ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η ρύθμιση για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία

 

Αθήνα 4.3.2010, 17:32
Όπως έγραψε ήδη η Proslipsis, το υπουργείο Εργασίας φέρνει ρύθμιση για διακανονισμό των χρεών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η εν λόγω ρύθμιση περιελήφθηκε στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης "Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης", που αναμένεται να ψηφισθεί αύριο Παρασκευή από τη Βουλή.

Αναλυτικά, το άρθρο 20 του νομοσχεδίου προβλέπει τα εξής:

1. Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η ευχέρεια εξόφλησης σε µηνιαίες δόσεις, των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, µετά από αίτηση του οφειλέτη.
Στις οφειλόµενες εισφορές συµπεριλαµβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται από τους ΦΚΑ για τρίτους.
Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε 36 µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση, της καταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού των 200 ευρώ.
Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµενη δόση µέχρι και 4 µήνες µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόµενο µήνα.
Το 36µηνο παρατείνεται τόσους µήνες όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολήςτης δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθµισης. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Σε περίπτωση µηχανογραφικής εφαρµογής συστηµάτων υπολογισµού των εισφορών σε διµηνιαία βάση, η καταβολή γίνεται σε ισόποσες διµηνιαίες δόσεις.

2. Εάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση γιαρύθµιση, µετά από ένα χρόνο από την έκδοση της πρώτης απόφασης.
Το αρµόδιο όργανο δύναται να ρυθµίσει εκ νέου τις οφειλές σύµφωνα µε τιςπροϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου.

3.α. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση ογδόντα τοις εκατό (80%) επί των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.
β. Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών.
Το ποσό µείωσης των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση τµηµατικής καταβολής επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
4. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπάγεται την έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής εξόφλησης των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού. Το οφειλόµενο ποσό υπολογίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία κάθε φορέα.
5. Στους οφειλέτες, που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας 6 µηνών.
6. Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται δυνατότητα υπαγωγής και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες διατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που δεν έχει εισπραχθεί.
7. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:
α) Επιχείρηση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, αν δεν έχουν αποδώσει όλα τα αναγκαστικά ή άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν, επιτρέπεται η ρύθµιση.
β) Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια όργανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητα αυξηµένου ποσού µηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας αυτής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δόσης κατά 30% όταν αυτή δεν λειτουργεί.
8. Όπου από τις κείµενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισµού ορίζεται ως προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής σύνταξης η προηγούµενη εξόφληση των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη στον παρόντα διακανονισµό, εξακολουθεί να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόµενου της εξόφλησης µήνα.
9. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις, αν το οφειλόµενο ποσό δεν είναι µεγαλύτερο των 20 µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό οργανισµό.
10. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής προσαυξηµένα µε τα πρόσθετα τέλη συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες µηνιαίες δόσεις που δεν µπορεί να είναι περισσότερες των 36. Η 1η δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα απονοµής της σύνταξης.
11. Καταργείται κάθε διάταξη που ρυθµίζει αντίθετα τα θέµατα αυτά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved