ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Έρχεται καινοφανές πρόγραμμα για καινοτόμες επιχειρήσεις

Proslipsis.gr | Αθήνα 14.11.2014, 1:32

«Γενναία» χρηματοδότηση σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις με καινοτομικό προσανατολισμό προβλέπει ένα καινοφανές χρηματοδοτικό πρόγραμμα και ένα από τα ελάχιστα που τα χρήματα ενδέχεται να πιάσουν τόπο. Θα το ανακοινώσει τις προσεχείς ημέρες το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 100 εκ. €, που θα μοιρασθούν εξ ίσου σε νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν έως 100% του προϋπολογισμού τους και μέχρι του ποσού των 40.000€, ενώ οι υφιστάμενες έως 50% για επενδυτικό σχέδιο ύψους έως 200.000€. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 2021» και παρουσιάστηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το Μάιο του 2014. Η Proslipsis παραθέτει συνοπτική περιγραφή τους για να έχετε μια ιδέα για τις δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν.

Αγροδιατροφή - Βιομηχανία τροφίμων: Το όραμα για τον αγροδιατροφικό τομέα με χρονικό ορόσημο το έτος 2023, συνίσταται στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου παραγωγικού κλάδου με έμφαση στη βιομηχανία τροφίμων και την μεταποίηση, ικανού να συμβάλει στην οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσω της παραγωγής ανταγωνιστικών, ποιοτικών και ασφαλών τροφίμων ελληνικής προέλευσης, με υψηλή προστιθέμενη και διατροφική αξία.

Ενέργεια: Η στρατηγική του τομέα της Ενέργειας επιδιώκει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και την υποστήριξη της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε συνδυασμό με την προστασία του καταναλωτή από τις υψηλές τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στόχος είναι επίσης η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικότητας, κατά το δυνατό με εξαγωγικό προσανατολισμό, σε τομείς όπου υφίσταται ουσιαστικό δυναμικό για την δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και η συμμετοχή σε έργα υποδομών.
Αναφορικά με τις υποδομές ενέργειας , η στρατηγική περιλαμβάνει τη μείωση του κόστους παραγωγής ενέργειας και τη χρήση πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να εξισορροπηθούν τα φορτία ηλεκτρικής ενέργειας ανάλογα με την εποχιακή ζήτηση και να αξιοποιηθεί το υπάρχον δυναμικό των ΑΠΕ. Επίσης, τη μείωση απωλειών κατά τη μεταφορά ενέργειας, τη βελτίωση της ευστάθειας του Νότιου Συστήματος της χώρας, αλλά και την αύξηση της δυνατότητας ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών σταθμών στη συγκεκριμένη περιοχή. Στόχευση αποτελεί και η εξισορρόπηση της ζήτησης με την παραγωγή ενέργειας μέσω της ανάπτυξης έξυπνων δικτύων και μετρητών. Στρατηγικό στόχο αποτελεί και η υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές και συμμετοχή σε διασυνοριακά έργα ενίσχυσης και κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου, που θα μετατρέψουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο συμβάλλοντας στην ασφάλεια εφοδιασμού και θα ενισχύσουν την εθνική οικονομία και τέλοςτης η μείωση της εξάρτησης της χώρας από εισαγόμενα καύσιμα.

Εφοδιαστική Αλυσίδα: Η εθνική στρατηγική για τον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών και Logistics, και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η στρατηγική αυτή αναλύεται στις εξής επιδιώξεις:
- Ενίσχυση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
- Απλοποίηση της δομής και μείωση των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας προς όφελος του τελικού καταναλωτή
- Διασφάλιση της βιωσιμότητας των ελληνικών logistics μέσω της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους
απόδοσης
- Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των ελληνικών logistics
- Ανάδειξη ολοκληρωμένων εμπορικών πυλών εισόδου / εξόδου με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα που διακρίνεται σε δύο κλάδους, τις Δημιουργικές και τις Πολιτιστικές Βιομηχανίες, είναι η δημιουργία διακριτής ταυτότητας των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών κάθε κλάδου (design & branding) προκειμένου να διευκολυνθεί η προώθηση τους στην διεθνή αγορά (εξωστρέφεια) σε συνδυασμό με την αισθητή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας τους και την αύξηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας τους.

Περιβάλλον: Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης μέχρι το 2023:
- Στήριξη της επιχειρηματικότητας για τη διαχείρση των αποβλήτων είτε αστικά είτε βιομηχανικής προέλευσης ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερου βαθμού εκμετάλλευση της αξίας αυτών ως υλικό για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή ενεργειακή αξιοποίηση
- Στήριξη της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε προϊόντα και υπηρεσίες αντιρρύπανσης και απορρύπανσης με έμφαση στην «πράσινη επιχείρηση» και στην βιομηχανική συμβίωση
- Παραγωγή υψηλής ποιότητας περιβαλλοντικών υπηρεσιών προς την κοινωνία για αύξηση της διαφάνειας και άμβλυνση των κοινωνικών αντιδράσεων, διευκολύνοντας την εμπλοκή των επιχειρήσεων στην μελέτη και διατήρηση των περιβαλλοντικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί η έρευνα και η ανάπτυξη της καινοτομίας στο σχεδιασμό καταπολέμησης φυσικών καταστροφών, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής , στην αξιοποίηση της γενετικής πληροφορίας της βιοποικιλότητας, στην βελτίωση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στην περιβαλλοντική πληροφορία και η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας

Τουρισμός: Η στρατηγική του Τουρισμού για την περίοδο 2014-20 συνίσταται στην ανάδειξη του ελληνικού τουρισμού με το συνδυασμό του φυσικού και του πολιτιστικού αποθέματος και του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας σε ένα συνολικό προϊόν εμπειριών, που θα το χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα σε όλες τις πτυχές των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει ένα σύνολο αλληλοσυμπληρούμενων αλλά διακριτών τουριστικών προϊόντων και θα εξασφαλίζει ένα ενιαίο επίπεδο ελάχιστων ποιοτικών χαρακτηριστικών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής επιδιώκεται να είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση των εσόδων ανά επισκέπτη, σημεία στα οποία η χώρα υστερεί σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών της. Οι ειδικότερες προτεραιότητες για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:
- Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, αναβάθμιση ή/ και διαφοροποίηση του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα»
- Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλη τη αλυσίδα αξίας
- Συντονισμένες δράσεις προώθησης του τουριστικού προϊόντος από όλους τους συντελεστές με εστιασμένο σχεδιασμό
- Κατάρτιση των απασχολουμένων/δράσεις παροχής υποστήριξης στους επιχειρηματίες και αναβάθμιση της παρεχόμενης τουριστικής εκπαίδευσης
- Βελτίωση των δημόσιων -κυρίως- υποδομών και υπερδομών, αλλά και των ιδιωτικών με τις οποίες ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή, με καινοτόμες παρεμβάσεις για την ανάδειξη της επισκεψιμότητας των τουριστικών προορισμών της χώρας.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Η στρατηγική για την ανάπτυξη του τομέα ΤΠΕ, μέσω της χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας, Εξωστρέφειας και Καινοτομίας, έχει στόχο να ενεργοποιήσει το σύνολο της αλυσίδας αξίας μέσω της ενίσχυσης της ζήτησης για υπηρεσίες ΤΠΕ από τους τελικούς χρήστες και ταυτόχρονα μέσω της ενίσχυσης της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου υποστηριζόμενες από την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή, δίνοντας έμφαση στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών νέφους (cloud-SaaS) και διάθεσης μέσω Παρόχων Ψηφιακών Υπηρεσιών (ΠΨΥ).

Υγεία: Βασική επιδίωξη για τον τομέα της υγείας, είναι η ανάπτυξη βιώσιμης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με εξαγωγικό προσανατολισμό, σε περιοχές όπου υφίσταται ουσιαστικό δυναμικό για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων, η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του ΕΣΠΑ 2014–2020.
Ειδικότερα στρατηγική στόχευση αποτελεί η στήριξη των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ. ανάπτυξη γενοσήμων υψηλής προστιθέμενης αξίας κ.α), την παροχή υπηρεσιών ( τηλεϊατρική, προηγμένες διαγνωστικές & απεικονιστικές υπηρεσίες κ.α.),του τουρισμού υγείας. καθώς και των εξαγωγών. Επιπλέον, στρατηγικοί στόχοι του Τομέα αποτελούν η ενίσχυση για την παροχή πιστοποίησης σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα υπηρεσιών υψηλής αξίας και αιχμής αλλά και η διευκόλυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στον τομέα μέσω της αναδιάρθρωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Υλικά – Κατασκευές: Η στρατηγική στον τομέα των Υλικών συνίσταται στην ενίσχυση επιλεγμένων αλυσίδων αξίας του τομέα αφενός σε δραστηριότητες που συμπληρώνουν υπάρχουσες αλυσίδες αξίας και αυξάνουν την εγχώρια προστιθέμενη αξία και αφετέρου σε δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους έντασης γνώσης που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και αποσπούν μερίδια στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Η στρατηγική του κλάδου των Κατασκευών συνίσταται στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα για εξαγωγή τεχνογνωσίας και παροχή υπηρεσιών σε άλλες χώρες καθώς και για την αναζήτηση νέων ευκαιριών σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στην προσπάθεια δικτύωσης τους σε αυτές τις αγορές. Επιπλέον, στρατηγική στόχευση αποτελεί και η εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου (μηχανικών, τεχνικών στελεχών κατασκευαστικών εταιριών και των εταιριών παραγωγής υλικών) καθώς και η υποστήριξη για τον ποιοτικό έλεγχο των κατασκευών από πιστοποιημένα εργαστήρια.
Η διαδικασία της παρακολούθησης των επιλεγμένων τομέων και ανάδειξης νέων τομέων, τεχνολογιών και δραστηριοτήτων θα είναι μια συνεχής διαδικασία μελέτης, διαβουλεύσεων, παρακολούθησης και ελέγχου σε όλη της προγραμματική περίοδο.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved