ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 Επιστροφή    
Απόφαση: Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, λόγω βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 1/10/09


Αθήνα 1.10.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Καθορισμός καταβλητέας ειδικής αποζημίωσης στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2102/29 Σεπτεμβρίου 2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 59839 (2)
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, λόγω έκτακτης απασχόλησής τους κατά την περίοδο εκδίκασης των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ. 4β του π.δ. 96/2007, «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/Α΄/5.6.2007), όπως ισχύει.
2. Των άρθρων 3 περ. γ’ και 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α΄/27.11.1995).
3. Την ανάγκη καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους πέντε (5) υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δικαστηρίου αυτού, κατά την περίοδο εκδίκασης των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €).
5. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00 €) σε καθένα από τους πέντε (5) υπαλλήλους της Γραμματείας του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, οι οποίοι απασχολούνται για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δικαστηρίου αυτού, κατά την περίοδο εκδίκασης των ενστάσεων κατά του κύρους των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009.
2. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους ανωτέρω υπαλλήλους που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2009 και η μεταβίβαση της πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν σχετικών εγγράφων βεβαιώσεων ενδιαφερομένου δικαστηρίου για το απαιτούμενο προς μεταβίβαση ποσό.
3. Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο κίνησης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 131 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 96/2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved