ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 Επιστροφή    
Απόφαση: Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου με αποζημίωση υπαλλήλων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 1/10/09


Αθήνα 1.10.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου με αποζημίωση υπαλλήλων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2102/29 Σεπτεμβρίου 2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 59840(3)/2009
Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου με αποζημίωση υπαλλήλων Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 116/ Α΄/5.6.2007), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 3 περ. γ’ και 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 θα προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες, οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των εν γένει δαπανών των εκλογών αυτών.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07−130, το ύψος της οποίας ανέρχεται περίπου στο ποσό των τετρακοσίων δύο χιλιάδων ευρώ (402.000,00 €).
4. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο− νομικών», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, για προσφερόμενη εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, των εργάσιμων ημερών καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα – Κυριακές και αργίες), των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου όλων των Νομών, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων του Νομού Αττικής και των Νομαρχιακών Τομέων των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων Αθηνών και Πειραιώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιά (πλην των υπαλλήλων της υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στη Νομαρχία Αθηνών), του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και των αποσπασμένων σ΄ αυτές υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες, εφόσον η απόσπαση έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 7.9.2009.
Για τον Κεντρικό Τομέα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά και για το Νομό Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των Υ.Δ.Ε. Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περίθαλψης και των Νοσηλείων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των οποίων η συμμετοχή στα εκλογικά συνεργεία κρίνεται αναγκαία επειδή αντιμετωπίζουν από κοινού με τους υπαλλήλους των Υ.Δ.Ε. των παραπάνω Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τον μεγάλο όγκο εργασίας.
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα ευρώ (670,00 €) συνολικά για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
Σε περίπτωση προσφοράς μειωμένου χρόνου εργασίας θα καταβληθεί και ανάλογη με αυτόν αποζημίωση.
3.Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων του παραπάνω συνεργείου θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠ.ΕΣ., οικονομικού έτους 2009.
4. Η ειδική αυτή εκλογική αποζημίωση θεωρείται ως έξοδο κίνησης (άρθρο 131 παρ. 6 π.δ. 96/2007)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved