ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Ξεκινάει το πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας

 

Αθήνα 8.2.2013, 2:43

Από 1 μέχρι 29 Μαρτίου 2013 θα πρέπει να υποβάλουν υποψηφιότητα για χρηματοδότηση με ποσά από 10.000 έως 32.000 ευρώ γυναίκες 18-64 ετών, άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία, στο πλαίσιο υλοποίησης Δράσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Πρόκειται για τη Δράση με τίτλο:  «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης  µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας», η οποία υλοποιείται στις ακόλουθες στις οκτώ επιλέξιµες Περιφέρειες: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
- έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
- έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
- έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ή
- απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
- Αυτοαπασχολούµενες ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυµένες γυναίκες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυµένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
- Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
- Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
- Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
- Παροχής υπηρεσιών mentoring - coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου ή απειλούμενου από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
- Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis).  Η προκήρυξη της ∆ράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΠΕΑΑ www.epeaa.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του απευθυνθείτε στο τηλ.: 210-6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥ∆ ΕΠΑΕ στο τηλ.: 80111363

Ταυτότητα
Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» (ΕΠΑΑ), του ¶ξονα Προτεραιότητας 1: «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τοµεακών κρίσεων που συνδέονται  µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση,  συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές,  ή  µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου στις περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο της σύγκλισης και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για  µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης» στις οκτώ επιλέξιµες Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη,  Ιόνια Νησιά,  Β.  Αιγαίο,  Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,  Ήπειρος, Θεσσαλία, ∆υτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος είναι 40.000.000 ευρώ ∆ηµόσια ∆απάνη, η οποία συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.

* Κατεβάστε:
-
Την προκήρυξη και τον Οδηγό του Προγράμματος.

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved