ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιδότηση επιχειρήσεων για "δουλειές" σε Βαλκάνια και Κύπρο (7/4/08)


Aθήνα 7.4.2008, 12:58
Υφιστάμενες επιχειρήσεις της μεταποίησης και του τριτογενούς τομέα (πλην των τουριστικών καταλυμάτων), που εδρεύουν σε ακριτικούς νομούς της χώρας, επιδοτούνται προκειμένου να κάνουν επενδύσεις σε Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία και ΦΥΡΟΜ, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreng III, μιας Πρωτοβουλίας που ευνοεί την διασυνοριακή συνεργασία των κρατών.

Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσοστό έως 50% για επενδύσεις προϋπολογισμού έως 250.000 €. Όπως, μάλιστα, εξηγεί στην Proslipsis o διευθυντής της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Stirixis (www.e-stirixis.gr), οι επιχειρήσεις που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να ενταχθούν στα προγράμματα, καθώς αυτά επαναπροκηρύσσονται.

Ειδικότερα, ενισχύονται οικονομικά υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (νομοί Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας), Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Κιλκίς), Δυτικής Μακεδονίας (νομοί Καστοριάς και Φλωρίνης), Ηπείρου (νομοί Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας), Ιονίων Νήσων (νομός Κερκύρας), Βορείου Αιγαίου (νομοί Λέσβου και Σάμου), Νοτίου Αιγαίου (νομός Δωδεκανήσου), και Κρήτης (νομοί Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου).

Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις πρέπει:
1. Να έχουν συμπληρώσει μία πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
2. Να απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα (ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό τους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ΕΜΕ σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την τελευταία πλήρη κλεισμένη  διαχειριστική χρήση). 
3. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή το μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ ενώ πρέπει να είναι το λιγότερο 20.000 ευρώ (τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν τις 3 τελευταίες πλήρεις διαχειριστικές χρήσειςή όσες εξ αυτών υπάρχουν). 
4. Να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.
- Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία τους.
5. Η ίδια συμμετοχή να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον το πρόγραμμα αφορά την διασυνοριακότητα, οι επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για το γεγονός ότι το 5% του κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές σε κάποια γειτονική χώρα του προγράμματος ή οι εισαγωγές που έλαβαν χώρα στο ίδιο ιάστημα ήταν αξίας 5% επί του κύκλου εργασιών. Αυτό είναι το πιο βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται βάσει στοιχείων που προκύπτουν από την προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης ή και σχετικών τιμολογίων, συμβάσεων, συμφωνητικών και συναφών εγγράφων όπου θα τεκμηριώνεται και θα πιστοποιείται η σχετική δραστηριότητα, συνοδευόμενων από σχετικά παραστατικά πληρωμών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις των προγραμμάτων πρέπει να ανήκουν στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας (βάσει ΣΤΑΚΟΔ 2003):
15. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
17. Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες.
18. Κατασκευή ειδών ένδυσης - κατεργασία και βαφή γουναρικών.
19. Κατεργασία και δέψη δέρματος - κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων.
20. Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής. 21. Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.
22. Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.
23. Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.
24. Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
25. Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.
26. Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά
27. Παραγωγή βασικών μετάλλων. 
28. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.
29. Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.
30. Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
31. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.
32. Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών
33. Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων – κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.
343. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και τους κινητήρες τους.
354. Κατασκευή μοτοσυκλετών και ποδηλάτων.
355. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών μ.α.κ.
36. Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.
37 Ανακύκλωση.
351.2 Μόνο ο ΚΑΔ 12.90.00 "Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοιαρίων αναψυχής και αθλητισμού"
41. Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού.
453. Τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων.
454. Αποπεράτωση κτιρίων.
501. Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων.
502. Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων.
503. Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοινήτων οχημάτων.
504. Εμπόριο συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
51. Χονδρικό εμπόριο κι εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών. 
52. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης.
552.1. Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια.
552.3. Μόνο ο ΚΑΔ. 55.23.11 "Υπηρεσίες κατασκηνώσεων διακοπών για παιδιά".
553.1. Εστιατόρια. 
553.2. Ζαχαροπλαστεία.
554.2. Καφενεία. 
555.2. Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ).
60. Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών.
61. Υδάτινες μεταφορές.
62. Εναέριες μεταφορές.
63. Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων.
641.2. Ταχυδρομικές δραστηριότητες, εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων (ιδιωτικά ταχυδρομικά γραφεία).
642. Tηλεπικοινωνίες.
70. Δραστηριότητες σχετικές με ακίνητη περιουσία.
71. Εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς χειριστή. Εκμίσθωση ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης.
72. Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.
73. Έρευνα και ανάπτυξη.
74. Aλλες επιχερηματικές δραστηριότητες.
Εξαιρούνται οι κωδικοί: 741.1 Νομικές δραστηριότητες, 746 Δραστηριότητες ιδιωτικού αστυνομικού και παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Εξαίρεση για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων του ΣΤΑΚΟΔ 74:
Δεν είναι επιλέξιμες οι ατομικές επιχειρήσεις: 804 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση. Εξαιρείται ο κωδικός 804.3 Φροντιστήρια για μαθητές και σπουδαστές, 851.9 Aλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία (μόνο όταν εκτελούνται σε ιδιωτικές μονάδες), 853 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας, 900 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων υγιεινή και παρόμοιες δραστηριότητες,
92. Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. 
Εξαιρείται ο κωδικός: 927 ʹΑλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 930.1 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων, 930.2 Δραστηριόττες κομμωτηρίων, κουρείων και ινστιτούτων καλλονής, 930.3 Δραστηριότητες γραφείων τελετών και συναφείς δραστηριότητες.   

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά τομέα δραστηριότητας της επιλέξιμης επιχείρησης για όλα προγράμματα είναι οι παρακάτω: 

Α. Μεταποίηση 
• Μηχανήματα - Εξοπλισμός: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου παραγωγικού εξοπλισμού για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον, προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικούκαι λοιπού εξοπλισμού νοείται, αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλιμός. 
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: δράσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας, δράσεις για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 
• Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των παραγωγικών και διοικητικών διαδικασιών και της μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων και πρώτων υλώ εντός του ευρύτερου παραγωγικού χώρου, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής, υποδομές και λογισμικό για τηλεργασία και τηλε‐εκπαίδευση. Ως επιλέξιμη επένδυση, μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Δικαιώματα τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής, δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης 
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για  την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας (π.χ. κατά ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη, μόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα. 
• Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης. 

Β. Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα
• Εξοπλισμός: Προμήθεια και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για την υλοποίηση της επένδυσης. 
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλωσης του ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά o νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας: κατασκευή εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ή /και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας, και  για την εξοικονόμηση ύδατος. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 
• Συστήματα αυτοματοποίησης: προμήθεια και εγκατάσταση καινούριων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών, προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής. Ως επιλέξιμη επένδυση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης. 
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Η δαπάνη που θεωρείται επιλέξιμη προς ενίσχυση για την πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας), ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €). Η δαπάνη αυτή είναι επιλέξιμη, μόνον αν κατά το στάδιο ελέγχου της επένδυσης, συνοδεύεται από σχετικό αίτημα πιστοποίησης που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο για την πιστοποίηση φορέα. 
• Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης. 

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών, που δεν επιβαρύνει πραγματικά την επιχείρηση. Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύτης τράπεζας και του δικαιούχου της ενίσχυσης, αυτό το διάστημα κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης του δικαιούχου της ενίσχυσης στην τράπζα δεν συνυπολογίζονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Δυνητικοί  δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων και θα υλοποιήσουν επένδυση εντός των επιλέξιμων περιοχών εφαρμογής του προγράματος.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Βʹ ή Γʹ κατηγορίας του ΚΒΣ και λειτουργούν με τη νομική μορφή της ατομικής επιχείρησης ή της ΑΕ ή της ΕΠΕ ή της ΟΕ ή της ΕΕ, πλην των επιχειρήσεων που λειουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι:
- στη θεματική ενότητα ʺμεταποίησηʺ το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
- στη θεματική ενότητα ʺλοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέαʺ το ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από την εμπορική δραστηριότητα ή από την παροχή υπηρεσιών  είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (3ετίας), για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. 

Πληροφορίες
Οι προτάσεις επενδυτικών σχεδίων για όλα τα προγράμματα θα υποβάλλονται από 10 Απριλίου 2008 έως 9 Μαΐου 2008. Περισσότερες πληροφορίες παρέχει ο δικτυακός τόπος του προγράμματος Interreg III. Για να μεταφερθείτε σε αυτόν, πατήστε εδώ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved