θάλασσας και πρόσφατα ιχθυοκαλλιέργειας), ιδίως λόγω των γεωφυσικών συνθηκών της χώρας, αντιμετώπιζαν συχνά μεγάλες δυσκολίες διάθεσης των προϊόντων τους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την παροχή δυνατότητας εύκολης και άμεσης πρόσβασης των καταναλωτών, κατέστησε το υπαίθριο εμπόριο απαραίτητο μέσο διάθεσης των προϊόντων αυτών. 
Οι λαϊκές αγορές για πώληση πρωτογενών προϊόντων θεσμοθετήθηκαν προκειμένου οι παραγωγοί να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε οργανωμένες αγορές απευθείας στους καταναλωτές. Σταδιακά, η ολοένα αυξημένη ζήτηση των προϊόντων αυτών δημιούργησε την ανάγκη η διάθεση των εν λόγω προϊόντων να επιτρέπεται σε υπαίθριους χώρους – λαϊκές αγορές και από μη παραγωγούς, οι οποίοι ονομάστηκαν «επαγγελματίες υπαίθριοι πωλητές λαϊκών αγορών». Στην συνέχεια και για λόγους κάλυψης της ζήτησης των καταναλωτών, επετράπη και η διάθεση και βιομηχανικών προϊόντων οικιακής χρήσεως στις λαϊκές αγορές.
Υπαίθριοι πωλητές για μεμονωμένα κυρίως προϊόντα, όπως κουλούρια, κάστανα, καλαμπόκια κ.λπ., δραστηριοποιούνταν παραδοσιακά, κυρίως μέσα στον αστικό ιστό των πόλεων ή σε σημεία συγκέντρωσης καταναλωτών, όπως παραλίες, συγκεντρώσεις ανοιχτού χώρου, όπως αθλητικές ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λπ., για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. 
Με την πάροδο του χρόνου όμως, γύρω από τις δραστηριότητες αυτές αναπτύχθηκε μία εκτενής μορφή παρεμπορίου, που κατέστησε προβληματική την λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, δυσχέρανε σημαντικά ή και αναίρεσε τους αρχικούς σκοπούς του νομοθέτη και συνετέλεσε σε φαινόμενα δυσλειτουργίας της αγοράς.
Τα συσσωρευμένα προβλήματα από τον τρόπο άσκησης του υπαίθριου εμπορίου, όπως ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η πλημμελής προστασία του καταναλωτή, η μεγάλη φοροδιαφυγή, η παραμέληση της αισθητικής των πόλεων και ειδικότερα των τουριστικών και ιστορικών περιοχών, η δυσχέρεια ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου, σε συνδυασμό με την αδυναμία ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεών του σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθιστούν αναγκαία και επιβεβλημένη την παρούσα νομοθετική παρέμβαση. 
Εκτός των ανωτέρω, οι επανειλημμένες τροποποιήσεις τόσο των βασικών νομοθετημάτων όσο και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών εκτελεστικών αποφάσεων, έχουν καταστήσει δυσλειτουργικό και αδιαφανές το θεσμικό πλαίσιο και, σε συνδυασμό με την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσής του, επιβάλλουν  την εκ νέου ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου.

Επιπλέον, οι σημειωθείσες αλλαγές των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών εμπορίου επιβάλλουν τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και την προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα και τις απαιτήσεις για εξυγίανση της λειτουργίας των κρίσιμων τομέων του εμπορίου και της αγοράς και για ένα σύστημα δραστικής εποπτείας όλων των δραστηριοτήτων με κανόνες διαφάνειας, ισονομίας, κοινωνικής ευαισθησίας και αρχών ανάπτυξης. Ο παρών νόμος αποτρέπει με αποτελεσματικό τρόπο τα φαινόμενα του παρεμπορίου, καθώς και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και εξασφαλίζει μια σχέση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των πωλητών και των καταναλωτών. 
Επίσης, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκεται η προσαρμογή λειτουργίας της αγοράς στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στις συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Στόχος του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων, προϋποθέσεων και όρων λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου σε όλη την επικράτεια.
Ο παρών νόμος καθιερώνει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και στοχεύει βελτιωθεί η εικόνα της χώρας με την εξάλειψη του παρεμπορίου και των άναρχων μορφών εμπορίου, τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ελκυστική και ευπρεπή εμφάνιση των πόλεων, των τουριστικών και ιστορικών περιοχών και την καθιέρωση αρχών ισονομίας και ίσων ευκαιριών.
Περαιτέρω, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός, η διαφάνεια, η ομαλή λειτουργία και η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς των πρωτογενών προϊόντων γης και θάλασσας από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, η εξασφάλιση του ανταγωνισμού και η σταθερότητα των τιμών. Επιπλέον επιδιώκεται η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού των λαϊκών αγορών, ο εξορθολογισμός και η διαφάνεια στη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές μέσω διαδικασίας κλήρωσης, η θέσπιση ενιαίου πλαισίου αδειοδότησης και μέσων ελέγχου, η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, η καθιέρωση ταχείας και ουσιαστικής διαδικασίας παρέμβασης των ελεγκτικών οργάνων στην επιβολή κυρώσεων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική τήρηση των διατάξεων λειτουργίας του υπαιθρίου εμπορίου και την πάταξη του παρεμπορίου, με τελική επιδίωξη την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την παροχή ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές προς τους καταναλωτές. 
Μέσα από τις διατάξεις του εν λόγω νομοθετήματος επιδιώκεται η δημιουργία ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για τα ζητήματα τα οποία ρυθμίζονταν από την νομοθεσία περί υπαίθριου εμπορίου και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τον παραγωγό, τον επαγγελματία και τον καταναλωτή, σύμφωνα με τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισμού. 

Ειδικό Μέρος 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρα 1 και 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και αποτυπώνεται με σαφήνεια ο σκοπός του, ο οποίος είναι η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο του πλαισίου άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών και ο εκσυγχρονισμός των κανόνων και προϋποθέσεων αδειοδότησης κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 

Στο άρθρο 2 παρατίθενται οι βασικοί ορισμοί των μορφών άσκησης του υπαίθριου εμπορίου των οποίων η λειτουργία ρυθμίζεται στο παρόν σχέδιο νόμου, προσδιορίζονται με σαφήνεια οι χώροι, τα μέσα και ο τρόπος  άσκησης δραστηριοτήτων ανά μορφή υπαίθριου εμπορίου, γίνεται η βασική διάκριση μεταξύ λαϊκής αγοράς και λαϊκής αγοράς προϊόντων βιολογικής γεωργίας και παρατίθεται η έννοια των προϊόντων παραδοσιακής οικοτεχνίας, τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται στις υπαίθριες αγορές. Με τον τρόπο αυτό ο νομοθέτης, συγκεντρώνει τις βασικές έννοιες που βρίσκονται διάσπαρτες στη νομοθεσία και προσδιορίζει με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα όλες τις μορφές άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Έτσι, ο εφαρμοστής του νόμου έχει στα χέρια του ένα λειτουργικό εργαλείο για την αποτελεσματική άσκηση του έργου του και οι φορείς της αγοράς ένα σαφές πλαίσιο μέσα στο οποίο προσαρμόζουν και πραγματοποιούν τη δράση τους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρα 3 έως 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Στα εν λόγω άρθρα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών, την χορήγηση θέσεων εντός αυτών, την αλλαγή αγοράς και το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλεται από τους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές στους φορείς λειτουργίας αυτών. Ειδικότερα:
Στο άρθρο 3 προσδιορίζονται αναλυτικά οι χώροι  και οι μέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών ενώ προβλέπεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων από τους αρμόδιους φορείς για την ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών της λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπως η οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας, οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, η καθαριότητα του χώρου, οι διαστάσεις και ο τύπος των πινακίδων πώλησης, ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου και του στεγάστρου καθώς και ο τρόπος εμφάνισης των πωλητών, με σκοπό την εξασφάλισης ομαλής λειτουργίας, ομοιομορφίας και ενιαίας αισθητικής. Ως προς τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπως προκύπτει από την παράγραφο 1, δίδεται προτεραιότητα σε ανεξάρτητους υπαίθριους και ελεύθερους δημόσιους ή δημοτικούς χώρους, με γνώμονα την καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών στις αγορές αυτές και την μη διατάραξη της κυκλοφορίας και για το λόγο αυτό προβλέπεται η λειτουργία τους σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού ιστού, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι και ελεύθεροι χώροι. 
Με το άρθρο 4 προσδιορίζεται η αρμοδιότητα και η διαδικασία έκδοσης απόφασης για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών ανά την επικράτεια. Για την αποφυγή τυχόν κενού στη διαδικασία χωροθέτησης των λαϊκών αγορών, προβλέπεται ότι η σχετική απόφαση θα εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ακόμη και χωρίς την παροχή γνώμης από τον οικείο Δήμο ή την Αστυνομία.
Με το άρθρο 5 επιτυγχάνεται η συνολική και ενιαία ρύθμιση του ζητήματος της χορήγησης των θέσεων στους πωλητές λαϊκών αγορών ενώ εισάγεται και μια σημαντική καινοτομία που έχει ως στόχο την διαφάνεια και την τάξη στην χορήγηση των θέσεων στους πωλητές λαϊκών αγορών. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την τοποθέτηση των πωλητών διενεργείται μια φορά το χρόνο δημόσια κλήρωση από ειδική για το σκοπό αυτό επιτροπή στην οποία προεδρεύει δικαστικός και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και το περιεχόμενο της προκήρυξης των θέσεων και της κλήρωσης. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επίσης η χρήση πληθυσμιακών κριτηρίων για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων πωλητών στις λαϊκές αγορές και καθίσταται σαφής η προτεραιότητα στη χορήγηση θέσεων στους παραγωγούς. Στις λαϊκές αγορές οι παραγωγοί πωλητές τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες για να εξασφαλίζεται ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός και η προστασία των καταναλωτών, ενώ στον ίδιο άξονα κινείται και η διατήρηση της υποχρέωσης να τοποθετούνται οι πωλητές βιομηχανικών προϊόντων στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών αλλά και η κάλυψη μόνο από παραγωγό πωλητή της κενής θέσης που προέρχεται από μη ανανέωση άδειας είτε παραγωγού είτε επαγγελματία. Τέλος, στο άρθρο αυτό προβλέπεται η άμεση γνωστοποίηση από τους αρμόδιους υπαλλήλους τυχόν κενής θέσης που προκύπτει για οποιοδήποτε λόγο. 
Με το άρθρο 6 ρυθμίζεται ενιαία, απλοποιείται σημαντικά και τακτοποιείται το ζήτημα της αλλαγής λαϊκής αγοράς και της αμοιβαίας αλλαγής λαϊκής αγοράς κατά τρόπο ώστε οι πωλητές να διευκολύνονται στην δραστηριότητά τους, παύουν να υφίστανται οι τοπικοί περιορισμοί του ισχύοντος δικαίου οι οποίοι έχουν δημιουργήσει διαφόρων ειδών εξαρτήσεις και εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση των πωλητών σε όλες τις λαϊκές αγορές. Τα κριτήρια για την έγκριση της αίτησης αλλαγής λαϊκής αγοράς της παραγράφου 1 έχουν την έννοια ότι λαμβάνεται υπόψη η παλαιότερη άδεια και η αίτηση που κατατέθηκε νωρίτερα. 
Τέλος, στο άρθρο 7 ρυθμίζεται το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος το οποίο υποχρεούνται να καταβάλουν οι προσερχόμενοι πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και παρέχεται η εξουσία στον οικείους φορείς για τον καθορισμό του ύψους του και άλλων τεχνικών λεπτομερειών της διαδικασίας καταβολής και είσπραξης. Για λόγους ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας, περιέχονται στο άρθρο αυτό οι βασικοί κανόνες για την καταβολή του ημερήσιου τέλους, τους υπόχρεους, τους φορείς είσπραξης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά επί του εισπραττόμενου ποσού που διατίθενται σε αυτούς προς εκπλήρωση του ανταποδοτικού σκοπού του συγκεκριμένου τέλους. Επίσης, για πρώτη φορά και με γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία του νομοθέτη, λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων οικονομικών συνθηκών, προβλέπεται με την παράγραφο 7 η διάθεση ποσοστού από το αποθεματικό των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αποκλειστικά για την οικονομική ενίσχυση ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της χώρας, μέσω της κάλυψης βιοτικών τους αναγκών, όχι όμως με απλή χρηματική παροχή αλλά με διάθεση ειδών που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΑΡΘΡΑ 8-17
Στα εν λόγω άρθρα καθορίζονται οι δικαιούχοι άσκησης εμπορικής δραστηριότητας στους χώρους των λαϊκών αγορών, περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τις δυο κατηγορίες πωλητών, τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές, καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς έκδοσης των σχετικών αδειών, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, και μεταβίβασης των αδειών, η προσωρινή αναπλήρωση του πωλητή και η πρόσληψη υπαλλήλου από τους πωλητές. Στο κεφάλαιο αυτό περιέχεται επίσης διάταξη για τις τριμελείς επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές και περιγράφονται αναλυτικά οι όροι, οι προϋποθέσεις και η καταγραφή της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα: 
Στο άρθρο 8, προς άρση επικαλύψεων στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, καθορίζονται ρητά και ενιαία οι δικαιούχοι λήψης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών και οι αρμόδιες αρχές για την χορήγηση της σχετικής άδειας. Οι άδειες δίνονται αυστηρά σε φυσικά πρόσωπα, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις οι οποίες εξειδικεύονται στα επί μέρους άρθρα του νομοθετήματος.  
Το άρθρο 9 αναφέρεται αναλυτικά στην άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και ρυθμίζει λεπτομερώς, λόγω της αυξημένης σημασίας του για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, τους δικαιούχους, τα πωλούμενα προϊόντα, τις προϋποθέσεις, τον τύπο και το περιεχόμενο της άδειας παραγωγού πωλητή. Στην πρώτη παράγραφο παρατίθεται αναλυτικά ο κατάλογος των προϊόντων που δύνανται να πωλούν στις λαϊκές αγορές οι παραγωγοί. Στην κατηγορία των μεταποιημένων προϊόντων παραδοσιακής οικοτεχνίας έχουν συμπεριληφθεί τα παραδοσιακά ζυμαρικά, ενώ έχει προστεθεί νεώτερη κατηγορία, αυτή των αλλαντικών, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν προϊόντα παραδοσιακής οικοτεχνίας και τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Επίσης, για να μην αναγράφεται για κάθε είδος χωριστά η νομοθεσία η οποία διέπει την διάθεσή του, και προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων, γίνεται παραπομπή στο άρθρο 17, στο οποίο αναφέρονται ενιαία όλοι οι σχετικοί κανόνες. Το περιεχόμενο της άδειας έχει εμπλουτιστεί και περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία όπως ο κωδικός του παραγωγού, ο αριθμός ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, εφόσον πρόκειται για παρτίδες νωπών οπωροκηπευτικών, όπως προβλέπεται στους σχετικούς κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Υπηρεσιών (Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.), καθώς και ο αντίστοιχος κωδικός του αγροτεμαχίου στο σύστημα ΟΣΔΕ, με σκοπό να γίνεται ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του νόμου. Με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου παρέχεται και η εξουσία στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να προσθέτει με απόφασή του και άλλα προϊόντα στον σχετικό κατάλογο, έτσι ώστε να είναι πιο απλή η προσαρμογή της λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε νέα δεδομένα που αφορούν την αγροτική ή μη παραγωγή καθώς και τις ανάγκες των καταναλωτών. 
Με το άρθρο 10 ρυθμίζεται η χορήγηση, ανανέωση και μεταβίβαση της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος πωλητής και στην οποία αναφέρονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά τον πωλητή και την παραγωγή του, έχει προστεθεί και η υποχρέωση να δηλώνεται ότι οι τυχόν μισθωμένες εκτάσεις γης βρίσκονται εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας προκειμένου να αποφεύγεται το φαινόμενο των «ψευδοπαραγωγών», δηλαδή παραγωγών οι οποίοι μισθώνουν αγροτικές εκτάσεις σε διάφορες περιοχές για να μπορούν να πωλούν όλο το χρόνο προϊόντα στη λαϊκή αγορά. Ο χρόνος ισχύος της άδειας συνδέεται πλέον με το περιεχόμενο της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής, ανά προϊόν, και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και να διευκολύνεται ο έλεγχος. Με την παράγραφο 7 εξορθολογίζεται η διαδικασία της μεταβίβασης της παραγωγικής άδειας. 
Οι ρυθμίσεις σχετικά με τις Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς για την λήψη της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών προβλέπονται στο άρθρο 11, στο οποίο περιγράφεται το έργο τους και καθορίζονται τα όργανα σύστασης και συγκρότησής τους. Το έργο των Τριμελών Επιτροπών είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού μεταβαίνουν αυτοπροσώπως και πραγματοποιούν αυτοψίες στις καλλιέργειες προκειμένου να βεβαιώσουν το είδος και την ποσότητα της παραγωγής και για το λόγο αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο η κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων των μελών τους αλλά και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση αναληθών βεβαιώσεων. 
Για τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών προβλέπεται στο άρθρο 12 η προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή από συγγενικά πρόσωπα και μόνο για λόγους υγείας ή για λόγους μητρότητας/πατρότητας, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ενώ στο άρθρο 13 περιγράφονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή. 
Στο άρθρο 14 περιέχονται οι βασικές διατάξεις για τους επαγγελματίες  πωλητές λαϊκών αγορών, προβλέπεται διαδικασία προκήρυξης για τις επαγγελματικές άδειες οι οποίες χορηγούνται με κοινωνικά κριτήρια, καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης της άδειας, ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας και οι κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων. Επίσης με την παράγραφο 9,  για πρώτη φορά προβλέπεται ειδικά ότι οι επαγγελματίες πωλητές μπορούν να πωλούν προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες και όχι μόνο από μία όπως ίσχυε έως σήμερα και ορίζονται οι σχετικοί συνδυασμοί. Με την παράγραφο 12 και στο πλαίσιο εξορθολογισμού των επαγγελματικών αδειών, προβλέπεται συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης όλων των υφιστάμενων αδειών προκειμένου να γίνει η διαδικασία ανανέωσης και η εκ νέου χορήγηση θέσεων μέσω κλήρωσης, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντος νόμου.  
Με το άρθρο 15 επαναλαμβάνεται σε σημαντικό βαθμό η πρόσφατη σχετικά ρύθμιση για τη μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών ενώ προστίθεται και η ευνοϊκή δυνατότητα μεταβίβασης μια φορά σε συγγενικά πρόσωπα ή σε υπάλληλο, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εργαστεί με τον μεταβιβάζοντα επαγγελματία πωλητή για πέντε τουλάχιστον χρόνια. Αντίστοιχα με τους παραγωγούς, οι επαγγελματίες μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16.
Στο άρθρο 17 αναφέρονται οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και τις οποίες είναι υποχρεωμένοι τόσο οι παραγωγοί όσο και οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών να τηρούν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Άρθρα 18-21

Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τις λαϊκές αγορές παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, δηλαδή τις βιολογικές λαϊκές αγορές. Για λόγους οικονομίας και αποφυγής επαναλήψεων δεν έχουν περιληφθεί εκ νέου όλες οι διατάξεις για τις λαϊκές αγορές, οι οποίες ισχύουν αναλογικά και για τις βιολογικές λαϊκές αγορές, αλλά μόνο αυτές που αφορούν ειδικά τις αγορές αυτές. Επίσης λόγω του ότι στις λαϊκές αυτές πωλούνται διαφορετικά προϊόντα και για λόγους ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών, ορίζεται στο άρθρο 18 ότι οι βιολογικές λαϊκές λειτουργούν διακριτά από τις λοιπές αγορές, ώστε να διακρίνεται σαφώς ότι πρόκειται για αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί βιολογικών προϊόντων. Στο άρθρο αυτό επίσης ορίζονται οι διατάξεις περί πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων. 
Στο άρθρο 19 ορίζονται οι φορείς έκδοσης των αδειών και προκύπτει ρητά ότι οι βιολογικές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αντίστοιχων Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ενώ οι υπόλοιπες στην αρμοδιότητα των δήμων. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της σχετικής άδειας και προσδιορίζεται το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο ήμισυ αυτού που προβλέπεται για τις λοιπές αγορές λόγω του περιορισμένου μεγέθους των αγορών αυτών. 
Με το άρθρο 20 ρυθμίζεται αναλυτικά η διαδικασία χορήγησης αδειών λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων πιστοποίησης των παραγωγών και των πωλούμενων βιολογικών προϊόντων και στο άρθρο 21 η διαδικασία χορήγησης θέσεων.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
Άρθρα 22-29

Με τα άρθρα 22 έως 29 ρυθμίζονται θέματα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, ρητά ορίζεται ότι στην αρμοδιότητά τους εμπίπτουν και οι Βιολογικές Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στις αντίστοιχες περιφέρειες και καθορίζεται η σύνθεση, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Προκειμένου να ρυθμιστεί συνολικά και σε ενιαίο κείμενο το ζήτημα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα και με τη βασική φιλοσοφία του παρόντος νομοθετήματος, καθορίζονται οι διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών, περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις και τα προσόντα διορισμού των υπαλλήλων ανά κατηγορία και κλάδο και ρυθμίζονται ζητήματα προϊσταμένων των υπηρεσιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
Άρθρα 30-37
Με το κεφάλαιο αυτό ρυθμίζεται η άσκηση του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, δηλαδή των υπόλοιπων δραστηριοτήτων υπαίθριου εμπορίου εκτός λαϊκών αγορών. Στις γενικές ρυθμίσεις των άρθρων 30-32 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τύπος  και το περιεχόμενο, οι φορείς και η διαδικασία χορήγησης  της σχετικής άδειας. Στο άρθρο 33 ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Με τα άρθρα 34 και 35 ρυθμίζονται θέματα εμποροπανηγύρεων και άλλων συναφών παραδοσιακών πανηγύρεων καθώς και καντινών, προσδιορίζονται οι χώροι άσκησης, η διάρκεια και τα πωλούμενα προϊόντα, γίνεται σαφής οριοθέτηση των θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου και τίθενται ορισμένοι περιορισμοί προς όφελος του ανταγωνισμού και των καταναλωτών. Με το άρθρο 36 προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Περιφερειάρχη για τη ρύθμιση θεμάτων των υπόλοιπων υπαίθριων οργανωμένων αγορών. Με το άρθρο 37 ρυθμίζεται και τακτοποιείται το ζήτημα των βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου εμπορίου, το οποίο αφορά ιδίως τις καντίνες και άλλες παρεμφερείς εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά την διεξαγωγή αθλητικών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως συναυλίες, φεστιβάλ, μεμονωμένοι αθλητικοί αγώνες ή τουρνουά κλπ.    


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Άρθρα 38-43

Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων συνολικά του υπαίθριου εμπορίου και προβλέπονται οι σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες καθώς και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων. Στο άρθρο 38, στο οποίο απαριθμούνται οι υπηρεσίες ελέγχου, και στο πλαίσιο ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών του υπαίθριου εμπορίου, προβλέπεται ρητά ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων τα αρμόδια όργανα έχουν καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Με το άρθρο 39 προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι οποίες έχουν αυστηροποιηθεί σε σχέση με τις ισχύουσες διατάξεις ενώ έχουν προστεθεί και ορισμένες νέες. Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κατά την πρόσληψη υπαλλήλου και για το λόγο αυτό προβλέπει και ποινική κύρωση σε περίπτωση σχετικής παράβασης. Επίσης, δεδομένου ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής σχετίζεται άμεσα με την έκδοση της άδειας πωλητή και συνεπώς με την ίδια την άσκηση της δραστηριότητας, προβλέπεται ποινική ευθύνη στα μέλη της για τυχόν ανακρίβειες σε αυτή. 

Με το ίδιο σκεπτικό, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 40 έχουν αυστηροποιηθεί σε σχέση με τις υφιστάμενες, ιδίως οι περιπτώσεις της έλλειψης άδειας και της πώλησης βιολογικών προϊόντων χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση. Στο άρθρο 42 το οποίο ρυθμίζει τη διοικητική και δικαστική προστασία του διοικουμένου κατά την επιβολή κυρώσεων, έχει διατηρηθεί η πρόσφατη και ιδιαίτερα αποτελεσματική ρύθμιση με την οποία προβλέπεται η μείωση στο ήμισυ του διοικητικού προστίμου σε περίπτωση καταβολής του εντός συγκεκριμένης και σύντομης προθεσμίας από την επιβολή του. 

Τέλος, με το άρθρο 43 δημιουργείται στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου μια Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υπαίθριου Εμπορίου στην οποία συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα στοιχεία σχετικά με τις άδειες, τις υφιστάμενες και κενές θέσεις των πωλητών, τα πωλούμενα προϊόντα, τους απασχολούμενους από τους πωλητές υπαλλήλους, τους ελέγχους και τις κυρώσεις, προβλέπεται η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των τηρούμενων σε κάθε φορέα σχετικών μητρώων και η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση τεχνικών λεπτομερειών. Με τη νέα αυτή ρύθμιση καλύπτεται ένα ουσιαστικό κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στην λειτουργία των ελέγχων και δημιουργείται ένα σημαντικό εργαλείο για την συλλογή στατιστικών στοιχείων και την χάραξη πολιτικής στον τομέα του υπαίθριου εμπορίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρα 44-46
Για το ενιαίο της ρύθμισης του υπαίθριου εμπορίου, στο Κεφάλαιο αυτό ρυθμίζεται συνολικά το θέμα των εκθέσεων. Συγκεκριμένα, προκειμένου να υπάρξει συγκέντρωση σε ένα νομοθέτημα όλων των διατάξεων της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας εκτός καταστήματος, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες προβλέπονται τα είδη των εκθέσεων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανακοίνωσης της λειτουργίας τους και ορισμένες επί μέρους ρυθμίσεις απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή τους. Στο τέλος του άρθρου 44 έχει τεθεί διάταξη με την οποία παρέχεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η εξουσία να καθορίσει με απόφασή του τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των εκθεσιακών χώρων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας. 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved