ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Έρευνες - Μελέτες Επιστροφή    
Έρευνα Manpower: Οι εργοδότες προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό λόγω εποχικών αναγκών 18/11/09


Αθήνα 18.11.2009, 11:46
Η κάλυψη εποχικών αναγκών είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο οι έλληνες εργοδότες προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Manpower στην Ελλάδα και σε 34 ακόμη χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στην έρευνα, με τίτλο «Έκτακτο Προσωπικό. Ο ρόλος του στη στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό», συμμετείχαν περισσότεροι από 41,000 εργοδότες, μεταξύ αυτών και αντιπροσωπευτικό δείγμα 759 ελλήνων. Στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπώσει το πώς αντιλαμβάνονται σήμερα οι εργοδότες το ρόλο του έκτακτου προσωπικού στις επιχειρήσεις.

Μερικά από τα βασικά ευρήματα που προέκυψαν ήταν ότι τρεις στους τέσσερις έλληνες εργοδότες (75%) δεν θεωρούν το έκτακτο προσωπικό βασικό συστατικό της στρατηγικής τους για το ανθρώπινο δυναμικό, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ομως, σε ό,τι αφορά τις πρακτικές υποδοχής και ένταξης του έκτακτου προσωπικού, σχεδόν οκτώ στους δέκα ερωτηθέντες (79%) από την Ελλάδα δήλωσαν ότι εφαρμόζουν τις ίδιες διαδικασίες και πρακτικές που ισχύουν και για το μόνιμο προσωπικό τους.
 
Από το 24% των ελλήνων εργοδοτών που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν έκτακτο προσωπικό (από τα μικρότερα ποσοστά παγκοσμίως) το 11% δήλωσε ότι ο βασικός λόγος είναι η κάλυψη εποχικών αναγκών, το 3% η εφαρμογή μιας δοκιμαστικής περιόδου για εργαζόμενους που προορίζονται για μόνιμες θέσεις και το 2% η κάλυψη εργασιακών αναγκών που προκύπτουν από την απουσία του μόνιμου προσωπικού (π.χ. λόγω άδειας εγκυμοσύνης ή μητρότητας, παρατεταμένης ασθένειας κ.λπ.).

«Φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι οι επιχειρήσεις στη χώρα μας βλέπουν το έκτακτο προσωπικό κυρίως ως λύση για την κάλυψη των μη-πάγιων αναγκών τους. Ως προς αυτό, υπάρχει ταύτιση απόψεων με τις χώρες του εξωτερικού, εκεί όπου διαφοροποιούμαστε είναι στα αρκετά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης έκτακτων. Μία εξήγηση για αυτό είναι το ότι η χρήση έκτακτου προσωπικού, για να είναι συμφέρουσα οικονομικά για έναν εργοδότη, απαιτεί εξαιρετικό προγραμματισμό και συστηματικότητα, κάτι που δεν αποτελεί τον κανόνα για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις», σχολίασε η Δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Manpower στην Ελλάδα. «Αξιοσημείωτο είναι και το ότι οι επιχειρήσεις δήλωσαν πως βλέπουν την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ως μια δοκιμαστική περίοδο πριν τη μονιμοποίησή του. Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση αποτελεί μία τάση η οποία μάλλον θα κινηθεί αυξητικά στο μέλλον, με τους εργοδότες να είναι περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς τις προσλήψεις, καθώς πλέον δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο καλό ταίριασμα του εργαζόμενου με τη θέση εργασίας και την κουλτούρα και τις αξίες της εταιρείας», συμπλήρωσε η Δρ Κουσία.

Στον Τουρισμό
Οι εργοδότες που σε μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν ως κυριότερο λόγο χρήσης έκτακτου προσωπικού την κάλυψη εποχικών αναγκών ανήκουν στον τομέα του Τουρισμού (29%). Αντιθέτως, οι εργοδότες του τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών (5%) αναφέρουν ως βασικό λόγο τη δοκιμαστική περίοδο των εργαζομένων πριν την πρόσληψη, ενώ στον τομέα των Χρηματοοικονομικών υπάρχει ισοψηφία μεταξύ της κάλυψης των εποχικών αναγκών και της δοκιμασίας των εργαζομένων πριν την πρόσληψη (11%).

Από τους 759 έλληνες εργοδότες οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα, το 75% δήλωσαν ότι δεν θεωρούν το έκτακτο προσωπικό βασικό συστατικό της στρατηγικής τους για το ανθρώπινο δυναμικό, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των ελλήνων εργοδοτών που δήλωσαν ότι ακολουθούν κοινές διαδικασίες υποδοχής και ένταξης έκτακτου και μόνιμου προσωπικού ήταν 79%, δέκα ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

«Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως το έκτακτο προσωπικό αποτελεί το 20% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις και η τάση είναι αυξητική. Οι εταιρείες που θα καταφέρουν να εντάξουν αυτή τη σημαντική μερίδα εργαζομένων στη στρατηγική τους θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι εταιρείες που θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το έκτακτο προσωπικό ως μια πρόχειρη λύση δεν θα καταφέρουν να ωφεληθούν από αυτή τη σημαντική πηγή ταλέντου και εξειδικευμένης γνώσης. Αυτή θα είναι και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος για τους επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού: πώς θα καταφέρουν να διαχειριστούν εργαζόμενους, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, των οποίων η συμβολή στην επιτυχία της εταιρείας θα είναι κρίσιμη, ακόμη κι αν καλούνται να εργαστούν για αυτή για λίγους μόνο μήνες ή με έμμεση σχέση εργασίας», σχολίασε η Δρ Κουσία. «Η λύση είναι η πιστή, συστηματική εφαρμογή καλών πρακτικών στη διαχείριση του έκτακτου προσωπικού, κοινές με αυτές που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό. Σεβασμός, ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη, αναγνώριση της συμμετοχής τους στην επιτυχία της εταιρείας, δικαιοσύνη, είναι οι φράσεις - κλειδιά που συμβάλλουν στην κινητοποίηση και τη δέσμευση των εργαζομένων, μόνιμων ή έκτακτων».

Ταυτότητα
Η έρευνα της Manpower πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 41.000 εργοδότες σε 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε αυτούς και 759 εργοδότες από την Ελλάδα. Στόχος της ήταν να αποτυπώσει το πώς αντιλαμβάνονται οι εργοδότες τη συμβολή του έκτακτου προσωπικού στις επιχειρήσεις σήμερα. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο της έρευνας, ο όρος «Έκτακτο Προσωπικό» αναφέρεται στο σύνολο των μη-μόνιμων απασχολούμενων σε μία επιχείρηση και περιλαμβάνει τις εξής 4 ομάδες εργαζομένων: Σύμβουλοι (consultants), Εργαζόμενοι  προσωρινής απασχόλησης (temporary), Εξωτερικοί συνεργάτες (outsourced) και Εργαζόμενοι με σύμβαση έργου (contractors).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Manpower επισκεφθείτε το www.manpower.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved