ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι κατώτατες τιμές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 30/3/09
 


Αθήνα 30.3.2009, 07:07
Τις κατώτατες τιμές για όλες τις τάξεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στη χώρα μας, για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2010, καθορίζει με απόφασή του το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η απόφαση καθορίζει δύο κατώτατα όρια τιμών, χαμηλής και υψηλής περιόδου, ανά λειτουργική μορφή και κατηγορία αστέρων ξενοδοχείου για όλο το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2009 μέχρι 31 Μαρτίου 2010. Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με το υπουργείο, έχει στόχο να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να προσαρμοσθούν με μεγαλύτερη ευελιξία στις διακυμάνσεις της ζήτησης. Ο ξενοδόχος είναι ελεύθερος να καθορίσει: α) τα χρονικά διαστήματα που επιθυμεί να εντάξει τη χαμηλή και υψηλή περίοδο και β) τις τιμές κάθε χρονικού διαστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν είναι χαμηλότερες από τα παραπάνω κατώτατα όρια τιμών ανά περίοδο.

Οι επιχειρηματίες υποχρεούνται να υποβάλουν στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) το αργότερο μέχρι αύριο 31 Μαρτίου 2009 υπεύθυνη δήλωση τιμών σε 4 αντίγραφα και κατάλογο τιμών σε 3 αντίγραφα, υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης καθώς και ένα φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας. Σε περίπτωση που επιθυμούν να διατηρήσουν τις εγκεκριμένες τιμές του προηγούμενου έτους πρέπει εντός της ίδιας προθεσμίας να το γνωστοποιήσουν στο ΞΕΕ, αποστέλλοντας υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, αρκεί αυτές να μην είναι κατώτερες των ελαχίστων τιμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που αυτές είναι κατώτερες, θεωρείται ότι επιλέγουν τις ελάχιστες τιμές της απόφασης. Υποχρεούνται όμως να αναρτήσουν στα δωμάτια νέες πινακίδες με τις εγκεκριμένες τιμές του προηγούμενου έτους ή τα κατώτατα όρια τιμών που ισχύουν για το 2009.

Το ΞΕΕ, αφού ελέγξει ως προς τα κατώτατα όρια τις δηλώσεις τιμών και τους τιμοκαταλόγους, τις θεωρεί και αποστέλλει σε κάθε ξενοδόχο μία θεωρημένη δήλωση τιμών και ένα κατάλογο τιμών τα οποία υποχρεωτικά τηρούνται στον χώρο της υποδοχής και επιδεικνύονται σε κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη. Επίσης αποστέλλει ένα θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης τιμών στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του ΕΟΤ.

Μετά τη λήψη των θεωρημένων δηλώσεων τιμών, οι ξενοδόχοι οφείλουν να προμηθευτούν από τον τοπικό σύλλογο ξενοδόχων ή από το ΞΕΕ τις πινακίδες τιμών, στις οποίες μεταφέρουν τις εγκεκριμένες τιμές τους. Οι πινακίδες τιμών που υποχρεωτικά αναρτώνται στα δωμάτια των ξενοδοχείων, υπογράφονται μόνο από τον επιχειρηματία ή το Διευθυντή της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ο οποίος ευθύνεται για την ορθή μεταφορά τους από την θεωρημένη δήλωση τιμών σε αυτές. Στις πινακίδες τιμών των δωματίων πρέπει να αναγράφονται και οι δηλωθείσες τιμές πρωινού ή γεύματος και η τιμή της τηλεφωνικής μονάδας. Εάν το ξενοδοχείο έχει έγκριση παροχής υποχρεωτικού πρωινού ή ημιδιατροφής, αυτό πρέπει να αναγράφεται στις πινακίδες τιμών. Οι εγκεκριμένες τιμές και τα κατώτατα όρια τιμών της απόφασης, περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Επίσης περιλαμβάνουν το αντίτιμο της παροχής όλων των αγαθών και υπηρεσιών, που προβλέπονται ως υποχρεωτικές της κατηγορίας αστέρων, που ανήκει το κάθε ξενοδοχείο σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του ν. 1652/1986 «Κανονισμός Ξενοδόχων και πελατών αυτών».

Μετά την έγκρισή τους οι τιμές είναι δεσμευτικές. Αυξομείωση των εγκριθέντων τιμών πέραν των νομίμων που ορίζονται κατωτέρω, αποτελεί παράβαση κατά τις διατάξεις του ν. 2160/1993 και επισύρει την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΤ.

Οι εγκεκριμένες σταθερές τιμές μπορούν να μειωθούν στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε εκπτώσεις μέχρι 50% επί των εγκεκριμένων τιμών, με την προϋπόθεση ότι η τιμή που θα προέρχεται από την παραπάνω έκπτωση δεν θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη τιμή της κατηγορίας αστέρων που ανήκει το ξενοδοχείο.
- Κατ’ εξαίρεση για τους δικαιούχους των προγραμμάτων Κοινωνικού και Εσωτερικού Τουρισμού και των φοιτητών ή σπουδαστών που για τη στέγαση τους μεσολαβούν το υπουργείο Παιδείας ή κρατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι επιχειρήσεις μπορούν βάσει της σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ αυτών και των φορέων του Δημοσίου να προβαίνουν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 50% των εγκεκριμένων τιμών, χωρίς την παραπάνω δέσμευση.

Επιπλέον ισχύουν οι ακόλουθες γενικές διατάξεις:
α) Το κάθε δωμάτιο ή διαμέρισμα δεν μπορεί να μοιράζεται σε δύο ή περισσότερους διαφορετικούς πελάτες.
β) Εφόσον δίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 2 αστέρων και άνω διατεθεί σε ένα άτομο, θα εισπράττεται το 80% της τιμής του δίκλινου που δεν θα υπολείπεται της τιμής του μονόκλινου.
γ) Ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι και την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού ενοικίου.
δ) Οι επιχειρηματίες έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν ορισμένα δωμάτια ή διαμερίσματα ως πλεονεκτικά (λόγω θέσης, αυξημένων παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.) ή ως μειονεκτικά και να καθορίσουν γι’ αυτά αυξημένες ή μειωμένες τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα.
ε) Οι τιμές των διαμερισμάτων των ξενοδοχείων κλασικού τύπου είναι ελεύθερες πρέπει όμως να δηλωθούν. Το ίδιο ισχύει και για την τιμή της τηλεφωνικής μονάδας.
στ) Εάν από τον πελάτη ζητηθεί η προσθήκη κλίνης σε δωμάτιο, ή διαμέρισμα η εγκεκριμένη τιμή προσαυξάνεται κατά 20% ή 10% αντίστοιχα.
ζ) Τιμές για τρίκλινα δωμάτια δεν θα δηλωθούν, θα εισπράττονται δε οι εγκεκριμένες τιμές των αντίστοιχων δίκλινων δωματίων προσαυξημένες κατά 30%.
η) Οι τιμές του πρωινού, γεύματος και δείπνου για όλες τις περιόδους είναι ελεύθερες, πρέπει όμως να δηλωθούν και θα περιλαμβάνουν όλε τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
θ) Η ελάχιστη σύνθεση του πρωινού και του γεύματος είναι αυτή που προβλέπεται από τις αγορανομικές διατάξεις.
ι) Το ΞΕΕ υποχρεούται να μεριμνήσει για την εκτύπωση και αποστολή των δηλώσεων τιμών και των τιμοκαταλόγων. Επίσης πρέπει να επισημάνει με σχετική εγκύκλιο του ότι η μη τήρηση της παρούσας απόφασης επισύρει την επιβολή των νομίμων διοικητικών κυρώσεων.

Τέλος, η απόφαση υπενθυμίζει το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 13 του Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων - Πελατών που κυρώθηκε με τον ν. 1652/1986.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πίνακα με τις τιμές.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Οι κατώτατες τιμές (αρχείο pdf 84 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved