ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 300 ανέργους της Αττικής 7.11.08


Αθήνα 7.11.2008, 16:16
Επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ σε ανέργους 18 - 64 ετών της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία μικρής επιχείρησης, προβλέπει πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Μέσω του προγράμματος θα επιχορηγηθούν συνολικά 300 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες (ΝΕΕ) που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση και έκαναν έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 10 Φεβρουαρίου 2008.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου Απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
2. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ από 1.1.2008 έως 10.2.2008.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέχρι και δύο μέλη εταιρειών: Ομορρύθμων (ΟΕ), Ετερορρύθμων (ΕΕ), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους, και ΕΠΕ. Τέλος, δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα και μέχρι 2 μέλη Συνεταιρισμών.

Σημειώνεται ότι οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 6.500 ανέργους της Περιφέρειας Αττικής (υπ’ αριθμ. 256/22.1.2008 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ) και αφορούν σε περιπτώσεις απόρριψης του αιτήματος α)λόγω έναρξης επιτηδεύματος πριν τη δημοσίευση του προγράμματος στο ΦΕΚ από 1.1.2008 και μετά, β)λόγω μη παρακολούθησης σεμιναρίου επιχειρηματικότητας στο ΚΠΑ, το οποίο είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, θα εξετάζονται με τις διατάξεις του παρόντος προγράμματος.

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
* Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κ.λπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
* Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
* Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10:00 μ.μ. – 6: π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟ−ΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.
* Πλανόδιες επιχειρήσεις.
* Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
* Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
* Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
* Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση μετά την 1.1.2000.
* Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.

Διαδικασία ένταξης
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία στάδια.

1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
• η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
• η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ από 1.1.2008 έως 10.2.2008.

2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
- Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
- Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού.
- Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών.
- Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κ.λπ.
- Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις.
- Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, ύστερα από την θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπροσώπους του Οργανισμού.

Ποσό και διάρκεια
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 15.000,00 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 10.000,00 ευρώ σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 5.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι τον δεύτερο μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 ευρώ.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Άλλοι όροι
Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
* Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει:
- Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται να εισπράξει όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του.
- Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων - εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής ΦΠΑ στη ΔΟΥ.
- Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.
- Η επιχείρηση δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.
- Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον ΝΕΕ, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του ν. 1262/1982, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.

Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε.

Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
- να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα ημερολογιακές ημέρες.
- να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία να σταματήσει την απασχόληση του στην επιχείρηση και για διάστημα μέχρι 30 ημερών μετά από αίτηση του και για σημαντικό λόγο με ισόχρονη παράταση του προγράμματος.

Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ υποχρεούται μετά από επιτόπιο έλεγχο, που γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6.6.2001 κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να συντάσσει έκθεση στην οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι των εκπροσώπων του Οργανισμού θα αποτελούν ταυτόχρονα και υπεύθυνες δηλώσεις, η ακρίβεια των οποίων θα διαπιστώνεται με δευτεροβάθμιους ελέγχους.

Οι ελεγχόμενοι ΝΕΕ υποχρεούνται:
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
- Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.
- Για την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και
την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται
κάθε μήνα:
− οι δεσμευθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, των «αιτήσεων υπαγωγής το πρόγραμμα – υπεύθυνων δηλώσεων» των ενδιαφερομένων.
- οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
- η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται στην παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία για σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του δωδεκαμήνου της επιχορήγησης και ανεξάρτητα από την εξέλιξή της και τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της επιχείρησης.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων - επαγγελματιών και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, ύστερα από ένσταση που θα υποβάλλεται μέσα σε τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Η προθεσμία έναρξης και λήξης της υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του θα καθορισθούν με σχετικές αποφάσεις του Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού, που θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ, ανέρχεται σε 5.100.000,00 ευρώ.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved