ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Δάνεια και διευκολύνσεις για επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών (16/7/08)


Αθήνα 16.6.2008, 07:15
Δάνεια για κεφάλαια κίνησης και λοιπές πιστωτικές διευκολύνσεις χορηγούνται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που ευρίσκονται και λειτουργούν ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης στις οριοθετημένες περιοχές των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της σχετικής υπουργικής κοινής απόφασης (υπ’ αριθμ. 5322/Α32/8.7.2008).

Ειδικότερα:
1. Εγκρίνεται η δανειοδότηση από τα πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν από τον σεισμό της 8.6.2008 για την αποκατάσταση ζημιών στον μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες και εμπορεύματα, ως ακολούθως:
Τα δάνεια θα είναι ανώτατης διάρκειας 60 μηνών συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος 24 μηνών.
Για το κεφάλαιο και τους τόκους των δανείων αυτών θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995, όπως ισχύει, καθώς και επιδότηση επιτοκίου καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου σε βάρος του λογ/σμού του ν. 128/1975 ως εξής:
α. Για δάνεια μέχρι 3.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 100%.
β. Για δάνεια από 3.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 65%.
γ. Για δάνεια από 9.001 ευρώ μέχρι 44.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 30%.
δ. Για δάνεια από 44.001 ευρώ μέχρι 74.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 20%.
ε. Για δάνεια από 74.001 ευρώ μέχρι 147.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 15%.
στ. Για δάνεια από 147.001 ευρώ μέχρι 590.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 10%.
Το επιτόκιο των δανείων αυτών θα είναι το εφαρμοζόμενο από κάθε Τράπεζα για κάθε κατηγορία δανειοδότησης.
Για την υπαγωγή των επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο παρόν κεφάλαιο οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας θα χορηγούν βεβαιώσεις στις οποίες θα φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές καθώς και οι επαγγελματίες έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές στο μηχανολογικό εξοπλισμό τους, στις πρώτες ύλες και στα εμπορεύματα.
Στις βεβαιώσεις θα αναγράφεται το συνολικό ύψος των ζημιών των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων και επαγγελματιών προκειμένου αυτοί να δανειοδοτηθούν ισόποσα.

2. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης από τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις για ανάγκες και κεφάλαιο κίνησης της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991 όπως ισχύει. Τα δάνεια αυτά θα επιδοτούνται από το λογ/σμό του ν. 128/1975 ως εξής:
α. Για δάνεια μέχρι 3.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 85%.
β. Για δάνεια από 3.001 ευρώ μέχρι 9.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 60%.
γ. Για δάνεια από 9.001 ευρώ μέχρι 15.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 40%.
δ. Για δάνεια από 15.001 ευρώ μέχρι 59.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 25%.
ε. Για δάνεια από 59.001 ευρώ μέχρι 88.000 ευρώ επιδότηση τόκων κατά 20%.
Τα παραπάνω δάνεια θα χορηγούνται κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2007 και θα είναι διάρκειας 60 μηνών.
Διευκρινίζεται ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις κατά το προηγούμενο έτος 2007 ή έκαναν έναρξη των εργασιών τους από 1.1.2008 έως 6.6.2008 θα προσδιορίζεται από τις αγορές που πραγματοποίησαν στο ανωτέρω διάστημα αναγάγοντάς το σε ετήσια βάση και το ποσό θα προκύψει αφού υπολογισθεί μικτός συντελεστή κέρδους 45%.
Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων θα είναι αυτό που εφαρμόζεται από κάθε Τράπεζα για κάθε κατηγορία δανειοδότησης.
Για τους τόκους και το κεφάλαιο των ανωτέρω δανείων θα παρασχεθεί εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει.
Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης, δεν δύναται να ενταχθούν στις παρούσες διατάξεις, με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

3. Παρέχεται η ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύματα να ρυθμίζουν οφειλές από δάνεια σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ως ακολούθως:
α) Αναστολή για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής οφειλών (ληξιπροθέσμων και ληγουσών από 6.6.2008 και εφεξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 6.6.2008 από το Τ.Π. και Δ στις επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 καθώς και σε λοιπές επιχειρήσεις ΟΤΑ για πάσης φύσεως επενδύσεις.
β) Αναστολή για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής οφειλών (ληξιπροθέσμων και ληγουσών από 6.6.2008 και εφεξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 6.6.2008 από το Τ.Π. και Δ. για κεφάλαια κίνησης στις προαναφερόμενες Δημοτικές επιχειρήσεις ΟΤΑ.
γ) Αναστολή για δύο χρόνια, με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των δανείων, της πληρωμής οφειλών (ληξιπροθέσμων και ληγουσών από 6.6.2008 και εφεξής) από δάνεια που χορηγήθηκαν μέχρι 6.6.2008 από τα πιστωτικά ιδρύματα σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
Οι τόκοι της περιόδου αναστολής για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (α, β, γ) θα λογίζονται με το συμβατικό επιτόκιο που ισχύει για κάθε κατηγορία δανείων, θα κεφαλαιοποιούνται και θα καταβάλλονται στη λήξη περιόδου της αναστολής μαζί με την αναστελλόμενη δόση του δανείου.
Οι τόκοι των δανείων που θα ρυθμισθούν σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, θα καλυφθούν με παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2322/1995 όπως ισχύει.

Στις κατηγορίες 2 και 3 υπάγονται όλες οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στις οριοθετημένες περιοχές από την υπ’ αριθμ. 5322/Α32/8.7.2008 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή τους στην ως άνω ρύθμιση θα πρέπει να γίνουν μέχρι 31.10.2008.

Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να προβαίνουν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης και χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved