ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ΦΑΚΕΛΟΣ: Εκλογές 2009 Επιστροφή    
Απόφαση: Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 1/10/09


Αθήνα 1.10.2009
Η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων με τίτλο: "Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009", δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 2102/29 Σεπτεμβρίου 2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 


ΑΠΟΦΑΣΗ 59842(4)/2009
Έγκριση καταβολής ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 “Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο για την εκλογή βουλευτών” (ΦΕΚ 116/ Α΄/ 5.6.2007), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 3 περ. γ’ και 22 παρ.3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995).
γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄Οργανα – Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 98Α΄).
2. Το γεγονός ότι για την προπαρασκευή και διενέργεια των παραπάνω εκλογών προσφέρουν έκτακτη υπηρεσία, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και σε μη εργάσιμες ημέρες οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
3. Το υπ’ αριθμ. 21424/11.9.2009 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και ΚΑΕ 5262, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (59.800,00 €).
5. Το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο− νομικών», αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009, που προσφέρουν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας των εργασίμων ημερών, καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα− Κυριακές και αργίες).
2. Καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα που θα συμπεριληφθεί στο συνεργείο της προηγούμενης παραγράφου στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα ευρώ (460,00 €) συνολικά, για όλο το χρονικό διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.
3. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανωτέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07−130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2009.
4. Η εκλογική αυτή αποζημίωση θεωρείται ως έξοδα κίνησης (άρθρο 131, παρ. 6, π.δ. 96/2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved