ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Το 2009 θα υλοποιηθούν τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας του ΕΟΜΜΕΧ 8/12/08


Αθήνα 8.12.2008, 15:32
Τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας θα υλοποιηθούν εντός του 2009, δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας κατά την διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΕΟΜΜΕΧ σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών με θέμα: «Εθνικό Παρατηρητήριο: Συντονισμένες Δράσεις Στήριξης των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων».

Τα παραπάνω προγράμματα είναι δύο από τα πλέον ελκυστικά χρηματοδοτικά προγράμματα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από τον ΕΟΜΜΕΧ, καθώς μέσω αυτών χορηγείται «γενναία» χρηματοδότηση σε νέους και γυναίκες που επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ
Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Φώλιας παρουσίασε τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος για την εγγύηση και επιδότηση επιτοκίου δανείων κεφαλαίου κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων). Όπως είπε, το πρόγραμμα
θα προβλέπει ένα άτοκο δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και την -για πρώτη φορά- πλήρη επιδότηση των τόκων σε κεφάλαια κίνησης. Τα άτοκα αυτά δάνεια θα είναι εγγυημένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ ενώ για το υπόλοιπο 20% του δανείου, η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις. Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συνεργαστούν όλες οι τράπεζες της χώρας, εμπορικές και συνεταιριστικές.Το ύψος του δανείου για κεφάλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών, με ανώτατο όριο δανείου 350.000€, ενώ η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης θα είναι τρία έτη. Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα είναι σταθερή 1% επί της εγγύησης και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Κάθε επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία φορά αίτηση, έτσι ώστε να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Η υποβολή της αίτησης από τον επιχειρηματία θα γίνεται με ηλεκτρονική αίτηση είτε μέσω τράπεζας είτε απευθείας από την επιχείρηση. Χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις, ο επιχειρηματίας θα έχει είτε στην τράπεζα που απευθύνθηκε, είτε στην επιχείρησή του την Πράξη Εγγύησης και Επιδότησης, ώστε στη συνέχεια να προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης πίστωσης μεταξύ της Τράπεζα και της επιχείρησης και μετά στην εκταμίευση του ποσού.

Ο κ. Φώλιας χαρακτήρισε την επιλογή του προγράμματος "στρατηγική" και "στοχευμένη", με δεδομένο ότι στη χώρα μας λειτουργούν 875.000 επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 0 - 49 άτομα. "Οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα για να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους με κατ’ ουσίαν άτοκα δάνεια, αποτελούν το 98% του συνολικού αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι συνολικοί τους τζίροι ανέρχονται σε 140 δις ευρώ ετησίως και απασχολούν το 74% του συνολικού εργατοϋπαλληλικού προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της χώρας, δηλαδή περίπου 1.250.000 εργαζόμενους".

Άλλες δράσεις
Στην ομιλία του ο κ. Φώλιας αναφέρθηκε και σε μια μια σειρά άλλων δράσεων που επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης αυτή την περίοδο και ειδικότερα:
- Υιοθετείται η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, Small Business Act (SBA). Το πρόγραμμα βασίζεται σε πολιτικές διευκόλυνσης της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και χορήγηση δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας.
- Απλουστεύεται η διαδικασία ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ και καθιερώνεται η εξυπηρέτηση «μιας στάσης» για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών. Μέσω των επιμελητηρίων οι ΑΕ και ΕΠΕ θα ιδρύονται αυθημερόν.
- Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα των νέων και των γυναικών μέσω προγραμμάτων του ΕΟΜΜΕΧ, στα πρότυπα του Γ’ ΚΠΣ, σε περιοχές που πλήττονται από ανεργία.
- Θεσπίζεται νέο, ευέλικτο πλαίσιο για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων, με ταυτόχρονη απλοποίηση της βιομηχανικής αδειοδότησης για την τόνωση της επιχειρηματικότητας.
- Χρηματοδοτούνται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ενεργειακής αποδοτικότητας.
- Συστήνεται η Διυπουργική Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Εθνικό Παρατηρητήριο
Κατά την διάρκεια της παραπάνω εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ο συνολικός σχεδιασμός και οι άξονες των δραστηριοτήτων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ, αναλύθηκαν οι μέθοδοι που ακολουθεί και οι προτεραιότητες που θέτει προκειμένου να επιτύχει την ολοκληρωμένη και συστηματική παρακολούθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χώρα μας, καθώς και τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση αξιόπιστης πληροφόρησης για την εικόνα και τις προοπτικές τους.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν:
- Οι ετήσιες εκθέσεις του 2007 και 2008 για την κατάσταση και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η έκθεση περιλαμβάνει την υφιστάμενη κατάσταση, τις εξελίξεις, τη συμβολή και τις προκλήσεις των ΜΜΕ στο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον και προτείνονται αναγκαίες προσαρμογές και δράσεις στήριξής τους.
- Η έρευνα για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας του Έλληνα μικρομεσαίου επιχειρηματία και τον υπολογισμό ποσοτικών δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ, όπου καταγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αντιλήψεις και εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία της επιχειρηματικότητας με τη διαμόρφωση μιας σειράς δεικτών.
- Η δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και Διαδικτυακής Πύλης που υποστηρίζει την επεξεργασία δεδομένων και συμβάλλει στη διάχυση της πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ κ.κ. Γεώργιος Αλ. Σουφλιάς και Ελευθέριο Σκανδάλης αντίστοιχα, τόνισαν τη σημασία των πρωτοβουλιών και προσπαθειών που καταβάλλονται από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ ώστε να καταστεί πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, ερευνητή και φορέα στήριξης των ΜΜΕ και διαμόρφωσης πολιτικών υπέρ αυτών.

Πρόγραμμα «Πίνδος»
Σε άλλη ομιλία του στα Γρεβενά ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χρήστος Φώλιας ανακοίνωσε την υλοποίηση τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος με την ονομασία «Πίνδος», στόχος του οποίου θα είναι η διαμόρφωση συνθηκών που θα επιτρέψουν την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και θα καταστήσουν δυνατή τη συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση νέων ανθρώπων, που με τη δραστηριότητά τους θα συντελέσουν στην ανάπτυξη της περιοχής.

Το πρόγραμμα «Πίνδος» στηρίζεται σε τέσσερις άξονες, με τον πρώτο να στοχεύει στη βελτίωση των βασικών υποδομών και της ποιότητας ζωής, τον δεύτερο στην ενίσχυση του παραγωγικού περιβάλλοντος της περιοχής, του τρίτου στην αποτελεσματική ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού κάλλους της Πίνδου και της πολιτιστικής της κληρονομιάς και του τέταρτου στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τη δικτύωση της περιοχής, την ανάπτυξη συνεργασιών και την τεχνική στήριξη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved