ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Χρηματοδότηση ΕΤΕπ για αναβάθμιση 14 ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων από την Fraport Greece

Αθήνα 28.3.2017, 19:02

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει υπογράψει με την Fraport Greece δύο δανειακές συμφωνίες συνολικού ύψους 280 εκατ. ευρώ, που θα συμβάλουν στη χρηματοδότηση της αναβάθμισης 14 περιφερειακών ελληνικών αεροδρομίων. Η συναλλαγή υποστηρίζεται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), κεντρικού πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Το δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 280,4 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της άμεσης εκτέλεσης έργων σε 14 αερολιμένες, τα οποία περιλαμβάνουν την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό τερματικών σταθμών και τη βελτίωση της ασφάλειας και των υποδομών του αεροδρομίου. Οι επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, βασικής κινητήριας δύναμης της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Jonathan Taylor, Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αρμόδιος για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκφράζει την ικανοποίησή της που επενδύει σ’ αυτό το σημαντικό – και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο – έργο. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει σημαντικά τον τουρισμό – έναν τομέα που έχει αποδείξει τη σημασία και την ανθεκτικότητά του κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Τράπεζα της ΕΕ θα υποστηρίξει περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες προωθούν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης.»

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Ο ρόλος των σύγχρονων υποδομών στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Απαιτούνται διαρκείς επενδύσεις για να εξασφαλιστεί ότι αξιοποιούνται πλήρως οι δυνατότητές της για δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάπτυξης. Η συμφωνία αυτή, με την υποστήριξη της Επιτροπής, επιτυγχάνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση υποδομών που προάγουν την ανάπτυξη και θα στηρίξουν, για παράδειγμα, τον τουρισμό και την κινητικότητα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παράδειγμα του είδους των επενδύσεων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να στηρίξει, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα μεγέθυνση και ανάπτυξη.»

Η Fraport Greece θα καταβάλει 1,2 δισ. ευρώ στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για τις δύο 40ετείς περιόδους παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Ελλάδας (7 + 7). Εκτός από την ΕΤΕπ, μια κοινοπραξία της Alpha Bank, της Παρευξείνιας Τράπεζας (Black Sea Trade and Development Bank), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) θα παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για το έργο. 

Τα 14 αεροδρόμια που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις παραχώρησης είναι τα εξής: Άκτιο, Χανιά, Καβάλα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κως, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθος. Οι εν λόγω αερολιμένες εξυπηρέτησαν συνολικά περίπου 25,2 εκατομμύρια επιβάτες το 2016.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης• αποτελεί το θεσμικό όργανο μακροπρόθεσμου δανεισμού της ΕΕ και είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέτει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΤΕπ συνεργάζεται στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ.

Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειολήπτης και δανειστής, από άποψη όγκου δανείων, η ΕΤΕπ παρέχει χρηματοδότηση και εμπειρογνωσία για υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην προώθηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ. Πάνω από το 90 % της δραστηριότητας της ΕΤΕπ επικεντρώνεται στην Ευρώπη, αλλά στηρίζει επίσης τις πολιτικές της ΕΕ στο εξωτερικό και τις αναπτυξιακές της πολιτικές.

Από το 2008, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διαθέσει περισσότερα από 13 δισ. ευρώ σε δάνεια και εγγυήσεις για την Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση των επενδύσεων στις ζωτικής σημασίας υποδομές όπως η εκπαίδευση, η ενέργεια, η διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το αποκαλούμενο Σχέδιο Γιούνκερ, είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες του Προέδρου Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ. Εστιάζει στην προαγωγή των ευρωπαϊκών επενδύσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την πιο έξυπνη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, με την άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, καθώς και με την προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου. Παρέχει εγγυήσεις πρώτης ζημίας, δίνοντας τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ να επενδύει σε περισσότερα, συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα.

Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αρχίσει να παράγει απτά αποτελέσματα. Τα έργα και οι συμφωνίες που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ μέχρι στιγμής αναμένεται να κινητοποιήσουν περίπου 178 δισ. ευρώ συνολικών επενδύσεων και παράσχουν στήριξη σε πάνω από 400.000 ΜΜΕ στα 28 κράτη μέλη.

Τον Σεπτέμβριο 2016, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ πρότεινε να επεκταθεί το ΕΤΣΕ, αυξάνοντας την ικανότητα παρέμβασης και τη διάρκειά του και ενισχύοντας τα δυνατά του σημεία.

Η Fraport AG
Η Fraport AG είναι μια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα των διεθνών αερολιμένων και δραστηριοποιείται σε τέσσερις ηπείρους μέσω των επενδύσεων και των θυγατρικών της. Με την έδρα της, τον Αερολιμνένα της Φρανκφούρτης, η εταιρεία λειτουργεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους αερομεταφορών παγκοσμίως. Συνολικά, η Fraport απασχολεί περίπου 21.000 άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Fraport Greece είναι κοινή επιχείρηση της Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide και του Ομίλου Κοπελούζου. 

Ο τελευταίος είναι κορυφαίος ελληνικός βιομηχανικός όμιλος με χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων σε μεγάλο αριθμό τομέων, κυριότεροι από τους οποίους είναι η ενέργεια, οι αερολιμένες και τα ακίνητα.

* Δείτε:


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved