ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 15.3.2018, 06:47

Θέσεις προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρόντα πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση.

Προσκλήσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας ημέρας) ή... κατόπιν εορτής, υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα.

Παλαιότερες προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στην υποκατηγορία «Θέσεις εποχικού προσωπικού».

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Proslipsis.gr

__ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ__
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. 
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις πατήστε στο όνομα του φορέα. Αν κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν, αυτό οφείλεται σε βλάβη του προγράμματος «Διαύγεια». Επανέλθετε αργότερα.


* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγων Τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 22.3.2018.


* 12 Καθηγητές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των ειδικοτήτων) με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
* 2 ΠΕ Ιατροί
* 2 ΠΕ Ψυχολόγοι
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φιλολογίας 
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 11 Καθηγητές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των ειδικοτήτων) με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή
* 2 ΠΕ Ιατροί
* 4 ΠΕ Ειδικοί Παιδαγωγοί
* 1 ΠΕ Φιλόλογος 
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 με Απολυτήριο ΒΆ βάθμιας εκπαίδευσης (Γενικού Λυκείου)
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 μεταπτυχιακός με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γεωλογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών
* 1 υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γεωλογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών
* 1 υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γεωλογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών
* 1 υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γεωλογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών
* 1 υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γεωλογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών
* 1 υποψήφιος διδάκτορας με Πτυχίο Πανεπιστημίου τμήματος Γεωλογίας ή Φυσικής ή Μαθηματικών
Αιτήσεις μέχρι 2.4.2018.


* 1 με Διδακτορικός Τίτλος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Μαθηματικών ή άλλων Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 Πτυχιούχο (ΠΕ) Βιολογίας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Υδρόβιας Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 απόφοιτο Τεχνικής Σχολής με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε ερευνητικά προγράμματα
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 Πτυχιούχο Ναυπηγό ή Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ή Βιομηχανικής Διοίκησης, ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Οικονομικού Τμήματος, ή πτυχιούχο σε αντικείμενο πολύ συναφές με κάποιο από τα ανωτέρω Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 Πτυχιούχο Γεωγραφίας ή Σχολής Θετικών Επιστημών (Επιστημών της Θάλασσας, Χωροταξίας ή συναφούς σχολής)
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 πτυχιούχο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Φυσικής με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Φυσική Ωκεανογραφία
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 πτυχιούχο τμήματος Φυσικής, ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Περιβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας με διδακτορικό στην Παράκτια Μηχανική Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 Πτυχιούχος Βιολογίας ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Τμήματος Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 ΠΕ Διοικητικού και ή Οικονομικού
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 Πτυχιούχο Περιβαλλοντολόγο με μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης και με εμπειρία: i) στον σχεδιασμό και υλοποίηση μεγάλης κλίμακας εξειδικευμένων δειγματοληψιών αέριων ρύπων και σωματιδιακής ύλης, ii) στην ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού αερίων ρύπων, αερίων θερμοκηπίου και χημικής σύστασης σωματιδίων (PM)
Αιτήσεις μέχρι 1.4.2018.


* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανολόγου Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Μηχανολόγου ή Χημικού Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών επιστημών Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστήμιου στον τομεα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής 
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Σχολής Νομικών Επιστημών ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.

 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Σχολής Οικονομικών Επιστημών ή Σχολής Νομικών Επιστημών ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού, κατά προτίμηση Πολιτικού Μηχανικού, ή Μηχανολόγου Μηχανικού, ή Ναυπηγού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλης συναφούς ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος, ή Οικονομολόγος ή Μηχανικός Χωροταξίας
Αιτήσεις μέχρι 23.3.2018.


* 1 Διευθυντή του Εργαστηρίου Αναλυτικής και Ανωνυμοποίησης Μεγάλων Δεδομένων
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Proslipsis.gr
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* 1 με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Στατιστική
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Δίπλωμα ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 23.3.2018.


* 1 Πανεπιστημιακό Υπότροφο
Αιτήσεις μέχρι 23.3.2018.


* 1 Πτυχιούχος Πληροφορικής ΑΕΙ και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο της
Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Μαθηματικών ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή άλλο ισότιμο με αυτά Πτυχίο ή Δίπλωμα 
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Δίπλωμα ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.

 Proslipsis.gr
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Αιτήσεις μέχρι 30.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών
* 1 με Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης 
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή συναφών ειδικοτήτων 
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2018 (δημοσιεύθηκε... κατόπιν εορτής στο πρόγραμμα Διαύγεια).


* 1 με Πτυχίο στην Επιστήµη των Υπολογιστών Proslipsis.gr
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικών Υπολογιστών
* 1 με Πτυχίο στην Επιστήµη των Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών στην επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής από Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης, Κατασκευής και Σχεδιασμού Αντλιών και Αντλητικών Εγκαταστάσεων
Αιτήσεις μέχρι 19.3.2018.


* Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης, Σχεδιασμού και Κατασκευών Θερμικών Μηχανών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Αιτήσεις μέχρι 19.3.2018.


* Διευθυντή του Εργαστηρίου Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών
Αιτήσεις μέχρι 19.3.2018.


* Διδάσκοντα Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* 1 με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (επίπεδο Λυκείου)
Αιτήσεις μέχρι 3.4.2018.


* 1 τακτικό μέλος
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής
Αιτήσεις μέχρι 3.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε θετικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού ή επιστήμες υγείας ή κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 3.4.2018.


* 1 με Συνεργάτη
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Συνεργάτη
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο σε φυσικές επιστήμες ή πτυχίο μηχανικού 
Αιτήσεις μέχρι 24.3.2018.


* 1 με Πτυχίο τεχνολογικών εφαρμογών
* 1 με Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού τεχνολογικών εφαρμογών
* 1 με Πτυχίο Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 24.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ή ΑΕΙ συναφούς κλάδου
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 3 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα σε τεχνολογίες Μικρο/Νανοηλεκτρονικής
* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα στις τεχνολογίες μίκρο- ή νανοηλεκτρονικής
Αιτήσεις μέχρι 1.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 Βιοεπιστήμονας
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 Βιοεπιστήμονας
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας ή Μαθηματικών
Αιτήσεις μέχρι 23.3.2018.


* 1 Α) Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών (απόφοιτοι Πολυτεχνικών σχολών) σχολές)
ή
Β) Πτυχιούχος Θετικών Επιστημών (Πτυχίο Πανεπιστημίου ΠΕ) με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην επιστήμη των Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 23.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή Πληροφορικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικής ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φιλοσοφικών ή/και Κοινωνικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο TΕΙ Μηχανικού Αυτοματισμού
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 29.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 26.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανικών H/Y
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Επιστήμης Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Επιστήμης Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων ή ΤΕ Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής
Αιτήσεις μέχρι 20.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ, Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 19.3.2018.


* 1 με Πτυχίο ΠΕ στις Θετικές / Κοινωνικές Επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 28.3.2018.

 Proslipsis.gr
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018.


* 1 ΠΕ  Πτυχιούχος Χημικός ή Χημικός Μηχανικός
* 1 ΠΕ Βιολόγος ή ΤΕ Ιχθυολόγος
Αιτήσεις μέχρι 27.3.2018. 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved