ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Απαντήσεις για το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων γεωργών
Αθήνα 12.4.2014, 13:22

Aπαντήσεις σε ερωτήματα γύρω από την πρόσκληση εγκατάστασης νέων γεωργών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για πρόγραμμα του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», συνολικού προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, που προβλέπει χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 10.000€ έως 20.000€ σε κάθε νέο έως 40 ετών για την πρώτη του εγκατάσταση ως νέος αγρότης. Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 16 Μαΐου 2014.

Στόχος του Μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθεί η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
 
* Ακολουθούν οι απαντήσεις.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικών Ενοτήτων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων είναι επιλέξιμοι 
για το πρόγραμμα των νέων γεωργών (π.χ. Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Θεσσαλονίκης, ΔΕ Πάτρας, 
ΔΕ Λάρισας, ΔΕ Ηρακλείου κτλ); 
Επιλέξιμοι για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» είναι οι μόνιμοι κάτοικοι Δημοτικών ή 
Τοπικών Κοινοτήτων με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους (παράγραφος 1β του 
Κεφαλαίου ΙΓ της αρ. 26984/19-12-2013 Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης του Μέτρου 112). Οι 
Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες απαρτίζουν τις Δημοτικές Ενότητες. 
Ο προσδιορισμός του πραγματικού πληθυσμού πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της 
τελευταίας επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος, δηλαδή της αρ. 2891/15-3-2013 (ΦΕΚ 630/Β/2013) Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, στην 
αρ. 1382/Γ5-132/5-2-2014 (ΦΕΚ 255/B/2014) Απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής με θέμα “Κύρωση των αποτελεσμάτων Μόνιμου και De Facto πληθυσμού της Απογραφής 
Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 ανά Δημοτική Κοινότητα, των οικισμών με πληθυσμό 100.000 
κατοίκων και άνω”, περιλαμβάνονται τα στοιχεία για τον πραγματικό πληθυσμό των Δημοτικών 
Κοινοτήτων στις οποίες διοικητικά διαιρούνται οι Δημοτικές Ενότητες με πληθυσμό 100.000 
κατοίκων και άνω. 

2. Χρειάζεται να γίνει διακοπή της ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης ενός υποψηφίου Νέου Γεωργού ο 
οποίος έχει κάνει διακοπή εξωαγροτικού επαγγέλματος, δεδομένου ότι πρέπει να ασφαλιστεί στον 
ΟΓΑ εντός 36 μηνών από την Ένταξή του στο Μέτρο 112 και ο ΟΓΑ τώρα δεν τον ασφαλίζει; 
Δεν απαιτείται η διακοπή της ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης υποψήφιου νέου γεωργού και δεν 
είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις η διακοπή της κύριας ασφάλισης (πχ ΙΚΑ). Η αναφορά 
στο άρθρο 15 παρ. 2.ζ) σε διακοπή της κύριας ασφάλισης ως ενδεικτικού δικαιολογητικού διακοπής 
προηγούμενης απασχόλησης, αφορά σε ταμεία αυτασφάλισης. 

3. Χρειάζεται να γίνει τώρα διακοπή ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης μιας υποψηφίας Νέου Γεωργού η 
οποία είναι έμμεσα ασφαλισμένη από τον σύζυγο της, δεδομένου ότι πρέπει να ασφαλιστεί στον 
ΟΓΑ εντός 36 μηνών από την Ένταξή της στο Μέτρο 112 και ο ΟΓΑ τώρα δεν την ασφαλίζει; 
Δεν απαιτείται η άμεση διακοπή ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης υποψήφιας νέας γεωργού που είναι 
έμμεσα ασφαλισμένη από το σύζυγο. 

4. Σε Ε.Δ.Ε. έτους 2013 έχουν δηλωθεί καλλιέργειες σιτηρών π.χ. βρώμη ενώ τώρα τα αγροτεμάχια 
αυτά είναι καλλιεργημένα με θερμοκηπιακές καλλιέργειες ή καλλιέργειες διαφορετικές από αυτές τις 
Ε.Δ.Ε., δηλώνονται ως υφιστάμενη κατάσταση; 
Υφιστάμενη κατάσταση είναι αυτή του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 2014. Οι 
καλλιέργειες που θα δηλωθούν στην υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές της 
Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης του έτους 2014. 

5. Ένας υποψήφιος Νέος Γεωργός Κατέχει Απολυτήριο / Πτυχίο ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΙΕΚ, ΤΕΣ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
φυτικής κατεύθυνσης και στην μελλοντική κατάσταση η εκμετάλλευσή του είναι κτηνοτροφικής ή 
μικτής κατεύθυνσης. Πρέπει να παρακολουθήσεις μαθήματα 150 ωρών; Ισχύει και το αντίστροφο ( 
πτυχίο ζωικής κατεύθυνσης – εκμετάλλευση φυτικής κατεύθυνσης); 
Εφόσον ο τίτλος σπουδών του υποψηφίου νέου γεωργού είναι διαφορετικής κατεύθυνσης από την 
κατεύθυνση της γεωργικής του εκμετάλλευσης οφείλει να παρακολουθήσει μαθήματα διάρκειας 
τουλάχιστον 150 ωρών. 
 
6. Ένας υποψήφιος Νέος γεωργός κατέχει νομίμως 100 αιγοπρόβατα, και παράλληλα εκτρέφει και 
κάποιον αριθμό αμνοεριφίων πάχυνσης τα οποία δεν δηλώνονται στην Ε.Δ.Ε. ή τα αρνιά η κατσίκια 
που γεννιούνται στην εκμετάλλευση δεν τα πουλάει ως αρνιά/κατσίκια γάλακτος αλλά τα παχαίνει 
(αμνοερίφια πάχυνσης) τα οποία πάλι δεν δηλώνονται στην Ε.Δ.Ε.. Δηλώνονται στην υφιστάμενη 
κατάσταση; 
Στην υφιστάμενη κατάσταση θα δηλωθούν μόνο τα παραγωγικά ζώα. (Περιλαμβάνονται στους 
δείκτες και τα παράγωγα αυτών). Για ξεχωριστή εκτροφή αμνοεριφίων πάχυνσης θα πρέπει να 
προσκομιστούν παραστατικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου. 
Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές των δικαιούχων του προγράμματος νέων γεωργών γίνονται κατόπιν 
διασταύρωσης με τα αναγραφόμενα στην Αίτηση της Ενιαίας Ενίσχυσης. Επομένως το ζωικό 
κεφάλαιο πρέπει να εμφανίζεται ορθώς για να είναι επιλέξιμο. 

7. Για τα κηπευτικά σε υψηλά τολ θα χρησιμοποιούμε τους δείκτες των κηπευτικών θερμοκηπίου; 
Για τα κηπευτικά σε υψηλά τολ θα χρησιμοποιούνται οι δείκτες των κηπευτικών θερμοκηπίου. 

8. Για τα κηπευτικά υδροπονίας θα χρησιμοποιούμε τους δείκτες των κηπευτικών θερμοκηπίου; 
Για τα κηπευτικά υδροπονίας θα χρησιμοποιούνται οι δείκτες των κηπευτικών θερμοκηπίου. 

9. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου Νέου Γεωργού και στο σημείο 9, το εξεταζόμενο έτος είναι 
το 2014 ή άλλο; 
Το εξεταζόμενο έτος είναι το έτος υποβολής της αίτησης (2014). 

10. Σε αίτηση ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας νέου γεωργού με υποβολή Ενιαίας Δήλωσης 
Εκμετάλλευσης (Ε.Δ.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. το Μάρτιο του 2014 και δηλωμένη καλλιέργεια π.χ 
επιτραπέζια ντομάτα (η οποία καλλιέργεια δεν υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης ενίσχυσης) λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης η ημερομηνία 
υποβολής της Ε. Δ. Ε. ή η ημερομηνία σποράς της υπόψη καλλιέργειας; 
Λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης η ημερομηνία σποράς της ντομάτας. Για 
να ληφθεί υπόψη ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης η ημερομηνία υποβολής της ΕΔΕ, θα πρέπει 
να είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον μία (1) καλλιέργεια. 

11. Σε αίτηση ενίσχυσης –φακέλου υποψηφιότητας νέου γεωργού με υποβολή Ε.Δ.Ε.το Μάρτιο του 
2014 με καλλιέργειες συνολικής ΜΑΕ>0,5 εκ των οποίων οι φθινοπωρινές καλλιέργειες έχουν 0,2 
Μ.Α.Ε. και το υπόλοιπο το καλύπτουν οι εαρινές καλλιέργειες, θεωρείται ότι το κριτήριο 
επιλεξιμότητας της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης σε απαιτήσεις τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ 
πληρείται; 
Θεωρείται ότι το κριτήριο επιλεξιμότητας της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης σε 
απαιτήσεις τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ πληρείται. 

12. Νέος γεωργός υπέβαλε Ε.Δ.Ε. τον Μάιο του 2013 και μεταξύ των καλλιεργειών του 
συμπεριλαμβάνονται και φθινοπωρινές καλλιέργειες π.χ σιτάρι με εποχή σποράς τον Νοέμβρη του 
2012. Ποια ημερομηνία θα ληφθεί υπόψη ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης; 
Δύναται να ληφθεί υπόψη ως συμβατική ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης ο Μάιος του 2013, 
εφόσον στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται γεωργική εκμετάλλευση τουλάχιστον 
0,5 ΜΑΕ.

13. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών ή η αγορά γης κάνοντας χρήση φοροαπαλλαγής με την ιδιότητα 
του γεωργού προσδιορίζει πρώτη εγκατάσταση ανεξαρτήτως μεγέθους σε εργασία της γεωργικής 
εκμετάλλευσης; 
Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών ή η αγορά γης κάνοντας χρήση φοροαπαλλαγής με την ιδιότητα 
του γεωργού προσδιορίζει εγκατάσταση, εφόσον η γεωργική εκμετάλλευση που κατείχε ο 
υποψήφιος ήταν μεγέθους >=0,5 ΜΑΕ. 

14. Αν προκύπτει διαφορετικό μέγεθος εργασίας της εκμετάλλευσης μεταξύ Ε.Δ.Ε. και του Μητρώου 
ζωικού κεφαλαίου ποιο λαμβάνουμε υπόψη; Π.χ από την Ε.Δ.Ε του 2013 προκύπτει εργασία < 0,5 
ΜΑΕ ενώ από το Μητρώο > 0,5 ΜΑΕ; 
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εγκατάστασης θα ληφθεί υπόψη το Μητρώο >0,5 ΜΑΕ. Για 
τον προσδιορισμό της υφιστάμενης κατάστασης απαιτείται Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του 2014. 
Εφόσον υπάρχει και στην ΕΔΕ 2014 διαφορά με το Μητρώο, ερευνάται κατά περίπτωση από το 
Φορέα Εφαρμογής. 

15. Νέος γεωργός έγινε διάδοχος πρώτης εγκατάστασης σε ημερομηνία που ξεπέρασε το 14 μηνο από 
την ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητάς του , έκανε όμως Ε.Δ.Ε. τον Μάϊο του 2013. 
Ποια ημερομηνία θα ληφθεί ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης; 
Η ημερομηνία που η γεωργική του εκμετάλλευση φτάνει ή ξεπερνάει την 0,5 ΜΑΕ ή εφόσον από 
τον έλεγχο και των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου υποψηφιότητας προκύπτει εγκατάσταση 
εντός της χρονικής περιόδου που καλύπτει η εμπρόθεσμη Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, η 
ημερομηνία υποβολής της. 

16. Στα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο υποψήφιος όπως αυτά καθορίζονται στο 
άρθρο 15, παρ.2 της υπόψη ΚΥΑ δεν συμπεριλαμβάνονται οι τίτλοι νόμιμης κατοχής ( 
ενοικιαστήρια καθώς και τίτλοι ιδιοκτησίας ). Στον οδηγό συμπλήρωσης-αξιολόγησης του φακέλου 
υποψηφιότητας αναφέρεται ότι « Οι μόνιμες φυτείες δύνανται να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν 
σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε μισθωμένες με μισθωτήρια συμβόλαια ελάχιστης διάρκειας όση και η 
παραγωγική ζωή της φυτείας…..». 
α) Οι τίτλοι νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται με το φάκελο υποψηφιότητας και οι αξιολογητές 
θα αξιολογούν- μοριοδοτούν ( π.χ. μοριοδότηση για ιδιόκτητα αγροτεμάχια ) με βάση αυτούς; 
β) Νέος γεωργός που μισθώνει αγροτεμάχιο με εγκατεστημένη μόνιμη φυτεία τι χρονικής διάρκεια 
ενοικιαστήριο απαιτείται να συνάψει ; 
γ) Νέος γεωργός που κάνει εγκατάσταση μόνιμων φυτειών παραγωγικής διάρκειας πάνω από δέκα 
έτη θα μπορούσε να συνάψει δεκαετή ενοικιαστήρια λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος γεωργός 
αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών να τηρεί τις συμβατικές 
μακροχρόνιες υποχρεώσεις του; 
α) Ναι. (οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα πρέπει να κατατεθούν προς έλεγχο) 
β) Οποιασδήποτε διάρκειας για εγκατεστημένη φυτεία σε παραγωγική ηλικία 
γ) Ναι (Δεκαετή μισθωτήρια συμβόλαια μετεγγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο). 
 
17. Οι επενδύσεις που προγραμματίζει ο νέος γεωργός είναι δεσμευτικές για το σύνολό τους ή μέχρι το 
ποσό των 25.000 ευρώ καθόσον μοριοδοτείται με τα ίδια μόρια για επενδύσεις άνω των 25.000 και 
με την προϋπόθεση βέβαια ότι με αυτές τις επενδύσεις η εκμετάλλευσή του λειτουργεί κανονικά; 
Κατά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού του Σχεδίου θα απαιτηθούν από 
τον νέο γεωργό να προσκομίσει τιμολόγια αγοράς; Επίσης αν προγραμματίζει αγορά καινούριων 
μηχανημάτων μπορεί να προβεί στην αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων αντί καινούριων; 
α)Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να υλοποιείται. Σημειώνεται ότι υπάρχει και η δυνατότητα 
υποβολής αιτήματος τροποποίησης. 
β)Θα πρέπει να έχει παραστατικά διαθέσιμα προς έλεγχο και οι δαπάνες να έχουν καταγραφεί στο 
απλό λογιστικό σχέδιο. Γίνεται δεκτή η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τις επενδύσεις που 
θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου (μη επιδοτούμενα από Σχέδιο Βελτίωσης) 

18. Νέος που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις μπορεί να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα; 
Δεν τίθεται θέμα επιλεξιμότητας (δεν εξετάζεται) καθώς δεν προβλέπεται από την ΚΥΑ ως 
προϋπόθεση. Ο νέος γεωργός οφείλει όμως να γνωρίζει ότι η εκπλήρωση της στρατιωτικής του 
θητείας δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας και δεν μπορεί να διακόψει τη λειτουργία της γεωργικής 
του εκμετάλλευσης. 

19. Στον οδηγό συμπλήρωσης αναφέρεται «σε ότι αφορά στις φυτείες οι οποίες δεν είναι σε παραγωγική 
ηλικία (νέες φυτεύσεις) λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις σε εισόδημα και οι απαιτήσεις σε εργασία 
των φυτειών αυτών όταν βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία σύμφωνα με τους δείκτες του Κεφ. 5 της 
26983/19-12-2013 ενώ στην με αριθμό πρωτ. 2541/23-2-2009 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων αναφέρεται ότι «Νέος Γεωργός κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης με 
νεόφυτες (μη παραγωγικές) μόνιμες φυτείες δύναται να αποδείξει την ημερομηνία πρώτης 
εγκατάστασης με τεκμηρίωση των πραγματικών απαιτήσεων σε εργασία της εκμετάλλευσης >= 0,5 
ΜΑΕ ή < 0,5 ΜΑΕ. Τι τελικά ισχύει; 
Και τα δύο. Το πρώτο αφορά στον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος και των ΜΑΕ στην 
υφιστάμενη κατάσταση και το δεύτερο στη δυνατότητα τεκμηρίωσης από τον υποψήφιο (εφόσον το 
επιθυμεί) της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική εκμετάλλευση 0,5 ΜΑΕ και άνω με 
τις πραγματικές απαιτήσεις της εκμετάλλευσης σε εργασία. 

20. Νέος γεωργός παράλληλα με την υλοποίηση του Επιχειρηματικού του Σχεδίου μπορεί να ασχοληθεί 
και με τον αγροτουρισμό; Άρθρο 8, παρ.στ, ΚΥΑ 704/2008 « ….ή να αποκτήσει την ιδιότητα του 
κατά κύρια απασχόληση αγρότη και να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος 
από αγροτικές δραστηριότητες (αγροτουρισμό κ.λ.π.) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του 
συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές- κτηνοτροφικές δραστηριότητες …..». 
Εφόσον υλοποιεί το Επιχειρηματικό του Σχέδιο, επιτυγχάνει τις λοιπές δεσμεύσεις και πληροί τις 
υποχρεώσεις του Μέτρου (απασχόληση, εισόδημα, ασφάλιση κλπ), μπορεί. 

21. Άρθρο 6, παρ.5γ, ΚΥΑ 704/2008« το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει 
περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της 
και ο/η σύζυγος του/της». Υποψήφια νέα αγρότισσα υποβάλει το 2014 πρώτη φορά Ε.Δ.Ε., ο 
σύζυγος υπέβαλε Ε.Δ.Ε. τις προηγούμενες χρονιές με καλλιέργειες μικρότερη της 0,5 ΜΑΕ . 
Σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις , υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή κάνει δήλωση μόνο η αρχηγός; 
Εφόσον η υποψήφια συμπεριλάβει στην υφιστάμενη γεωργική της εκμετάλλευση και αυτή του 
συζύγου, θα γίνει μία δήλωση ΟΣΔΕ στο όνομα της υποψήφιας. Σε διαφορετική περίπτωση μπορούν 
να υποβληθούν ξεχωριστές δηλώσεις.
 
22. Στην υφιστάμενη κατάσταση επιτρέπεται η συστέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Νέου 
Γεωργού ( η οποία προήλθε από μερική μεταβίβαση ζώων ) στην ίδια σταβλική εγκατάσταση με του 
μεταβιβάσαντα; 
Επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και ο υποψήφιος αποκτήσει κωδικό 
εκμετάλλευσης. 

23. Ενταγμένοι νέοι γεωργοί μπορούν να υλοποιήσουν τα Επιχειρηματικά τους Σχέδια υπό μορφή 
Νομικού προσώπου; 
Ναι, εφόσον υλοποιούν τους δεσμευτικούς στόχους του Επιχειρηματικού Σχεδίου και τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους ο καθένας χωριστά (απασχόληση, εισόδημα, ασφάλιση κλπ). 

24. Εάν κάποιος άλλαξε τόπο μόνιμης κατοικίας, μετά την ημερομηνία υποβολής της τελευταίας 
φορολογικής δήλωσης, μπορεί να ενταχθεί ως νέος γεωργός; 
Εφόσον προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί (Βεβαίωση Δημάρχου, μίσθωση 
κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ, αλλαγή δ/νσης κατοικίας στη ΔΟY, βεβαίωση φοίτησης τέκνων στο 
σχολείο κτλ). 

25. Ορισμένοι λογιστές δηλώνουν στη φορολογική δήλωση διεύθυνση εργασίας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι υποψήφιοι δηλώνουν διεύθυνση συγγενή σε αστικό κέντρο, προκειμένου να 
αποφεύγονται περιπτώσεις απώλειας σημαντικής αλληλογραφίας (δάνεια, κάρτες κτλ.). Πως 
αποδεικνύουμε ότι δεν είναι η πραγματική του διεύθυνση; 
Διεύθυνση εργασίας έχουν μόνο οι επαγγελματίες. Στη φορολογική δήλωση δηλώνεται η διεύθυνση 
κατοικίας και όχι αλληλογραφίας. Για τα αποδεικτικά στοιχεία, ισχύει η ανωτέρω απάντηση. 

26. Μπορεί κάποιος να ενταχθεί με ζώα που απαιτούν βοσκότοπο, αλλά χωρίς βοσκότοπο στην 
υφιστάμενη;
Δεν μπορεί να μπει χωρίς βοσκότοπο στην υφιστάμενη. 

27. α) Αν κάποιος εργάζεται λιγότερο από 115 ημερομίσθια αλλά την περίοδο υποβολής αίτησης 
δουλεύει, χρειάζεται να διακόψει; Αν δεν έχει ξαναδουλέψει στον ίδιο εργοδότη πώς θα αποδείξει 
ότι δεν θα κάνει φέτος πάνω από 115 ημερομίσθια; 
β) Αν ο υποψήφιος εργάζεται τώρα ως συμβασιούχος πρέπει να διακόψει; 
α)Χρειάζεται να διακόψει τη μόνιμη, εποχιακή ή ορισμένου χρόνου απασχόλησης προκειμένου να 
αποδεικνύεται η εγκατάστασή του στη γεωργική εκμετάλλευση. Για απόδειξη της εργασίας που έχει 
πραγματοποιήσει μέχρι την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικά που να 
αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα απασχόλησης (σύμβαση, αντίγραφο 
λογαριασμού ασφαλισμένου από το ΙΚΑ). Για την περίοδο από την ένταξή του στο πρόγραμμα μέχρι 
τη λύση της δεκαετίας δεσμεύεται με την υπεύθυνη δήλωση του φακέλου υποψηφιότητας 
(παράγραφος 8) και θα ελεγχθεί η πραγματοποίηση της απασχόλησης σε χρόνο που το είδος της 
καλλιέργειας το επιτρέπει. 
β)Ναι, δεν αποδεικνύεται εγκατάσταση σε γεωργική εκμετάλλευση εφόσον υπάρχει μισθωτή 
εργασία. 

28. Όταν κάποιος εργάζεται με ημιαπασχόληση όλο το χρόνο ή 10 μήνες το χρόνο είναι δικαιούχος; Τα 
ένσημα του δεν είναι πάνω από 115. 
Δεν επιτρέπεται η μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση, έστω και με μειωμένο ωράριο. 

29. Αν τα αγροτεμάχια που θέλει να μισθώσει ο υποψήφιος δεν έχουν δηλωθεί από τον προηγούμενο 
ιδιοκτήτη, είτε επειδή δεν ήταν επιδοτούμενη καλλιέργεια, είτε από αμέλεια· καλύπτεται 
υποδεικνύοντας τα στο χάρτη και λαμβάνοντας προσωρινό κωδικό. Αν τελικά η έκταση στην 
ψηφιοποίηση αποδειχτεί μικρότερη ή μεγαλύτερη; 
Η δήλωση των αγροτεμαχίων στο ΟΣΔΕ καθώς και η έκταση τους είναι ευθύνη του υποψηφίου. Ο 
υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει στην υφιστάμενη κατάσταση, τις πραγματικές εκτάσεις των 
αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης (η έκταση προσδιορίζεται σε οριζόντια προβολή). Το μέγεθος της 
εκμετάλλευσης σε εργασία και εισόδημα πρέπει να προκύπτει από τις επιλέξιμες εκτάσεις της 
οριστικοποιημένης Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. 
 
30. Αν κάποιος έχει γραφτεί στο μητρώο αγροτών για να πάρει αγροτικό αυτοκίνητο, αλλά με 
εκμετάλλευση μικρότερης της 0,5 ΜΑΕ μπορεί να θεωρηθεί δικαιούχος; Τι βεβαίωση ζητάμε; 
Μπορεί. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η οικογενειακή του εκμετάλλευση, όταν γράφτηκε στο μητρώο 
και μέχρι την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης, ήταν μικρότερη της 0,5 ΜΑΕ. Αντίγραφο της 
αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, βεβαίωση της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, αντίγραφα 
δηλώσεων ΟΣΔΕ και αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων της περιόδου από την εγγραφή έως την 
εγκατάσταση. 

31. Αν κάποιος έχει ενιαία δήλωση με εκμετάλλευση κάτω από 0,5 ΜΑΕ, αλλά λαμβάνει επιδοτήσεις 
έχει πρόβλημα; 
Εάν λαμβάνει επιδοτήσεις για γεωργική εκμετάλλευση κάτω από 0,5 ΜΑΕ, δεν έχει. 

32. Γενικά αν κάποιος έχει εδώ και πολλά χρόνια (π.χ. 10ετια) γεωργική εκμετάλλευση κάτω της 0,5 
ΜΑΕ, είναι δικαιούχος; Στη σελίδα 29 του οδηγού αναφέρεται «Σε κάθε περίπτωση για να κριθεί 
κάποιος υποψήφιος δικαιούχος δεν θα πρέπει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 
ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασής του ως αρχηγού γεωργικής εκμετάλλευσης και της ημερομηνίας 
λήψης της απόφασης ένταξης στο Μέτρο 1.1.2 να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες.» Εδώ δεν 
διαχωρίζει τις κάτω της 0,5 ΜΑΕ εκμεταλλεύσεις. Τι συμβαίνει; 
Είναι δικαιούχος. Η «εγκατάσταση» πραγματοποιείται όταν η οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση 
του υποψηφίου φθάνει ή ξεπερνά τις 0,5 ΜΑΕ. 

33. Αν δεν υπάρχει μελισσοκομικό εργαστήριο (όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, όπου 
είναι κινητά μέχρι να κάνει ο μελισσοκόμος σχέδιο βελτίωσης), δεν μπορεί να εγκριθεί νέος 
αγρότης; Αν τελικά εγκριθεί, πού είναι η έδρα της εκμετάλλευσης; 
Η ύπαρξη μελισσοκομικού εργαστηρίου είναι απαραίτητη. Η έδρα της εκμετάλλευσης είναι στο 
χώρο του εργαστηρίου. 
Το μελισσοκομικό εργαστήριο του Νέου Γεωργού στην υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να είναι 
χώρος υποστήριξης μελισσοκομικών εργασιών που θα επιτρέπει τουλάχιστον την πραγματοποίηση 
των βασικών εργασιών της εκμετάλλευσης και στον οποίο θα είναι εφικτό να τηρούνται 
ικανοποιητικές συνθήκες καθαριότητας. Ο χώρος μπορεί να είναι ιδιόκτητος ή μισθωμένος με 
οποιαδήποτε διάρκειας μίσθωση. Στην ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, θα πρέπει να έχει 
όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται. Επίσης το μελισσοκομικό εργαστήριο θα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένο με έναν τουλάχιστον μελιτοεξαγωγέα. Στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται ότι η 
διαδικασία μελιτοεξαγωγής πραγματοποιείται συλλογικά από κάποιο φορέα (π.χ. συνεταιρισμός) για 
λογαριασμό των μελών του, δεν απαιτείται η κατοχή μελιτοεξαγωγέα. 

34. Αναφέρεται στις οδηγίες ότι αν κάποιος θέλει να εγκαταστήσει μόνιμη φυτεία σε μισθωμένο 
αγροτεμάχιο πρέπει να κάνει ενοικιαστήριο για όλη τη διάρκεια ζωής της φυτείας. Δηλαδή για να 
εγκαταστήσει μια καλλιέργεια με διάρκεια ζωής 40 χρόνια πρέπει να κάνει μισθωτήριο 40 ετών; 
Απαιτούνται τουλάχιστον 10ετή μισθωτήρια (συμβολαιογραφικές πράξεις μίσθωσης νομίμως 
μεταγραμμένες στο Υποθηκοφυλακείο), εκτός εάν η παραγωγική ζωή της φυτείας είναι μικρότερη 
των 10 ετών. 

35. Αν κάποιος ενταχθεί με 100 προβατίνες, από την επόμενη χρονιά έχει και τα μικρά τους τα οποία τα 
σφάζει και τα πουλάει ως αρνιά γάλακτος τότε θεωρείται ότι στη μελλοντική κατάσταση έχει 100 
πρόβατα και π.χ. 100 αρνιά πάχυνσης; 
Θεωρείται απλά ότι έχει 100 παραγωγικά ζώα. 

36. Αν κατά τη διάρκεια των 10 ετών παντρευτεί και μεταφερθεί σε άλλο χωριό ορεινό ή μειονεκτικό 
(ιδία κατηγορία περιοχής όπως στην αρχική μόνιμη κατοικία) έχει πρόβλημα; Αν είναι σε άλλο νομό; 
Έχει υποχρέωση να παραμείνει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του. Δικαιολογημένη αλλαγή 
εξετάζεται κατά περίπτωση από το φορέα εφαρμογής μετά από αίτημα του νέου γεωργού. 
 
37. Τί γίνεται με τα εξ' αδιαιρέτου; Μπορεί να μπουν στην ενιαία του υποψηφίου με ποσοστό (π.χ. 10 
στρέμματα 33,3% = 3,33 στρέμματα). Αν όχι , τι πρέπει να κάνει για να τα έχει στην ενιαία; Να 
νοικιάσει τα ποσοστά από όλους; Τα εξ' αδιαιρέτου ιδιόκτητα τεμάχια βαθμολογούνται; 
Ισχύει ότι προβλέπεται για την υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. 
Βαθμολογούνται, εφόσον έχουν καταγραφεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. 

38. Αν κάποιος αποκτήσει ή έχει ήδη ιδιόκτητα (γονική παροχή. ή αγορά) χρειάζεται να μπει το 
συμβολαιογραφικό έγγραφο στο φάκελο ή μπορεί και με το Ε9 του; 
Απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του συμβολαίου με το φάκελο υποψηφιότητας τόσο για τη 
βαθμολόγησή του όσο και για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης. 
Στην περίπτωση που δεν υφίστανται τίτλοι ιδιοκτησίας νομίμως μεταγραμμένοι για ιδιόκτητα 
αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης του υποψηφίου δύναται να χρησιμοποιηθεί το έντυπο Ε9 ως 
αποδεικτικό ιδιοκτησίας. 

39. Αν κάποιος έχει απόλυση ή παραίτηση είναι απαραίτητο να βάλουμε και τις καταστάσεις ενσήμων 
του ΙΚΑ; (για εποχιακούς και μόνιμους;) 
Όχι για οριστική διακοπή. Μόνο αν ζητηθούν από τους φορείς εφαρμογής του προγράμματος στα 
πλαίσια διοικητικού ελέγχου. 

40. Η αύξηση του 10% στην μελλοντική κατάσταση πρέπει να γίνει αποκλειστικά με αύξηση των 
παραγωγικών μονάδων; Πρέπει να αποκτηθούν με κάποιο τρόπο ή μετράει και η ιδιοπαραγωγή (π.χ. 
ζώα ή μέλισσες); 
Ναι. Η αύξηση των παραγωγικών μονάδων μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο. 

41. Αν κάποιος δηλώσει ότι θα κατασκευάσει π.χ. θερμοκήπιο η ποιμνιοστάσιο (>25.000€) και τελικά το 
αγοράσει ή το μισθώσει έχει πρόβλημα επειδή πήρε τα μόρια; Αν κάνει επενδύσεις πάνω από 
25.000€ αλλά σε άλλο τομέα; (π.χ. τρακτέρ και μηχανήματα) Καλύπτεται; 
Η δήλωση πραγματοποίησης επενδύσεων άνω των 25.000€ πρέπει να υλοποιηθεί, όπως και οι 
υπόλοιπες δεσμεύσεις. Μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε άλλο τομέα, αρκεί να μην επηρεάζουν την 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

42. Μπορεί ένας νέος γεωργός να ανοίξει κάποιο μαγαζί στο χωριό του π.χ. ταβέρνα, καφενείο, δωμάτια 
κτλ. (με ασφάλεια από τον ΟΓΑ, επιτρέπεται μέχρι 2000 κατοίκους), και να μην έχει πρόβλημα αν 
τηρεί τους όρους του εισοδήματος; Εκτός της περίπτωσης όπου η έναρξη έχει γίνει μέσω LEADER, 
που έτσι και αλλιώς θεωρείται αγροτικό εισόδημα και έχει το δικαίωμα, αλλά από μόνος του, χωρίς 
ένταξη σε πρόγραμμα. 
Δεν μπορεί. Δεν προβλέπεται από τις διατάξεις εφαρμογής του προγράμματος η κατ’ εξαίρεση 
επιλεξιμότητά του, αφού ως ιδιοκτήτης επιχείρησης θεωρείται μη επιλέξιμος και δε μπορεί να 
αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή αγρότη. 

43. Τι ηλικία πρέπει να έχουν τα αιγοπρόβατα που θα αποκτηθούν για να υπολογιστούν ως παραγωγικά 
ζώα; 
Άνω των 4ων μηνών. 

44. Τι ηλικία πρέπει να έχουν τα βοοειδή που θα αποκτηθούν για να υπολογιστούν ως παραγωγικά ζώα; 
Παραγωγικά βοοειδή θεωρούνται οι έγκυες μοσχίδες 18 μηνών και πάνω. 

45. Σε πιθανό έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των αγροτεμαχίων του νέου αγρότη, μετά την ένταξη του στο 
πρόγραμμα, υπάρχει περίπτωση τα στρέμματα να μετρηθούν λιγότερα σε σχέση με αυτά που μπήκε. 
εάν αυτό δημιουργεί πρόβλημα κυρίως στην υφιστάμενη (π.χ. ελιές < 20 στρέμματα) αλλά και στην 
μελλοντική, θα απενταχθεί ο νέος αγρότης ή θα του δίνεται η δυνατότητα να εμφανίσει (μισθώσει) 
εκ των υστέρων και νέα στρέμματα; 
Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει στην υφιστάμενη κατάσταση τις πραγματικές εκτάσεις των 
αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης δηλαδή τις επιλέξιμες εκτάσεις στην Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης (η έκταση προσδιορίζεται σε οριζόντια προβολή). Εφόσον αποδειχθεί μετά την 
οριστικοποίηση της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης ότι η γεωργική εκμετάλλευση είναι μικρότερη 
της 0,5 ΜΑΕ, θα απενταχθεί. 

46. Σύζυγος υποψήφιας ο οποίος εργαζόταν μέχρι το 2013 έχει εισόδημα >22.500. Το 2014 πήρε 
σύνταξη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει διακόψει ή σταματήσει το επάγγελμα του, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η ένταξη της συζύγου στο πρόγραμμα; 
Ο υπολογισμός του εισοδήματος θα γίνει με το μέσο όρο της τριετίας. Δεν προκύπτει διακοπή του 
εισοδήματος από τη συνταξιοδότησή του. 

47. Εάν έχει γίνει γονική παροχή ή αγορά εντός του 2013-2014 δεν θα εμφανίζεται σε κάποια Ε9 σε 
αυτές τις περιπτώσεις θα κατατίθεται το συμβόλαιο μέσα στο φάκελο; 
Ναι θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο του συμβολαίου. 

48. Τι θα ισχύει για τα μισθωτήρια των καλλιεργειών (ετήσιες, μόνιμες, βοσκότοποι), απλά ή 
συμβολαιογραφικά; Θα κατατίθενται συμβόλαια και μισθωτήρια μέσα στο φάκελο; 
Απλά ιδιωτικά συμφωνητικά μέχρι 9 έτη και δεκαετή συμβόλαια μίσθωσης μετεγγραμμένα. Δεν 
απαιτείται κατάθεση με το φάκελο, θα παραμένουν διαθέσιμα προς έλεγχο. Απαιτούνται αντίγραφα 
των συμβολαίων για τα ιδιόκτητα. 

49. Στα συμπληρωματικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου (πινάκας 2.1) θα αναφερθούμε αναλυτικά 
πως θα καλυφτούν οι ανάγκες σε εργασία (π.χ. 1 ΜΑΕ από τον νέο αγρότη και το υπόλοιπο ξένη 
εργασία) ή απλώς θα περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αυξήσουμε τις ΜΑΕ; 
Θα αναφερθούν οι ενέργειες για την επίτευξη του στόχου (τρόπος αύξησης των ΜΑΕ). 

50. Στον πιν. 4.2, τι είναι το κυκλοφοριακό κεφάλαιο, είναι δυνατόν όλες οι δαπάνες να αφορούν το 
συγκεκριμένο κεφάλαιο; 
Κυκλοφοριακό κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο που απαιτείται για τις δαπάνες λειτουργίας της 
εκμετάλλευσης. Εξετάζεται αν η ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αποτυπώνεται στο 
επιχειρηματικό σχέδιο, πράγματι δεν απαιτεί επενδύσεις. 

51. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 704/08 άρθρο 8, μεταξύ των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου είναι η απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού και η δημιουργία 
εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της μίας (1) ΜΑΕ. Επίσης 
μία από τις συμβατικές μακροχρόνιες υποχρεώσεις του δικαιούχου είναι η διατήρηση τουλάχιστον 
της ιδιότητας της μερικής απασχόλησης γεωργού. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
1. Ο ίδιος ο ορισμός του γεωργού κατά κύρια ή μερική απασχόληση δίνει τη δυνατότητα στο 
δικαιούχο να αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσης χρόνο < 50% της συνολικής 
απασχόλησης του. 
2. Μία (1) ΜΑΕ είναι η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρης απασχόλησης, σε όλους 
τους τομείς της Οικονομίας. 
Τί απαντάμε στο δικαιούχο που μας ρωτάει απλά αν μπορεί να απασχολείται περιστασιακά (μερικά 
ημερομίσθια, ελεύθερος επαγγελματίας σε μικρή κοινότητα κ.λπ.) μετά την απόκτηση 
εκμετάλλευσης >1 ΜΑΕ; Μήπως το γεγονός και μόνο οτι απέκτησε εκμετάλλευση > 1 ΜΑΕ τον 
αποκλείει από οποιαδήποτε απασχόληση εκτός εκμετάλλευσης; 
Η απόκτηση εκμετάλλευσης > 1 ΜΑΕ, δεν αποκλείει το Νέο Γεωργό από οποιαδήποτε απασχόληση 
εκτός αυτής. Υποψήφιος ή και ενταγμένος στο Μέτρο Νέος Γεωργός μπορεί να πραγματοποιεί έως 
115 ημερομίσθια ανά έτος, εφόσον απασχολείται εποχιακά ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή 
περιστασιακά σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή ο κλάδος της παραγωγής το επιτρέπει. 

52. Αν ο υποψήφιος, ή ο/η σύζυγος του, κατέχουν αγροτεμάχια με απαιτούμενη εργασία < 0,5 ΜΑΕ, για 
την κατοχή των οποίων έγινε χρήση του μέτρου της φοροαπαλλαγής βάση του ν. 634 ή του ν. 
2520/98, μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο 112; 
Μπορούν, εφόσον αποδείξουν ότι η οικογενειακή τους εκμετάλλευση όταν έγινε η φοροαπαλλαγή 
και μέχρι την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης ήταν < 0,5 ΜΑΕ. 
 
53. Πώς θα αναγραφεί στους πίνακες 1 & 2 του Επιχειρηματικού Σχεδίου, η 2η καλλιέργεια στην ίδια 
έκταση (χωράφι); 
Τα στρέμματα θα αναγράφονται μια φορά με περιγραφή και των δύο καλλιεργειών στη στήλη της 
αξιοποίησης. Στις στήλες εισοδήματος/στρ και ανθρώπινη εργασία (ώρες/ στρ) θα αναγράφεται το 
άθροισμα των δεικτών των δύο καλλιεργειών ενώ παράλληλα θα γίνεται σημείωση ότι στο 
συγκεκριμένο αγροτεμάχιο υπάρχει και 2η καλλιέργεια. 

54. Αν ο/η σύζυγος του υποψηφίου είναι αρχηγός σε εκμετάλλευση < 0,5 ΜΑΕ για να ενταθεί ο 
υποψήφιος στο Μέτρο 112 είναι απαραίτητη η μεταβίβαση αρχηγίας ή αποκτώντας ο υποψήφιος 
εκμετάλλευση 0,5 ΜΑΕ γίνεται αυτόματα αρχηγός της; 
Εάν η υποψήφια συμπεριλάβει στην υφιστάμενη κατάσταση και τη γεωργική εκμετάλλευση του 
συζύγου, είναι απαραίτητη η μεταβίβαση της αρχηγίας. Δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
Θα πρέπει να δηλώνεται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και στη φορολογική δήλωση ως 
εκμετάλλευση του υποψηφίου. 

55. Εάν κάποιος προτίθεται να καλλιεργήσει τμηματικά 8 στρέμματα κηπευτικά (20 Μαρτίου, 20 Μαΐου 
κτλ ) πως και πότε θα τα δηλώσει στο ΟΣΔΕ καθώς η υφιστάμενη κατάσταση αναφέρεται σε κάτι το 
οποίο υφίσταται κατά την στιγμή της δήλωσης; 
Το κριτήριο επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου μεγέθους τυπικών 
απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ στην υφιστάμενη κατάσταση, πληρείται εφόσον έχει 
υποβληθεί Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει γεωργική εκμετάλλευση αντίστοιχου 
μεγέθους και έχει ήδη εγκατασταθεί μία τουλάχιστον καλλιέργεια ή εκτροφή ανεξάρτητα από το 
μέγεθός της. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση καλλιεργειών και αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί 
στην υφιστάμενη κατάσταση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και στην αρχική Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης. Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στην Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης θεωρείται ως υφιστάμενη κατάσταση. 

56. Σε αγρόκτημα εντός του οποίου υπάρχουν 6 τολ (θερμοκηπίου) είναι δυνατό ο υποψήφιος Νέος 
Αγρότης να μισθώσει τα δύο εξ αυτών; 
Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, φυτώρια και θερμοκήπια υποψήφιων Νέων Γεωργών θα πρέπει να 
έχουν αυτονομία δηλαδή να αποτελούνται από διακριτούς χώρους με αυτόνομες παροχές ρεύματος 
και ύδατος. 

57. Ένας νέος, ο οποίος έχει εργαστεί ως αγρεργάτης κατά το παρελθόν και είχε ασφαλιστεί 
περιστασιακά στον ΟΓΑ για ένα έτος, μπορεί να μπει ως νέος γεωργός; 
Εφόσον η ασφάλισή του στον ΟΓΑ δεν έγινε λόγω κατοχής γεωργικής εκμετάλλευσης, μπορεί. 

58. Αλλοδαπός, μόνιμος κάτοικος για μια διετία ορεινής περιοχής της Ελλάδας, δικαιούται να υποβάλλει 
υποψηφιότητα νέου γεωργού; 
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της Ελληνικής 
Επικράτειας μόνον εφόσον είναι κάτοχοι: α) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της 
Ένωσης και β) δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης (σελ. 26 του Οδηγού 
Συμπλήρωσης – Αξιολόγησης του Φακέλου Υποψηφιότητας). 

59. Κάτοικος μειονεκτικής περιοχής έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) το 2012 και 
δηλώνει 71 αιγοπρόβατα, πάνω από 1 ΜΑΕ. Το 2013 δεν τα δηλώνει καθώς τα έχει μεταβιβάσει. 
Επίσης δεν έχει άλλα γεωργικά εισοδήματα, η σύζυγος του μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένταξης; 
Δεν μπορεί. Ο σύζυγος ήταν αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία 
πάνω από 0,5 ΜΑΕ, την οποία λειτουργούσε κατά τα προηγούμενα έτη. 

60. Εάν ένας έκανε δήλωση ΟΣΔΕ με σιτηρά σαν ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης θα ληφθεί υπόψη η 
ημερομηνία σποράς ή η ημερομηνία δήλωσης ΟΣΔΕ; 
Η ημερομηνία της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης, εφόσον η δήλωση είναι εμπρόθεσμη και από 
τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών δεν προκύπτει εγκατάσταση εκτός της χρονικής περιόδου 
που αυτή καλύπτει. 
 
61. Μπορεί κάποιος να ενταχθεί με υφιστάμενο μισθωτήριο 3 ετών με καλλιέργεια ελιάς > 0,5 ΜΑΕ και 
να δεσμευτεί ότι θα φτιάξει θερμοκήπιο σε άλλο μισθωμένο αγροτεμάχιο που θα υπερκαλύπτει ΜΑΕ 
και εισόδημα με σκοπό στη μελλοντική κατάσταση να έχει μόνο το θερμοκήπιο; 
Μπορεί. 

62. Μπορεί κάποιος που δεν δήλωνε αγροτικό εισόδημα αλλά έκανε τροποποίηση στη δήλωση του οικ. 
2013 (αφορά το 2012) και δήλωσε καλλιέργειες >1 ΜΑΕ για να εμφανίσει εισόδημα, να ξανακάνει 
τροποποίηση και να διαγράψει τις καλ/γιες αυτές; Θα γίνει αποδεκτός από το πρόγραμμα; Η Δ.Ο.Υ. 
δεν έχει πρόβλημα, σύμφωνα με τον λογιστή του. 
Δεν θα γίνει δεκτός. Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων 
που αφορούν σε μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και στη δ/νση κατοικίας. 

63. Νέος που έχει δηλωμένα 70 μελίσσια στο μελισσοκομικό του βιβλιάριο εδώ και 5 χρόνια, μπορεί να 
τα δηλώσει η γυναίκα του και να τα κάνει 130 ώστε να μπει στο πρόγραμμα; 
Εφόσον τα 70 μελίσσια μεταβιβαστούν στη σύζυγο, αγοραστούν και τα υπόλοιπα 60 και πληρούνται 
όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις (μελισσοκομικό βιβλιάριο, Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, 
παραστατικά απόκτησης μελισσοσμηνών κλπ) μπορεί η σύζυγος να υποβάλει αίτηση. (Πρόσθετα 
απαιτείται και τα μελισσοκομικό βιβλιάριο του συζύγου). 

64. Στην περίπτωση εκμετάλλευσης με αγελάδες κρεατοπαραγωγής πώς θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες; 
Θα υπολογιστούν και τα μοσχάρια; 
Θα υπολογιστούν μόνο οι αγελάδες. 

65. Είναι σίγουρο ότι το ΟΣΔΕ για το 2014 θα αρχίσει στις 18-03-2014 που είναι και η ημερομηνία 
έναρξης των αιτήσεων στο μέτρο; 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια. 
Εφόσον η καταχώρηση της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΕΔΕ) δεν έχει πραγματοποιηθεί από 
φορέα καταχώρησης (ο οποίος και το θεωρεί), ο υποψήφιος υποβάλλει αντίγραφο της ΕΔΕ, το οποίο 
φέρει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογεγραμμένο από τον ίδιο. 
66. Υπάρχουν τροποποιήσεις Ε1 και Εκκαθαριστικών πριν την ημερομηνία της πρόσκλησης οι οποίες 
έγιναν λόγω προφανούς λάθους σε σχέση με εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις ( πχ 
δηλώθηκαν 100 στρέμματα ελιές αντί να δηλωθούν 100 δένδρα ελιές δηλ έγινε λάθος στην σύνταξη 
της φορολογικής δήλωσης ο συντάκτης δεν ήταν λογιστής και στο πεδίο της φορολογικής δήλωσης 
στρέμματα θεώρησε ότι πρέπει να δηλώσει δένδρα) 
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας εγκατάστασης λαμβάνονται υπόψη οι αρχικές φορολογικές 
δηλώσεις. Ο υποψήφιος έχει ευθύνη για ότι δηλώνει σε αυτές. 
Στην περίπτωση προφανών και πραγματικών λαθών σε φορολογικά και λοιπά έντυπα, δηλώσεις και 
δικαιολογητικά που αποδεικνύονται, αυτά εξετάζονται κατά περίπτωση από τους αξιολογητές και 
τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής του Μέτρου. 
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία τεχνητών - πλασματικών προϋποθέσεων ένταξης στο Μέτρο από 
τον υποψήφιο, αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και ελέγχου κατά την αξιολόγηση της αίτησης 
ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας από τους αξιολογητές και τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής 
του Μέτρου. 

67. Για τον προσδιορισμό της 1ης εγκατάστασης εάν κάποιος έχει δενδροκομικές καλλιέργειες πχ ελιά 
σαν ημερομηνία 1ης εγκατάστασης θα θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της ΑΕΕ 2013 ή η 
ημερομηνία του ενοικιαστηρίου αν είναι μισθωμένες οι ελιές ; Και σε περίπτωση που είναι 
ιδιόκτητες ποια ημερομηνία θα γίνει δεκτή η έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου ( δηλ από 01-01 έως 
31-12 ) ή ημερομηνία της κατάθεσης της ΑΕΕ 2013; 
Εφόσον η ημερομηνία που περιήλθαν οι ελιές στην κατοχή του είναι από 1η Νοεμβρίου και μετά του 
προηγούμενου της υποβολής δήλωσης ΟΣΔΕ έτους, δύναται να οριστεί ως συμβατική ημερομηνία 
πρώτης εγκατάστασης η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ. 
 
68. Εάν ο υποψήφιος ΝΑ έχει ιδιόκτητες δενδροκομικές καλλιέργειες ( ελιά , αμπέλι κλπ) με μέγεθος 
εργασίας άνω των 0,5 ΜΑΕ που φαίνονται στο Ε9 και δεν έχει δηλώσει ποτέ στο παρελθόν γεωργικό 
εισόδημα αλλά ούτε και εισόδημα που προέρχεται από μίσθωση αυτών ( δηλ τα μίσθωνε χωρίς να 
δηλώνει στην εφορία το ενοίκιο ουσιαστικά ) , θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί ; Μπορεί να 
αποδείξει με άλλο τρόπο ότι τα καλλιεργούσε κάποιος άλλος ; Πχ να προσκομίσθει μισθωτήριο ή 
Δήλωση ΟΣΔΕ του μισθωτή; 
Η ιδιοκτησία δενδροκομικών καλλιεργειών με μέγεθος άνω των 0,5 ΜΑΕ για τις οποίες δεν 
αποδεικνύεται από τις φορολογικές δηλώσεις η μίσθωσή τους, προσδιορίζει εγκατάσταση. 

69. Στο Ει είναι δηλωμένες Ελιές βρώσιμες , στην ΑΕΕ Ελιές Ελαιοποίησης. Σύμφωνα με το Ε1 έχει 
μέγεθος εργασίας πάνω από 0,5 ΜΑΕ και σύμφωνα με την ΑΕΕ έχει μέγεθος κάτω από 0,5 ΜΑΕ. 
Ποιο από τα δύο στοιχεία θα ληφθεί Υπόψη ; Οι ελιές ελαιοποίησης της ΑΕΕ ή οι Βρώσιμες του Ε1; 
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης οι βρώσιμες ελιές που δηλώθηκαν στο 
Ε1. Ο υποψήφιος έχει την ευθύνη για ότι δηλώνει. 

70. Στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και στο ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα που προέρχεται 
από επάγγελμα που έχει διακοπεί λίγο πριν από την ημερομηνία κατάθεσης φακέλου υποψηφιότητας 
( εντός δηλ του 2014) υπολογίζεται στον ΜΟ της τελευταίας τριετίας ή όχι; 
Όχι. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος καθώς και του ατομικού 
εξωγεωργικού εισοδήματος, αφαιρείται από τον μέσο όρο των εισοδημάτων των τριών τελευταίων 
ετών το εισόδημα που αντιστοιχεί σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή που επίσημα αποδεικνύεται ότι 
έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο σύνολό του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης – 
φακέλου υποψηφιότητας. 

71. Κάποιος που είναι ήδη 18 ετών και είναι μαθητής στο λύκειο είναι επιλέξιμος να καταθέσει φάκελο 
υποψηφιότητας. 
Όχι. 

72. Η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου που δηλώνεται στην αρχική φορολογική δήλωση πρέπει να 
ταυτίζεται με την δηλούμενη στην αίτηση ενίσχυσης ( σελ 26 της ΥΑ 26983/19-12-2013) δηλ Αν 
κάποιος πάει να μείνει στο χωριό ενώ μέχρι τώρα δήλωνε ότι μένει στην Αθήνα ή σ άλλη μεγάλη 
πόλη μπορεί να ενταχθεί Νέος γεωργός; 
Θα πρέπει να προσδιορίσει την ημερομηνία αλλαγής τόπου κατοικίας και εφόσον αυτή αποδειχθεί 
ότι πραγματοποιήθηκε μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, μπορεί να γίνει δεκτή η νέα 
κατοικία. Η νέα κατοικία πρέπει να δηλωθεί στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις 
διευκρινήσεις για τη μόνιμη κατοικία. 

73. Πώς λαμβάνεται ως ημερομηνία 1ης εγκατάστασης η ημερομηνία διακοπής προηγούμενης
επαγγελματικής απασχόλησης; 
Είναι συνεκτιμώμενο στοιχείο και λαμβάνεται υπόψη μόνο αρνητικά. Δεν μπορεί κάποιος να 
θεωρηθεί ότι εγκαταστάθηκε εάν δεν έχει πρώτα διακόψει την προηγούμενη επαγγελματική του 
δραστηριότητα. Δεν προσδιορίζει από μόνη της η διακοπή την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. 

74. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, η έναρξη γεωργικής δραστηριότητας στην εφορία εγγραφή στο 
μητρώο αγροτών ΤΑΧΙΣ ,η λήψη ενισχύσεων , η συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, 
η χρήση ευνοϊκών ρυθμίσεων Ν 2520 νέων γεωργών, στο παρελθόν με μέγεθος σε εργασία κάτω 
από 0,5 ΜΑΕ θεωρείται 1η εγκατάσταση; 
Η συμμετοχή σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης στο παρελθόν με την ιδιότητα του γεωργού 
προσδιορίζει εγκατάσταση ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης. Στις λοιπές 
περιπτώσεις η εγκατάσταση προσδιορίζεται εφόσον η γεωργική εκμετάλλευση ήταν ίση ή 
μεγαλύτερη από 0,5 ΜΑΕ. 

75. Υποψήφια ΝΑ έχει άδεια αλιείας στο όνομα της τόσο αυτή όσο και ο σύζυγός της, είναι επιλέξιμη 
για το πρόγραμμα; 
Η άσκηση αλιευτικού επαγγέλματος / ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους καθιστά μη επιλέξιμο τον 
υποψήφιο σο πρόγραμμα. Απαιτείται διακοπή. 
 
76. Τα νεαρά δέντρα καλύπτουν κάποια, έστω μικρή, ποσότητα ΜΑΕ ή θα τα συμπεριλάβουμε στα 
μεγέθη (ΜΑΕ, ΑΠΑ) μετά τον αποχαρακτηρισμό τους από νεαρά (3ετία); 
Για τον υπολογισμό εισοδήματος και ΜΑΕ στην υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνονται υπόψη οι 
αποδόσεις των φυτειών όταν βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. 

77. Τα ενοίκια προσμετρώνται στον υπολογισμό των εισοδημάτων που λαμβάνει κάποιος και ελέγχεται 
σε σχέση με το εισόδημα αναφοράς; 
Ναι. 

78. Όταν την εκπόνηση της μελέτης την έχει αναλάβει π.χ. οικονομοτεχνικό ή λογιστικό γραφείο, που 
έχει προσλάβει γεωπόνο, την υπογραφή θα τη βάλει ο γεωπόνος, το τιμολόγιο όμως θα κοπεί στο 
όνομα της εταιρίας, έτσι δεν είναι; Επίσης το ιδιωτικό συμφωνητικό θα είναι μεταξύ του υποψηφίου 
και της εταιρίας, σωστά; 
Ο γεωπόνος υπογράφει το επιχειρηματικό σχέδιο. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μπορεί να είναι μεταξύ 
της εταιρείας και του υποψηφίου αρκεί να αναγράφεται σε αυτό η υποχρέωση της εταιρείας να 
παρέχει γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας στον υποψήφιο όχι μόνο για την εκπόνηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου και για την τεχνική στήριξη του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή του 
(υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Σε αυτή 
την περίπτωση το τιμολόγιο μπορεί να κοπεί στο όνομα της εταιρείας. 

79. Εισοδήματα από αλιεία, αγροτουρισμό, φωτοβολταϊκά συγκροτήματα, θεωρούνται εξωγεωργικά; 
Ναι. 

80. Επίσης, τα εισοδήματα για τη σύγκρισή τους (Συνολικό οικογενειακό και Εξωγεωργικό) παίρνονται 
από το Ε1 και όχι από το Εκκαθαριστικό, με άλλα λόγια, αφορούν τα πραγματικά εισοδήματα και όχι 
τα τεκμαρτά. Έτσι δεν είναι; 
Όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν είτε από το Ε1 είτε από το εκκαθαριστικό, φορολογούμενα, 
απαλλασσόμενα, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή τεκμαρτά. 

81. Επίσης, στην προηγούμενη προκήρυξη είχαμε πει ό,τι, ότι δεν είναι γεωργικό εισόδημα είναι 
εξωγεωργικό, εκτός των κοινωνικών επιδομάτων (επίδομα πολυτέκνων). Ισχύει; 
Ναι. 

82. Επίσης, αναφέρεται ότι «τμήματα εκμεταλλεύσεων που δε βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του 
τόπου μόνιμης κατοικίας των υποψηφίων, δε γίνονται αποδεκτά». Όσον αφορά όμως τη 
στοιχειοθέτηση της 1ης εγκατάστασης, δηλ. επίτευξης 0,5 ΜΑΕ, γίνονται αποδεκτά; 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα τμήματα γίνονται αποδεκτά για την στοιχειοθέτηση της πρώτης 
εγκατάστασης αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στον υπολογισμό της υφιστάμενης 
κατάστασης. 

83. Ισχύει η μοριοδότηση όταν κάποιος δεσμεύεται να κάνει επενδύσεις άνω των 25.000 ευρώ με ίδια 
κεφάλαια; 
Ισχύει. 

84. Τι ισχύει σε περίπτωση διαζυγίου; Συγκεκριμένα μπορεί η πρώην σύζυγος να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα, όταν ο πρώην σύζυγος ήταν κατά κύριο επάγγελμα γεωργός; Το διαζύγιο εκδόθηκε πριν 
4 μήνες. 
Εφόσον έχει εκδοθεί το διαζύγιο, μπορεί. 

85. Αδέλφια έχουν συστήσει Ο.Ε. με σκοπό να κάνουν ορνιθοτροφείο. Έχουν αιτηθεί και τους έχει 
παραχωρηθεί από την Δ/νση Δασών έκταση σχετικά με αυτό, δεν έχουν όμως ακόμα ξεκινήσει καμία 
αγροτική δραστηριότητα. Μπορούν να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στο πρόγραμμα ο καθένας 
σαν φυσικό πρόσωπο; Αν ναι, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να διαλύσουν την εταιρεία; 
Ναι. 

86. Εάν για την μεταβίβαση των ζώων με ιδιωτικό συμφωνητικό ή δωρεά εν ζωή θα απαιτείται 
ηλεκτρονική υποβολή στο ΤΑΧΙΣ;
Ότι προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. 
 
87. Αν ο υποψήφιος είναι παντρεμένος πρόσφατα και έχουν ξεχωριστά εκκαθαριστικά με τη σύζυγο (θα 
υποβάλλουν πρώτη φορά το 2014 ενιαία δήλωση), είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει και τα 
εκκαθαριστικά της συζύγου και αν ναι αυτά θα συνυπολογιστούν στο μέσο όρο 3ετίας για το 
συνολικό οικογενειακό εισόδημα; 
Ναι, καθώς και τα Ε1. 

88. ΣΤΟ Ε1 ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΚΤΑΣΗ 15 ΣΤΡ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΕ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ 14,5 ΣΤΡ. ΠΟΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ; 
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης, οι αξιολογητές και ο φορέας 
εφαρμογής υποχρεούνται να λάβουν υπόψη τους τα 15 στρέμματα που δήλωσε ο υποψήφιος στο Ε1. 

89. Επιτρέπεται η εξωγεωργική απασχόληση; (εφόσον εκπληρώνεται η προϋπόθεση: 
Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, δηλαδή να αντλεί 
τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που 
ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και παράλληλα να μην αφιερώνει για 
δραστηριότητες εκτός των ορίων της γεωργικής εκμετάλλευσης πάνω από 50% του 
συνολικού χρόνου απασχόλησης του ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια 
απασχόληση αγρότη και να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από 
αγροτικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - 
πλην υπερόντιας - δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού 
χώρου) υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται 
από γεωργικές - κτηνοτροφικές δραστηριότητες και παράλληλα να μην αφιερώνει για 
δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού 
χρόνου απασχόλησης;
Ελέγχεται η πραγματοποίηση της απασχόλησης σε χρόνο που το είδος της καλλιέργειας ή εκτροφής 
το επιτρέπει. 

90. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΔΕ 2013 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΩΣ ΟΡΙΟΥ 14 ΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΟΣΔΕ ΤΟΥ 2014 
ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΟΣΔΕ ΤΟΥ 2013 Η ΤΟ ΟΣΔΕ 
ΤΟΥ 2014; 
ΟΣΔΕ ΤΟΥ 2014 

91. Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ποσόστωσης από τον ΕΛΟΓΑΚ για τους υποψήφιους 
κτηνοτρόφους όταν υφίσταται; 
Όχι 

92. Υπάλληλος της Διαχειριστικής Αρχής (ΜΟΔ) - Γεωπόνος μπορεί να υποβάλλει μελέτες σχεδίων 
δράσης νέων αγροτών; Υπάρχει κάποιο κώλυμα από άμεση ή έμμεση συνάφεια στην εργασία του ( 
ασυμβίβαστο); Απαιτείται η προσκόμιση άδειας από την Υπηρεσία του ή κάποιου άλλου 
δικαιολογητικού; 
Δεν μπορεί. 

93. Αν κάποιος υποψήφιος Νέος Αγρότης έχει άδεια αλιείας στο όνομα του είναι επιλέξιμος για το 
πρόγραμμα; 
Όχι. 

94. Τα ενοίκια προσμετρώνται στον υπολογισμό των εισοδημάτων που λαμβάνει κάποιος και ελέγχεται 
σε σχέση με το εισόδημα αναφοράς; 
Ναι. 

95. Υποψήφιος έχει καταδικασθεί για ναρκωτικά τον Μάιο 2011 με ποινή 3 χρόνια με αναστολή. Έχει 
δικαίωμα υποβολής φακέλου; 
Όχι. 
 
96. Κουνέλια, στους δείκτες οι ώρες και η ΑΠΑ είναι ανά παραγωγικό ζώο (Θηλυκό) ή για τα συνολικά 
ζώα της εκμετάλλευσης; Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους δείκτες, απαιτούνται 1.800 ζώα, αν 
νοούνται τα παραγωγικά, τότε ο συνολικός αριθμός ζώων θα ξεπεράσει τις 20.000;
Οι δείκτες είναι για τα κουνέλια και όχι για τις μητέρες. 

97. Στον φάκελο υποψηφιότητας θα προσκομίσουμε συμβόλαια ή/και ενοικιαστήρια ή θα γίνει 
διασταύρωση των εκτάσεων που δηλώνονται με τη δήλωση ΟΣΔΕ 2014 του υποψηφίου; 
Ισχύει το δεύτερο. Συμβόλαια θα υποβληθούν για τα ιδιόκτητα και δεκαετή μισθωτήρια μόνο για τις 
νέες φυτεύσεις. 

98. Αν ο/η σύζυγος δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και ασκεί άλλη δραστηριότητα (είναι σε 
άλλο ταμείο) αλλά δηλώνει ταυτόχρονα-παράλληλα στο Ε1 και γεωργικά εισοδήματα άνω της 0,5 
ΜΑΕ, μπορεί η/ο σύζυγος να ενταχθεί στο Μέτρο 112; 
Όχι. 

99. Οι υποψήφιοι που εντάσσονται με ιδιόκτητο προφανώς μελισσοκομικό κεφάλαιο θα λαμβάνουν ή 
όχι τα μόρια της ιδιοκτησίας; 
Ναι θα τα λαμβάνουν. 
Προϋπόθεση για να συμπεριληφθούν στο ποσοστό εισοδήματος του κριτηρίου 4 «Ποσοστό 
εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη ζώα (υφιστάμενη κατάσταση)» του πίνακα 
υπολογισμού της βαθμολογίας των υποψηφίων εισοδήματα από καλλιεργούμενες ιδιόκτητες 
εκτάσεις, ζώα και μελίσσια που υπάρχουν στην υφιστάμενη κατάσταση, είναι η διατήρησή των εν 
λόγω εισοδημάτων και στην μελλοντική κατάσταση. 
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία τεχνητών - πλασματικών προϋποθέσεων ένταξης στο Μέτρο από 
τον υποψήφιο, αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και ελέγχου κατά την αξιολόγηση της αίτησης 
ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας από τους αξιολογητές και τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής 
του Μέτρου. 

100. Γεωπόνοι ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι υποψήφιοι νέοι γεωργοί μπορούν να υποβάλλουν φάκελο 
υποψηφιότητας για τον εαυτό τους χωρίς να έχουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών; 
Ναι. 

101. Σε νεαρά δένδρα (π.χ. ενός ή δύο χρόνων φυτεμένα ) απαιτείται 10 ετής μίσθωση από τον υποψήφιο 
νέο γεωργό; 
Nαι. 

102. Μπορεί να δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση ότι θα φυτευτεί (εγκατασταθεί) αμπέλι οινοποιίας το 
οποίο δεν έχει ακόμα δικαίωμα φύτευσης αλλά θα γίνει αίτηση χορήγησης δικαιώματος από το 
Εθνικό απόθεμα μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας του Νέου γεωργού ή σε κάθε άλλη 
περίπτωση ο υποψήφιος θα δεσμευτεί ότι θα δηλώνει αμπέλι με νόμιμα δικαιώματα και εγγραφή στο 
αμπελουργικό μητρώο; 
Όχι. 

103. Στην περίπτωση πρόσφατης μεταβίβασης των οιναμπέλων στον υποψήφιο απαιτείται πέραν της 
εγγραφής στο μητρώο στο όνομα του μεταβιβάσαντα και η υποβολή αίτησης για εγγραφή στο 
όνομα του υποψηφίου, με την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας του Νέου Γεωργού; 
Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία. 

104. Αν ο υποψήφιος κατά το παρελθόν έχει εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών ή έκανε χρήση 
φοροαπαλλαγής, αλλά η εκμετάλλευση που κατείχε ήταν μικρότερη των 0,5 ΜΑΕ, είναι επιλέξιμος; 
Ναι.
 
105. Είναι επιλέξιμοι στο μέτρο υποψήφιοι οι οποίοι εντάχθηκαν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους στο Μέτρο 
Δάσωσης Γεωργικών γαιών, όχι με την ιδιότητα του γεωργού αλλά ως μη γεωργοί; (στις 
Αποφάσεις Δάσωσης υπάρχει κατηγοριοποίηση των δικαιούχων σε α) φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου – μη γεωργοί, β) γεωργοί μερικής απασχόλησης και γ) γεωργοί κύριας απασχόλησης). Ο 
υποψήφιος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα το 2006 με την 1η κατηγορία του μη γεωργού. 
Είναι επιλέξιμος; 
Ναι. Επιπλέον σημειώνουμε ότι φυσικά πρόσωπα που εντάχθηκαν σε προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης στο παρελθόν δεν είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 112 εφόσον εντάχθηκαν σε αυτά με την 
ιδιότητα του γεωργού. Μπορούν να κριθούν δικαιούχοι του Μέτρου 112 όσοι εντάχθηκαν στα 
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ως μη γεωργοί και με γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους σε 
εργασία μικρότερο της 0,5 ΜΑΕ. Την ευθύνη της απόδειξης των ανωτέρω έχει ο υποψήφιος. 

106. Οι διάδοχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης είναι επιλέξιμοι στο Μέτρο 1.1.2, εφόσον η γεωργική 
εκμετάλλευση που δημιούργησαν έχει απαιτήσεις σε εργασία μικρότερες των 0,5 ΜΑΕ, ακόμα και 
αν η ημερομηνία 1ης εγκατάστασης τους ξεπερνάει το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης; 
Η εγκατάσταση πραγματοποιείται όταν η γεωργική εκμετάλλευση φτάνει ή ξεπερνά τη 0,5 ΜΑΕ. 
Είναι επιλέξιμοι εφόσον η εγκατάσταση έγινε εντός του 14μηνου. 

107. Για στάβλους ή μελισσοκομικά εργαστήρια απαιτείται η ύπαρξη και υποβολή τους με το φάκελο 
υποψηφιότητας δικαιολογητικών νόμιμης κατοχής ή εφόσον έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση 
Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) δεν απαιτείται η υποβολή τους στο φάκελο υποψηφιότητας του νέου 
αγρότη; 
Το δεύτερο. 

108. Στην μελλοντική κατάσταση ο τρόπος αύξησης - απόκτησης των ζώων (Ζωική Παραγωγή) για την 
υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να προέλθει από αναπαραγωγή των ζώων της ίδιας 
της εκμετάλλευσης; 
Μπορεί να προέλθει και από αυτή. 

109. Στην υφιστάμενη κατάσταση επιτρέπεται η συστέγαση κτηνοτροφικών μονάδων; 
Ναι, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις (πχ. εντός των ορίων της δυναμικότητας της 
εγκατάστασης σύμφωνα με τη σχετική άδεια, ο υποψήφιος έχει δικό του κωδικό εκμετάλλευσης 
κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. 

110. Εφόσον υποβληθεί Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
(2014), απαιτείται η υποβολή με το φάκελο υποψηφιότητας δικαιολογητικών κατοχής αγροτεμαχίων 
(ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων ή τίτλοι κυριότητας); 
Δεν απαιτείται η υποβολή των ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων. Είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση των δικαιολογητικών ιδιοκτησίας για να βαθμολογηθεί ο ενδιαφερόμενος (4ο κριτήριο 
βαθμολόγησης). 

111. Τα 10ετή μισθωτήρια συμβόλαια ήδη εγκατεστημένων μονίμων φυτειών (δενδρώδεις) για την 
υφιστάμενη κατάσταση, απαιτούνται να προσκομισθούν στον φακέλου υποψηφιότητας του Νέου 
Γεωργού; Αντίστοιχα απαιτείται η προσκόμιση στο φάκελο υποψηφιότητας 10ετών μισθωτηρίων για 
πολυετείς φυτείες που θα μισθωθούν στη μελλοντική κατάσταση; 
Δεν απαιτούνται να προσκομιστούν μισθωτήρια για παραγωγικές φυτείες αλλά μόνο 10ετή για νέες 
φυτεύσεις. 
 
112. Αν στη μελλοντική κατάσταση πραγματοποιηθεί εγκατάσταση πολυετών φυτειών απαιτείται η εκ 
των προτέρων προσκόμιση των συμβολαίων ιδιοκτησίας ή των 10ετών μισθωτηρίων; 
Ναι εφόσον υπάρχουν και φυσικά η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει άμεσα και όχι στο 3ο ή 5ο έτος. 

113. Στις νεοφυτεμένες πολυετείς φυτείες που δεν βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία λαμβάνονται υπόψη 
στην υφιστάμενη και μελλοντική κατάσταση οι αποδόσεις σε εισόδημα και οι απαιτήσεις σε εργασία 
των φυτειών αυτών όταν βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία; 
Στην υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνονται. Στη μελλοντική κατάσταση μπορούν να ληφθούν υπόψη 
υπό προϋποθέσεις [π.χ. ο φορέας εφαρμογής δεν θα κάνει δεκτές φυτεύσεις του 3ου
 έτους ή του 5ου έτους]. 

114. Είναι απαραίτητη η κατάθεση με το φάκελο υποψηφιότητας πληρεξουσίου μεταβίβασης αρχηγίας 
από τον/ την σύζυγο στον υποψήφιο; 
Εφόσον ο υποψήφιος συμπεριλαμβάνει στη γεωργική του εκμετάλλευση και αυτήν του συζύγου, θα 
πρέπει να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα για τη δήλωση ΟΣΔΕ. Δεν απαιτούνται υποβολή 
δικαιολογητικών με το φάκελο υποψηφιότητας. 

115. Εάν στη φυτική παραγωγή, ο σύζυγος κατέχει ιδιόκτητα αγροτεμάχια τα οποία και καλλιεργεί και 
δηλώνει στο ΟΣΔΕ 2013, (εκμετάλλευση μικρότερη των 0,5 ΜΑΕ), για την ένταξη της υποψήφιας 
συζύγου του πρώτου στο Μέτρο, απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό μεταβίβασης της αρχηγίας ή 
επαρκεί η Δήλωση – αίτηση πλέον της αίτησης ΟΣΔΕ του 2014 στο όνομα της υποψηφίας με τα 
χωράφια ιδιοκτησίας του άντρα της; Αντίστοιχα για τη ζωική παραγωγή απαιτείται η προσκόμιση 
αποδεικτικού μεταβίβασης των ζώων στο φάκελο υποψηφιότητας του Νέου Γεωργού ή μόνον το 
Μητρώο Κτηνιατρικής του/ της υποψηφίου/ας; 
Για το φυτικό κεφάλαιο ισχύει η ανωτέρω απάντηση. Για το ζωικό κεφάλαιο απαιτείται η 
προσκόμιση αποδεικτικού μεταβίβασης των ζώων και το Μητρώο της εκμετάλλευσης. 

116. Είναι απαραίτητο να δηλώνονται ακριβώς τα ίδια αγροτεμάχια στη διάρκεια της πενταετίας ή της 
δεκαετίας; 
Όχι. 

117. Μπορεί να γίνει εφαρμογή των δεικτών των Περιφερειών εφόσον θεωρούνται αξιόπιστοι για τον 
προσδιορισμό της δαπάνης εγκατάστασης πολυετών φυτειών, σταγονιδίων, υποστυλώσεων κλπ 
που προγραμματίζονται ως επενδύσεις της μελλοντικής κατάστασης; 
Εφόσον είναι αξιόπιστοι, ναι. 

118. Αν ο υποψήφιος έχει κάρτα ανεργίας αλλά δεν είναι στο ταμείο πρέπει να προσκομίσει διακοπή της 
κάρτας; 
Ο υποψήφιος μετά την εγκατάστασή του δεν μπορεί να θεωρείται πλέον άνεργος. Όσον αφορά τη 
διακοπή, αυτό είναι θέμα του ΟΑΕΔ. 

119. Θα υπάρξει καθορισμός των αμοιβών των συντακτών; 
Όχι, δεν προβλέπεται. 

120. παρακαλώ να μεταφέρεις την πρότασή μου: να μη θεωρηθούν τα εισοδήματα από ενοίκια (του 
υποψηφίου τουλάχιστον) ως εξωγεωργικό εισόδημα όπως στα υπόλοιπα προγράμματα και το 
ΜΑΑΕ. Δηλαδή περίπτωση ανέργου υποψηφίου μένει εκτός διότι έχει 4000 ο ίδιος από ενοίκια και ο 
σύζυγος με 19000 εισοδήματα και συνολικό οικογενειακό εισόδημα 23000 μη επιλέξιμο για το 
πρόγραμμα. 
Ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 704/2008 για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2007-
2014. 
 
121. Παλαιότερα υπολογίζαμε το εναπομείναν τμήμα της εκμετάλλευσης όποιου έδινε τα χωράφια, να 
είναι βιώσιμο. Από το 2009 και μετά αυτό δεν υπολογίζεται. Μπορεί δηλαδή ο πατέρας να 
ενοικιάσει όλη του την περιουσία στο γιο του για μπει στο πρόγραμμα. Σε επικοινωνία που είχα με 
ανταποκριτή ΟΓΑ, για να βγει στη σύνταξη ο πατέρας θα πρέπει να προσκομίσει τα Ε1 και 
εκκαθαριστικά των 10 τελευταιων ετών, απ'ο όπου θα πρέπει να προκύπτει Γεωργικό Εισόδημα. Με 
τη νέα ρύθμιση για καταχώρηση των ενοικιαστηρίων από τους εκμισθωτές στο taxis, προφανώς οι 
λογιστές δεν θα μπορούν πλέον να τους δηλώνουν το εισόδημα από την εκμετάλλευση, καθώς αυτό 
πλέον θα δηλώνεται από τον Νέο Αγρότη. Ποιος μας βεβαιώνει ότι δεν θα έχουν πρόβλημα οι παλιοί 
αγρότες σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους; Θα πρέπει να κρατάνε κάποια γη στο όνομά τους, και 
αν ναι πόση; 
Το εν λόγω ερώτημα δεν είναι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας. 

122. ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ Ή ΑΡΚΕΙ Η ΕΔΕ; 
Οι τίτλοι ιδιοκτησίας είναι απαραίτητοι για τη βαθμολογία. Τα δεκαετή μισθωτήρια συμβόλαια 
απαιτούνται για τις νέες φυτεύσεις. 

123. ΜΠΟΡΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ (ΜΕ Υ.Δ. Ή ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ) 
ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ; 
Όχι. 

124. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΩΣ ’’Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης’’ . ΣΤΗΝ ΕΔΕ 
ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ;
Το Μέτρο 112 δεν απαιτεί την ύπαρξη γης. Όσον αφορά τις απαιτήσεις της Ενιαίας Δήλωσης 
Εκμετάλλευσης (ΕΔΕ), όπου αρμόδιος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί χώρος 
κυψελών προκειμένου αυτές να καταχωρηθούν στην ΕΔΕ. 
125. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ; 
Όχι. 

126. ΑΝ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ή ΕΚΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ Ε1 ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΤΙΤΛΩΝ(ΠΧ. ΑΠΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΕΑ ΕΝ 
ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΜΑΕ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ; 
Οι αξιολογητές και ο φορέας εφαρμογής είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία του 
Ε1 που δηλώθηκαν από τον υποψήφιο. Εφόσον δηλώθηκε στο οικονομικό έτος 2013 ή παλαιότερα 
εκμετάλλευση μεγαλύτερη ή ίση της 0,5 ΜΑΕ τεκμηριώνεται εγκατάσταση. 

127. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ : Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί 
στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο 
σύζυγός του/της. ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΝΑ 
ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΕΔΕ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ; 
Όχι, εφόσον όμως έχουν υποβληθεί ξεχωριστές ΕΔΕ (π.χ. το 2013) και στην υφιστάμενη ο 
υποψήφιος δηλώνει και τις δύο εκμεταλλεύσεις γίνεται δεκτό το σύνολο της εκμετάλλευσης στο 
πρόσωπο του υποψηφίου. Φυσικά στην επόμενη ΕΔΕ (2014) θα δηλωθούν στο όνομα του 
υποψηφίου. 
 
128. ΠΡΕΠΕΙ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΤΟΥ; (ΣΤΗΝ ΕΔΕ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ). ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΔΗΛΩΣΕΙ ΜΟΝΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ; 
Στην ΕΔΕ ο υποψήφιος θα δηλώσει το σύνολο της εκμετάλλευσής του (υφιστάμενη κατάσταση). 
Εάν σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η εκμετάλλευση του συζύγου τότε μόνο θα τη δηλώσει ο 
υποψήφιος 

129. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΛΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 1ΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ; Π.Χ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Δ.Ε. , ΑΝΤΙ ΕΝΟΣ Ε1 ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΜΕ 
ΜΕΓΕΘΟΣ > 0,5 ΜΑΕ; 
Όχι. Οι αξιολογητές και ο φορέας εφαρμογής είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους τη 
δηλωθείσα από τον υποψήφιο στο Ε1 γεωργική εκμετάλλευση > 0,5 ΜΑΕ. 

130. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ; 
Ναι. 

131. TO ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΟΥ; 
Είναι αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας είναι υποχρεωτική. 
132. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; 
Όχι. 

133. Ενδιαφερόμενος για ένταξη στο μέτρο έχει υποβάλλει Ενιαία δήλωση τα τελευταία 8 χρόνια με 
καλλιέργεια σιτηρών 10 στρέμματα (<0,5 ΜΑΕ). Από λάθος του λογιστή του στις φορολογικές 
δηλώσεις 2011-12-13 έχει δηλωθεί εκτροφή 100 προβάτων. Το τελευταίο είναι απαγορευτικό για 
την ένταξη του στο μέτρο 112; Γενικότερα τι κάνουμε όταν έχουμε διαφορές ανάμεσα στην Ενιαία 
δήλωση και στο Ε1; Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις καλλιέργειες και εκτροφές που δηλώνονται στο Ε1 για 
τον υπολογισμό του μεγέθους της εκμετάλλευσης κατά τα προηγούμενα έτη; 
Οι αξιολογητές και ο φορέας εφαρμογής είναι υποχρεωμένοι να λάβουν υπόψη τους όλα τα στοιχεία. 
Συνεπώς θα λάβουν υπόψη τους τις εκτροφές που δήλωσε στο Ε1 ο ίδιος ο υποψήφιος. 

134. Παραγωγός ο οποίος θέλει να ενταχθεί με 70 πρόβατα. Τη δεύτερη χρονιά θα τα αυξήσει και 
παράλληλα θα βάλει στην εκμετάλλευση του και 30 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. Θα πρέπει από την 
αρχή να βάλει συμφωνητικό αγοράς των αγελάδων; Σκοπεύει να τις αποκτήσει τη δεύτερη χρονιά;
Όχι. 

135. Όσοι θέλουν να ενταχθούν, θα πρέπει να κάνουν πριν την υποβολή του φακέλου έναρξη 
επαγγέλματος στην εφορία; 
Είναι αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Η τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας είναι υποχρεωτική. 

136. Αν χρειαστεί να γίνει έναρξη επαγγέλματος στην εφορία πριν την υποβολή του φακέλου, δεν θα 
πρέπει να εμφανίσουν εγγραφή στον ΟΓΑ και αντίστροφα; Θα πρέπει να διευκρινιστεί αν θα 
παρουσιάζουμε απλή απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την μελέτη και τη σύνταξη του 
επιχειρηματικού σχεδίου ή θα κόβουμε τιμολόγιο στον υποψήφιο. Για να κοπεί τιμολόγιο απαιτείται 
να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση και από την μεριά του υποψηφίου;
Στο πρόγραμμα γίνονται αποδεκτά ως δικαιολογητικά τόσο η απόδειξη παροχής υπηρεσιών όσο και 
το τιμολόγιο. 

137. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος κάνει ΟΣΔΕ, μισθωτήρια ή αγορά ζώων, έναρξη 
στην εφορία κλπ και δεν μπει στο πρόγραμμα; Θα πρέπει να διατηρήσει ως έχει τη μονάδα του; Τι 
γίνεται στην περίπτωση που δεν θέλει να την κρατήσει; 
Εφόσον δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα, δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση. 

138. Υποψήφιος επενδυτής υπηρέτησε αρκετά χρόνια στο στρατό μέχρι που το έτος 2013 παραιτήθηκε. 
Τέλος του έτους 2014 αναμένεται να πάρει αποζημίωση από το στρατό η οποία φτάνει σε ύψος τα 
15.000 περίπου ευρώ. Το ποσό αυτό θα θεωρηθεί εξωγεωργικό εισόδημα και εμπόδιο ως προς την 
ένταξή του στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών; Ή εφόσον οι δεσμεύσεις του ξεκινάνε από την 
έγκρισή του και μετά δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα; 
Η απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού είναι υποχρεωτική κατά την 
ολοκλήρωση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Ο φορέας εφαρμογής δύναται να αφαιρέσει από το 
ετήσιο εισόδημα εφάπαξ παροχές. 

139. Αντίγραφο τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο Λυκείου) που είναι άσχετο με γεωτεχνική κατεύθυνση 
πρέπει να υποβληθεί; 
Ναι. 

140. Ποια υπηρεσία θα θεωρήσει ως ακριβές το αντίγραφο της Ενιαίας; 
Ο φορέας καταχώρισης, δηλαδή αυτός που έχει δικαίωμα για την υποβολή ενιαίας ενίσχυσης 2014 ή 
οποιαδήποτε περιφερειακό του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

141. Πώς υπολογίζουμε τις ΜΑΕ στα παχυνόμενα κοτόπουλα; Δεδομένου ότι η πάχυνση ολοκληρώνεται 
σε 50-60 ημέρες, μία μονάδα δυναμικότητας 1000 κεφαλών θα παχύνει ετησίως 6-7000 κοτόπουλα. 
Για τον υπολογισμό ΜΑΕ και εισοδήματος λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις 6-7000 κεφαλές;
Ναι. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Υφιστάμενη κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου είναι αυτή του έτους 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης και πρέπει να περιγράφεται στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
του αντίστοιχου έτους (2014). Η Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του προηγούμενου έτους της 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (2013) θα ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας 
πρώτης εγκατάστασης. 
2. Οι φορολογικές δηλώσεις τριετίας που απαιτούνται να υποβληθούν κατά το έτος 2014 και οι οποίες 
θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού και του εξωγεωργικού 
εισοδήματος είναι αυτές των οικονομικών ετών 2011-2012-2013. Εφόσον κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης έχει υποβληθεί και φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2014, ο 
υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλλει αντίγραφο και αυτής. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρ. 
3697/13-2-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας. 
3. Το αντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης που θα κατατεθεί με το φάκελο υποψηφιότητας 
για να είναι έγκυρο θα πρέπει να έχει λάβει αριθμό από το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 
4. Το Μητρώο κτηνοτροφικής / πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που υποβάλλεται, κατά περίπτωση, με 
το φάκελο υποψηφιότητας γίνεται δεκτό εφόσον βεβαιωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ 
ότι είναι ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. 
5. Γίνονται δεκτά όλα τα νόμιμα παραστατικά μεταβίβασης ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών 
(τιμολόγια ή ιδιωτικά συμφωνητικά αγοράς/πώλησης ή δωρεάς) εφόσον είναι θεωρημένα για το  
γνήσιο της υπογραφής των συμβαλλομένων και βεβαία χρονολογία από οποιαδήποτε διοικητική 
αρχή ή ΚΕΠ. Η δωρεά ζώων ή μελισσοσμηνών μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε, αρκεί 
να τηρούνται οι φορολογικές διατάξεις. 
6. Στον πίνακα με τα δικαιολογητικά μπορείτε να συμπληρώσετε τα συμφωνητικά για την αγορά ζώων 
εκεί που αναφέρονται τα δικαιολογητικά για τα μελίσσια. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε νέες 
σειρές στη λίστα δικαιολογητικών, όπου απαιτείται. 
7. Η χορήγηση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας ρυθμίζεται στη διάταξη του άρθρου 279 του Ν. 
3463/2006 ως ακολούθως: «Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από 
τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει 
πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον 
ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού ΔΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογημένως, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν 
μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο 
με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί 
τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας» -(άρθρο 279 του Ν. 3463/2006). Η 
έννοια του πρόσφορου μέσου που αναφέρεται στη διάταξη για τον προσδιορισμό της μόνιμης 
κατοικίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια και εξετάζεται οτιδήποτε αποδεικνύει την κύρια 
και μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου (π.χ. διατήρηση κατοικίας, η εργασία, η επαγγελματική 
δραστηριότητα, διενέργεια αυτοψίας από όργανα της δημοτικής Αστυνομίας, κ.λπ.). 
Η βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας είναι απαραίτητο δικαιολογητικό του φακέλου 
υποψηφιότητας για την έγκριση του υποψήφιου δικαιούχου. Πρόσθετα και παρά την ύπαρξη της 
βεβαίωσης, σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας, οι φορείς επίβλεψης και εφαρμογής 
εξετάζουν το μόνιμο της κατοικίας με βάση τα παραστατικά που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος 
(αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ, αποδείξεις 
οργανισμών κοινής ωφέλειας, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλωσης κλπ). 
Στην περίπτωση που ο/ η υποψήφιος δηλώνει διαφορετική κατοικία από αυτή του/ της συζύγου, το 
μόνιμο της κατοικίας δε γίνεται αποδεκτό. 
Η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δε συνεπάγεται κατ’ 
ανάγκη και την ύπαρξη μόνιμης κατοικίας. 
8. Οι υφιστάμενοι δείκτες εισοδήματος / ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας 
αναγράφονται στην αρ. 26983/19-12-2013 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Φακέλου 
Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για 
τη 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του 
Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (σελ. 38-43). 
Στις περιπτώσεις ειδών καλλιεργειών ή εκτροφής ζώων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς [π.χ. 
καλλιέργεια τρούφας, φραγκοσυκιάς, αρώνιας, ιπποφαές, goji berry, αλόη, στέβια, βασιλικός, 
θυμάρι, δεντρολίβανο, λεβάντα κτλ], ο φορέας εφαρμογής (Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης) δύναται να αποδεχτεί τη χρήση των δεικτών ομοειδών καλλιεργειών ή 
εκτροφών. Εφόσον δεν υπάρχουν ομοειδείς καλλιέργειες ή εκτροφές, η συμπλήρωση των σχετικών 
στηλών, θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική – επιστημονική τεκμηρίωση των τιμών που 
παρατίθενται. Έτσι, για τις ΜΑΕ μίας καλλιέργειας ανά στρέμμα η οποία δεν αναφέρεται στους 
πίνακες, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά οι ΜΑΕ των επιμέρους εργασιών που η καλλιέργεια 
αυτή απαιτεί (για παράδειγμα καλλιεργητικές φροντίδες, συγκομιδή κ.λπ). Εφόσον ο φορέας 
εφαρμογής αποδεχτεί για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια ή εκτροφή τις προτεινόμενες από ένα 
δικαιούχο τιμές, αυτές ισχύουν για το σύνολο των δικαιούχων. Ο φορέας εφαρμογής δύναται, 
επίσης, να ορίσει τιμές ΜΑΕ και Εισοδήματος μιας καλλιέργειας ή εκτροφής, αποδεχόμενος 
αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση των Υπηρεσιών του ή/και των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ. Η αποδοχή ή ο ορισμός τιμών δεικτών για μία καλλιέργεια ή εκτροφή κοινοποιείται από 
το φορέα εφαρμογής στην ΕΥΕ ΠΑΑ. 
9. Οι τιμές των δεικτών ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου του Κεφαλαίου 5 του Οδηγού 
Συμπλήρωσης- Αξιολόγησης αφορούν στην περίοδο ενός έτους και λαμβάνονται πάντοτε υπόψη για 
τον υπολογισμό των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης, προκειμένου να προσδιοριστεί η 
ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του υποψηφίου, ανεξάρτητα της πραγματικής διάρκειας της 
καλλιέργειας ή της εκτροφής στο έτος της πρώτης εγκατάστασης. 
10. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους. 
Γίνεται αποδεκτή η ελάχιστη έκταση που είναι επιλέξιμη στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης και σε 
κάθε άλλη περίπτωση το 1 στρέμμα, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους στα οποία 
είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή και μικρότερη έκταση. 
11. Κατά τον υπολογισμό της βαθμολογίας των κριτηρίων ένταξης, στο 4ο κριτήριο ένταξης 
«ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα (υφιστάμενη 
κατάσταση)» συμπεριλαμβάνεται στο ποσοστό και βαθμολογείται και το ιδιόκτητο 
μελισσοκομικό κεφάλαιο. 
12. Η διατήρηση στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της υφιστάμενης κατάστασης επί 3 ή και 4 χρόνια χωρίς να 
τεκμηριώνονται λόγοι που το επιβάλλουν μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης ενίσχυσης 
του υποψηφίου. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β) iii του άρθρου 15 της 704/2008 ΚΥΑ «Το 
Επιχειρηματικό Σχέδιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει να αποδίδει με σαφήνεια τη στρατηγική που θα 
ακολουθήσει για τη διασφάλιση της προοδευτικής προσέγγισης και τελικής επίτευξης των 
δεσμευτικών στόχων, περιλαμβανομένων και των δράσεων που έχουν σχέση με τις προϋποθέσεις 
υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης». Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου ανωτέρω 
άρθρου «Επιχειρηματικά Σχέδια, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου β ανωτέρω 
δεν γίνονται αποδεκτά και οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται». 
13. Για τη διαπίστωση της ιδιότητας του συντάκτη εξετάζεται το αντίγραφο του Δελτίου Παροχής 
Υπηρεσιών. Εάν από αυτό δεν προκύπτει η ιδιότητα του γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας, 
μπορεί να ζητηθεί η προσκόμιση αντιγράφου πτυχίου ή οποιουδήποτε άλλου παραστατικού 
πιστοποίησης των σπουδών του. 
14. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο για να είναι έγκυρο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συντάσσεται και να 
υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. 
15. Το Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου θα 
πρέπει να αναφέρει ότι ο συντάκτης αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του 
επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την 
ολοκλήρωσή του (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων 
πληρωμής, κλπ). Εφόσον ο συντάκτης του επιχειρηματικού σχεδίου έχει σχέση εργασίας σε κάποιο 
νομικό πρόσωπο (π.χ. εταιρεία) είναι δυνατή η σύναψη του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του 
νομικού προσώπου και του υποψηφίου βάσει του οποίου το νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παρέχει γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας στον υποψήφιο για την εκπόνηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου του, και για την τεχνική στήριξη του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωσή 
του επιχειρηματικού του σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, 
αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Επίσης, δύναται το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών να είναι στο όνομα του 
νομικού προσώπου. 
16. Η αναγραφή στον πίνακα 3.1. της πορείας ανά έτος των βασικών στόχων του Επιχειρηματικού 
Σχεδίου είναι δεσμευτική. Οι στόχοι του 3ου έτους πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να 
καταβληθεί η β΄ δόση. Η μη επίτευξη τους θεωρείται αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεών του 
δικαιούχου. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα τροποποίησης της 
απόφασης έγκρισης πράξης. 
17. Στους πίνακες 1 και 2 του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον οι σειρές κάθε κατηγορίας δεν 
επαρκούν (πχ για την καταγραφή του συνόλου των μισθωμένων αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης) 
μπορεί να γίνει συγκεντρωτική εγγραφή στην τελευταία σειρά του πίνακα που θα παραπέμπει σε 
επισυναπτόμενο αναλυτικό πίνακα. 
18. Νέος Γεωργός κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης με νεόφυτες (μη παραγωγικές) μόνιμες φυτείες 
δύναται να αποδείξει την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης με τεκμηρίωση των πραγματικών 
απαιτήσεων σε εργασία της εκμετάλλευσης >=0,5 ΜΑΕ ή < 0,5 ΜΑΕ. 
19. Για την εγκατάσταση από Νέο Γεωργό μονίμων φυτειών απαιτούνται τουλάχιστον 10ετη μισθωτήρια 
(συμβολαιογραφικές πράξεις μίσθωσης νομίμως μεταγεγραμμένες στο Υποθηκοφυλακείο) εκτός εάν 
η παραγωγική ζωή της φυτείας είναι μικρότερη. Για μίσθωση ήδη εγκατεστημένων μονίμων φυτειών 
(δενδρώδεις), οι οποίες δεν έχουν ακόμα μπει στην παραγωγή απαιτούνται τουλάχιστον 10ετή 
μισθωτήρια συμβόλαια (εκτός εάν παραγωγική ζωή της φυτείας είναι μικρότερη). 
20. Εφόσον οι εκτάσεις που αναφέρονται στα μισθωτήρια και στα συμβόλαια ιδιοκτησίας διαφέρουν 
από τις εκτάσεις της Ε.Δ.Ε., στην υφιστάμενη κατάσταση του Επιχειρηματικού Σχεδίου 
αναγράφονται οι επιλέξιμες εκτάσεις της Ε.Δ.Ε. 
21. Για τα κηπευτικά χαμηλής κάλυψης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δείκτες για κηπευτικά 
θερμοκηπίου. 
22. Το κριτήριο επιλεξιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου μεγέθους τυπικών 
απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ στην υφιστάμενη κατάσταση, πληρείται εφόσον έχει 
υποβληθεί Ε.Δ.Ε. που περιλαμβάνει γεωργική εκμετάλλευση αντίστοιχου μεγέθους και έχει ήδη 
εγκατασταθεί μία τουλάχιστον καλλιέργεια ή εκτροφή ανεξάρτητα από το μέγεθός της. Δεν 
επιτρέπεται η τροποποίηση καλλιεργειών και αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί στην υφιστάμενη 
κατάσταση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και στην αρχική Ε.Δ.Ε. Το σύνολο της γεωργικής 
εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στην Ε.Δ.Ε. θεωρείται ως υφιστάμενη κατάσταση. 
23. Το μελισσοκομικό εργαστήριο του Νέου Γεωργού στην υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να είναι 
χώρος που θα επιτρέπει τουλάχιστον την πραγματοποίηση των βασικών εργασιών της 
εκμετάλλευσης και στον οποίο θα είναι εφικτό να τηρούνται ικανοποιητικές συνθήκες καθαριότητας 
(συμπαγές δάπεδο, τοίχοι να καθαρίζονται εύκολα). Επίσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με έναν 
τουλάχιστον μελιτοεξαγωγέα. 
24. Πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και θερμοκήπια υποψήφιων Νέων Γεωργών θα πρέπει να έχουν 
αυτονομία δηλαδή να αποτελούνται από διακριτούς χώρους με αυτόνομες παροχές ρεύματος και 
ύδατος (δεν επιτρέπεται η μερική μεταβίβαση της εκμετάλλευσης – συστέγαση με άλλη 
εκμετάλλευση). 
25. Η άσκηση αλιευτικού επαγγέλματος / ιδιοκτησία αλιευτικού σκάφους καθιστά μη επιλέξιμο τον 
υποψήφιο στο πρόγραμμα. Απαιτείται διακοπή. 
26. Η εκδήλωση στο φάκελο υποψηφιότητας Ν.Γ. της πρόθεσης πρόσβασης στα άλλα Μέτρα του 
Π.Α.Α. και ειδικότερα στο Μέτρο 1.2.1 (Σχέδια Βελτίωσης) και η μη υποβολή στη συνέχεια αίτησης 
ενίσχυσης στα άλλα Μέτρα, ενέχει συνέπειες για το νέο γεωργό εφόσον από την παράληψή του αυτή 
αδυνατεί να υλοποιήσει το Επιχειρηματικό του Σχέδιο, ή δεν πραγματοποιεί τη δέσμευσή του για 
υλοποίηση επενδύσεων άνω των 25.000 € για τις οποίες βαθμολογήθηκε. 
27. Η εγγραφή κατά το παρελθόν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή η χρήση 
κατά το παρελθόν φοροαπαλλαγής βάσει του ν. 634/1977 ή του ν. 2520/1998 προσδιορίζει πρώτη 
εγκατάσταση εφόσον η γεωργική εκμετάλλευση που κατείχε ο υποψήφιος ήταν μεγέθους σε εργασία 
>=0,5 ΜΑΕ. 
28. Δεν γίνονται δεκτές στο Μέτρο 112 καλλιέργειες δασικών ειδών. Πρόσθετα η ένταξη του υποψήφιου 
ή του/της συζύγου σε πρόγραμμα δάσωσης με την ιδιότητα του γεωργού καθιστά τον υποψήφιο μη 
επιλέξιμο στο μέτρο. 
29. Οι υποψήφιοι που εντάχθηκαν, οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους, σε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης στο 
παρελθόν με την ιδιότητα του γεωργού, δεν είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 112 ανεξαρτήτως 
μεγέθους γεωργικής εκμετάλλευσης. Μπορούν να κριθούν δικαιούχοι του Μέτρου 112 όσοι 
εντάχθηκαν στο παρελθόν σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ως μη γεωργοί και με γεωργική 
εκμετάλλευση μεγέθους σε εργασία μικρότερο της 0,5 ΜΑΕ. Την ευθύνη της απόδειξης των 
ανωτέρω έχει ο υποψήφιος. 
30. Ο διάδοχος Πρόωρης Συνταξιοδότησης είναι επιλέξιμος στο Μέτρο 112, εφόσον η γεωργική 
εκμετάλλευση που δημιούργησε έφτασε ή ξεπέρασε σε μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία την 0,5 
ΜΑΕ κατά το 14μηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Ομοίως 
είναι επιλέξιμοι κάτοχοι αγροτικού αυτοκινήτου και παραγωγοί κάτοχοι άδειας λαϊκής. 
31. Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους σε εργασία 
τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ προσδιορίζει πρώτη εγκατάσταση, ανεξάρτητα από τυχόν εκ των υστέρων 
τροποποιήσεις της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης που αφορούν στο μέγεθος σε εργασία της 
εκμετάλλευσης. 
32. Ο υπολογισμός του μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία της γεωργικής εκμετάλλευσης βάσει των 
δεικτών του κεφαλαίου 5 του Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης ισχύει και για όλα τα 
προηγούμενα της υποβολής της αίτησης έτη. 
33. Δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων τροποποιήσεις φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στη 
μείωση δηλωθέντων εισοδημάτων και στη διεύθυνση κατοικίας. Είναι υποχρεωτική η υποβολή όλων 
των αντιγράφων των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν (αρχικών, συμπληρωματικών, 
τροποποιητικών). 
34. Για στάβλους ή μελισσοκομικά εργαστήρια απαιτείται η ύπαρξη δικαιολογητικών νόμιμης κατοχής. 
Η υποβολή τους με το φάκελο υποψηφιότητας απαιτείται εφόσον οι εγκαταστάσεις δεν έχουν 
δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης. 
35. Στις τιμές των δεικτών εισοδήματος ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου του κεφαλαίου 5 του Οδηγού 
Συμπλήρωσης- Αξιολόγησης συμπεριλαμβάνονται για τις αγελάδες ελευθέρας βοσκής και τα 
παράγωγά τους. Τα παράγωγα δεν μπορούν να δηλωθούν ως μόσχοι πάχυνσης. 
36. Στην υφιστάμενη κατάσταση αρκεί η άδεια εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους, εφόσον 
αναφέρεται σε αυτήν ο αριθμός των ζώων. 
37. Στην περίπτωση που η παραχώρηση ζώων στον υποψήφιο έχει γίνει μετά την κατανομή των 
βοσκοτόπων του δήμου στους κτηνοτρόφους, ο υποψήφιος μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά 
στοιχεία ότι κάνει χρήση των βοσκοτόπων που κατέχει ο παραχωρών (εφόσον αυτοί επαρκούν για το 
σύνολο των ζώων του ιδίου και του υποψηφίου) και είτε να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του 
δήμου ότι θα του μισθώσει βοσκότοπο είτε να δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομίσει 
αποδεικτικά χρήσης βοσκοτόπων στο όνομα του στην επόμενη περίοδο κατανομής βοσκοτόπων από 
τον Δήμο. 
38. Η υποχρέωση χρήσης βοσκοτόπων αφορά στην ποιμενική αιγοπροβατοτροφία - βοοτροφία και όχι 
σε άλλες μορφές ζωικών εκμεταλλεύσεων, στις οποίες η διατροφή των ζώων εξασφαλίζεται και από 
αγοραζόμενες ζωοτροφές. 
39. Παραγωγικά βοοειδή θεωρούνται οι έγκυες μοσχίδες 18 μηνών και πάνω. 
40. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γεωργικής έκτασης. Η ελάχιστη έκταση των 
αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 
704/2008. 
41. Στην μελλοντική κατάσταση (Πίνακας 2- Ζωική Παραγωγή) θα αναφερθούν όλα τα ζώα αναλυτικά 
κατά ημερομηνία απόκτησης. Οι ημερομηνίες απόκτησης είναι δεσμευτικές. Ο τρόπος απόκτησης 
μπορεί να αλλάξει στην πορεία υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 
42. Στην υφιστάμενη κατάσταση επιτρέπεται η συστέγαση κτηνοτροφικών μονάδων εφόσον δεν γίνεται 
υπέρβαση της δυναμικότητας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και έχει αποδοθεί «κωδικός αριθμός 
εκμετάλλευσης» και «μητρώο εκμετάλλευσης». Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις των Κτηνιατρικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών. 
43. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος νέος γεωργός μέχρι τώρα ήταν ασφαλισμένος ως προστατευόμενο 
μέλος στον ΟΓΑ μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στο σημείο που αναφέρεται το «κύριο 
ταμείο ασφάλισης πριν την εγκατάσταση» δεν γράφεται τίποτα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο 
υποψήφιος έχει εγγραφεί στην κύρια ασφάλιση του ΟΓΑ, τότε θα συμπληρωθεί ο ΟΓΑ ως κύριο 
ταμείο ασφάλισης πριν την εγκατάσταση και ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώσει εάν κατείχε 
γεωργική εκμετάλλευση και το μέγεθός της. 
44. Εφόσον έχει υποβληθεί Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 
δεν απαιτείται η υποβολή με το φάκελο υποψηφιότητας δικαιολογητικών μίσθωσης αγροτεμαχίων. 
Τα ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίων μπορούν να είναι ετήσια μέχρι και 9 έτη. Τα 
10ετή μισθωτήρια θα πρέπει να είναι συμβολαιογραφικά και μετεγγραμμένα στο Υποθηκοφυλακείο. 
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υποβολή της 
Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. 
45. Για τον υπολογισμό του ατομικού εξωγεωργικού αλλά και του συνολικού οικογενειακού 
εισοδήματος θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία της φορολογικής δήλωσης (Ε1). 
α)«Φορολογούμενα εισοδήματα», όλα τα εισοδήματα 
β)«Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία», εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, 
φορολογούνται με ειδικό τρόπο, καθώς και από μερίσματα ημεδαπών ΑΕ κτλ και καθαρά κέρδη από 
εταιρίες κτλ που φορολογήθηκαν με το άρθρο 10 ΚΦΕ και από ΕΠΕ και 
γ)τα τεκμαρτά εισοδήματα. 
46. Εφόσον αποδεικνύεται ότι έχουν καταβληθεί στη διάρκεια της τριετίας εφάπαξ επιδόματα τα οποία 
δεν υφίστανται στο έτος υποβολής της αίτησης, μπορούν να αφαιρεθούν από το μέσο όρο της 
τριετίας τα αντίστοιχα ποσά. 
47. Δεν απαιτείται η αποτύπωση στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της τήρησης της Πολλαπλής Συμμόρφωσης. 
Ο νέος γεωργός θα τηρεί τις υποχρεώσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται και με τις διαδικασίες που ορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
48. Το εισόδημα από παροχή υπηρεσιών με χρήση αγροτικών μηχανημάτων, το εισόδημα από 
εκμίσθωση γαιών καθώς και το εισόδημα από φωτοβολταϊκά δεν θεωρούνται γεωργικά εισοδήματα. 
49. Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση με το φάκελο υποψηφιότητας πληρεξουσίου μεταβίβασης 
αρχηγίας από τον/ την σύζυγο στον υποψήφιο, εφόσον υπάρχει δήλωση ΟΣΔΕ στο όνομα του 
υποψηφίου, που περιλαμβάνει το σύνολο της οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης. 
50. Αρχηγός της ενιαίας οικογενειακής γεωργικής εκμετάλλευσης μετά την πρώτη εγκατάσταση του 
νέου γεωργού και οπωσδήποτε μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρέπει να είναι 
αποκλειστικά ο νέος γεωργός. 
51. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται μετά από έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαφοροποίηση της έκτασης 
των αγροτεμαχίων, αποδεκτή έκταση θα είναι αυτή που θα προκύψει από τον έλεγχο. 
52. Επιτρέπονται αλλαγές στις τοποθεσίες αγροτεμαχίων στη μελλοντική κατάσταση (Δεν απαιτείται η 
λεπτομερής περιγραφή τους εφόσον δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων) . Η αλλαγή καλλιεργειών 
που επιφέρει αλλαγή κλάδου παραγωγής/ καλλιέργειας (πίνακας 7.1 του Οδηγού) εντός της ίδιας 
κατεύθυνσης στη μελλοντική κατάσταση δεν απαιτεί αίτημα τροποποίησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου, αλλά έγγραφη ενημέρωση του φορέα εφαρμογής. 
53. Γίνεται δεκτή η αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων για τις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στα πλαίσια της επίτευξης των δεσμευτικών στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου οι οποίες δεν θα 
επιδοτηθούν από Σχέδιο Βελτίωσης. Οι επενδύσεις >25.000 € θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 
ανεξάρτητα από την έγκριση ή όχι Σχεδίου Βελτίωσης. 
54. Δεν απαιτείται αντίγραφο βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ από τη Δ.Ο.Υ. εφόσον υφίσταται οποιοδήποτε 
φορολογικό έγγραφο όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του υποψηφίου νέου γεωργού. 
55. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του υποψηφίου (Μ.Ο. τριετίας) 
δεν συνυπολογίζεται το επίδομα πολύτεκνης μητέρας. 
56. Εάν ο/η σύζυγος του υποψηφίου έχει ή είχε στο παρελθόν γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους σε 
εργασία μεγαλύτερης ή ίσης της 0,5 ΜΑΕ, ο υποψήφιος δεν είναι επιλέξιμος στο πρόγραμμα. 
57. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της Ελληνικής 
Επικράτειας μόνον εφόσον είναι κάτοχοι: α) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της 
Ένωσης και β) δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης (σελ. 26 του Οδηγού 
Συμπλήρωσης – Αξιολόγησης του Φακέλου Υποψηφιότητας). 
58. Η βελτίωση του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον στη μελλοντική 
κατάσταση σε σχέση με την υφιστάμενη είναι υποχρεωτική και πρέπει να αποδεικνύεται με τη χρήση 
των υφισταμένων δεικτών. 
59. Για την καταγραφή 2ης
 καλλιέργειας στους πίνακες 1 και 2 του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Στη στήλη της αξιοποίησης θα περιγράφονται και οι δύο 
καλλιέργειες. Ο αριθμός των στρεμμάτων θα αναγράφεται μία φορά. Τις στήλες εισοδήματος/στρ 
και ανθρώπινη εργασία (ώρες/ στρ) θα αναγράφεται το άθροισμα των δύο δεικτών των 
καλλιεργειών. Παράλληλα θα γίνεται σημείωση ότι στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο υπάρχει και η 2η καλλιέργεια. 
60. Η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας δεν αποτελεί λόγω ανωτέρας βίας για να δικαιολογήσει τη 
διακοπή της λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης. 
61. Διπλή καλλιέργεια σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών μπορεί να γίνει 
αποδεκτή. 
ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Oι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα 
(Ε2, Ε3), καθώς και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος ΤΑΧISNET, γίνονται αποδεκτές, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή 
εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και συνυποβληθούν 
από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως κάθε 
φορά ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων [παρ. 4 του 
κεφαλαίου Β της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 (ΦΕΚ 1368/Β’/2013) Υ.Α. «Πιστοποιητικά 
και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.»]. 
2. Στις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. περιλαμβάνονται οι: α) βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή 
μεταβολής ατομικών στοιχείων και β) βεβαίωσης διακοπής εργασιών. Γίνονται αποδεκτά και 
απλά φωτοαντίγραφα της α) βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων, και β) 
της βεβαίωσης διακοπής εργασιών, τα οποία συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο 
ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. 
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, στο φάκελο υποψηφιότητας και 
αφορούν φορολογικά έντυπα δεν θεωρούνται από τις ΔΟΥ αλλά υποβάλλονται απευθείας με το 
φάκελο υποψηφιότητας (παρ. 10 του κεφαλαίου Β της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 Υ.Α.). 
Οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δ.Α.Υ.) υποχρεούνται 
να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών σε ποσοστό τουλάχιστον 5% (παράγραφος 3, 
άρθρο 10, κεφάλαιο Γ, Νόμος 3230/2004) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν 
ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη που ενδεχόμενα έχει εκδοθεί 
ανακαλείται αμέσως. Κατά συνέπεια, οι Δ.Α.Υ. προχωρούν στη διαδικασία της τελικής 
αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανεξάρτητα από 
τους απαραίτητους δειγματοληπτικούς ελέγχους. 
Επισημαίνεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν τη βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 
Τα ανωτέρω περιλαμβάνονται στις διατάξεις της αρ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 (ΦΕΚ 
1368/Β’/2013) Υπουργικής Απόφασης «Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.» και στο 
Νόμο 3230/2004 (παρ. 3 του άρθρου 10 του Κεφαλαίου Γ), που σας έχουν αποσταλεί ήδη σε 
ηλεκτρονική μορφή (e-mail). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποψήφιοι που εντάχθηκαν οι ίδιοι ή ο/η σύζυγός τους σε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. 
Εξισωτική Αποζημίωση) με την ιδιότητα του γεωργού, ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής 
εκμετάλλευσης, σε χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το δεκατετράμηνο που προηγείται της 
ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 112, δεν είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 112. 
Την ευθύνη της απόδειξης των ανωτέρω έχει ο υποψήφιος. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή σε μέτρο 
αγροτικής ανάπτυξης στο παρελθόν με την ιδιότητα του γεωργού προσδιορίζει εγκατάσταση 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης. 
 
2. Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, ο φάκελος υποψηφιότητας θα 
περιλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό 
Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία (αμπελουργικό μητρώο κτλ) ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τη απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου για παραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης. 
 
3. Κατά τον προσδιορισμό του ατομικού εξωγεωργικού και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος 
του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος - 2014), λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του Μέσου Όρου της τριετίας, 
 το άθροισμα όλων των εισοδημάτων που εμφανίζονται στον πίνακα Δ1 του εκκαθαριστικού 
σημειώματος του φόρου εισοδήματος (για κάθε οικονομικό έτος της τριετίας – 2011 – 2012 -
2013- και κάθε σύζυγο), δηλαδή: 
- τα εισοδήματα που διαμορφώνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα (ακίνητα, μισθωτές 
υπηρεσίες, ελευθέρια επαγγέλματα, κτλ), 
- τα απαλλασσόμενα φόρου εισοδήματα, 
- τα φορολογούμενα αυτοτελώς και με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και 
- η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (δηλαδή το προστιθέμενο τεκμαρτό 
εισόδημα) μόνο για τα έτη 2012 και 2013. 

Τυχόν υπάρχουσα στο οικονομικό έτος 2011 προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών δεν 
λαμβάνεται υπόψη στο άθροισμα των εισοδημάτων του έτους καθώς τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν 
αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους και δεν είναι ευχερής ο υπολογισμός τους, 
όπου απαιτείται, κατά την αξιολόγηση. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος καθώς και του 
ατομικού εξωγεωργικού εισοδήματος, αφαιρείται από τον μέσο όρο των εισοδημάτων των τριών 
τελευταίων ετών ο μέσος όρος του εισοδήματος που αντιστοιχεί σε επάγγελμα, απασχόληση ή πηγή 
που επίσημα αποδεικνύεται ότι έχει διακοπεί και δεν υφίσταται στο σύνολό του κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης – φακέλου υποψηφιότητας. 
 
Εφόσον μετά την αφαίρεση εισοδήματος που έχει διακοπεί, προκύπτει στα οικονομικά έτη 2012 ή/και 
2013 άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων των 2 συζύγων που υπολείπεται του αθροίσματος των 
τεκμαρτών εισοδημάτων τους (όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα Γ2 των αντίστοιχων 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων), προστίθεται στα συνολικά εισοδήματα, ως προστιθέμενο τεκμαρτό 
εισόδημα, η διαφορά μεταξύ των αθροισμάτων (δηλαδή όλα τα εισοδήματα αθροιζόμενα στο 
συγκεκριμένο έτος θα δίνουν το ποσό του συνολικού τεκμαρτού εισοδήματος). 
Η ανωτέρω διαδικασία δεν εφαρμόζεται στο οικον. έτος 2011 καθώς τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν 
αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους και δεν είναι ευχερής ο υπολογισμός τους κατά 
την αξιολόγηση. 
 
Επιπλέον, κατά τον προσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος καθώς και του ατομικού 
εξωγεωργικού εισοδήματος, δεν προσμετρώνται τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων και πάσης 
φύσεως προνοιακά επιδόματα. 
 
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη 
τα εισοδήματα κάθε έτους της τριετίας, για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα 
εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου της τριετίας των προηγουμένων του γάμου ετών θα 
συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα.  

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved