ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Νέα παράταση για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση

Αθήνα 10.9.2015, 12:35

Συνέχεια στο σίριαλ του ΦΠΑ 23% στο εκπαιδευτικό προϊόν δίνει νέα απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων του κλάδου μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο ζήτημα.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις ΦΠΑ που θα ενσωματώνουν τον φόρο, θα μπορούν να υποβληθούν στις ΔΟΥ -χειρόγραφα και όχι ηλεκτρονικά- μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο τεύχος Α' αρ.1930/9 Σεπτεμβρίου 2015 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1201
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α.
και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την
πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1
του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α..

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 36 και 38 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (κύρωση με το N. 2859/2000 − ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000)
όπως ισχύουν και ειδικότερα την παράγραφο 12 του
άρθρου 38 με την οποία προβλέπεται ότι με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί, σε
περιπτώσεις εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που
επηρεάζουν τους φορολογούμενους, να χορηγείται δι−
αφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης
Φ.Π.Α. καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής
του φόρου.
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 22, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της
περιπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015
(ΦΕΚ Α΄ 80) και με την υπό στοιχείο 1 περίπτ. β της
Υποπαραγράφου Δ2, της παραγράφου Δ του άρθρου 2
του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογι−
κής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 − ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.
4. Το Προεδρικό διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της
25.6.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την ανάγκη άμεσης διευθέτησης ορισμένων ζητη−
μάτων που άπτονται της πρώτης εφαρμογής του Φ.Π.Α.
στην ιδιωτική εκπαίδευση.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την
επιβολή του Φ.Π.Α., για πράξεις που πραγματοποιούνται
από 20.7.2015 έως και 16.10.2015 από υποκείμενους που
υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με
τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 της
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ2» της «ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ» του άρ−
θρου 2 του Ν. 4336/2015, εκδίδονται μέχρι και 23.10.2015.
2. Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχω−
ρούνται στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά τη φορολογική
περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α. κα−
θώς και τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη του
Ν. 4336/2015.
3. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις, ανεξαρτήτως
του εάν είναι αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλο−
νται εμπρόθεσμα σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. έως και
30.11.2015. Ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται έως την
ίδια ως άνω προθεσμία χωρίς την επιβολή τόκου, προ−
στίμων και λοιπών κυρώσεων.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από το χρόνο υπογραφής
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved