ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Δύο προγράμματα ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους (19/8/08)


Αθήνα 19.8.2008, 07:04
Τα συνήθη δύο προγράμματα που αντίστοιχα επιδοτούν επιχειρήσεις για να προσλάβουν ανέργους και ανέργους για να "στήσουν" μικρή επιχείρηση, μέσω των οποίων ευελπισθεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 10.000 ανέργους, έβαλε και πάλι σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ.

Πρόκειται για τα προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) 2008 και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) 2008, συνολικού προϋπολογισμού 124,83 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) 2008 προβλέπει την επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.500 ανέργων ηλικίας 31 έως και 44 ετών. Έχει προϋπολογισμό 64.837.500 ευρώ και ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2010.

Το πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) 2008 αφορά συνολικά 3.500 ανέργους άνω των 33 ετών (έως 64 ετών), που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους ατομική επιχείρηση. Έχει προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί το 2008 και το 2009.

Πρόγραμμα 6.500 ΝΘΕ
Το πρόγραμμα ΝΘΕ απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 31 έως και 44 ετών, που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στην προώθηση στην απασχόληση ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, δηλαδή άνεργων γυναικών-μητέρων ανηλίκων τέκνων και μακροχρόνια ανέργων (με στόχο τουλάχιστον το 30% των θέσεων να καλυφθεί από ανέργους των παραπάνω κατηγοριών). Το 65% των θέσεων προορίζονται να καλυφθούν στο πλαίσιο της πολιτικής πρόληψης και το 35% στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας ανεργίας. Στόχος του προγράμματος είναι επίσης το 60% των θέσεων να καλυφθεί από γυναίκες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στα 20 ευρώ για ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και στα 18 ευρώ ημερησίως για τις λοιπές κατηγορίες ανέργων. Επίσης, προβλέπει δυνατότητα μερικής απασχόλησης για τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως με τη μισή επιχορήγηση.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 18 μήνες για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα και στους 24 μήνες για τις μεγάλες επιχειρήσεις (με προσωπικό άνω των 250 εργαζομένων). Οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους (παλαιό και νέο) για επιπλέον έξι ή 12 μήνες αντίστοιχα. Τυχόν αντικαταστάσεις προσωπικού (μέσα στο συνολικό διάστημα των 24 ή 36 μηνών αντίστοιχα) πρέπει να γίνονται εντός 30 ημερών.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα πρέπει η δημιουργούμενη νέα θέση εργασίας να αποτελεί πραγματική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της σε σχέση με το μέσο όρο των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης. Πρόσληψη ανέργου μέσω του προγράμματος για την πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε μετά από οικιοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση ή καταγγελία σύμβασης είναι δυνατή μόνον εφόσον προσληφθεί άνεργος που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση.

Η αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr) στην Υπηρεσία, στο ΚΠΑ ή στο ΚΠΑ 2 που βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή της έδρας της επιχείρησης. (Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει επίσης απευθείας στις Υπηρεσίες ή μέσω ΚΕΠ).

Εντός 35 ημερών από την προέγκριση της υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα (κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ), η επιχείρηση προχωρεί στην πρόσληψη του ανέργου, που υποδεικνύεται από τις Υπηρεσίες του Οργανισμού. Η καταβολή της επιχορήγησης ξεκινά μετά από επιτόπιο έλεγχο των προϋποθέσεων υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, που πραγματοποιείται από ζεύγος ελεγκτών υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα 3.500 ΝΕΕ
Μέσω του γενικού προγράμματος ΝΕΕ 2008 ο ΟΑΕΔ υποστηρίζει συμβουλευτικά και ενισχύει οικονομικά επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανέργων ηλικίας 33 έως και 64 ετών, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση.

Η επιχορήγηση που καταβάλει ο ΟΑΕΔ για τη δημιουργία επιχειρήσεων από τους ανέργους ανέρχεται στα 15.000 ευρώ, που καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Σε περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων που διακόπτουν την επιδότησή τους μέχρι και τον δεύτερο μήνα, το ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ. Το πρόγραμμα διαρκεί 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για υπαγωγή στο πρόγραμμα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, με ΑΦΜ και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους. Πρέπει να έχουν επίσης ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, μετά την οποία εντάσσονται σε ομάδα παρακολούθησης προγράμματος συμβουλευτικής στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που διεξάγεται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ. Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου επιχειρηματικότητας, οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν σε έναρξη της δραστηριότητάς τους στην αρμόδια ΔΟΥ. Σημειώνεται ότι η έναρξη πρέπει να γίνει μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης (με την οποία τίθεται σε εφαρμογή το παρόν πρόγραμμα) στο ΦΕΚ (η δημοσίευση αναμένεται).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (μέσω του δικτυακού τόπου του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, «e-αίτηση»). Στην αίτηση γίνεται σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ. Την αίτηση παραλαμβάνει Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης, για την επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων.

Τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογούνται τα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνουν:
• Την οικονομοτεχνική επάρκεια του σχεδίου,
• Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων,
• Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση,
• Την επάρκεια και συνάφεια του ενδιαφερόμενου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας (βάσει τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.),
• Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης με υφιστάμενες επιχειρήσεις,
• Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.
Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος (στο χώρο της επιχείρησης), από ελεγκτές-εκπροσώπους του Οργανισμού πριν ολοκληρωθεί η ένταξη του ΝΕΕ στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα δεν μπορούν να ενταχθούν επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι), όσοι απασχολούνται με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ταξί, λεωφορείου ή φορτηγού), όσοι δημιουργούν επιχειρήσεις εποχικές, πλανόδιες, χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, λαχείων, επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες ψυχαγωγικές μαζικού χαρακτήρα ή τυχερών ή ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ή επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες (10μ.μ.-6π.μ.). Επίσης, εξαιρούνται από το πρόγραμμα Ανώνυμες Εταιρείες και επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα ΝΕΕ, που είχαν άλλη επιχείρηση στο 12μηνο πριν την έναρξη της νέας δραστηριότητας και όσοι δημιουργούν επιχείρηση με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο, από άλλο επαγγελματία, μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν την έναρξη εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved