ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Αθήνα 22.10.2015, 2:08

Το αναμενόμενο σχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου, ο νέος νόμος στηρίζεται κυρίως στην δομή του 2810/2000 και σε άρθρα του 4015/2011. Οι δύο αυτοί νόμοι μέσα σε 15 χρόνια έχουν υποστεί πάνω από 35 τροποποιήσεις, γεγονός που προκαλεί σύγχυση στην εφαρμογή της συνεταιριστικής νομοθεσίας. Ο νέος νόμος  συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία διατηρώντας διατάξεις που άντεξαν στο χρόνο και αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και παράλληλα εισάγοντας νέες ρυθμίσεις απαραίτητες για την ανάπτυξη και λειτουργία των ΑΣ. 

Ως καινοτομίες του νέου νόμου, το υπουργείο σναφέρει τις εξής:
1. Ξεκαθάρισμα και εξυγίανση της υφιστάμενης κατάστασης στον συνεταιριστικό χώρο
• Δημιουργία του Εθνικού Μητρώου των ΑΣ,  της Ελεγκτικής αρχής και του σώματος Επιθεωρητών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Δημιουργία νομικών διατάξεων ευνοϊκών για τις συγχωνεύσεις αγροτικών συνεταιρισμών, τη λύση του συνεταιρισμού εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου και τη μίσθωση περιουσιακών στοιχείων ΑΣ σε άλλον ΑΣ εάν διατελεί σε κατάσταση εκκαθάρισης

2. Διευκόλυνση για τη σύσταση Αγροτικού Συνεταιρισμού 
• Απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης του συνεταιρισμού από το Ειρηνοδικείο
• Μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μελών του Α.Σ. σε 10 φυσικά ή νομικά πρόσωπα
• Κατάργηση του προσδιορισμού υποχρεωτικού ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου, καθώς πλέον ο προσδιορισμός θα γίνεται από το καταστατικό.

3. Διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού
• Δυνατότητα και άλλων νομικών προσώπων να γίνουν μέλη του συνεταιρισμού με μία μερίδα όπως και τα φυσικά πρόσωπα
• Καθιέρωση της προαιρετικής μερίδας χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως δυνατότητας επένδυσης στον συνεταιρισμό και από τρίτους
• Υποχρέωση του μέλους να παραδίδει τη παραγωγή του και να προμηθεύεται τα εφόδιά του από τον συνεταιρισμό
• Δυνατότητα διορισμού Γενικού Διευθυντή σε συνεταιρισμούς με κύκλο εργασιών άνω του 1.000.000 ευρώ. 
• Σύνταξη προγράμματος δράσης και ανάπτυξης από το Δ.Σ.
• Θέσπιση νέων υποχρεώσεων στα μέλη, όπως της αποχής από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του ΑΣ ή από πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά του, της εχεμύθειας κ.λπ. 

4. Αυστηρός έλεγχος της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών
• Καθορισμός αυστηρού πλαισίου  με παρουσία δικαστικών ή δικηγόρων κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή μελών του ΔΣ. Θέσπιση σταυρών προτίμησης στα 2/5 του αριθμού των μελών του ΔΣ.
• Δημιουργία στα όργανα της διοίκησης, του θεσμού του Εποπτικού συμβουλίου με σκοπό  να ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ. Δυνατότητα του Εποπτικού Συμβουλίου να καλεί Γενική Συνέλευση για σοβαρό λόγο.
• Χορήγηση μόνο εξόδων κίνησης, διαμονής εκτός έδρας και εξόδων παράστασης στις συνεδριάσεις  του ΔΣ. Καταργούνται οι αμοιβές των μελών του ΔΣ.
• Η απαγόρευση κατάληψης δημόσιας αιρετής θέσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεταιρισμών, πριν παρέλθουν  3 χρόνια από την εκλογή τους σε θέση μέλους του ΔΣ
• Θέσπιση νέων δικαιωμάτων των μελών, όπως της συμμετοχής στη συνεταιριστική εκπαίδευση, της  ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και  την πορεία των υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ και το δικαίωμα της λήψης αντιγράφων για όλα τα θέματα λειτουργίας του συνεταιρισμού. 

5. Αλλαγή στη δομή του συνεταιριστικού κινήματος σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο
• Δυνατότητα δημιουργίας Περιφερειακών Αγροτικών Συνεταιρισμών είτε Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε κλαδικό επίπεδο, μέλη των οποίων είναι οι τοπικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
• Δυνατότητα συγκρότησης ιδεολογικής συνεταιριστικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, με μέλη τοπικούς ή περιφερειακούς συνεταιρισμούς. Για να αναγνωρίζεται από την πολιτεία ως η οργάνωση που εκπροσωπεί τους συνεταιρισμένους αγρότες οφείλει να έχει ως μέλη της τουλάχιστον το 50% των οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο.
• Κατάργηση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης των δευτεροβαθμίων και των τριτοβαθμίων συνεταιριστικών οργανώσεων.

6. Δημιουργία Πλαισίου για τη δημιουργία Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών
• Το νομοσχέδιο προβλέπει την ίδρυση συγκροτημένων ομάδων με σκοπό να δημιουργηθεί η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τη συγκέντρωση και την προώθηση της παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών.

7. Καθορισμός του πλαισίου των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων 
• Με το νομοσχέδιο καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που είναι η σύνδεση εκπροσώπων όλων των φορέων που  δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. 

8. Ίδρυση Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
• Για την διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων των  προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Ομάδων Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 

9. Ενίσχυση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης
• Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η δημιουργία του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης

10. Δημιουργία των Αγροδιατροφικών Συμπράξεων σε επίπεδο Περιφέρειας 
• Οι Αγροδιατροφικές Συμπράξεις δημιουργούνται με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με σκοπό την  ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.

11. Θέσπιση Συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων
• Δημιουργείται το νομικό πλαίσιο για τη προστασία της τιμής των αγροτικών προϊόντων μέσω των Συμβάσεων μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων που είναι ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας και αφορούν τη μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων από τους ΑΣ για λογαριασμό των μελών τους.

12. Δημιουργία Ενιαίας Ψηφιακής Βάσης για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών προϊόντων
• Για την προστασία της ποιότητας και της επωνυμίας των συνεταιριστικών προϊόντων θεσπίζεται η δημιουργία της Ενιαίας ψηφιακής Βάσης για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών προϊόντων

13. Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
• Με το νομοσχέδιο προβλέπεται η δημιουργία φορέα  με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙΑΓΕΠ  ΑΕ) με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης  δημόσιας αγροτικής περιουσίας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ  μπορεί να  καταγράφει, να διαχειρίζεται και να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος των νέων αγροτών και των οργανώσεων τους. 

* Ακολουθούν ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου και το πλήρες κείμενο του σχεδίου νόμου.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους συνεταιρισμούς είναι απογοητευτική. Από τους 6.500 καταγεγραμμένους συνεταιρισμούς μόνο 1042 λειτουργούν οι δε υπόλοιποι 5.400 είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι συνεταιρισμοί - σφραγίδες,  που  έπαψαν να λειτουργούν από καιρό. Στην κατάσταση αυτή προστίθεται και η υπερχρέωσή τους που σημαίνει ότι από τους  1042 μόνο 15-20 εμφανίζουν υγιή οικονομικά στοιχεία ενώ οι υπόλοιποι είτε είναι υπερχρεωμένοι είτε βρίσκονται σε μείωση της εμπορικής δραστηριότητας. Η εικόνα αυτή του συνεταιριστικού κινήματος έχει συμβάλει στο να απαξιωθεί, δικαίως ή αδίκως, η έννοια του συνεταιρίζεσθαι, στα μάτια του αγροτικού κόσμου αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας. 
Όμως η λειτουργία υγιών και δυνατών συνεταιρισμών είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ειδικά στη χώρα μας. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη λειτουργία και ενδυνάμωσή τους αποτελεί πολιτική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με το νομοσχέδιο που δίνουμε τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση  έχουμε δύο στόχους:
1. Ο πρώτος είναι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συντελέσει στην απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος και να θέσουμε τις βάσεις για την μη επανάληψη τους . 
2. Και ο δεύτερος είναι να βοηθήσουμε τους μικρούς αγρότες να επιβιώσουν στο σημερινό περιβάλλον της ακραίας ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς δημιουργώντας υγιείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις που θα μπορούν και να τους βοηθούν να επιτύχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερες τιμές για τα αγροτικά τους προϊόντα.   

Έτσι, το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που επιδιώκουν από τη μια να ξεκαθαρίσουν το τοπίο όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση των συνεταιρισμών και από την άλλη να δώσουν μια σοβαρή βάση εκκίνησης για δημιουργία υγιών συλλογικών επιχειρηματικών μονάδων. 

1ος στόχος: Η αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης και η αποφυγή της επανάληψης των παθογενειών του παρελθόντος
1. Η αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης με το  πρόβλημα των συνεταιρισμών - σφραγίδων και των εύθραυστων οικονομικά συνεταιρισμών επιχειρείται να λυθεί  με τις παρακάτω ρυθμίσεις: 
Α. Με τον επανακαθορισμό του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων  που προβλέπει την καταγραφή σε μια ενιαία  βάση δεδομένων όσων  συνεταιρισμών πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, δηλ. έχουν εγγραφεί στο Ειρηνοδικείο, έχουν παρουσιάσει ένα επιχειρησιακό πλάνο  διάρκειας 3 ετών και έχουν δεσμευτεί να υποβάλουν κάθε χρόνο τις οικονομικές τους καταστάσεις.  
Με τη δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα  θα έχουμε την εικόνα  των συνεταιρισμών που  έχουν υγιή οικονομικά στοιχεία και σχέδιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους.
Β. Με την εισαγωγή τριών ρυθμίσεων για τους συνεταιρισμούς  που  δεν είναι σε καλή οικονομική κατάσταση ή είναι ιδιαίτερα υπερχρεωμένοι:
α) τη συγχώνευση
β) τη πτώχευση 
γ) και τη διάλυση
α)  Με τη συγχώνευση δίνεται η δυνατότητα να συγχωνευθούν δύο ή περισσότεροι συνεταιρισμοί είτε με σύσταση ενός νέου είτε με την απορρόφηση του ενός ή των άλλων σε έναν ήδη υφιστάμενο και με τη μεταφορά  των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων ΑΣ στον νέο ΑΣ σύμφωνα με την τρέχουσα  λογιστική τους αξία και με την αντίστοιχη προσαρμογή των συνεταιριστικών μερίδων. (Άρθρο  23 συγχώνευση)
β) Με τη κήρυξη ενός συνεταιρισμού  σε κατάσταση πτώχευσης, ο ΑΣ   προχωρεί στη διάλυσή του αφού αρχίσει η διαδικασία της εκκαθάρισης των περιουσιακών του στοιχείων  από τους διορισμένους προς τούτο εκκαθαριστές εκτός και εάν γίνει προσπάθεια σωτηρίας του είτε με την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη είτε με την επιτυχία πτωχευτικού συμβιβασμού. (Άρθρο 24, Πτώχευση). Ο συνεταιρισμός   εξοφλεί τα ληξιπρόθεσμα χρέη του από  το προϊόν της εκκαθάρισης. (Άρθρο 26, Εκκαθάριση- Ενέργειες εκκαθαριστών)
γ) Τέλος ένας συνεταιρισμός προχωρεί σε λύση του, είτε όταν πτωχεύσει ή όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου, ή μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης όταν διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι η λειτουργία του  απέβη παράνομη ή αν αδράνησε για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς του (Άρθρο 25, Λύση)
Οι τρεις αυτές δυνατότητες θεωρούμε ότι θα ξεκαθαρίσουν το θολό τοπίο που έχουμε κληρονομήσει  και θα επιτρέψουν στην Ελληνική Πολιτεία  στο μέλλον  να ελέγξει την εξέλιξή τους αλλά και να παρέμβει όταν χρειαστεί για να προλάβει τα φαινόμενα εκφυλισμού που συναντήσαμε κατά το παρελθόν σε όλο το συνεταιριστικό κίνημα. 
Σήμερα η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει  καταλογισμούς και ανακτήσεις του παρελθόντος γιατί  τόσο οι  διοικήσεις των συνεταιρισμών όσο  και οι εκάστοτε κυβερνήσεις με πράξεις ή παραλείψεις οδήγησαν τους  συνεταιρισμούς  σε υπερχρέωση με αποτέλεσμα οι ρυθμίσεις που ακολούθησαν στα δάνειά τους να είναι αντίθετες  στις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις. Σήμερα 600 περίπου εκ, ζητούνται πίσω από τις ευρωπαϊκές αρχές, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για οικονομικό αδιέξοδο πολλών συνεταιρισμών.    Είμαστε αποφασισμένοι να μην επαναληφθεί πια αυτό το φαινόμενο και θα κάνουμε οτιδήποτε για να μπορέσουν οι συνεταιρισμοί να ξανασταθούν στα πόδια τους πάνω σε υγιείς οικονομικά βάσεις και με καθαρή συνεταιριστική νοοτροπία.

2. Η αποφυγή των παθογενειών του παρελθόντος 
Το νομοσχέδιο προβλέπει τις παρακάτω ρυθμίσεις που αντλήθηκαν από την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και στόχο έχουν να δημιουργήσουν ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας που θα δυσκολέψει πολύ στο μέλλον το να αναπαραχθούν παρόμοιες εκφυλιστικές καταστάσεις.  
Α. Θεσπίζεται ο έλεγχος των συνεταιρισμών σε τρία επίπεδα:
α) σε επίπεδο λειτουργίας του συνεταιρισμού με τη δημιουργία του Εποπτικού Συμβουλίου στα όργανα διοίκησης , του οποίου ο ρόλος είναι να ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
β) σε επίπεδο τακτικού και έκτακτου διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΑΣ από διορισμένους ελεγκτές, 
γ) σε  επίπεδο κρατικής εποπτείας με 
-τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου ΑΣ και άλλων Συλλογικών φορέων και της Αρμόδιας Ελεγκτικής αρχής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη παρακολούθηση της σύννομης λειτουργίας και της δράσης τους, της νομιμότητας των πράξεών τους, την αξιολόγησή τους, τον έλεγχο του ισολογισμού, των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ και εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους και για να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας,
-τη δημιουργία του Κλάδου Επιθεωρητών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (άρθρο 41) 
Β. Θεσπίζεται η δυνατότητα των μελών του ΑΣ, του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών να συγκαλούν  Γενική Συνέλευση εάν διαπιστώσουν ορισμένες παραβάσεις τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και οικονομικής διαχείρισης του συνεταιρισμού. 
α) Με τη δυνατότητα  σύγκλισης ΓΣ εάν ζητηθεί από το ένα  πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ και από το  1/20 τουλάχιστον των μελών σε περίπτωση αντιπροσωπευτικής ΓΣ για σπουδαίους λόγους που αφορούν την οικονομική κατάσταση ή/ και τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ και 
β) Με το δικαίωμα του Εποπτικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών να συγκαλέσουν ΓΣ χωρίς έγκριση του ΔΣ,  (Άρθρο 11, Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση)
γ) Με το δικαίωμα του 1/5 των μελών της ΓΣ ή  του Υπουργού για έκτακτο διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο και  υποβολή στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του πορίσματος των ελεγκτών όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, (Άρθρο 20, Έλεγχος)
Γ. Θεσπίζεται η ευθύνη των μελών σε σχέση  με τον συνεταιρισμό: 
α) με την αποχή του μέλους από δραστηριότητες ανταγωνιστικές στον ΑΣ, (άρθρο 7, δικαιώματα και  υποχρεώσεις μελών)
β) με την ευθύνη των μελών και μετά την έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη (άρθρο 9, ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους) 
γ) με την ευθύνη των μελών του ΔΣ  για κάθε ζημιά που προκάλεσαν με υπαιτιότητά τους στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και παραγραφή της ζημιάς από δόλο μετά από 10 έτη, 
Δ. Δημιουργείται θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή φαινομένων κατάχρησης εξουσίας από μέλη του συνεταιρισμού ή του ΔΣ
α) με την απαγόρευση συγγενικής σχέσης μεταξύ των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, 
β) με την απαγόρευση ψήφισης από μέλος του ΔΣ για προσωπικό ή συγγενικό θέμα, 
γ) με την έγκριση μόνο εξόδων κίνησης και παράστασης στις συνεδριάσεις του ΔΣ
δ) με την απαγόρευση για 3 χρόνια εκλογής των μελών του ΔΣ σε αιρετή θέση (Άρθρο 15, Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο)
ε) με τη θέσπιση αριθμού  σταυρών προτίμησης στα 2/5  του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου, 
στ) με τη μη εκλογή μελών ΔΣ και ΕΠ εάν έχουν καταδικαστεί ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους στον συνεταιρισμό, 
ζ) με την έκπτωση μέλους από ΔΣ ή ΕΣ εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε κώλυμα εκλογιμότητας ( Άρθρο 16, Αρχαιρεσίες) 
η) και με την εκπαίδευση του ΔΣ και των μελών του συνεταιρισμού  στο συνεταιριστικό πνεύμα
Ε. Θεσπίζονται  ποινικές  διατάξεις  για μια σειρά από παραπτώματα 
- με φυλάκιση  από 3 μήνες έως ένα έτος μέλη του ΔΣ ή υπάλληλοι του ΑΣ εφόσον έχουν παράξει ψευδή στοιχεία ή έχουν κάνει εικονικές εγγραφές σε βιβλία ή δεν παραδίδουν βιβλία σχετικά με  την οικονομική κατάσταση του ΑΣ
-με φυλάκιση από 1 μήνα έως 1 έτος εάν ο ελεγκτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των ΑΣ 
-με φυλάκιση από ένα μήνα έως ένα έτος εάν μέλος α) ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του β) ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκαλεί την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων, Εποπτικών Συμβουλίων και άλλων οργάνων και αντιπροσώπων των ΑΣ .
- με φυλάκιση από ένα  μήνα μέχρι ένα  έτος, ή με χρηματική ποινή όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου  ή της Γενικής Συνέλευσης  των μελών των ΑΣ, με χρήση ή με απειλή σωματικής βίας ή με άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη. (Άρθρο 27, Ποινικές διατάξεις)

2ος στόχος: Η παροχή ευνοϊκού νομικού πλαισίου προκειμένου οι μικροί αγρότες να δημιουργήσουν μια συνεταιριστική επιχείρηση στο πνεύμα του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας σε οικονομικά υγιείς βάσεις.
1. Ο σεβασμός των αρχών της ισότητας, του συνεργατισμού και της κοινωνικής οικονομίας γίνεται με  τις παρακάτω διατάξεις:
α) Με τη σύνθεση του κεφαλαίου  του Συνεταιρισμού από συνεταιρικές μερίδες που μοιράζονται ισόποσα όλα τα μέλη. Κάθε μέλος κατέχει μία συνεταιρική μερίδα και  μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Δίνεται δηλ. η δυνατότητα σε όλους τους αγρότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, να συμμετάσχουν στη διοίκηση του συνεταιρισμού.
β) με το δικαίωμα των μελών  να συμμετέχουν άμεσα στη λήψη των αποφάσεων και να μπορούν να εκλεγούν στα όργανα του ΑΣ. (Άρθρο 11, Γενική Συνέλευση – Αρμοδιότητες – Σύγκληση).
γ) με το σεβασμό των συλλογικών αποφάσεων εφόσον ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού είναι η ΓΣ της οποίας οι αποφάσεις είναι  υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του ΑΣ, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα  (Άρθρο 13, Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης)
δ) με τη συνεταιριστική εκπαίδευση για όλα τα μέλη και κυρίως για όσα κατέχουν θέσεις στο ΔΣ και ΕΣ στα πλαίσια του συνεταιριστικού πνεύματος και της συνεργασίας  ( Άρθρο 7, Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών) 
ε) με τη καθολική  και μυστική ψηφοφορία από τα έχοντα δικαίωμα μέλη (Άρθρο 16, Αρχαιρεσίες )
2. Η  δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου προκειμένου οι συνεταιρισμοί  να καταστούν υγιείς οικονομικά επιχειρήσεις 
α) Η υποχρέωση του μέλους να παραδίδει  το 80%  της ετησίας παραγωγής του και να προμηθεύεται τα  εφόδιά του  από τον ΑΣ, δημιουργεί την απαραίτητη βάση για την ουσιαστική λειτουργία του συνεταιρισμού. Η διάταξη αυτή παρόλο που είναι αυτονόητη για τους συνεταιρισμούς  κρίνεται απαραίτητη. 
β) Η δυνατότητα επένδυσης από μη μέλη να μπορούν να αγοράσουν προαιρετικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου.
γ) Η λειτουργία του ΑΣ σύμφωνα με το πλαίσιο μιας σύγχρονης επιχείρησης 
-με το διορισμό Γενικού Διευθυντή εάν  ο κύκλος εργασιών του ΑΣ είναι πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ,
-με το πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης που συντάσσει το ΔΣ για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
-με τη διάθεση του υπολοίπου των πλεονασμάτων για την ανάπτυξη του ΑΣ, την υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού και την εκπαίδευση των μελών του ΑΣ....   ...   ...   ...   ...ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή
1. Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. ΑΣ είναι οι γεωργικοί, αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και άλλοι  συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας. Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις αυτών, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος  νόμου. 
2. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 
4. Οι ΑΣ μπορούν να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν με καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, με νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο  πλαίσιο  της διακρατικής ή και διεπαγγελματικής συνεργασίας.
5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά  οι διατάξεις του Εμπορικού Δικαίου και του Αστικού Κώδικα.  


Άρθρο 2
Περιφέρεια - Έδρα - Επωνυμία
1. Η περιφέρεια του ΑΣ ορίζεται από το καταστατικό του. 
2. Έδρα του ΑΣ είναι ο δήμος, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του. 
3. Η επωνυμία του ΑΣ εκφράζει υποχρεωτικά τον κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και περιλαμβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Στην επωνυμία του ΑΣ, μπορεί να περιλαμβάνεται  και διακριτικός τίτλος. Η επωνυμία διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΑΣ με τον ίδιο σκοπό και την ίδια περιφέρεια. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΑΣ. Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου καθώς και τον Αριθμό Μητρώου ΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 19.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 3
Όροι σύστασης - Καταχώριση καταστατικού
1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από  δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5,  καθώς και η καταχώριση του καταστατικού στο βιβλίο μητρώου ΑΣ που τηρείται στο Ειρηνοδικείο που υπάγεται η ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας  του  ΑΣ.
 2. Για την καταχώριση του καταστατικού κατατίθεται από το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ αίτηση στο Ειρηνοδικείο. Ο ειρηνοδίκης με πράξη του εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση του καταστατικού. Ο ειρηνοδίκης αρνείται την καταχώριση όταν λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού που προβλέπονται στο άρθρο 4, ή τούτο περιέχει διατάξεις αντίθετες προς τον νόμο.  Αν αρνηθεί την καταχώριση, με την ίδια πράξη καλεί το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και του υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις.
3. Ύστερα από την καταχώριση, η γραμματεία του Ειρηνοδικείου αποστέλλει εντός τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια αρχή του άρθρου 17 αντίγραφο του καταστατικού με την ημερομηνία καταχώρισης.  
4. Από την καταχώριση του καταστατικού, ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η ίδια διαδικασία τηρείται και για την τροποποίηση του καταστατικού. 
5. Κατά της αρνητικής πράξης του ειρηνοδίκη και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο  του ΑΣ μπορεί να ασκήσει ανακοπή, η οποία εισάγεται στο Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ και δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
   
                           
Άρθρο 4
Τύπος - Περιεχόμενο καταστατικού
Το καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να καθορίζει τουλάχιστον:
α) Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ή την επωνυμία, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και την κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών.
β) Την επωνυμία, την έδρα και την περιφέρεια του ΑΣ. 
γ) Το σκοπό και τις δραστηριότητες του ΑΣ.
δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τις επιβαλλόμενες κυρώσεις  για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ. 
ε) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του άρθρου 10.
στ) Το ύψος της συνεταιρικής μερίδας, τον αριθμό των προαιρετικών  μερίδων, τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων.
ζ) Την έκταση ευθύνης των μελών.
η) Τον καθορισμό των ελάχιστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσης για το σχηματισμό αποθεματικών.
θ) Τη χρονική διάρκεια του ΑΣ.
ι) Τον ορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση του καταστατικού και τον χρόνο σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.
ια) Τον τρόπο ορισμού των ελεγκτών του άρθρου 20. 
ιβ) Τη λύση και εκκαθάριση του ΑΣ.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Άρθρο 5
Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
1. Μέλη του ΑΣ μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό του ΑΣ, μέλη του μπορεί να γίνουν και άλλοι ΑΣ και άλλα νομικά πρόσωπα  που η κύρια δραστηριότητά τους είναι αγροτική σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας (ιδίως φυτικής, ζωικής, αλιευτικής παραγωγής). Το ποσοστό συμμετοχής των νομικών προσώπων-μελών καθορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των φυσικών προσώπων . 
 2. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ μελών - επενδυτών. Τα μέλη - επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορούν να συντελέσουν στην επίτευξη των σκοπών του ΑΣ,  αλλά δεν συναλλάσσονται με αυτόν. Κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες χωρίς δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Κατά τα λοιπά, οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών - επενδυτών,  καθορίζονται από το καταστατικό.
3. Στο καταστατικό του ΑΣ προβλέπεται, ανάλογα με τα αντικείμενα της δραστηριότητάς του: α) το ποσοστό της παραγωγής που το μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 80%  της ετησίας παραγωγής του, που προορίζεται για το εμπόριο, των προϊόντων, για τα οποία η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία ύστερα από μεταποίηση ή αυτούσια όπως η παραγωγή του κάθε μέλους προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής και την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) ή/και β) το ποσοστό κάθε είδους εφοδίων, χρήσιμων για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων ή της οικιακής τους οικονομίας, που το μέλος υποχρεούται να προμηθεύεται από τον ΑΣ, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού του και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, αν υπάρχει.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από την υποχρέωση της παραγράφου 2, εφόσον: α) έχουν αντικειμενική αδυναμία ή για άλλους σοβαρούς λόγους, β) πριν από την ένταξή τους στον ΑΣ είχαν συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.  
5. Η μη παράδοση της παραγωγής στον ΑΣ ή η προμήθεια των εφοδίων από αυτόν, κατά τους όρους του καταστατικού του, αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους από αυτόν.  

Άρθρο 6
Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους αγροτικού συνεταιρισμού
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του ΑΣ στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης.
2. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εγγραφής των νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 1. 
Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής τους από τη Γενική Συνέλευση και εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές οφειλές τους προς τον ΑΣ, στις οποίες περιλαμβάνεται και η καταβολή της αξίας της συνεταιρικής μερίδας ή του προβλεπόμενου στο καταστατικού ποσοστού αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Κάθε μέλος του ΑΣ μπορεί να αποχωρήσει από αυτόν οποτεδήποτε, προειδοποιώντας έγκαιρα εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει, για συγκεκριμένους λόγους, την υποχρεωτική παραμονή των μελών του ΑΣ μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εισήλθαν στον ΑΣ ή για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 
4. Η διαγραφή μέλους του ΑΣ μπορεί να αποφασιστεί με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από ακρόαση του μέλους, λόγω πολύ σοβαρών παραπτωμάτων που ορίζονται στο καταστατικό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σε αυτό.
5. Κατά της απόφασης διαγραφής επιτρέπεται προσφυγή του μέλους που διαγράφηκε  στη Γενική Συνέλευση, Η προσφυγή πρέπει να περιλαμβάνεται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην πρώτη συνεδρίαση μετά την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επί της προσφυγής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από ακρόαση του μέλους που διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή όταν παρέλθει η προθεσμία που ορίζεται στο καταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου. 
6. Κατά τα λοιπά, το καταστατικό ορίζει τα κωλύματα για την εγγραφή μέλους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική διάρκεια της παραμονής του στον ΑΣ και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων. Οι συνεταιρικές μερίδες επιστρέφονται στην ονομαστική τους αξία, αυξημένη ή μειωμένη, ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ ορίζονται από το καταστατικό, που πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθμίζουν:
α) Τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις του ΑΣ.
β) Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης.
δ) Την υποχρέωση και το δικαίωμα συμμετοχής του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του ΑΣ, σύμφωνα με τους σκοπούς του, χωρίς διάκριση. Ειδικότερα, το καταστατικό ορίζει τα είδη συμμετοχής ή τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τους λόγους και τη διαδικασία απαλλαγής από τις υποχρεώσεις αυτές. 
ε) Την υποχρέωση αποχής από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του ΑΣ ή από πράξεις που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του ΑΣ.
στ) Την υποχρέωση εχεμύθειας των μελών των ΑΣ.  
ζ) Τη συμμετοχή των μελών στη συνεταιριστική εκπαίδευση.
η) Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, την πορεία των υποθέσεων και την οικονομική κατάσταση του ΑΣ.
θ) Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, αν υπάρχει, των βιβλίων του ΑΣ, των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών του, καθώς και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων αυτών. 
2. Τα μέλη του ΑΣ πρέπει να ασκούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τους όρους του καταστατικού του ΑΣ και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.
3. Η εθελοντική εργασία που παρέχουν τα μέλη του ΑΣ προς αυτόν, ανάλογα με τις ανάγκες του, δεν θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση της συναλλαγής, για την καταβαλλόμενη αμοιβή της προσωπικής εργασίας που παρέχεται από τα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού που καταβάλλεται και εφόσον ο δικαιούχος δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία. Το εισόδημα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδημα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 8
Συνεταιριστικό κεφάλαιο - Συνεταιρική μερίδα
1. Η συνεταιρική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του ΑΣ.  Κάθε μέλος συμμετέχει στον ΑΣ με μία (1) υποχρεωτική μερίδα και έχει μία ψήφο. Το ύψος του ποσού και οι προϋποθέσεις καταβολής της μερίδας ορίζονται από τον παρόντα νόμο και το καταστατικό. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει όρους και προϋποθέσεις για την απόκτηση από κάθε μέλος ή τρίτο, προαιρετικών έντοκων μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
2. Τo  50% τουλάχιστον της ονομαστικής αξίας της συνεταιρικής μερίδας, καταβάλλεται με την εγγραφή του μέλους.  Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα  χρόνο από την εγγραφή του, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει βραχύτερο διάστημα. 
3. Αν το καταστατικό δεν απαγορεύει τη μεταβίβαση της συνεταιρικής μερίδας, αυτή είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ, σε πρόσωπο που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5.
4. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του ΑΣ, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Αν δεν έχει υποδειχθεί κληρονόμος, τότε η αξία της συνεταιρικής μερίδας που προκύπτει σύμφωνα με τα στοιχεία του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού, αποδίδεται στους νόμιμους κληρονόμους στο τέλος της χρήσης, όπως αυτή έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα του ΑΣ.

Άρθρο 9
Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους
1. Η ευθύνη των μελών του ΑΣ για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του ορίου που ορίζει το καταστατικό. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται από το καταστατικό ως ίση με το ποσό της υποχρεωτικής  μερίδας  ή με ακέραιο πολλαπλάσιο του ποσού αυτής.
2. Τα μέλη έχουν την ευθύνη της παραγράφου 1 και μετά την έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την έγγραφή τους.
3. Αξιώσεις τρίτων, από την ευθύνη των μελών του ΑΣ  κατά τις παραγράφους 1 και 2, παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
4. Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός έτους από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του  ΑΣ, εκτός αν μέσα στο έτος έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή. 
5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών και των οργάνων του ΑΣ για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ. 
6. Οι δανειστές μέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών των υπολοίπων μελών. 
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, για οφειλές των μελών προς τρίτους:
α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον ΑΣ.
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών που παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.
γ) Το τίμημα των προϊόντων της περίπτωσης β΄.
δ) Η υποχρεωτική και προαιρετική συνεταιρική μερίδα. 
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του ΑΣ  προς τα μέλη του.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 10
Όργανα διοίκησης
Όργανα διοίκησης του ΑΣ είναι: 
α) Η Γενική Συνέλευση, 
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο 
εφόσον ο αριθμός των μελών του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30). Αν τα μέλη του ΑΣ είναι λιγότερα από τριάντα (30), δεν απαιτείται εκλογή Εποπτικού Συμβουλίου, εκτός αν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό.  

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο. Στην έναρξη της συνεδρίασης η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της Πρόεδρο και Γραμματέα, ως και Εφορευτική Επιτροπή. Δεν εκλέγεται Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ
2.  Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση,  η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του ΑΣ.
γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης» και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.
ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημιές.
στ) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιρικής μερίδας.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.
η) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.
θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού.
ιβ) Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.
ιγ) Η απόφαση για τη συγκρότηση και λειτουργία από τα μέλη του ΑΣ Ομάδων Παραγωγών ή Οργανώσεων Παραγωγών, που αντιστοιχούν στους κλάδους παραγωγής και στα βασικά προϊόντα του ΑΣ.
ιδ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 20 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.
ιε) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται στο καταστατικό.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει την άσκηση  των αρμοδιοτήτων της, των περιπτώσεων  ια΄ και ιγ΄ της παραγράφου 2 στο Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά το χρόνο και συνεδριάζει στη έδρα του ΑΣ μέσα  σε τέσσερις (4) το πολύ μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το καταστατικό.
5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του ΑΣ. 
6. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του ΑΣ μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή του τα προς συζήτηση θέματα (εδώ να προστεθεί αίτημα ελέγχου από αρμόδια αρχή ΥΠΑΑΤ ή από εποπτικό). Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΣ μπορεί να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης όταν προκύπτει ανάγκη μετά από έλεγχο που έχει ασκήσει. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη ή το Εποπτικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της. 
7. Σε ΑΣ με περισσότερα από 300 μέλη, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει την εκλογή αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αντιπρόσωποι στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση  εκλέγονται  από το σύνολο των μελών του ΑΣ. Ο αριθμός   των αντιπροσώπων η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος  άσκησης των αντιπροσωπευτικών τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από το καταστατικό. Σε καμία περίπτωση η αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να έχει λιγότερα μέλη από το ένα πέμπτο (1/5) του συνόλου των μελών του ΑΣ. Κατά τη διάρκεια της θητείας της αντιπροσωπευτικής Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση του συνόλου των μελών του ΑΣ μετά από αίτημα του 1/20 τουλάχιστον των μελών της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για σπουδαίους λόγους που αφορούν την οικονομική κατάσταση ή/ και τη σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων του ΑΣ. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη ή το Εποπτικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα σύγκλησής της. 

Άρθρο 12
Απαρτία γενικής συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του ΑΣ με δικαίωνα ψήφου, τα οποία εκπροσωπούν πλέον του μισού (1/2) του όλου αριθμού  των μελών με δικαίωμα ψήφου.   Proslipsis.gr
2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών, με δικαίωμα ψήφου.
3. Κατ’ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:  
α) μεταβολή του σκοπού του ΑΣ 
β) συγχώνευση με άλλον ΑΣ
γ) διάλυση του ΑΣ   
δ) τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ και
ε) τη μετατροπή του ΑΣ
η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του ΑΣ με δικαίωμα ψήφου ,  που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόν τουλάχιστον το μισό (1/2) του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. 
4. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα, στα οποία για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η απαρτία της παραγράφου 3. 

Άρθρο 13
Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την  απόλυτη πλειοψηφία  των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον παρόντα νόμο ή το καταστατικό. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη του ΑΣ, έστω και αν διαφωνούν ή είναι απόντα.
2. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών   για:
α) τη μεταβολή του σκοπού του ΑΣ
β) τη συγχώνευση με άλλο ΑΣ
γ) τη διάλυση του ΑΣ
δ) την τροποποίηση του καταστατικού του ΑΣ 
ε) τη μετατροπή του ΑΣ
Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:
α) αρχαιρεσίες
β) απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης
δ) προσωπικά θέματα
ε) ανάκληση των μελών του Δ.Σ
στ) αν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των μελών που παρίστανται στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης όπου λαμβάνεται η απόφαση.
4. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο ισολογισμός, ο απολογισμός και ο πίνακας αποτελεσμάτων χρήσης, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΣ, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους. 

Άρθρο 14
Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης
1. Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που είναι αντίθετες στο νόμο ή στο  καταστατικό είναι άκυρες. 
2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται άκυρη  με απόφαση του Ειρηνοδικείου  της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση μέλους του ΑΣ που δεν συναίνεσε ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ.
3. Η Απόφαση του Ειρηνοδικείου  υπόκειται σε έφεση. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η αρμόδια αρχή. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του.

Άρθρο 15
Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο 
1. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγούν φυσικά πρόσωπα μέλη του ΑΣ, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων μελών του ΑΣ. Ο αριθμός των μελών τους ορίζεται από το καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών ούτε μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών. Τα μέλη είναι επανεκλέξιμα και ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. Μεταξύ των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου αφενός και του Εποπτικού Συμβουλίου αφετέρου δεν επιτρέπεται να υπάρχει συγγενική σχέση μέχρι και δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.
2. Αν τρεις (3) μήνες πριν από την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός προσωπικού του ΑΣ είναι μεγαλύτερος από είκοσι (20) άτομα, στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει εκπρόσωπος του παραπάνω προσωπικού, ως επιπλέον μέλος του. Ο εκπρόσωπος αυτός συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου μόνο σε θέματα προσωπικού.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή στον κατά την παράγραφο 11 Γενικό Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλος αυτού ή σε στέλεχος ή υπάλληλο του ΑΣ.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του ΑΣ, στη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και στην επιδίωξη του σκοπού του. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό.
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και υποχρέωση να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου του ΑΣ και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί  να υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, την ανάπτυξη του ΑΣ και εισηγείται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης των υπηρεσιακών και αιρετών στελεχών του ΑΣ.
Το Εποπτικό Συμβούλιο αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωσή τους και συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, όταν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις  που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του ΑΣ. 
6. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκονται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται  προσωπικά  και εις ολόκληρον έκαστο για κάθε ζημιά που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Oι αξιώσεις του ΑΣ παραγράφονται τρία (3) έτη μετά από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημιά από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δέκα (10) έτη. 
8. Μέλος του Διοικητικού και Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν τον ίδιο, τη σύζυγο ή συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.
9. Αν ο πρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι αντίδικοι του ΑΣ, αυτός εκπροσωπείται από μέλος του, ειδικώς εξουσιοδοτημένο από τον ΑΣ για το σκοπό αυτό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση διορίσει ειδικούς εκπροσώπους.
10. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο. Τα μέλη δεν μπορούν να παίρνουν μισθό ή αποζημίωση υπό οποιαδήποτε μορφή και για οποιοδήποτε λόγο.
Το καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου: 
α) Εξόδων κίνησης και διαμονής και  για υπηρεσίες εκτός του νoμού που βρίσκεται η έδρα του ΑΣ και 
β) Εξόδων παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των συμβουλίων αυτών.
Το ύψος των εξόδων κίνησης, διαμονής και παράστασης του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11.  Αν ο κύκλος εργασιών του ΑΣ είναι πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο Γενικού Διευθυντή, στον οποίο να ανατίθεται με σύμβαση η μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνες που, κατά το νόμο ή το καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και τη γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, σε μία εφημερίδα της έδρας του ΑΣ και σε μία πανελλήνιας κυκλοφορίας.
12. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), όπως ισχύει,  έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και όπου αυτοί δεν υπάρχουν, τους Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων  (2.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους ΚΕΑΣ και ΚΠΕΑΣ της παρ. 1 του άρθρου 31, τις ΑΕΣ της παρ. 4 του άρθρου 42  και τους αναγκαστικούς ΑΣ και τις Ενώσεις τους του άρθρου 32.
13. Απαγορεύεται σε πρόσωπα που διετέλεσαν μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ΑΣ να είναι υποψήφιοι για την κατάληψη θέσεων βουλευτών και αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α και β βαθμού, για τρία (3) έτη από τη λήξη της θητείας τους στον ΑΣ. 
14. Όλα τα μέλη των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων ΑΣ πρέπει να έχουν λάβει πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους βασική συνεταιριστική εκπαίδευση για θέματα, όπως είναι ιδίως ο σκοπός, η φιλοσοφία και ο τρόπος οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των ΑΣ, με σεμινάρια τα οποία οργανώνονται με την συνδρομή του Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του άρθρου 38.
15. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μελών, η διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής και κάθε σχετικό θέμα. 

Άρθρο 16
Αρχαιρεσίες 
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που συμμετέχει ο ΑΣ διενεργούνται από  εφορευτική επιτροπή της οποίας προεδρεύει δικαστικός λειτουργός που διορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του ΑΣ. Αν με έγγραφο του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών βεβαιώνεται η αδυναμία διορισμού δικαστικού λειτουργού, διορίζεται δικηγόρος ύστερα από πρόταση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, κατόπιν αιτήματος του ΑΣ. Ο οικείος δικηγορικός σύλλογος, που ορίζει τον Δικηγόρο, καθορίζει και το ύψος της αμοιβής του. Η διαδικασία εκλογής  και ο αριθμός των μελών της  εφορευτικής   επιτροπής καθορίζεται από το καταστατικό. 
2. Η εκλογή των μελών του  Δ.Σ και του ΕΣ διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5  του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου. Αν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός. Ψηφοδέλτια που περιέχουν αριθμό σταυρών μεγαλύτερο από αυτόν που ορίζεται από το καταστατικό ή χωρίς σταυρό είναι άκυρα. 
4. Εκλεγέντες είναι αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν είναι επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν θέσεις τακτικών μελών που κενώνονται μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Το Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο  στην πρώτη, μετά την εκλογή του, συνεδρίαση συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με το καταστατικό. 
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις ανακατανομής των αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν στο καταστατικό δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, η ανακατανομή των αξιωμάτων μπορεί να γίνει εφόσον αποφασισθεί από τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του. Όταν προκύπτει κλάσμα ισχύει ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.
7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού ή του  Εποπτικού Συμβουλίου, και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του ΑΣ. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Αν παραιτηθεί η πλειοψηφία ή το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη διενεργούνται αρχαιρεσίες.
8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στo Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο του ΑΣ:  
α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο καταδικάσθηκε με τελεσίδικη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για: κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών. 
β) Φυσικό πρόσωπο που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο καταστατικό. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών προς τον ΑΣ βεβαιώνεται εγγράφως για κάθε μέλος ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου διαπιστωθεί για μέλος του η ύπαρξη οποιουδήποτε από τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7.
     
                  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 17
Κρατική εποπτεία - Έλεγχος αγροτικών συνεταιρισμών
1. Η εποπτεία επί των ΑΣ ασκείται  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης (στο εξής αρμόδια αρχή). Η εποπτεία αφορά τη σύννομη λειτουργία και την υποβοήθηση του έργου των ΑΣ, την επιθεώρηση και παρακολούθηση της δράσης τους, τη διαπίστωση της νομιμότητας των πράξεων και την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, του καταστατικού και των αποφάσεων, και περιλαμβάνουν, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, την αξιολόγησή τους μέσω του Μητρώου του άρθρου 18, την εξακρίβωση της αλήθειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γενικά των βιβλίων και στοιχείων που τηρούνται από τους ΑΣ, καθώς και την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή άλλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας, τα καθήκοντα των οργάνων άσκησης αυτής, οι υποχρεώσεις των εποπτευομένων προς την αρμόδια αρχή, ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας στοιχείων και πληροφοριών, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις από την αρμόδια αρχή, στην περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας των ΑΣ  και  κάθε σχετικό θέμα για την άσκηση της κρατικής εποπτείας.

Άρθρο 18
«Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων»
1. Το «Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων» που συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το άρθρο 2 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), στα πλαίσια άσκησης της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Συντάγματος, συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και μετονομάζεται σε «Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων» (στο εξής Μητρώο). Το Μητρώο αποτελεί συμβατική ή ψηφιακή βάση δεδομένων και καταχωρίζονται σε αυτό οι ΑΣ, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί πλην των Δασικών (ελεύθερων και αναγκαστικών), οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών, οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και οι ΑΕΣ της παρ. 4 του άρθρου 42.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία καταγραφής σε αυτό, η τήρηση του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Το Μητρώο τηρείται από την αρμόδια αρχή.
4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρμογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης των ΑΣ ιδρύεται επταμελές Γνωμοδοτικό  Συμβούλιο Εποπτείας ΑΣ  (στο εξής Συμβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα παραπάνω θέματα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι άμισθα. Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της αρμόδιας αρχής.
5. Οι ΑΣ απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγγραφής τους στο ΓΕΜΗ, στα Εμπορικά Επιμελητήρια της περιφέρειάς τους και στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών.
6. Οι ΑΣ καταχωρίζονται στο Μητρώο μετά από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19.  Για την καταγραφή στο Μητρώο αξιοποιούνται τα βιβλία που τηρούνται στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 19
Καταχώριση στο μητρώο των αγροτικών συνεταιρισμών - Προϋποθέσεις
1. Οι ΑΣ καταχωρίζονται στο Μητρώο κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης στο βιβλίο μητρώου που τηρείται στο Ειρηνοδικείο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3. Στους ΑΣ παρέχεται Αριθμός Μητρώου ο οποίος υποχρεωτικά αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα που εκδίδουν και στο διαδικτυακό τόπο τους, εφόσον διαθέτουν.
 2. Με την αίτηση της εγγραφής τους στο Μητρώο οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ή συμβατικά στην αρμόδια αρχή:
α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής τους στα οικεία βιβλία του αρμόδιου Δικαστηρίου,
β) τα μέλη του ΑΣ  με το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών,  και βεβαίωση ότι έχουν καταβάλει το ποσό της αξίας της συνεταιρικής τους μερίδας, σύμφωνα με το άρθρο 8.
γ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού ή/και του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ υπογεγραμμένο από δικαστικό λειτουργό ή δικηγόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 16.
δ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών για την λειτουργία του νέου ΑΣ, που περιγράφει τις δραστηριότητες του σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που θα  διαχειριστεί, τις προγραμματισμένες δράσεις που θα αναλάβει για την υλοποίησή του και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθεται να υλοποιήσει.
Η ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων, που υποβάλλονται από κάθε ΑΣ, επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή και με βάση την πληρότητα των στοιχείων ο ΑΣ εγγράφεται ή όχι στο Μητρώο. 
3. Ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή συμβατικά στο Μητρώο τακτικές δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2 καθώς και: 
α) Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα ισολογισμού).
β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 20.
γ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 15.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη το ΑΣ παραδίδουν την παραγωγή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, και συνεργάζονται με τον ΑΣ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, καθορίζονται με κάθε λεπτομέρεια τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παραγράφου 3, επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής της παραγράφου 2 και στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, καθώς και η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το Μητρώο και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Άρθρο 20
Έλεγχος
1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονομικός έλεγχος των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΑΣ και, αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διενεργείται ετησίως,  με την επιφύλαξη της παρ. 2 , από έναν (1) ελεγκτή  ή ελεγκτικό γραφείο του ν. 3693/2008 (Α΄ 174), όσον αφορά τους ΑΣ για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με τους ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και 4308/2014 (Α’  251) και από έναν (1) ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του π.δ. 475/1991 (Α΄ 176) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους ελέγχους αυτούς. Στους λοιπούς ΑΣ ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) ή πδ 475/1991 άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος.
2. Οι ΑΣ που έχουν λιγότερα από τριάντα (30) μέλη φυσικά πρόσωπα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους στον έλεγχο της παραγράφου 1 κάθε τρεις (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσειςσωρευτικά  
3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι του ελεγχόμενου ΑΣ ή συνδεδεμένου με αυτόν νομικού προσώπου οποιασδήποτε μορφής.
4. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση των ΑΣ, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους ή από το καταστατικό. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου συνοδευόμενο από τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ελεγχόμενου  ΑΣ, το αργότερο τριάντα  (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
5. Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ, το οποίο υποχρεούται να το ανακοινώσει στη πρώτη μετά τον έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών του. Αντίγραφο του πορίσματος υποβάλλουν οι ελεγκτές  και στην αρμόδια αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλεί εγγράφως τον ελεγκτή πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για να παρίσταται σε αυτήν.  Ο ελεγκτής υποχρεούται να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση του ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις, που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, οι ελεγκτές υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλλουν το πόρισμά τους ή τη σχετική έκθεσή τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να αναφέρουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τις παραβάσεις του νόμου ή του καταστατικού.
6. Οι ελεγχόμενοι ΑΣ έχουν υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) και τα στοιχεία (παραστατικά) και να παρέχουν κάθε πληροφορία που χρειάζεται ο ελεγκτής για την εκτέλεση του έργου του.
Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:
α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των θεσμικών οργάνων των ΑΣ.
β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης.
γ) Την οικονομική κατάσταση των ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των νόμιμων ελεγκτών. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του ΑΣ  στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης τους.
δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά τη νομιμότητα μόνο της πραγματοποίησης των δαπανών και αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισμό των υπεύθυνων.
7. α) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ. 
β) Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα αναφερόμενα στην αίτηση.
8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθµίζονται ειδικά θέµατα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέµατα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 21
Διαχειριστική χρήση  
1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
2. Εντός των νόμιμων προθεσμιών κλείνονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, όπως ισχύει, και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ  για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι ΑΣ έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και του κανόνες περί δημοσιότητας όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣ, εφόσον διαθέτει.

Άρθρο 22
Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη - Τηρούμενα βιβλία
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα του ΑΣ  αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημιές, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των υποχρεωτικών και των προαιρετικών μερίδων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και αποτελεί κέρδος.
2. Αν το καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του ΑΣ και επαναφέρεται αν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μεγαλύτερο ποσοστό κράτησης. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.
4. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της παραγράφου 3, διατίθεται για την:
α) απόδοση στα μέλη, ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον ΑΣ,
β) ανάπτυξη του ΑΣ,
γ) υποστήριξη δραστηριοτήτων κοινωνικού σκοπού και
δ) εκπαίδευση των μελών του ΑΣ, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των πλεονασμάτων, 
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τα ποσά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 μπορεί να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες έντοκες καταθέσεις προθεσμίας των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του ΑΣ από τις τράπεζες.
6. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:
α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.
β) Η κράτηση της παραγράφου 3.
γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.
δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.
7. Οι ΑΣ τηρούν τα λογιστικά αρχεία (βιβλία) και τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που προβλέπονται από τον ν. 4308/2014, όπως ισχύει, καθώς και τα παρακάτω βιβλία θεωρημένα από το Ειρηνοδικείο της έδρας τους:
α) Βιβλίο μητρώου μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.
γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το καταστατικό.
8. Οι ΑΣ με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε μη μέλη του ΑΣ. Για φορολογικούς σκοπούς διανομής του πλεονάσματος και τήρησης των αποθεματικών, ο τρόπος λογιστικής καταχώρισης πρέπει να είναι διακριτός για τις συναλλαγές με μη μέλη. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο  23
Συγχώνευση
1. Δύο ή περισσότεροι  ΑΣ μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου  ΑΣ  στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων υφιστάμενων ΑΣ από άλλον ο οποίος  ήδη λειτουργεί.
2. Για τη συγχώνευση απαιτείται:
α) Απόφαση των γενικών συνελεύσεων καθενός   από τους  προς συγχώνευση  ΑΣ , που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, που ορίζεται στις παραγράφους 3 του άρθρου 12 και 2 του άρθρου 13. Η απόφαση αυτή αφορά στην συγχώνευση, στην έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και τις, κατά περίπτωση, τροποποιήσεις του καταστατικού, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
β) Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης που καταρτίζουν εγγράφως τα Διοικητικά Συμβούλια των ΑΣ που συγχωνεύονται.
Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
αα) Την επωνυμία, την καταστατική έδρα των συγχωνευομένων ΑΣ,  καθώς και τον αριθμό καταχώρησης των καταστατικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο βιβλίο μητρώου ΑΣ που τηρείται στο αρμόδιο Δικαστηρίο και τον αριθμό εγγραφής στο Μητρώο των συγχωνευομένων ΑΣ, την επωνυμία και την έδρα που προτείνεται για τον ΑΣ  που θα προέλθει από τη συγχώνευση.
ββ) Τον τρόπο κατανομής   των συνεταιρικών μερίδων και τον καθορισμό του ύψους της συνεταιρικής μερίδας του νέου ΑΣ.
γγ) Τους ενδεχόμενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις υποχρεωτικές και προαιρετικές μερίδες. 
δδ) Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευομένων ΑΣ  θεωρούνται λογιστικά τελούμενες για λογαριασμό του   νέου   ΑΣ.
εε) Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας, στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών  προσώπων των συγχωνευόμενων ΑΣ υπερβαίνει τα τριακόσια (300) μέλη, οπότε μπορεί  η κοινή  Γενική Συνέλευση των μελών των συγχωνευόμενων ΑΣ να είναι αντιπροσωπευτική.
γ) Δημοσίευση περίληψης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της περιφερειακής ενότητας της έδρας των υπό συγχώνευση ΑΣ, καθώς και στους διαδικτυακούς τους τόπους, εφόσον διαθέτουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία λήψης της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Μεταφορά  των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων ΑΣ στον νέο ΑΣ σύμφωνα με την τρέχουσα  λογιστική τους αξία. Για τα ακίνητα ισχύουν κάθε φορά οι υπάρχουσες αντικειμενικές αξίες ή οι τιμές εκκίνησης, όπου δεν υφίσταται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού. 
ε) Σύγκληση, μετά από πρόσκληση των Διοικητικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση ΑΣ των μελών τους, σε κοινή Γενική Συνέλευση.
Η Συνέλευση αυτή εκλέγει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο  του νέου ΑΣ, που προκύπτει από τη συγχώνευση.
στ)  Πράξη με την οποία εγκρίνεται η καταχώριση του καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 3.
ζ) Καταχώριση στο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών του  καταστατικού, με μνεία του αριθμού της πράξης του ειρηνοδίκη, σύμφωνα με το άρθρο 3.
3. Από την ημερομηνία καταχώρησης του εγκεκριμένου καταστατικού συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ.
 4. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο βιβλίο μητρώου του αρμοδίου δικαστηρίου, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη του νέου ΑΣ σε Γενική Συνέλευση, εντός ενός μηνός, για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το νέο νομικό πρόσωπο του ΑΣ, εγγράφεται στο  Μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 19. 
6. Μέλη, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορεί να αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.
7. Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος και εγγράφεται σε ειδικό λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού της νέας οργάνωσης.
8. Η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ημέρα που συντελείται, την καθολική διαδοχή του  νέου ΑΣ  σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν. Ο νέος ΑΣ υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των  συγχωνευθέντων ΑΣ. 
9. Τα μέλη των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδικαίως μέλη του νέου ΑΣ με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο καταστατικό.
10. Οι συνεταιρικές μερίδες των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν αποτελούν κεφάλαιο του νέου ΑΣ.
Αν οι συνεταιρικές αυτές μερίδες είναι άνισες, η κοινή γενική συνέλευση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με απόφασή της, ορίζει τον τρόπο προσαρμογής των μερίδων που υπολείπονται του ύψους της συνεταιρικής μερίδας του νέου ΑΣ. 
11. Η συγχώνευση των  ΑΣ  δεν επιφέρει διακοπή των δικών, στις οποίες είναι διάδικοι. Εκκρεμείς δίκες των  ΑΣ που συγχωνεύθηκαν συνεχίζονται από το νέο ΑΣ.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για την περίπτωση της συγχώνευσης  με απορρόφηση.
13. Οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο. Οι διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων που ρυθμίζουν θέματα του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά.

Άρθρο 24
Μετατροπή
1.ΑΣ που έχει αρνητική οικονομική θέση και αδυνατεί με την αύξηση του συνεταιριστικού του κεφαλαίου να αποκτήσει θετική οικονομική θέση ή να καταστεί οικονομικά βιώσιμος μπορεί να μετατραπεί στο σύνολο του  σε ΑΕ ή ΕΠΕ. Η μετατροπή γίνεται με απόφαση της ΓΣ που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 παρ.2 . 
2.Στο νέο νομικό πρόσωπο είναι δυνατή και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τους εκάστοτε αναπτυξιακούς νόμους. Το νομικό πρόσωπο που θα προκύψει από την μετατροπή είναι καθολικός διάδοχος του ΑΣ που θα μετατραπεί και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτού και τον υποκαθιστά πλήρως σε όλες τις εκκρεμείς δίκες τις οποίες συνεχίζει. Το νομικό πρόσωπο που θα προκύψει από την μετατροπή θεωρείται καθολικός διάδοχος του ΑΣ και για κάθε είδους επιχειρηματικά προγράμματα που έχει αναλάβει ο ΑΣ.
3.Για την μετατροπή  απαιτείται έγκριση της ενυπόθηκης τράπεζας  με το μεγαλύτερο  ύψος απαιτήσεων ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ σχεδίου βιωσιμότητας του νέου νομικού προσώπου.  Οι ΑΣ που μετατρέπονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους , τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλακείου ή Εθνικού Κτηματολογίου, της μεταγραφής γενομένης ατελώς δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται στον 2190/1920 και 3190/1955 και τους αναπτυξιακούς ν. 1297/1972 και 2166/1993 , όπως αυτοί ισχύουν. 
4.Η διάταξη της παραγ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 που αφορά στα αυθαίρετα κτίσματα όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής του παρόντος άρθρου.  Κατά τα λοιπά για την μετατροπή εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2190/1920 και 3190/1955. Στις προερχόμενες από μετατροπή ΑΕ και ΕΠΕ μπορεί να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι πέρα από τα μέλη του ΑΣ. 
5.Με την μετατροπή του ο ΑΣ σε ΑΕ ή ΕΠΕ διαγράφεται από το Μητρώο.   

Άρθρο 25
Πτώχευση
1. Ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του.
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του ΑΣ  μετά από αίτηση:
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον.
β) Του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ .
γ) Των εκκαθαριστών. 
3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση μόνον αν δεν έχει συντελεστεί η διανομή.
4. Αν υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωμών ή αίτηση κήρυξης σε πτώχευση του ΑΣ  από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν  έχει κατατεθεί αίτηση για την κήρυξή του σε πτώχευση από οποιονδήποτε τρίτο, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές συγκαλούν εντός δέκα (10) ημερών τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς για να αποφευχθεί η κήρυξη της πτώχευσης. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση του ΑΣ  και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, επιβάλλει στα μέλη έκτακτη εισφορά, ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών μερίδων τους και μέσα στα όρια της ευθύνης που προβλέπεται από το καταστατικό. Η εισφορά αυτή βαρύνει και  τα μέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε λόγο μέσα στο τελευταίο έτος, πριν από την υποβολή της αίτησης για την κήρυξη της πτώχευσης. Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης στη Γενική Συνέλευση. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη εισφορά. Ο πίνακας κηρύσσεται εκτελεστός από το Ειρηνοδικείο.
5. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της δήλωσης της παραγράφου 4 ή από την κοινοποίηση στον ΑΣ της αίτησης για την κήρυξή του σε πτώχευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο αρμόδιο δικαστήριο  αν συνεχίζει ή όχι τις πληρωμές.
6. Το Δικαστήριο  προσδιορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση της αίτησης -  δήλωσης μετά την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 5 και αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση παύσης των πληρωμών, κηρύσσει  τον ΑΣ  σε πτώχευση.
7. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται. Η πτώχευση  του ΑΣ  δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του. 
8. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, επικυρώνεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, οπότε ο ΑΣ  αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν κατά των μελών. Η απόφαση  με τον οποίο επικυρώνεται ο συμβιβασμός, κοινοποιείται με φροντίδα του ΑΣ στον ειρηνοδίκη και στην αρμόδια αρχή.
9. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα.

Άρθρο 26
Λύση
1. Οι ΑΣ  λύονται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της παρ. 3 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 13.
γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου  της έδρας του ΑΣ  μετά από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση  της αρμόδιας αρχής και  γνώμη του Συμβουλίου, αν η λειτουργία του ΑΣ απέβη παράνομη ή αν αδράνησε για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του, λόγω μειωμένης δραστηριότητάς του. 
ε) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ΑΣ, όπως αναγράφονται στον ισολογισμό, καταστεί κατώτερο από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης του ισολογισμού, που αποφασίζει τη λύση του ΑΣ ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
3. Αν ο ΑΣ διαλύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρίζεται στο Μητρώο ΑΣ. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο ΑΣ  δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας του ΑΣ. 
                                                      
Άρθρο 27
Εκκαθάριση - Ενέργειες εκκαθαριστών
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης των ΑΣ  που επέρχεται από την κήρυξή τους σε κατάσταση πτώχευσης, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος ΑΣ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί, μέχρι το τέλος της εκκαθαρίσεως και  για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. 
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ  διορίζει άλλους εκκαθαριστές, δικάζοντας  με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το ίδιο ισχύει και αν η Γενική Συνέλευση δεν όρισε εκκαθαριστές.
4. Οι ΑΣ, οι οποίοι τίθενται σε εκκαθάριση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν, με απόφαση του εκκαθαριστή, να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες χρησιμοποιούν για τις παραγωγικές ανάγκες τους, αποκλειστικά και μόνο σε ΑΣ που αποδεδειγμένα είναι βιώσιμοι και διαθέτουν τόσο την απαραίτητη παραγωγική δυναμικότητα όσο και την τεχνογνωσία για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων. Η μίσθωση ισχύει για δέκα χρόνια. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι ΑΣ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, ο εκκαθαριστής δύναται να μισθώσει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, κινητές και ακίνητες στην ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ του άρθρου 40, προκειμένου να αξιοποιηθούν από άλλους  ΑΣ. 
5. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας του ΑΣ που εκκαθαρίζεται και να συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή.  Αν η  εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης. 
6. Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση του ΑΣ με τη δημοσίευσή του σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε μια ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ, και αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ΑΣ,  και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.
7. Απαιτήσεις πιστωτών κατά του υπό εκκαθάριση ΑΣ  παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσης του ΑΣ 
8. Από το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούνται τα ληξιπρόθεσμα χρέη του εκκαθαριζόμενου ΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας. Οι προαιρετικές μερίδες  εξοφλούνται μετά την ικανοποίηση των Τραπεζικών Ιδρυμάτων του Ελληνικού Δημοσίου των Ασφαλιστικών Ταμείων  και των εργαζομένων. Το υπόλοιπο του ενεργητικού που απομένει διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του εκκαθαριστή σε άλλον ΑΣ ή στην  ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ του άρθρου 40 ή για άλλο κοινωνικό σκοπό σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό και δεν διανέμεται στα μέλη.  
9. Η διάρκεια της εκκαθαρίσεως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) χρόνια. Το Δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τον χρόνο της εκκαθαρίσεως, κατόπιν αιτήσεως του εκκαθαριστή, μόνον σε περίπτωση υπάρξεως σπουδαίου λόγου, ο οποίος πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνον προς το συμφέρον της εκκαθάρισης
10. Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση, εφαρμόζονται οι διατάξεις, περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Ποινικές διατάξεις
1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ αν:
α) Εν γνώσει του παρέχει στη Γενική Συνέλευση , στο Εποπτικό Συμβούλιο ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάσταση του ΑΣ.
β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία του ΑΣ ή συντάσσει  ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς.
γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει   από το Εποπτικό Συμβούλιο ή από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο στους ΑΣ, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των ΑΣ και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο που διενήργησε σε αυτές. 
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου  ή της Γενικής Συνέλευσης  των μελών των ΑΣ, με χρήση ή με απειλή σωματικής βίας ή με άλλη παράνομη πράξη ή παράλειψη.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα  (1) έτος, εφόσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:
α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου μετά τη λήξη της θητείας του.
β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη Διοικητικών Συμβουλίων, Εποπτικών Συμβουλίων και άλλων οργάνων και αντιπροσώπων των ΑΣ .
5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιμωρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των ΑΣ, στους οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για την παράλειψη σύνταξης του ισολογισμού.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ - ΚΡΑΤΟΥΣ
Άρθρο 29 
Οικονομικές ενισχύσεις - Φορολογικές απαλλαγές - Κίνητρα
1. Αγορές ακινήτων από ΑΣ για τη δημιουργία επιχειρήσεων μέσα στην περιφέρειά τους έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση όπως το Δημόσιο. 
2. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
3. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που μεταβιβάζεται από ΑΣ σε άλλον ΑΣ. 
4. Συμβάσεις μεταξύ ΑΣ και του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., που αφορούν αγροτικά προϊόντα ή αγροτικά εφόδια και υπηρεσίες, δεν υπόκεινται  σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
5. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς. 
6. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από  την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ 
7. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους αναπτυξιακούς νόμους.
8. Η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ  απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, όταν το προϊόν της πώλησης διατίθεται για τη ρύθμιση του υπολοίπου των χρεών τους προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε η οποία τελεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, την εξόφληση τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην χώρα,   την εξόφληση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. οι οποίες ρυθμίζονται με βάση τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. Ομοίως, οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται και σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του μέρους της υπεραξίας, το οποίο δεν διατίθεται για την εξόφληση των χρεών ή των ασφαλιστικών εισφορών, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω .
9. Για αναπτυξιακούς λόγους η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτων των ΑΣ, απαλλάσσεται επίσης του φόρου εισοδήματος, αν χρησιμοποιηθεί ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα με βάση το επιχειρησιακό τους σχέδιο. Η απαλλαγή παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της υπεραξίας σε αφορολόγητο αποθεματικό. Το μέρος της υπεραξίας, το οποίο διατίθεται  ως ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται πιο πάνω, μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντίθετα, σε περίπτωση διανομής του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 72 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013. 
10. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται − μετατρέπονται απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόμους 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄).
11. Για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣ θεσπίζονται φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ως ακολούθως: 
α) Στην έννοια των επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261Α΄), όπως ισχύει, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση των ΑΣ που προκύπτουν  από συγχώνευση, όπως:
αα)  μελέτες στρατηγικού προσανατολισμού και αναδιοργάνωσης,
ββ)  μελέτες και εξοπλισμός για μηχανοργάνωση και δαπάνες υποδομής,
γγ)  μελέτες για τον αποτελεσματικό εμπορικό επαναπροσανατολισμό της Οργάνωσης,
δδ)  εισαγωγή ηλεκτρονικών διαδικασιών στις συναλλαγές τους με επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
εε)  ενδυνάμωση των δομών στήριξής τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής τους δραστηριότητας (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) με εξοπλισμό, δικτύωση, τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη στα μέλη τους σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των νέων επιχειρηματικών πρακτικών που στηρίζονται σε αυτές.
στστ)  δράσεις που αφορούν την ενίσχυσή τους για την προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, με την ολοκλήρωση της διαχείρισης της πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, την προώθηση της χρήσης νέων τεχνολογιών και εργαλείων, την ένταξή τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», την ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών,
ζζ)  δράσεις ενίσχυσής τους με σκοπό την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώσουν την εξωστρέφειά τους και θα τις μετατρέψουν σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό τους, όπως επιχειρησιακός ανασχεδιασμός, εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση, συστήματα υποστήριξης,
ηη)  δράσεις για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, όπως εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια, υγιεινή διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π., καθώς και για την εισαγωγή του θεσμού της τηλε-εργασίας.
β) Οι τυχόν ζημίες μίας ή περισσοτέρων των συγχωνευόμενων ΑΣ  μεταφέρονται στον νέο ΑΣ και κεφαλαιοποιούνται σε άτοκο δάνειο δεκαπενταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος.
γ) Επενδύσεις ΑΣ  που προκύπτουν από συγχώνευση, εφόσον πραγματοποιούνται εντός τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απολαμβάνουν των κινήτρων που παρέχονται με βάση της ισχύουσες διατάξεις του ν. 3299/2004, για την περιοχή Δ3, ενώ η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή τους πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ύψους  της επένδυσης. Στην ίδια συμμετοχή συμπεριλαμβάνονται και τα αποθεματικά. 
12. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση, την ανάπτυξη, καθώς και τη μετατροπή των ΑΣ. Τα εν λόγω κίνητρα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του συνεταιριστικού θεσμού και στην ανάγκη ανάδειξης του εγγενούς δυναμικού του αγροτικού χώρου. Τα κίνητρα μπορεί να αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ, στην απόκτηση και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους. Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ  στα παραπάνω κίνητρα. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
13. Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που παρέχουν κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται ανάλογα και στους ΑΣ, εφόσον αυτές πληρούν τις προβλεπόμενες από τις αντίστοιχες διατάξεις προϋποθέσεις. 
14. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη μετατροπή εταιριών περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμες εταιρίες ή τη μετατροπή άλλου νομικού τύπου εμπορικών εταιριών σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή των ΑΕΣ σε ΑΣ, των αναγκαστικών ΑΣ και ΕΑΣ σε ελεύθερους ΑΣ και των ΑΣ σε νομικές οντότητες του εμπορικού δικαίου.

Άρθρο 30
Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων
1. Οι καταχωρισμένοι στο Μητρώο ΑΣ έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα του άρθρου 29, καθώς και των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋπoθέσεις χορήγησης που προβλέπονται στις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που διέπουν τις χορηγήσεις αυτές.
2. Οι ΑΣ του παρόντος νόμου έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 31
Κλαδικοί  συνεταιρισμοί -  Ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση  αγροτικών συνεταιρισμών.
1. Οι ΑΣ μπορεί να συνιστούν μεταξύ τους Κλαδικούς Περιφερειακούς ΑΣ (ΚΠΕΑΣ) σε επίπεδο Περιφέρειας και Κλαδικούς Εθνικούς ΑΣ (ΚΕΑΣ), με σκοπό τον συντονισμό του έργου των μελών τους και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, τις οποίες δεν μπορούν να διεξάγουν τα μέλη τους. 
Στους σκοπούς των ΚΠΕΑΣ και ΚΕΑΣ περιλαμβάνονται, ιδίως,  η ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων ευρείας κλίμακας και η συνεργασία σε  θέματα: χρηματοδότησης, μάρκετινγκ, εξαγωγών και εισαγωγών, εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμβουλευτικής, οικονομικής λογιστικής,  νομικής και τεχνικής βοήθειας, καθώς και σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη των κοινοτήτων  εντός των οποίων δραστηριοποιούνται τα μέλη τους και η προστασία του περιβάλλοντος. 
2. Για την σύσταση μιας ΚΠΕΑΣ ή μίας ΚΕΑΣ ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα  3 και 4. 
3. Τα καταστατικά των ΚΠΕΑΣ και των ΚΕΑΣ καθορίζουν όλα τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ. 
4. Ποσοστό 51% τουλάχιστον των ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 18, μπορούν  να συνιστούν μια ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση που έχει περιφέρεια ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και έδρα το δήμο που ορίζει το καταστατικό της. Στο καταστατικό της καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την δομή, τους σκοπούς και τη λειτουργία της. Η οργάνωση αυτή δεν έχει εμπορική ιδιότητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος νόμου περί ΑΣ.

Άρθρο 32
Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί 
1. Οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Αγροτικοί Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους διατηρούνται  και διέπονται από τους ειδικούς νόμους που προβλέπουν την σύσταση και  λειτουργία τους ως ισχύουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται ο παρών νόμος.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατή η μετατροπή των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών της παραγράφου 1 σε ελεύθερους  ΑΣ με ανάλογη τροποποίηση του Καταστατικού τους. Η εισήγηση προς τον Υπουργό για την μετατροπή τους γίνεται με πρωτοβουλία των ΑΣ μετά από απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων που λαμβάνεται με την απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 12 και την πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 13. 
Οι υπάρχουσες Αναγκαστικές Ενώσεις των παραπάνω Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, μπορούν να μετατραπούν σε ΑΣ (αναγκαστικούς ή ελεύθερους), σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
3. Οι Αναγκαστικοί ΑΣ και οι Ενώσεις τους καταχωρίζονται στο Μητρώο, υποβάλλουν ετήσιες τακτικές δηλώσεις και αξιολογούνται,  σύμφωνα με το άρθρο 19. 
 
Άρθρο 33
Διεπαγγελματικές οργανώσεις
1. Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και συγκροτούνται με πρωτοβουλία όλων ή ορισμένων από τις οργανώσεις ή ενώσεις από τις οποίες αποτελούνται. Αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή και αφορούν τουλάχιστον ένα από τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων του συνόλου ή αντιπροσωπευτικού μέρους των ΑΣ, διαφόρων οικονομικών και επαγγελματικών οργανώσεων, ενώσεων ή φορέων που εκπροσωπούν όσους ασκούν δραστηριότητες σχετικές με την παραγωγή ή/και τη μεταποίηση ή/και την εμπορία και κατά περίπτωση την τυποποίηση ή τη διανομή αγροτικών προϊόντων και γενικά αγαθών του αγροτικού, αγροτοδιατροφικού, κτηνοτροφικού, αλιευτικού και κάθε άλλου συναφούς τομέα αγροτικής παραγωγής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίζονται μετά από αίτησή τους, συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι Οργανώσεις αυτές εγκρίνονται εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης, μόνο μία σε εθνικό επίπεδο, ανά κοινή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν, εφόσον δραστηριοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των κανόνων που ισχύουν κάθε φορά από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
3. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών τους και των καταναλωτών, επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους: 
α) Βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και την αγορά.
β) Πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και καταγραφή των τιμών της αγοράς.
γ) Συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες και διερεύνηση δυνητικών αγορών εξαγωγών.
δ) Ενθάρρυνση της υγιεινής και υπεύθυνης κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται στην εσωτερική αγορά, ανάπτυξη μεθόδων και μέσων για την βελτίωση των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής και εμπορίας.
ε) Ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την προάσπιση  και προστασία της βιολογικής γεωργίας καθώς και των ονομασιών προέλευσης, των γεωγραφικών ενδείξεων και των σημάτων ποιότητας σε συνεργασία με τις Ομάδες Διαχείρισης και Προστασίας Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του άρθρου 37. στ) Διενέργεια ερευνών για ολοκληρωμένη και βιώσιμη παραγωγή ή άλλες μεθόδους παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον.
ζ) Αναζήτηση τρόπων για περιορισμό της χρήσης φυτοπροστατευτικών ή κτηνιατρικών προϊόντων, καλύτερη διαχείριση των λιπασμάτων για την προστασία του εδάφους και των υδάτων, ενίσχυση της υγειονομικής ασφάλειας των προϊόντων μέσω της ιχνηλασημότητας.
η) Ανακατεύθυνση της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις, προτιμήσεις και προσδοκίες των καταναλωτών.
θ) Συμβολή στην διαχείριση των υποπροϊόντων και στην μείωση της παραγωγής αποβλήτων και στην διαχείριση αυτών.
4. Οι αναγνωρισμένες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 18. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται μετά  την εγγραφή τους στο Μητρώο. 
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο, οι κατά περίπτωση ειδικότεροι σκοποί και δραστηριότητές τους, οι κανόνες της δράσης τους, οι υποχρεώσεις τους έναντι της αρμόδιας αρχής του άρθρου 17, το περιεχόμενο και ο τρόπος άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου αυτών, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται ή επιβάλλεται η προσωρινή ή οριστική ανάκληση της πράξης αναγνώρισής τους ή η επιβολή άλλων κυρώσεων.
β) η διαδικασία εγγραφής των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στο Μητρώο του άρθρου 18, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση εγγραφής, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους, η διαδικασία διαγραφής τους από το Μητρώο και κάθε σχετικό θέμα.
γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την κήρυξη ως δεσμευτικών των διεπαγγελματικών συμφωνιών, κανόνων και εναρμονισμένων πρακτικών στα μέλη των αναγνωρισμένων Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και για την επέκταση της δεσμευτικότητας αυτής και σε μη μέλη τους στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία.
δ) Κάθε άλλο συναφές θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.
6. Υπέρ των εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων  επιβάλλεται, ανά  κλάδο ή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή προϊόν, ανταποδοτική εισφορά στις ποσότητες πώλησης των προϊόντων για τα οποία έχουν συσταθεί. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται για κάθε εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση οι υπόχρεοι καταβολής, το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία αναπροσαρμογής της εισφοράς, η διαδικασία απόδοσης, η κατανομή, η χρήση, η διαχείριση και ο έλεγχος της εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 34
Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας
1. Με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας μπορεί να συνιστώνται αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με σκοπό:
α) Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.
β) Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης, υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της περιφέρειας. 
Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου φέρουν επωνυμίες στις οποίες περιλαμβάνεται οπωσδήποτε ο όρος «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», συνοδευόμενος από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Σε νησιά, η πρωτοβουλία ίδρυσης μπορεί να ανήκει στον αντίστοιχο Δήμο, οπότε στην επωνυμία της αντίστοιχης εταιρείας, μετά τον όρο «Αγροδιατροφική Σύμπραξη», αναφέρεται το όνομα της νήσου.
2 Για την ίδρυση των εταιρειών του παρόντος άρθρου μπορεί να συμπράττουν:
α) Η οικεία Περιφέρεια.
β) Οι δήμοι της οικείας κάθε φορά Περιφέρειας.
γ) Οι ΑΣ της Περιφέρειας.
δ) Φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών (νομικά και φυσικά πρόσωπα), που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
ε) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας.

Άρθρο 35
Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων
1. Με ιδιωτικές γραπτές συμβάσεις βεβαίας χρονολογίας μπορεί να ρυθμίζεται η μελλοντική πώληση αγροτικών προϊόντων. Οι ΑΣ του παρόντος νόμου μπορούν να συνάπτουν τις συμβάσεις του παρόντος άρθρου για λογαριασμό των μελών τους. Στις σχετικές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε:
α) Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώληση αγροτικών προϊόντων.
β) Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.
γ) Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότητά τους με βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποιήσεις.
δ) Η τιμή του προϊόντος.
ε) Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής.
στ) Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας.
ζ) Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς και ο Ειδικός Αριθμός Εγγραφής (ΕΑΕ) στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων του ν. 3955/2011 (Α΄ 89), όπως ισχύει, του αντισυμβαλλόμενου.
η) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής κατά το άρθρο 457 Κ.Πολ.Δ..
θ) η κατάθεση των συμβάσεων στις ΔΥΟ.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθορίζονται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων ανά γεωργικό προϊόν, το οποίο κατισχύει κάθε αντίθετης βούλησης των συμβαλλόμενων.
2. Αν οι συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων δεν πληρούν το ελάχιστο περιεχόμενο, όπως αυτό καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται υποχρεωτικά στους αγοραστές διοικητικό πρόστιμο μέχρι 5% της συνολικής αξίας της σύμβασης για κάθε παράλειψη ενός από τα αναφερόμενα σε αυτή στοιχείων με απόφαση του προϊσταμένου του υποτομέα Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας ύστερα από καταγγελία του εκάστοτε συμβαλλόμενου παραγωγού.
3. Η εκ μέρους του αγοραστή μη πληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος κατά τη δήλη ημέρα και κατά τους όρους της σύμβασης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης απαιτείται έγκληση.
4. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση, η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση και η διαπραγμάτευση των συμβολαίων του παρόντος άρθρου σε δημοπρατήρια, χρηματαγορές ή χρηματιστήρια εμπορευμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η παραβίαση της διάταξης αυτής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου διενεργείται αυτεπαγγέλτως.

Άρθρο 36
Ομάδες παραγωγών, Οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών  
1. α) Οι Ομάδες Παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 αποτελούν σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του Συνεταιριστικού ή Εμπορικού δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που συμφωνούν στην από κοινού προώθηση τουλάχιστον του 90% της παραγωγής τους και συνεργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν υποδομή για τη συγκέντρωση ή/και την προώθηση της παραγωγής τους. 
β) Οι Ομάδες Παραγωγών συγκροτούνται με πρωτοβουλία τουλάχιστον πέντε (5) παραγωγών ομοειδών προϊόντων ζωικής προέλευσης και τουλάχιστον δέκα (10) παραγωγών ομοειδών προϊόντων φυτικής προέλευσης. Η ελάχιστη παραγωγή και για τις δύο κατηγορίες καθορίζεται από το γινόμενο των μελών της Ομάδας Παραγωγών επί τον μέσο όρο του παραγόμενου προϊόντος της Ομάδας Παραγωγών στην Περιφέρεια σύμφωνα με τα στοιχεία των δηλώσεων καλλιεργειών.  
γ) Η διαχείριση και εκπροσώπησή τους, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, το ύψος της μερίδας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των Ομάδων Παραγωγών ρυθμίζονται από Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται από τα μέλη. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες. 
δ) Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης μαζί με την αίτηση αναγνώρισης, υπογεγραμμένος από όλα τα μέλη της Ομάδας Παραγωγών με τα στοιχεία της ταυτότητας και τους Αριθμούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).
2. α) Οι Οργανώσεις Παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του Συνεταιριστικού ή Εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες  συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών και λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. 
β) Η διαχείριση και εκπροσώπηση τους, τα ειδικότερα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, το ύψος της μερίδας, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών ρυθμίζονται από το Καταστατικό που καταρτίζεται από τα μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 1308/2013. Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα που αφορούν τις εταιρείες. 
γ) Το Καταστατικό υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αναγνώρισης μαζί με την αίτηση αναγνώρισης, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών με τα στοιχεί
α της ταυτότητας και τους Αριθμούς Φορολογικών τους Μητρώων (ΑΦΜ).
3. Οι Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών που είναι σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων του Συνεταιριστικού ή Εμπορικού δικαίου λειτουργούν με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ανά τομέα ειδικά θέµατα, τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικαστικά θέµατα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
4.  Οι  Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ), αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του Συνεταιριστικού ή Εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων οι οποίες  συγκροτούνται με πρωτοβουλία αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών και λειτουργούν σύμφωνα  με τον Κανονισμό 1308/2013. Η αναγνώριση τους πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές.
5. α) Οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι ΕΟΠ εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 18, καθώς και στο Μητρώο που τηρούν οι αρμόδιες αρχές για τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.
β) Οι Ομάδες Παραγωγών, οι Οργανώσεις Παραγωγών και οι ΕΟΠ οι οποίες για τρία (3) συνεχόμενα έτη δεν εμφανίζουν καμία δραστηριότητα ή δεν υποβάλουν τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις της περίπτ. β της παραγράφου 7 ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτ. α της παραγράφου 7, διαγράφονται από τα τηρούμενα Μητρώα.
6. Μία αναγνωρισμένη Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών ή μία αναγνωρισμένη ΕΟΠ, δύναται να αναθέτει σε εξωτερικούς υπεργολάβους οποιαδήποτε από τις δραστηριότητές της, εκτός της παραγωγής, μεταξύ άλλων σε θυγατρικές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών ή η αναγνωρισμένη ΕΟΠ παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της άσκησης της δραστηριότητας που ανέθεσε σε εξωτερικούς υπεργολάβους και για το συνολικό διαχειριστικό έλεγχο και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την άσκηση της δραστηριότητας.
7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : 
α) Καθορίζονται ανά τομέα ο ελάχιστος αριθμός των μελών των Οργανώσεων Παραγωγών και των μελών των ΕΟΠ, το ποσοστό της παραγωγής που θα πρέπει να διαθέτουν τα μέλη τους μέσω αυτών, καθώς και η ελάχιστη παραγόμενη ποσότητα που πρέπει να καλύπτουν ή η αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής στην Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια ή Επικράτεια δραστηριότητάς τους. Τα κριτήρια της παραγράφου αυτής παραμένουν αμετάβλητα για μία πενταετία. 
β) Καθορίζονται η αρμόδια αρχή αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών, των Οργανώσεων Παραγωγών και  των ΕΟΠ, η διαδικασία αναγνώρισης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τήρηση, η εγγραφή, η επανεγγραφή, οι λόγοι διαγραφής πέραν των αναφερόμενων στην περίπτ. β της παραγράφου 5, καθώς και η διαδικασία διαγραφής από τα Μητρώα, ο τύπος και το ακριβές περιεχόμενο των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές, η διαδικασία συμβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης των δηλώσεων αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
γ)  Καθορίζονται ανά τομέα η διενέργεια ελέγχων στις αναγνωρισμένες Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και τις ΕΟΠ, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ελέγχου και θεσπίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των Κανονισμών 1305/2013 και 1308/2013, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
δ) Αντικαθίστανται,  καταργούνται ή τροποποιούνται  ισχύουσες διατάξεις κανονιστικών πράξεων σχετικών με την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών, των Οργανώσεων Παραγωγών και των ΕΟΠ.

Άρθρο 37 
Ομάδες διαχείρισης και προστασίας προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  
1. Σε κάθε μία οριοθετημένη περιοχή παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ)  συμπεριλαμβανομένων των αμπελοοινικών προϊόντων, των αρωματισμένων οίνων και των αλκοολούχων ποτών ή για κάθε Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) μπορεί να συνιστάται εθελοντικά, Ομάδα Διαχείρισης και Προστασίας ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, κατά περίπτωση, στο εξής αναφερόμενη ως «ομάδα». Η ομάδα αποτελείται κυρίως από παραγωγούς ή μεταποιητές ή οργανώσεις παραγωγών του προϊόντος και έργο της είναι η διαχείριση, η προστασία, η προώθηση και αξιοποίηση των προϊόντων με τις ονομασίες ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ, καθώς και η  ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα αυτά.
2. Επιτρέπεται η σύσταση μιας ομάδας για περισσότερες της μίας ονομασίες ΠΟΠ/ΠΓΕ και για προϊόντα του ιδίου τομέα, υπό τους όρους που τίθενται με την απόφαση της παραγράφου 8, στην περίπτωση κατά την οποία περιοχές ή/και παραγωγοί των αντίστοιχων προϊόντων συμπίπτουν, εν όλω ή εν μέρει, με βάση τις προδιαγραφές των αντίστοιχων ΠΟΠ/ΠΓΕ.
3. Οι ομάδες δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και συνιστώνται ύστερα από κοινή πρωτοβουλία της πλειοψηφίας  των παραγωγών, μεταποιητών, Οργανώσεων Παραγωγών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία παράγεται το εν λόγω προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Στις ομάδες αυτές έχουν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που συμμετέχουν στην παραγωγή, μεταποίηση και συσκευασία  των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
4. Οι ομάδες αναγνωρίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πριν την αναγνώριση τους μπορούν να λειτουργούν προσωρινά σύμφωνα με τους όρους της Υπουργικής απόφασης της παραγράφου 8. 
5. Οι ομάδες που έχουν αναγνωριστεί ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό(ΕΕ)1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων όπως αυτός ισχύει, και οι οποίες συνίστανται κυρίως στις εξής: 
α) Συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές  για όλα τα θέματα που αφορούν οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και της εμπορίας των προϊόντων αυτών.
β) Μεριμνούν για την προστασία και διαφύλαξη των προϊόντων ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ  από  καταχρήσεις, αθέμιτο ανταγωνισμό, παραποιήσεις και παράνομη χρήση των προστατευόμενων ονομασιών καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που βλάπτει την εικόνα τους.
γ) Συμβάλουν στην προώθηση των προϊόντων και ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν στα προϊόντα ιδιαίτερη αξία.
δ) Οι αποφάσεις των ομάδων για τα θέματα γενικής προώθησης της ονομασίας και επισήμανσης όσον αφορά στη χρήση συλλογικού σήματος για την ΠΟΠ/ΠΓΕ και ΕΠΙΠ ονομασία  και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του προϊόντος εφαρμόζονται από όλους τους παραγωγούς και μεταποιητές.
6. Για  θέματα που αφορούν στην προστασία και στη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του προϊόντος, οι ομάδες μπορούν να διαθέτουν και δικούς τους επόπτες οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα έπειτα από σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να πραγματοποιούν ελέγχους στην παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία  και διακίνηση του συγκεκριμένου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. Τα ευρήματα τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση τους.
7. Η χρηματοδότηση τους εξασφαλίζεται με την θέσπιση εισφοράς επί των μελών της ή/και με την χρήση και αξιοποίηση ενωσιακών ή εθνικών προγραμμάτων καθώς και με την επέκταση εισφοράς και σε μη μέλη της ομάδας επί συγκεκριμένων δράσεων όταν από αυτές επωφελείται το σύνολο των παραγωγών της ΠΟΠ/ΠΓΕ /ΕΠΙΠ. 
8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται:
α) Οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία για την αναγνώριση ή την προσωρινή λειτουργία των ομάδων.
β) Οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία τους, ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζεται η αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων  παραγωγών, μεταποιητών, συσκευαστών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στα όργανα της ομάδας  
γ) Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών της ομάδας μεταξύ των μελών της.
δ) Οι λεπτομέρειες που αφορούν στους ελέγχους που διενεργεί η ομάδα σύμφωνα με την παρ. 5.

Άρθρο 38
«Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης»
1.Συνίσταται Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ταμείο) με στόχο τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό και παρακολούθηση (αναλυτικό Μητρώο) της εκπαίδευσης και κατάρτισης των μελών των ΑΣ, των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων, των Γενικών Διευθυντικών και των λοιπών Διευθυντικών στελεχών τους και εργαζομένων των ΑΣ, προκειμένου να αποκτήσουν τα μέλη των διοικητικών Συμβουλίων τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία  των συνεταιρισμών και στα διευθυντικά στελέχη να ολοκληρωθεί η επαγγελματική τους επάρκεια, να αναβαθμισθούν οι υφιστάμενες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητές τους, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες που λειτουργούν οι συνεταιρισμοί.
2. Το Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο, χρηματοδοτεί τα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Το Ταμείο επιλέγει τους φορείς υλοποίησης των δράσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα σε Εθνική κλίμακα για την οργάνωση και λειτουργία της δια βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα.
3. Μέλη του Ταμείου είναι όλες οι ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 18 και  εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκπαίδευση.
4. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από την διανομή του πλεονάσματος του άρθρου 22, από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από κάθε άλλη ενίσχυση.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται  το περιεχόμενο του καταστατικού του Ταμείου, ο τρόπος διαχείρισης και ελέγχου του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την σύσταση και λειτουργία του.

Άρθρο 39
Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών προϊόντων 
1. Συνίσταται ενιαία ψηφιακή Βάση δεδομένων για την ιχνηλασιμότητα των αγροτικών προϊόντων στην οποία συμμετέχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ΑΣ, με σκοπό την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας του συνόλου των συνεταιριστικών προϊόντων.
2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου: 
α) Ιχνηλασιμότητα είναι η ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης  ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και διακίνησής του.
β) Προϊόντα είναι τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.
γ) Ενιαία Βάση είναι η ψηφιακή βάση δεδομένων που θα διευκολύνει την καταγραφή και αναζήτηση της διαδρομής που ακολουθούν τα συνεταιριστικά προϊόντα από την παραγωγή στην κατανάλωση.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η τήρηση, η οργάνωση, οι τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση, η καταγραφή και εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα της βάσης δεδομένων, ο τρόπος διασύνδεσής της με άλλες βάσεις για την αξιοποίηση των στοιχείων τους, οι αρμόδιες αρχές διαχείρισης της βάσης, οι υπόχρεοι υποβολής και τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται, η διαδικασία ανταλλαγής δεδομένων, η συνεργασία των αρμόδιων αρχών με άλλες υπηρεσίες, φορείς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη συλλογή στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 40
«Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων»
1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχείριση Ακινήτων, Γαιών, Εξοπλισμών και Προϊόντων » (ΔΙΑΓΕΠ  ΑΕ).
α) Ως «Ακίνητα» νοούνται τα κτίρια που κρίνονται απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της εταιρείας, αποθήκες και σιλό για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων και βιομηχανικά κτήρια για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 
β) Ως «Γαίες» νοούνται οι ιδιωτικές και δημόσιες αγροτικές εκτάσεις κατάλληλες για αγροτική αξιοποίηση.
γ) Ως «Εξοπλισμός» νοούνται εργαλεία και μηχανήματα κατάλληλα για αγροτική χρήση συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σήματα, επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα τεχνογνωσίας
δ) Ως «Προϊόντα» νοούνται τα πάσης φύσεως προϊόντα του αγροτικού τομέα αυτούσια ή μεταποιημένα.
2.΄Εδρα της  ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την αρτιότερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών της. Η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Η διάρκεια της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ είναι ενενήντα εννέα (99) έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
3. Σκοπός της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ είναι η αξιοποίηση, των Ακινήτων της αγροτικής γης, του Εξοπλισμού και των Αγροτικών Προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ μπορεί ιδίως:
α) να απογράφει, χαρτογραφεί, κτηματογραφεί, συγκεντρώνει τίτλους ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιωμάτων,
β) να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία με πώληση, ανταλλαγή, μίσθωση, παραχώρηση, συνεκμετάλλευση,
γ) να αποκτά περιουσία με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση στο όνομά της,
δ) να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα η ίδια,
ε) να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές και γενικώς χαριστικές παροχές,
στ) να εκπονεί μελέτες,
ζ) να προμηθεύεται εξοπλισμούς,
η) να συνάπτει δάνεια,
θ) να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα στα πλαίσια των σκοπών της,
ι) να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
ια) να παρέχει μέσω ψηφιακής υπηρεσίας πληροφορίες για την ασφάλεια των συναλλαγών 
ιβ) να εκτελεί έργα υποδομής στα πλαίσια της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας.
4. Οι πόροι της ΔΙ.Α.Γ.Ε.Π ΑΕ προέρχονται από:
α) τα έσοδα από την περιουσία της,
β) τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από την διάθεση προϊόντων και από την εν γένει δραστηριότητά της,
γ) την ετήσια οικονομική ενίσχυση που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.
δ) τις χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς,
ε) τις χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) τις επιχορηγήσεις, δωρεάν χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει:
α) την οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας,
β) την κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,
γ) τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού, τα προσόντα και τους όρους πρόσληψης και εργασίας.
6. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων, παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
7. Η ΔΙΑΓΕΠ ΑΕ για την επίτευξη των σκοπών της δύναται να συνάπτει με Υπουργεία, εποπτευόμενους από αυτά φορείς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (ΟΤΑ), νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα συμβάσεις συνεργασίας. Με αποφάσεις των ίδιων φορέων παραχωρούνται κατά κυριότητα ή κατά χρήση εκτάσεις, ακίνητα και εξοπλισμός για τους σκοπούς της εταιρίας.
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 41
Κλάδος Επιθεωρητών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1. Οι θέσεις του κλάδου ΠΕ 5 Επιθεωρητών που προβλέπεται στο άρθρο 25 του π.δ. 107/2014 (Α΄174) πληρούνται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως ακολούθως: 
α) με μετάταξη υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που υπηρετούν στους κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 25 του π.δ. 107/14 με δωδεκαετή, τουλάχιστον, υπηρεσία ή πενταετή υπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και 
β) με μετάταξη υπαλλήλων του Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με δωδεκαετή, τουλάχιστον, υπηρεσία ή πενταετή υπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
Η μετάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μετατάξεις. 
2. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών κατατάσσονται στον Α΄ βαθμό και τους χορηγείται το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.4024/2011 (Α΄226). Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για την κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4024/2011. 
3. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών υπηρετούν και προΐστανται στις κατωτέρω οργανικές μονάδες ως εξής: 
α) Στη Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και  Αλιευτικών Ελέγχων και στα Τμήματα αυτής, ανάλογα με τον κλάδο από τον οποίο προέρχονται, οι  υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών που προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ1 Γεωπονικού, ΠΕ3 Κτηνιατρικού, ΠΕ4 Ιχθυολόγων και ΠΕ11 Μηχανικών.
β) Στη Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης και τα Τμήματα αυτής καθώς και στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών που προέρχονται από τους κλάδους ΠΕ9 Διοικητικού και ΠΕ10 Οικονομικού.
4. α) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα: 
αα) να διακρίνονται για την αποδοτικότητα, το ήθος, τη διαγωγή, την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά τους, όπως αυτά προκύπτουν από το φάκελο του προσωπικού τους μητρώου,
ββ) ο μέσος βαθμός αξιολόγησής τους, κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον οκτώ (8).   
β) Αποκλείεται να υπηρετεί στον κλάδο ΠΕ 5 Επιθεωρητών υπάλληλος:
αα) στον οποίο έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή εκκρεμεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή για παράπτωμα που επισύρει ανώτερη πειθαρχική ποινή,
ββ) ο οποίος έχει τιμωρηθεί για παραπτώματα που επισύρουν κατώτερη πειθαρχική ποινή αλλά μαρτυρούν έλλειψη συνείδησης του υπηρεσιακού καθήκοντος και ακεραιότητα χαρακτήρα,
γγ) ο οποίος κωλύεται επανειλημμένα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, για λόγους υγείας.
5. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι από το νόμο εκπρόσωποι του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θεωρούνται ιεραρχικά ανώτεροι των υπαλλήλων που προΐστανται των υπηρεσιών και φορέων που επιθεωρούν. Κάθε επιθεωρητής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και έχει ατομική ευθύνη για τη νομιμότητα των ενεργειών του.
6. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (Α΄211).
7. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών για την εκπλήρωση του έργου τους μπορούν να επισκέπτονται, με ή χωρίς προειδοποίηση, την υπηρεσία ή το Νομικό Πρόσωπο που γίνεται η επιθεώρηση και να μελετούν επί τόπου την προς εξέταση υπόθεση. Στις επιτόπιες επιθεωρήσεις ο επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει την παρουσία του προϊσταμένου της υπηρεσίας που επιθεωρείται ή του Προέδρου/Διοικητή του Νομικού Προσώπου που ελέγχεται ή του νομίμου αναπληρωτή του.
8. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για το έργο και την αποστολή τους και δεν υπόκεινται στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, επιχειρηματικού, τραπεζικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, με την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων περί εχεμύθειας του ν. 3528/2007, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα, οι δημόσιες, αυτοδιοικητικές, αστυνομικές και λοιπές αρχές, ως και κάθε αρμόδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποχρεούνται να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες ή στοιχεία που ζητούνται, ενώ οι αστυνομικές αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (Α΄58).
9. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α) ζητούν, εφόσον παρίσταται ανάγκη, τη σύμπραξη τεχνικών ή άλλης ειδικότητας υπαλλήλων ή εμπειρογνωμόνων.
β) κατά την διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων (ΕΔΕ), μπορούν να χρησιμοποιούν ως γραμματείς, υπαλλήλους των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή των υπηρεσιών που επιθεωρούν.  
10. Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών δεν εξετάζονται, δε διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω, η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος της εχεμύθειας.
11.  Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ5 Επιθεωρητών, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εφόσον ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό 

Άρθρο 42
Μεταβατικές διατάξεις
1. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ν. 4015/2011 κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, διαλύονται με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον ή της αρμόδιας αρχής. 
2. Οι ΑΣ, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο του ν. 4015/2011 καθώς και αυτοί που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο αυτό ως ανενεργοί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν:
α) να συγχωνευθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23, με άλλον υφιστάμενο κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΣ, που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ν. 4015/2011, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
β) να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση. 
Για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης αυτής, οι ΑΣ, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.
3. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269), υποχρεούνται να μετατραπούν σε ΚΠΕΑΣ ή ΚΕΑΣ, με απόφαση των Γενικών τους Συνελεύσεων, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Ανώνυμες Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 6 του ν. 4015/2011 διατηρούνται και λειτουργούν  σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ΑΕΣ   που έχουν μέλη αποκλειστικά ΑΣ, εγγράφονται στο Μητρώο του άρθρου 18 και αξιολογούνται σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της παρ.  4 του άρθρου 19.
5. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), μπορούν να διενεργήσουν εκ νέου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πλημμελώς, η οποία αφορά στη διαδικασία συγχώνευσης ή μετατροπής τους. Οι πράξεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική  Συνέλευση του νέου ΑΣ, ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση ή μετατροπή. Η διάταξη αφορά και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους λόγους αυτούς. 
6. Όσες Διεπαγγελματικές Οργανώσεις είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν για έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών πράξεων της παρ. 5 του άρθρου 33, εντός των οποίων οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης και αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις. 
7. Όσες Ομάδες Παραγωγών ή/και Οργανώσεις Παραγωγών ή/και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών είναι αναγνωρισμένες και λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι  την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους προγραμμάτων.
8. Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ) του άρθρου 33 του ν. 2810/2000, όπως ίσχυε, διατηρείται με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης, εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 31.
9. Η εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 14  που αφορά στην συνεταιριστική εκπαίδευση τίθεται σε εφαρμογή δύο χρόνια από την ισχύ του νόμου.

Άρθρο 43
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται: 
α) Ο ν. 2810/2000 (Α΄ 61), όπως ισχύει.
β) Τα άρθρα 1 έως 16, 18, 19 και 19α του ν. 4015/2011 (Α΄ 210), όπως ισχύουν. 
γ) Η παρ. 15 του άρθρου 61 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 και το άρθρο 50 του ν. 4315/2014 (Α΄ 269).
ε) Τα άρθρα 31, 33 και 47 του ν. 2169/1993 (Α΄149), όπως ισχύουν, και διατηρείται σε ισχύ το άρθρο 44 του ν. 2169/1993.
στ) Το άρθρο 1 του ν. 2732/1999 (Α΄154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του  ν. 4015/2011 (Α΄ 210).
στ) Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις καταργούμενες διατάξεις της παραγράφου 1, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 
3. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων, για τις οποίες χορηγείται εξουσιοδότηση με τον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 44
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, ...  2015

ΟΙ  ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved