ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Προτάσεις ΒΕΑ για τις μικρές επιχειρήσεις 4/11/09


Αθήνα 4.11.2009, 15:40
Μνημόνιο θέσεων και προτάσεων σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών υπέβαλλε στην υπουργό κ. Λούκα Κατσέλη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ), ζητώντας παράλληλα την εγκαθίδρυση ενός συνεχούς και αποτελεσματικού τρόπου συνεργασίας, που το ίδιο το υπουργείο θα θέσει.

Μέσω του σχετικού μνημονίου ζητούνται από την κυβέρνηση πολιτικές που θα συμβάλλουν:
- Στην διατήρηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους
- Στην διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αποτροπή της αύξησης της ανεργίας
- Στην διατήρηση και αύξηση του επιπέδου της ενεργού ζήτησης και της κατανάλωσης μέσω της ενίσχυσης του σημερινού επιπέδου των πραγματικών εισοδημάτων, με ταυτόχρονη μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης τουλάχιστον των χαμηλών εισοδημάτων και ουσιαστική ενίσχυση του αναδιανεμητικού ρόλου του φορολογικού συστήματος.
 
Ως υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης για την στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΒΕΑ αναδεικνύεται η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η ανάγκη αύξησης της ενεργού ζήτησης μέσω αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ, αλλά και αξιοποίησης εθνικών πόρων από το πρόγραμμα στήριξης της ρευστότητας των Τραπεζών.
 
Το ΒΕΑ από την αρχή εκδήλωσης της κρίσης και κατά την διάρκεια των μηνών που μεσολάβησαν πρότεινε μια σειρά πρακτικών μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως:
- Αλλαγή αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας με προτεραιότητα την ουσιαστική και γενναία ενίσχυση της ανταγωνιστικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας σε νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης, καθώς και ανατροπή της συνεχώς ενισχυόμενης τα τελευταία χρόνια, μεταπρατικής τάσης. Η βιοτεχνική μεταποιητική δραστηριότητα θα πρέπει να πάψει επιτέλους να αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται η εμπορική ή η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και να προταχθεί η ενίσχυση της.
- Να εξεταστεί η «αναβίωση» του καθεστώτος ενίσχυσης της βιοτεχνίας (βιοτεχνικά δάνεια για πάγιο εξοπλισμό μέσω της 197/78 Απόφ. Νομισματικής Επιτροπής) προσαρμοσμένου στις σημερινές συνθήκες, δηλαδή μέσω επιδοτούμενων χαμηλότοκων δανείων με την εγγύηση του δημοσίου (με την χρησιμοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ) και με την εμπλοκή, στην διαδικασία ελέγχου υλοποίησης των έργων, των Βιοτεχνικών ή των αντίστοιχων τμημάτων των μικτών Επιμελητηρίων.
- Επανεξέταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών με στόχο την αξιοποίηση του μέρους του «πακέτου» που δεν έχει απορροφηθεί από αυτές, διοχέτευση του απ’ευθείας στην αγορά και ταυτόχρονα αυστηροποίηση του ελέγχου του δημοσίου ως προς τον τρόπο χρήσης του υπολοίπου από τις τράπεζες.
- Δημιουργία προγράμματος χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης αλλά και αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών με την αξιοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ όπως στην περίπτωση της αύξησης του ποσοστού (πλαφόν) της προεξοφλούμενης αξίας των προσκομιζόμενων στις τράπεζες επιταγών.
- Δημιουργία τραπεζικού πόλου χρηματοδότησης των ΜΜΕ με συμμετοχή τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχει το δημόσιο (Εθνική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) καθώς και του ΤΕΜΠΜΕ, αναγκαιότητα που αναδείχθηκε και από σχετική έρευνα που πραγματοποίησε το Επιμελητήριο μας στα μέλη του.
- Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου λειτουργίας της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» με βασικό στοιχείο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και με κύριο χαρακτηριστικό λειτουργίας του την στοχοποίηση της υποτροπής και όχι την καταστροφή των συναλλασσομένων που βρέθηκαν κάποια στιγμή σε δυσχέρεια ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, ούτως ώστε να  δίνεται το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας.
- Διαγραφή από το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων. («μαύρη λίστα»)της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. του εκδότη επιταγής η οποία σφραγίστηκε και ο οποίος σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της την εξοφλεί κανονικά και προσκομίζει στην τράπεζα το αντίστοιχο στέλεχος ούτως ώστε να δίνεται δυνατότητα. συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να αποφεύγεται η ανατροφοδότηση της κρίσης.
- Ουσιαστική ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 προς την κατεύθυνση ενίσχυσης των Μ.Π.Μ.Ε. και των αυτοαπασχολούμενων με την δόμηση κριτηρίων και προϋποθέσεων συμμετοχής τέτοιων που να απηχούν την διαρθρωτική και λειτουργική πραγματικότητα αυτών των επιχειρήσεων και όχι στην πράξη να τις αποκλείουν.
- Ουσιαστική αξιοποίηση πόρων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία JEREMIE, JESSICA και Global Loans της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που δυστυχώς δεν έχουν φθάσει ακόμη στην αγορά.
- Απλοποίηση των διαδικασιών με την εμπλοκή των Επιμελητηρίων (δημιουργία αποθετηρίων δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών) και το ουσιαστικό άνοιγμα των δημοσίων προμηθειών στις Μ.Π.Μ.Ε. που θα συμμετέχουν εξατομικευμένα ή με την μορφή κοινοπραξιών ή συνεργατικών σχημάτων.
- Η πολιτική της Ε.Ε. που περικλείεται στην αρχή «Σκέψου σε μικρή κλίμακα πρώτα» και περιγράφεται από την Συνθήκη «Small Business Act» είναι επιτακτική ανάγκη να βρει άμεσα πρακτική εφαρμογή και στην χώρα μας και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
- Τέλος, επίσπευση της δημιουργίας και λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και εκσυγχρονισμός λειτουργίας των Επιμελητηρίων με στόχο να καταστούν αυτά υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop) για την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι δημιουργία νέων δομών τύπου ΚΕΠ για επιχειρηματίες οι οποίες ακόμη και αν δημιουργηθούν δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αν δεν υπάρχει Γ.Ε.ΜΗ. και τα Επιμελητήρια δεν λειτουργούν με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.
 
Παράλληλα, σε σχέση με τα προβλήματα που δημιουργούνται στην αγορά από την έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών και το πλήθος των μεταχρονολογημένων επιταγών αγνώστου βαθμού επισφάλειας, που στερούν τις υγιείς επιχειρήσεις από την απαιτούμενη ρευστότητα, το ΒΕΑ ζητάει νέους κανόνες στα μπλοκ επιταγών και προτείνει:
- Ανάληψη από τις Τράπεζες πλήρως της ευθύνης χρήσης των βιβλιαρίων επιταγών που χορηγούν στους αιτούντες. Αυτό σημαίνει ότι οι Τράπεζες ως έχουσες την αποκλειστική ευθύνη της χορήγησης βιβλιαρίου επιταγών, μετά από διεξοδικότερο έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας των αιτούντων, θα πρέπει να εξοφλούν οποιαδήποτε επιταγή προσκομίζεται προς εξόφληση ώστε να πάψει να μετακυλύεται η ευθύνη είσπραξης της στον κομιστή όπως γίνεται σήμερα.
- Κατηγοριοποίηση των βιβλιαρίων επιταγών με μέγιστα ποσά και αριθμό φύλλων κατά αντιστοιχία πιστοληπτικής ικανότητας και φερεγγυότητας του πελάτη στον οποίον αυτά διατίθενται (π.χ για πελάτη αξιολογούμενο να παραλάβει βιβλιάριο επιταγών συνολικής αξίας 10.000 € δίδεται βιβλιάριο 10 φύλλων μέγιστης αξίας 1.000 € έκαστο).
- Για ποσό συναλλαγής με επιταγή από ένα ύψος και πάνω (που θα οριστεί κατόπιν διαβούλευσης) να είναι υποχρεωτική η χρήση αποκλειστικά δίγραμμης
 
Τέλος, το ΒΕΑ κρίνει ότι σε μια δύσκολη συγκυρία όπως η σημερινή, ο αναγκαίος πλέον εξορθολογισμός και η βελτίωση του συστήματος διάθεσης και χρήσης των επιταγών, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκαλέσει περαιτέρω περιορισμό της ήδη μειωμένης πιστωτικής επέκτασης και της συνολικής ρευστότητας στην αγορά.
 
Η Διοίκηση του ΒΕΑ ζήτησε συνάντηση με την αρμοδία υπουργό προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πιο πάνω θέματα καθώς και θέματα παρεμπορίου και ανάγκης αντιμετώπισής του, στο πλαίσιο και του προωθούμενου σχεδίου νόμου για το υπαίθριο εμπόριο και στη βάση των αποτελεσμάτων εργασιών της επιτροπής παρεμπορίου που έχει συσταθεί και λειτουργεί με πρωτοβουλία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας από το 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved