ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Κι άλλες προσκλήσεις για άδειες επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως

Αθήνα 1.2.2017, 18:04

Η Proslipsis παρουσιάζει κι άλλες 13 προσκλήσεις προς κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια επιβατηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, ταξί ή ΕΙΔΜΙΣΘ (ειδικής μίσθωσης) ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, που εξέδωσαν Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (παρακάτω).

Οι ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ή να µετατρέψουν υφιστάµενη, πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α. Φυσικά Πρόσωπα (άρθρο 107 του ν. 4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100, περίπτωση α΄ του ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν µαζί µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ∆ηµοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για καθεµία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτοµέρειες σχετικές µε τις προαναφερόµενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν. 4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε∆Χ αυτοκινήτου ταξί. Proslipsis.gr
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων.

Β. Νοµικά πρόσωπα (άρθρο 108 του ν. 4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νοµικών προσώπων για κανένα από τα αδικήµατα του άρθρου 100 περίπτωση α΄ του Ν. 4070/12. Ως τέτοια νοούνται για τις ΑΕ τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι ∆ιαχειριστές και για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες οι οµόρρυθµοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. Proslipsis.gr
4. Να έχουν οικονοµική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας εκµετάλλευσης Ε∆Χ αυτοκινήτων, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που επιθυµούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονοµικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν νέα άδεια Ε∆Χ αυτοκινήτου οφείλουν µαζί µε την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ ∆ηµοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται (λεπτοµέρειες σχετικές µε τις προαναφερόµενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του ν.4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί, που επιθυµούν να την µετατρέψουν σε άδεια Ε∆Χ ΕΙ∆ΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωµένο αντίγραφο της υφιστάµενης άδειας του Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθµευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχηµάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνοµά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε∆Χ αυτοκινήτων. 

Επισημαίνεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδίδεται μετά το πέρας της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ανάλογες προσκλήσεις αναμένεται να εκδώσουν και άλλες ΠΕ, οπότε καλό θα είναι η ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες δέχονται τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρέχουν και σχετικές πληροφορίες.

Η Περιφέρεια Αττικής
Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες άδειες ταξί ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, επισημαίνοντας ότι από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό αδειών ανά έδρα, όπως προκύπτει από την επεξεργασία του σχετικού μαθηματικού τύπου που προβλέπεται στο άρθρο 85 του ν. 4070/12 και τον αριθμό των σήμερα υφιστάμενων αδειών ανά έδρα, δεν θεωρείται πιθανή η χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ. 

«Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την ενιαία έδρα της ηπειρωτικής περιοχής της Περιφέρειας Αττικής ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός (Α) οχημάτων ΕΔΧ που προέκυψε  από τον μαθηματικό τύπο κατά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο του 2015 ήταν 11.261 και ο αριθμός των τότε κυκλοφορούντων ήταν 13.700). Η δυνατότητα μετατροπής υφισταμένων αδειών ΕΔΧ ταξί σε άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, θα εξαρτηθεί από τον επιμερισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού αδειών ανά έδρα, που θα προκύψει σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, όπως ορίζεται από τον ν. 4070/12, άρθρο 85, παρ.3 (ΦΕΚ82/Α/10-04-12)», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής:  https://goo.gl/S4Thap. 

* Κατεβάστε τις προσκλήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων:

© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved