ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ζητούνται επιχειρηματικές ιδέες

Αθήνα 8.3.2016, 13:54

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενες υποψήφιες νέες επιχειρηματικές ομάδες, αποτελούμενες τουλάχιστον από δύο μέλη, που εστιάζουν σε τομείς που είτε παραδοσιακά σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες είτε όχι (π.χ. παραδοσιακά επαγγέλματα, που διαφοροποιούνται, όμως, και εισάγουν τεχνολογικές καινοτομίες), να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στη «Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων» (ΘΕΑ). 

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογούνται άμεσα με σειρά προτεραιότητας (first come, first served). Οι πενήντα πρώτες θετικά αξιολογημένες επιχειρηματικές ομάδες, δηλαδή όσες συγκεντρώσουν βαθμολογία 50 βαθμών και άνω, θα εγκριθούν για να παρακολουθήσουν, εντελώς δωρεάν, το πρόγραμμα προεπώασης (pre-incubation) που θα τους παρασχεθεί από τη ΘΕΑ και θα είναι διάρκειας 2-3 μηνών.

Στο διάστημα αυτό οι επιχειρηματικές ομάδες θα παρακολουθήσουν και θα συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις της ΘΕΑ με στόχο να ενδυναμωθούν οι επιχειρηματικές δεξιότητες των μελών τους, αλλά και να διαπιστωθεί αν είναι εφικτό να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. 

Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα η ΘΕΑ θα τους υποστηρίξει να υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Μετά την ολοκλήρωση τους προγράμματος  προεπώασης (pre-incubation) θα ακολουθήσει το πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) των επιχειρηματικών ομάδων, το οποίο θα περιλαμβάνει φιλοξενία στη ΘΕΑ  διάρκειας έως  και  12 μηνών, καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες (συμβουλευτική, δικτύωση κ.λ.π).

Για να ενταχθεί μία επιχειρηματική ομάδα στο πρόγραμμα εκκόλαψης (incubation) θα πρέπει να:
I. έχει αξιολογηθεί θετικά κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προεπώασης (pre-incubation) 
II. συστήσει επιχείρηση  αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές : Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιριστική Επιχείρηση, καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011.

Η ΘΕΑ θα παρέχει στις επιχειρήσεις που θα φιλοξενηθούν τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Φιλοξενία των επιχειρηματικών ομάδων με παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης. 
2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού).
3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης - κατάρτισης.
4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
5. Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων.

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν οι φιλοξενούμενες επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη ΘΕΑ είναι: 
- Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, σε πενταόροφο κτίριο επί της οδού Κεφαλληνίας 45 στην Αθήνα, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους. 
- Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού που μειώνουν το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται, καθώς παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.
- Κοινά ενδιαφέροντα και στόχοι σε επιχειρησιακό επίπεδο.
- Δίκτυα επαγγελματικής υποστήριξης, τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους πριν διογκωθούν και θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη της επιχείρησης.
- Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ - προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτων κ.α. 
- Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών ομάδων. 
- Πρόσβαση σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας και μακροπρόθεσμες επενδύσεις της.
- Παροχή επιμορφωτικών σεμιναρίων - ημερίδων σε θέματα διαχείρισης.

Διαδικασία εισόδου
Χρειάζονται μόνο 4 απλά και μικρά βήματα για να συμμετέχει κανείς στην ΘΕΑ:

1ο  Βήμα: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Αποστολή περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, όπου θα αναλύονται λεπτομερώς η ιδέα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προτίθεται να αναπτύξει το υποψήφιο επιχειρηματικό σχήμα, με έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση.

2ο Βήμα: Αρχικός Έλεγχος – Στοιχειοθέτηση Καινοτομίας. Τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται από την αρμόδια ομάδα στελεχών του ΕΒΕΑ και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες-συνεργάτες. Εφόσον τεκμηριωμένα προκύπτει ότι τα προϊόντα/υπηρεσίες που θα αναπτύξει η υποψήφια επιχείρηση ενσωματώνουν καινοτομία, το αίτημα διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών, προκειμένου να γίνει η τελική αξιολόγηση για την είσοδο στη Θερμοκοιτίδα.

3ο Βήμα: Αξιολόγηση από την ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Επιχειρηματικών ιδεών με τη συμμετοχή των «Επιχειρηματικών αγγέλων ΕΒΕΑ». Η Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν και οι «Επιχειρηματικοί άγγελοι του Ε.Β.Ε.Α.»,  στηριζόμενη στα αποτελέσματα του δεύτερου βήματος και σε προσωπική συνέντευξη, προχωρεί σε διεξοδική αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης εισόδου στην Θερμοκοιτίδα και αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

4ο Βήμα: Είσοδος στη ΘΕΑ. Το τελευταίο αυτό βήμα πραγματοποιείται όταν έχει εγκριθεί η αίτηση της υποψήφιας επιχείρησης/επιχειρηματικού σχήματος στη Θερμοκοιτίδα. Σε αυτή τη φάση, γίνεται:
- ενημέρωση για τις ευθύνες /υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φιλοξενούμενων στη Θερμοκοιτίδα.
- υπογραφή των απαιτούμενων συμφωνητικών με τους όρους χρήσης των χώρων και των υπηρεσιών από την επιχείρηση - επιχειρηματικό σχήμα.

Περισσότερες πληροφορίες: 
- Κεφαλληνίας 45, 11257 Αθήνα, ηλ.: 2111036900-2, email: info@theathensincube.gr, www.THEAthensincube.gr.
- Ακαδημίας 7, 10671 Αθήνα, τηλ.: 210-3631317, 210-3382253, 210-3382341, email: incubator@acci.gr, www.acci.gr.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved