ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Σχέδιο δράσης με έξι άξονες για τη φαρμακοβιομηχανία

Αθήνα 15.9.2016, 17:40

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την παρουσίαση της πρότασης υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, η οποία διεξήχθη σήμερα Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου στο «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης» στην οδό Πειραιώς 206 στον Ταύρο. 

Την ημερίδα διοργάνωσαν από κοινού το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης. 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανέλαβε την πρωτοβουλία της εκπόνησης και υλοποίησης Ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και Σχεδίου Δράσης για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τόσο την κρίσιμη συμβολή του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ και στην απασχόληση, όσο και την εξωστρέφεια που παρουσιάζει.

Οι έξι άξονες
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι έξι άξονες για την ανάπτυξης της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στους οποίους βασίζεται το Σχέδιο Δράσης. 

Πιο αναλυτικά, το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας αποτελείται από έξι άξονες που εξειδικεύονται σε ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 46 αλληλένδετων μεταξύ τους παρεμβάσεων, υλοποιούμενων κατά περίπτωση τόσο από την πολιτεία και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς όσο και από τις ίδιες τις ωφελούμενες επιχειρήσεις. 

Οι άξονες και οι βασικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στον καθένα από αυτούς είναι:
1. Ενίσχυση Ζήτησης Προϊόντων Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων:
- Επανεξέτασης της πολιτικής τιμοδότησης και πλαισίου αποζημιώσεων φαρμάκου
- Ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τη χρήση γενοσήμων

2. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας μέσω δράσεων:
- Συνεχούς προσαρμογής στις καλές πρακτικές παραγωγής
- Ενίσχυσης εξωστρέφειας και συνεργασιών
- Ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

3. Ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας μέσω δράσεων:
- Στόχευσης της έρευνας και διασύνδεσής της με τη Φαρμακοβιομηχανία
- Διαμόρφωσης ελκυστικού θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης Έρευνας και Καινοτομίας και νομικής προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας

4. Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού μέσω δράσεων:
- Ποσοτικής και ποιοτικής ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου
- Ανάσχεση του brain drain
- Διασφάλιση υποστηρικτικών υπηρεσιών και υποδομών μέσω δράσεων:
- Επιχειρησιακής αναβάθμισης και ενίσχυσης του ρόλου του ΕΟΦ
- Αναβάθμισης Ερευνητικών Υποδομών
- Συστηματικής παρακολούθησης της εγχώριας και διεθνούς αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων του κλάδου

5. Βελτίωση περιβάλλοντος χρηματοδότησης μέσω δράσεων:
- Διευκόλυνσης της πρόσβασης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών
- Βελτίωσης του εγχώριου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος

6. Οι πρωτοβουλίες – δράσεις για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

 Η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη, στην παρέμβασή της υπογράμμισε  ότι  «το Σχέδιο Δράσης που αναπτύχθηκε αποτελεί το βασικό – ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι μέλημα του Υπουργείου και της Κυβέρνησης μας είναι η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, όχι με την στενή έννοια της δημιουργίας περιβάλλοντος προστασίας στην εγχώρια παραγωγή, αλλά με την ευρεία έννοια, δηλαδή τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης στην υφιστάμενη δραστηριότητα αλλά και συνθηκών δημιουργίας νέου φιλόξενου περιβάλλοντος για μελλοντικές επενδύσεις της βιομηχανίας ώστε η εγχώρια παραγωγή να ενδυναμωθεί από ξένες επενδύσεις».

Πρόσθεσε ακόμη ότι «στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων και η ανάδειξη των προοπτικών που διανοίγονται για τον κλάδο μέσω μιας σειράς δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του κλάδου, προκειμένου να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας».  

Η κ. Τζάκρη ανέπτυξε τους λόγους για τους οποίους επελέγη ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας ως πιλότος της πρωτοβουλίας ενίσχυσης των βιομηχανικών κλάδων λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «παρά τις αντιξοότητες ο φαρμακευτικός κλάδος σήμερα συμβάλλει ετησίως στο εθνικό ΑΕΠ με ποσό μεγαλύτερο  των ¤2,8 δις, ενώ παράλληλα, σημαντική είναι η συνεισφορά του κλάδου στην αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς τα τελευταία 5 χρόνια οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε νέες παραγωγικές μονάδες συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο (κατά 3.681 κατά την περίοδο της κρίσης), ο οποίος σήμερα απασχολεί περίπου 15.000 εργαζόμενους με τους μισούς από αυτούς να απασχολούνται στις επιχειρήσεις με εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα αυξήθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της κρίσης.

Οι εγχώριες φαρμακοβιομηχανίες κατάφεραν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να διατηρήσουν τις θετικές οικονομικές επιδόσεις τους, αυξάνοντας θεαματικά την εξωστρέφειά τους, με τις εξαγωγές να ξεπερνούν το 20% του κύκλου εργασιών τους σε πάνω από 85 χώρες. Επίσης παρουσιάστηκε αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κατά 64% την περίοδο 2005-2013 σε αντίθεση με την πτωτική πορεία του αντίστοιχου δείκτη μεταποίησης (-28%).

Σήμερα, ο κλάδος συνεισφέρει το 2,3% της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης όντας στους 15 πρώτους κλάδους προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης (13ος). Επιπλέον, οι προοπτικές του κλάδου είναι εξαιρετικά ευοίωνες δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά φαρμάκου αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 33% για την επόμενη πενταετία». 

Η κ. Τζάκρη συνέχισε λέγοντας ότι «το Σχέδιο Δράσης έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Στην κατεύθυνση αυτή με απόφαση του Πρωθυπουργού συστήθηκε Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την εφαρμογή του  στην οποία συμμετέχουν ο Υπουργός Ανάπτυξης, Οικονομίας και Τουρισμού, η αρμόδια Υφυπουργός για τα θέματα Βιομηχανίας, ο Υπουργός Υγείας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας ενώ έχουν παράλληλα συγκροτηθεί οι έξι Ομάδες Εργασίας, μία ανά άξονα του Σχεδίου Δράσης, που θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους στη Διυπουργική Επιτροπή και των οποίων οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Δράσεις άμεσης προτεραιότητας 
Επιπλέον έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρμογή μίας σειράς δράσεων άμεσης προτεραιότητας που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας. 

Ειδικότερα:
Επιπρόσθετα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 που ψηφίστηκε και θα είναι σε πλήρη εφαρμογή σε 2 μήνες και ο οποίος αναγνωρίζει τη φαρμακοβιομηχανία ως έναν από τους εννέα στόχους προτεραιότητας,  στο αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθούν από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, οι πρώτες δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας  των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακοβιομηχανιών, ενώ σειρά άλλων προγραμμάτων ενίσχυσης της μεταποίησης βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού, ώστε να προκηρυχθούν εντός του 2016. 

Επίσης, έχουν ήδη προκηρυχθεί δράσεις ενίσχυσης των δημόσιων ερευνητικών υποδομών καθώς και δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων των εργαζομένων στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η φαρμακοβιομηχανία» υπογράμμισε χαρακτηριστικά η κ. Τζάκρη. 

Πιο αναλυτικά οι σημαντικότερες από τις πρώτες αναληφθείσες δράσεις για την ενίσχυση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας έχουν ως εξής: 
Σύγχρονη μεταποίηση – 100.000.000 ¤ (προς προκήρυξη άμεσα)
Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜΜΕ (υπό σχεδιασμό)
Καινοτομική επιχειρηματικότητα (υπό σχεδιασμό)
Δίκτυα Επιχειρήσεων αλυσίδες Αξίας (υπό σχεδιασμό)
Ενιαία Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (προδημοσιευμένη – προς προκήρυξη άμεσα) - 280.000.000 ¤
Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα - 30.000.000 ¤
Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών – 3.000.000 ¤ ανά υποδομή

Παράλληλα η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Θεοδώρα Τζάκρη επισήμανε ότι «η ανάπτυξη της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας ταυτόχρονα εξυπηρετεί ευθέως δύο κρίσιμης σημασίας εθνικούς στόχους:

α) Την περιστολή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ως απόρροια της επιδιωκόμενης αύξησης του μεριδίου των ποιοτικών γενοσήμων στην ελληνική αγορά έναντι των πρωτοτύπων, δεδομένου ότι τα γενόσημα αποτελούν και τα βασικά προϊόντα της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας.

β) Την ανάσχεση του brain drain, δεδομένου ότι η φαρμακοβιομηχανία συνιστά έναν από τους κλάδους που μπορεί να προσφέρει απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και εξειδίκευσης είτε άμεσα στις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε έμμεσα σε ερευνητικούς φορείς ή σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον κλάδο του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα».

Η κ. Τζάκρη, κλείνοντας την τοποθέτησή της, τόνισε ότι «η επιτυχημένη υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης μπορεί να αποτελέσει τον πιλότο για την συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε ένα εκ των προτέρων σχεδιασμένο και από κοινού συμφωνημένο πλαίσιο δράσης»  και ζήτησε την ενεργή συμβολή και συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην υλοποίησή του. 

Δηλώσεις
Κατά την ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης ο οποίος επισήμανε πως πρόκειται για πιλοτική μελέτη που ξεκινά από το φάρμακο, ένα κοινωνικό αγαθό μεγάλης σημασίας και στόχος  είναι να υπερβούμε δύο αποτυχημένα μοντέλα του παρελθόντος. Το πρώτο είναι το παρελθόν του προστατευτικού καθεστώτος. Το δεύτερο είναι εκείνο της πολιτικής τιμολόγησης του φαρμάκου με μοναδικό σκοπό τη δραστική περικοπή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο κ. Δραγασάκης σημείωσε επίσης ότι , σκοπός είναι διαμορφωθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο βιωσιμότητας και προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας που θα στηρίζεται στην έρευνα, στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία και την τόνωση της απασχόλησης και στην εξωστρέφεια. Υπογράμμισε ότι επιχειρούμε τη μετάβαση από ένα καθεστώς αποσπασματικών επιλογών εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ευνοεί τη συνεργασία, με σαφή οδικό χάρτη και οριοθετημένους ρόλους, όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ακόμη πως αυτό που στην πραγματικότητα φανερώνει η μελέτη είναι η δυνατότητα σύνδεσης της παραγωγικής ανασυγκρότησης με την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, ενώ επισήμανε πως  η ανασυγκρότηση του κράτους πρόνοιας μπορεί να διαδραματίσει, ως διαδικασία, σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, δίνοντας ώθηση στην έρευνα, την καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Τέλος, τόνισε πως είναι κρίσιμο να τονίσουμε την ανάγκη, αλλά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, για ένα νέο πρότυπο κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η οποία θα είναι βιώσιμη, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προσανατολισμένη στην εξωστρέφεια. 

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός ο οποίος έκανε λόγο για «μια νέα εθνική  φαρμακευτική πολιτική, ένα νέο ισχυρό κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην Πολιτεία, τους επαγγελματίες υγείας, τους  επιχειρηματίες στον τομέα του φαρμάκου και την κοινωνία, στηριγμένο  σε διαφανείς συμφωνίες , σε σαφείς δεσμεύσεις, σε μηχανισμούς ελέγχου και σε μία νέα κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης που έχουμε ανάγκη για να επιβιώσει και το Σύστημα Υγείας και η χώρα». 

Ο κ. Ξανθός ανέπτυξε επίσης τις κεντρικές προτεραιότητες αυτής της νέας πολιτικής στο χώρο του φαρμάκου οι οποίες είναι:  
- Η εγγυημένη πρόσβαση όλων των ανθρώπων, χωρίς διακρίσεις , στα αναγκαία φάρμακα ως κρίσιμος  όρος  για την καθολική κάλυψη υγείας.   
- Η ασθενοκεντρική οπτική και η μεγιστοποίηση του θεραπευτικού οφέλους.
- Η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. 
- Η συγκράτηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στα όρια του κλειστού προϋπολογισμού μέσω θεραπευτικών πρωτοκόλλων και συνταγογραφικών ΅φίλτρωνΆ.
- Η διασφάλιση ΅διαθέσιμου χώρουΆ  για την πραγματική φαρμακευτική καινοτομία μέσω ενός νέου μοντέλου «δίκαιων τιμών» και συστημάτων αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας ( HTA). 
- Η σταδιακή ανακούφιση των πολιτών από την ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο κόστος. 
- H εθνική και διακρατική διαπραγμάτευση τιμών με τις φαρμακευτικές εταιρείες  , ειδικά για τα ΦΥΚ και τα καινοτόμα φάρμακα – τώρα  είναι η 1η φορά που το Κράτος διαπραγματεύεται μέσω της Ειδικής Επιτροπής του ΕΟΠΥΥ προσιτές τιμές αποζημίωσης για μια κατηγορία ακριβών φαρμάκων ( ηπατίτιδα C ) . 
- Η αναβάθμιση του εγκριτικού ,  ελεγκτικού και αναπτυξιακού ρόλου του  ΕΟΦ και του ΙΦΕΤ. 
- Η προώθηση της κλινικής έρευνας στη χώρα  με γνώμονα την επιστημονική πρόοδο, την ασφάλεια των ασθενών και τη Δημόσια Υγεία. 
- Η στήριξη της εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας στον τομέα του φαρμάκου. 

Ο κ. Ξανθός υποστήριξε ακόμη ότι το φάρμακο είναι για την Ελλάδα ένας τομέας προνομιακός όχι μόνο για την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας και της κοινωνικής προστασίας, αλλά και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αφού υπάρχει εξαιρετική παραγωγική και εξαγωγική εμπειρία,  εξωστρέφεια ,  τεχνογνωσία,  εξειδίκευση, χαμηλό περιβαλλοντικό κόστος,  υψηλής  κατάρτισης προσωπικό, δυνατότητα  αξιοποίησης του αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που «παράγουν» τα ελληνικά πανεπιστήμια και σήμερα μεταναστεύει στο εξωτερικό. 

«Ο τομέας του φαρμάκου μπορεί να συνδυάσει τις 2 κρίσιμες προϋποθέσεις της δίκαιης ανάπτυξης, την παραγωγική προοπτική και την κοινωνική ανταποδοτικότητα. Η στρατηγική της προώθησης εγχωρίως παραγομένων γενοσήμων και ο περιορισμός των εισαγωγών φαρμάκων, είναι κρίσιμη προτεραιότητα.  Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα στην Ελλάδα,  παρά την υπάρχουσα παραγωγική δυνατότητα, το 77% της εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται από φάρμακα πολυεθνικών εταιρειών και το υπόλοιπο 23% από φάρμακα ελληνικών βιομηχανιών. Η αύξηση της διείσδυσης γενοσήμων που παράγονται στη χώρα και μπορούν να καλύψουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στα συνήθη χρόνια νοσήματα, αποτελεί για το Υπουργείο Υγείας  προτεραιότητα και υποχρέωση.  

Τώρα πλέον χρειάζονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες επικοινωνιακής προβολής συνολικά των ποιοτικών ελληνικών γενοσήμων,  που θα ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και θα αντιστρέψουν το σημερινό κλίμα αμφισβήτησης της αποτελεσματικότητας τους. Πάνω απΆ όλα όμως,  για τη συστηματική επιλογή γενοσήμων, χρειάζεται ένα πλαίσιο θετικών κινήτρων για γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασθενείς, το οποίο αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε», τόνισε ο κ. Ξανθός.   

«Το υπουργείο Υγείας έχει τον  πολύ σημαντικό ρόλο του σχεδιασμού και  της υλοποίησης μιας  νέας εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής που θα δίνει «χώρο» στα ποιοτικά γενόσημα. Τα άλλα συναρμόδια υπουργεία αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα , με κοινό στόχο τη βιώσιμη  αναπτυξιακή προοπτική της εγχώριας φαρμακοβιομηχανία», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ξανθός.  

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Κώστας Φωτάκης σημείωσε κατά το χαιρετισμό του ότι « ο Τομέας  Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπηρετούν δύο κεντρικούς στόχους. 

Η Γνώση και η Καινοτομία που παράγονται από την Έρευνα: 
α) Να στηρίξουν την Κοινωνία, διευρύνοντας μαζί με την Παιδεία τους πνευματικούς της ορίζοντες, παρέχοντας προοπτική και ελπίδα, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που υπάρχει. Η λήψη μέτρων για την αναστροφή της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό βρίσκεται στον πυρήνα υλοποίησης αυτού του στόχου.
β) Να συμβάλλουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας που είναι το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η Έρευνα, μέσα από τη Γνώση και την Καινοτομία που παράγεται,  καλείται να αποτελέσει μια σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για την επόμενη ημέρα μετά την κρίση και να συνεισφέρει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Είναι ανάγκη να διαμορφώσουμε θεσμούς μακράς πνοής που να δημιουργούν ευκαιρίες και θύλακες επιστημονικής και επιχειρηματικής ποιότητας για την έμπνευση και απελευθέρωση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας, χωρίς άνωθεν περιορισμούς, παρεμβάσεις και αγκυλώσεις, όπως είναι η σημαντική πρωτοβουλία για τη σύσταση του Ελληνικού Ιδρύματος  Έρευνας και Καινοτομίας.

Θεωρούμε ότι ο τομέας του φαρμάκου στη χώρα είναι ένας τομέας έντασης γνώσης, που κατέχει σημαντική θέση στο παραπάνω πλαίσιο και η υποστήριξη των δραστηριοτήτων και έργων της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας είναι κρίσιμης σημασίας. Ο τομέας μας υποστηρίζει συνέργειες μεταξύ των ΑΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων και της Φαρμακοβιομηχανίας. Η ΓΓΕΤ σχεδιάζει δράσεις στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ ευελπιστώντας ότι η αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει –μεταξύ άλλων- και στη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες ώστε να παραμείνουν στη χώρα ή να επιστρέψουν σε αυτή».  

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Θεόδωρος Φέσσας ο οποίος σημείωσε ότι καλές, σταθερές και βιώσιμες δουλειές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα δημιουργεί πλέον μόνο ο ιδιωτικός τομέας, με επενδύσεις και παραγωγή προστιθέμενης αξίας, για το λόγο αυτό εκεί πρέπει να βασιστεί και η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ο κ. Φέσσας χαρακτήρισε ως «κλειδί» για το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της στασιμότητας στην οικονομία τις παραγωγικές επενδύσεις που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και έκανε λόγο για ανάγκη εκπόνησης σε εθνικό επίπεδο μιας ρεαλιστικής εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, πέρα από τα μνημόνια, και με γνώμονα την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης. Επίσης, χαρακτήρισε την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία ως ένα δυναμικό κλάδο με προοπτικές που παράγει προστιθέμενη αξία και είναι ο δεύτερος κλάδος στις εξαγωγές και σε μερίδιο δαπανών έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό επί του τζίρου. Επίσης ανέφερε ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας απασχολεί 50.000 εργαζόμενους άμεσα και έμμεσα, με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση. 

Ο κ. Φέσσας έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας θα μπορούσε να αποτελέσει, όχι μόνο αναπτυξιακό μοχλό και δημιουργό πολλών και καλών θέσεων εργασίας, αλλά και σημαντικό παράγοντα για την αύξηση του γνωσιακού περιεχομένου των ελληνικών προϊόντων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως βασικό ανάχωμα στο brain drain. Τόνισε, ωστόσο, πως «προϋπόθεση για την ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική κλαδική στρατηγική με στόχους, κατάλληλα εργαλεία και αγαστή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα»

Παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρου Τρύφων, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία και στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή της. «Σε μια περίοδο  που η οικονομική δραστηριότητα στη xώρα μας έχει μειωθεί δραματικά,  καλούμαστε όλοι, ο καθένας από τη θέση του, να καταθέσουμε υπεύθυνα προτάσεις  για τις αναγκαίες συνθήκες που θα κινήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας την επόμενη δεκαετία.  Είναι ξεκάθαρο ότι η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία αποτελεί κλάδο με σημαντική αναπτυξιακή διάσταση και προοπτικές, επενδύοντας σε σύγχρονη τεχνολογία, στην έρευνα, στην παραγωγική υποδομή και στο ανθρώπινο δυναμικό με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τρύφων. 

Επιπλέον, επισήμανε και τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία να ξεδιπλώσει τις δημιουργικές της δυνάμεις, οι οποίες είναι: «Βραχυπρόθεσμα, να σταματήσει η καταστροφική πολιτική των τεράστιων μειώσεων στις τιμές των φαρμάκων και των δυσβάσταχτων clawback, και να υλοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω του εξορθολογισμού της συνταγογράφησης και της φαρμακευτικής κατανάλωσης. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να υιοθετηθούν δράσεις όπως η βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης, η διαμόρφωση ενός πλαισίου διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, η βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνσης της χρήσης νέων τεχνολογιών. Οι δράσεις αυτές προσδίδουν ώθηση στην  αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και βαίνουν προς όφελος της εθνικής οικονομίας». 

Ο κ. Τρύφων τόνισε ακόμη ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία υλοποιεί την αναπτυξιακή της πολιτική  βασιζόμενη στους  άξονες της εξωστρέφειας, της εξειδίκευσης και των συνεργασιών. «Θεωρούμε ότι οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία και με τις φαρμακοβιομηχανίες του εξωτερικού μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια με σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς της παραγωγής και των κλινικών δοκιμών. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός της αναλυτικής καταγραφής των απαιτούμενων δράσεων στο πλαίσιο της μελέτης της ΓΓΕΤ/ PLANET. Το ζητούμενο τώρα είναι να μην μείνουν οι προτάσεις για άλλη μια φορά σε κάποιο συρτάρι αλλά να υλοποιηθούν οι  δράσεις σε ορίζοντα 18 μηνών. 
Το Ελληνικό Φάρμακο προσφέρει επενδύσεις, συμβάλλει στα κρατικά έσοδα, κατοχυρώνει τεχνογνωσία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης που, ωστόσο, κινδυνεύει άμεσα, γιατί δεν έχει άλλες αντοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Παρεμβάσεις πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας η πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), Κατερίνα Αντωνίου, καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Σωτήρης Μπερσίμης.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ – ΜΠΕ), Μιχάλης Ψύλος και χορηγός επικοινωνίας το ΑΠΕ – ΜΠΕ.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved