ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ: Χρηματοδότηση έως 12.000 ευρώ για δημιουργία επιχείρησης σε 18 νομούς (18/4/08)


Αθήνα 18.4.2008, 16:32
Δωρεάν χρηματοδότηση ύψους έως 12.000 ευρώ θα χορηγεί από το προσεχές διάστημα ο ΟΑΕΔ σε άτομα ηλικίας 18 - 64 ετών που θα "στήσουν" μικρή επιχείρηση σε κάποιον από τους ακόλουθους 18 νομούς της χώρας: Αρκαδίας, Γρεβενών, Δράμας, Ζακύνθου, Καβάλας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λέσβου, Λευκάδας, Κοζάνης, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Φλώρινας και Χίου.

Τα παραπάνω προβλέπει ένα νέο πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του Οργανισμού που αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Σύμφωνα με αυτό, το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 12.000,00 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 4.000,00 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 8.000,00 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 4.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους, η έναρξη της οποίας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 1.1.2007 έως και 13.8.2007.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
- Οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, μηχανικοί ΑΕΙ, (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί κ.λπ.) εφόσον δημιουργούν επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εντασσόμενη στα ελευθέρια επαγγέλματα κατά κύρια ειδικότητα ή συναφή με την ειδικότητα τους.
- Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
- Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
- Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
- Πλανόδιες επιχειρήσεις, Εργολάβοι, Υπεργολάβοι Οικοδομικών εργασιών (ελαιοχρωματιστές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, υδραυλικοί κλπ.). Η εξαίρεση δεν αφορά στους απόφοιτους των Σχολών του ΟΑΕΔ, που αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών συναφή με την ειδικότητά τους.
- Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
- Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)
- Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
- Όσοι ζητούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΝΕΕ με δραστηριότητα όμοια με αυτή που είχε επιχείρηση η οποία διέκοψε τη λειτουργία της και ανήκε σε συγγενικό τους πρόσωπο εξ αίματος ή αγχιστείας Α΄ Βαθμού ή οι σύζυγοί τους κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την έναρξη της επιχείρησης τους στη ΔΟΥ.
- Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση από την 1.1.1998 και μετά.

Προϋποθέσεις
Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει δύο στάδια. Την προέγκριση, δηλαδή την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης» από τον ενδιαφερόμενο και την διαδικασία επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων από την επιτροπή αξιολόγησης και την υπαγωγή, δηλαδή την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία, ύστερα και από τη θετική εισήγηση του πρώτου επιτόπιου ελέγχου.

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα στο στάδιο της προέγκρισης είναι οι εξής:
- Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
- Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον εργασιακό σύμβουλο ή τον αρμόδιο υπάλληλο και τους ίδιους.
- Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά από 1.1.2007 έως και 13.8.2007.
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους−Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ). Οι έλληνες υπήκοοι και οι ομογενείς να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα να έχουν απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Ειδικά για τους ομογενείς, υποχρέωση στρατιωτικής θητείας έχουν οι κάτω των 35 ετών, οι οποίοι έχουν διακόψει τη μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία και έχουν εγγραφεί σε δημοτολόγια οποιουδήποτε δήμου ή κοινότητας της χώρας ή έχουν εκδώσει ελληνική αστυνομική ταυτότητα (άρθρο 55 παρ.1.εδ.γ΄ και παρ.2 του ν. 3421/13.12.2005).
H Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ στο αρχείο της, το οποίο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού.
- Να έχουν υποβάλει τυποποιημένη «αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνη δήλωση» στην οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τη διαδικασία και τους όρους ένταξης και συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, θα περιγράφουν το σχέδιό τους για δημιουργία νέας επιχείρησης και θα δηλώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ του τόπου λειτουργίας της επιχείρησης. Ως τόπος λειτουργίας νοείται κατ’ αρχήν η έδρα της επιχείρησης και σε ειδικές περιπτώσεις θα υποδεικνύεται συγκεκριμένος χώρος εγκατάστασής της.
- Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της απόφασης του
ΔΣ, η αρμόδια Υπηρεσία δεν αποστέλλει την αίτηση στην επιτροπή και εκδίδει "απορριπτική απόφαση".

Επιλογή - κατανομή
Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν και η κατανομή των θέσεων ανά Νομό, θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί για αυτό το λόγο με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνουν:
• Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
• Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού
• Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.
• Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις του Νομού (κατά προτεραιότητα) ή και άλλων νομών της χώρας.
• Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, θα τηρηθούν οι παρακάτω προτεραιότητες:
• ποσοστό τουλάχιστον 65% του προγράμματος θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά ανέργους νέους και νέες ηλικίας 18−25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι έως 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και άνεργους ηλικίας 26−64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι έως 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• ποσοστό μέχρι 35% θα καλυφθεί στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας και θα αφορά άνεργους νέους και νέες 18−25 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 6 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και άνεργους ηλικίας 26 - 64 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι τουλάχιστον 12 μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• ποσοστό τουλάχιστον 60% των θέσεων θα καλυφθούν από γυναίκες.

Μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και δύο μέλη εταιρειών Ομορρύθμων (ΟΕ), Ετερορρύθμων (ΕΕ), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, ΕΠΕ, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 50% στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης, μέχρι και δύο μέλη Συνεταιρισμών.

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας είναι η υπαγωγή στο πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται με την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την προέγκριση, ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα και ελέγχονται τα παρακάτω:
- Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.
- Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λπ). Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κ.λπ.).
Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Εταιρειών και Συνεταιρισμών, τα εξοφλημένα τιμολόγια ή οι αποδείξεις υπολογίζονται κατά το τμήμα εκείνο το οποίο αντιστοιχεί στη συμμετοχή έκαστου των υποψηφίων στο κεφάλαιο της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού.
- Καταστατικό σύστασης της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
- Μισθωτήριο.
- Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σε αυτή.
Ως νόμιμο πιστοποιητικό θεωρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται. Για την άδεια άσκησης επαγγέλματος θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες έτους 2003. Εφόσον για το ασκούμενο επάγγελμα, όπως αναγράφεται στην έναρξη επιτηδεύματος της ΔΟΥ, δεν προκύπτει σαφώς αν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή του (π.χ. Επιμελητήριο) ότι δεν απαιτείται να διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό. Ο επαγγελματίας έχει την ευθύνη για τη νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησής του. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα νομιμότητας λειτουργίας της επιχείρησης, η Υπηρεσία ΟΑΕΔ θα διακόπτει την επιχορήγησή του επαγγελματία και θα προχωρεί σε αναζήτηση ολόκληρου του ποσού επιχορήγησης, που θα έχει καταβληθεί.
-Να απασχολούνται στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση.
- Η επιχείρηση να λειτουργεί σε χώρο ανεξάρτητο και κατάλληλα διαμορφωμένο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις:
α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α’ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώ− σεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς
- Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών στον ελεγκτή, προκειμένου αυτά να τεθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας και συντάσσεται «έκθεση ελέγχου – υπεύθυνη δήλωση». Ο ελεγκτής εξετάζει συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου. (π.χ. Το ποσό της δαπάνης δημιουργίας της επιχείρησης θα πρέπει να καλύπτεται κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύπτεται κατά το χρόνο υποβολής της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης»).
Με βάση την έκθεση «ελέγχου−υπεύθυνη δήλωση» η Υπηρεσία ΟΑΕΔ εκδίδει εγκριτική απόφαση και υπαγάγει τον επαγγελματία στο Πρόγραμμα, διαφορετικά εκδίδει απορριπτική απόφαση, δεσμεύοντας παράλληλα την θέση μέχρι την οριστική απόφαση της Επιτροπής επίλυσης ενστάσεων.
Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι των εκπροσώπων του Οργανισμού θα αποτελούν ταυτόχρονα και υπεύθυνες δηλώσεις, η ακρίβεια των οποίων θα διαπιστώνεται με δευτεροβάθμιους ελέγχους.

Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της Υπηρεσίας για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της προέγκρισης.
Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο υποψήφιος δεν είναι δυνατό να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κρίνει για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής δεύτερου ελέγχου εντός της προθεσμίας του ενός μηνός, λαμβάνοντας υπόψη αν οι λόγοι που επικαλείται ο επαγγελματίας στοιχειοθετούν ανωτέρα βία.

Για την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου στο Πρόγραμμα κρίνει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η Αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ τηρεί για τους Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες που εντάσσονται στο
πρόγραμμα ειδικό Μητρώο που περιλαμβάνει: αριθμό πρωτοκόλλου της οικείας K.Y.A., επωνυμία επιχείρησης, δραστηριότητα, διεύθυνση, ΑΦΜ, αρ. πρωτοκόλλου αίτησης υπαγωγής, αρ. εγκριτικής απόφασης.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα και καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ. 3 Προεδρικού Διατάγματος 186/92 Κ.Β.Σ. και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.

Άλλοι όροι
Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
* Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει:
- Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει (δηλ. 2.000,00 ευρώ), όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του. Λογίζονται τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ.3.2.7.) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κ.λπ.).
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμέ− να φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ στη ΔΟΥ.

Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία ΟΑΕΔ εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.

Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας στην οποία ο επαγγελματίας υπέβαλλε την αίτηση υπαγωγής του, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον ΝΕΕ, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.
Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης που ο νέος επαγγελματίας έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
- τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού δωδεκάμηνου χρόνου επιχορήγησης.
- ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξή του.
Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθένειας, η επιχορήγηση θα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον επαγγελματία από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε το πρόβλημα.

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
- να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα ημερολογιακές ημέρες.
- να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία να σταματήσει την απασχόληση του στην επιχείρηση και για διάστημα μέχρι 30 ημερών μετά από αίτηση του και για σημαντικό λόγο με ισόχρονη παράταση του προγράμματος

Αιτήσεις
Η προθεσμία υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Το ΔΣ του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να
αναστείλει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ. Επίσης, δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να παρατείνει ή να διακόψει το πρόγραμμα ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ.

Έλεγχοι
Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ υποχρεούται μετά από επιτόπιο έλεγχο να συντάσσει έκθεση στην οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι των εκπροσώπων του Οργανισμού θα αποτελούν ταυτόχρονα και υπεύθυνες δηλώσεις, η ακρίβεια των οποίων θα διαπιστώνεται με δευτεροβάθμιους ελέγχους. Οι ελεγχόμενοι ΝΕΕ υποχρεούνται:
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.

Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:
- οι δεσμευθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, των «αιτήσεων υπαγωγής το πρόγραμμα – υπεύθυνων δηλώσεων» των ενδιαφερομένων.
- οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
- η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται στην παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία για σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του δωδεκαμήνου της επιχορήγησης και ανεξάρτητα από την εξέλιξή της και τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ. Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 3.600.000,00 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 2493), η οποία επιμερίζεται ως εξής:
Για το έτος 2008: 1.800.000,00€
Για το έτος 2009: 1.800.000,00€

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος θα οριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να δώσουν οι κατά τόπους υπηρεσίες ΟΑΕΔ τις προσεχείς εβδομάδες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved