ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 29.3.2017, 14:12

Θέσεις προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρόντα πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση.

Προσκλήσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας ημέρας) ή... κατόπιν εορτής, υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα.

Παλαιότερες προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στην υποκατηγορία «Θέσεις εποχικού προσωπικού».

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Proslipsis.gr

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. 
Για να  κατεβάσετε τις προσκλήσεις πατήστε στο όνομα του φορέα. Αν κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν, αυτό οφείλεται σε βλάβη του προγράμματος «Διαύγεια». Επανέλθετε αργότερα.

* 1 με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
* 1 με Πτυχίο Γεωλογίας ΑΕ
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 5.3.2018.


* 1 Υποψηφίο Διδάκτορα Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών ειδικοτήτων
* 1 Υποψηφίο Διδάκτορα Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφών ειδικοτήτων
Αιτήσεις μέχρι 4.3.2018.


* 1 Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Οικονομολόγος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 2 Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 Πτυχιούχος Οικονομολόγος ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 2 Πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γεωπόνοι ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
Αιτήσεις μέχρι 3.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Οικονομικών Επιστημών 
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 11.4.2018.


* 1 με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Πανεπιστημίου 
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΤΕ/ΠΕ Διοικητικού και/ ή Οικονομικού (σύμφωνα με Π.Δ. 50/2001)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής (σύμφωνα με Π.Δ. 50/2001)
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Βιολογίας/∆ασολογίας/Επιστηµών Περιβάλλοντος/Επιστηµών της Θάλασσας/Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2018.


* 1 με ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στην Βιολογία ή σε συναφές αντικείµενο µε ειδικότητα στις επιπτώσεις των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2018.


Τμήμα Φιλολογίας
* 14 μεταπτυχιακούς φοιτητές
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2018.


Τμήμα Φιλολογίας Proslipsis.gr
* 1 με Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 με Δίπλωμα οποιουδήποτε Πολυτεχνικού Τμήματος Πανεπιστημίου
* 2 με Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής», σχετικό με επιστήμες της θάλασσας
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή Επιστήμης των Υλικών ή Μαθηματικών ή Δίπλωμα/Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή άλλο ισότιμο με αυτά Πτυχίο ή Δίπλωμα 
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 Απόφοιτοι ΤΕΙ Οικονομίας και Διοίκησης ή Λογιστικής
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στη μέτρηση δευτερογενούς σωματιδιακής ακτινοβολίας πλάσματος από υπερισχυρά λέιζερ
* 1 με Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη βιοϊατρική τεχνολογία
* 1 με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με εξειδίκευση στη φωτονική
* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα αλληλεπίδρασης υπερβραχέων παλμών laser με την ύλη (πειραματική κατεύθυνση).
* 1 με Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα οπτικής ή/και οπτοηλεκτρονικής με έμφαση σε θέματα αλληλεπίδρασης υπερβραχέων παλμών λέιζερ με την ύλη (να αποδεικνύονται με σχετικά μαθήματα ή/και τη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού – πειραματική κατεύθυνση).
* 1 με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φυσικής
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ
* 1 με Πτυχίο Φυσικής
* 1 με Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Μηχανικού ή ισότιμου/ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 με Πτυχίο Γεωπονίας ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 με Πτυχίο Οικονομολόγου ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας Proslipsis.gr
* 1 με Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 με Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 με Πτυχίο Γεωπονίας ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
* 1 με Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας ή ισότιμο/ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή ισότιμο τίτλο σχολής αντίστοιχης ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 5.4.2018.


* 2 με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
* 1 με Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2018.


* 1 με Πτυχίο AEI στον Τομέα των Η/Υ και της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.4.2018.


* 1 Χημικός ή φυσικός ή Επιστήμων Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 26.4.2018.


* 1 Post - Doctoral Fellow
Αιτήσεις μέχρι 15.4.2018.


* 1 με  Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής με κατεύθυνση σπουδών Αρχαιολογίας και/ή Ιστορίας της Τέχνης
* 1 με Πτυχίο Ιστορίας ή Τουρκικών ή/και Οθωμανικών ή/και Μεσανατολικών Σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου ΑΕΙ της αλλοδαπής
Αιτήσεις μέχρι 10.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Φυσικής ή Χημείας ή Επιστήμης των Υλικών ή δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2018.


* 3 με Πτυχίο σε φυσικές επιστήμες ή πτυχίο μηχανικού 
Αιτήσεις μέχρι 11.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Γεωγραφίας ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικών, ή Επιστημών περιβάλλοντος ή Επιστημών Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2018.


* 1 Φυσικός, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Επιστήμων Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 13.4.2018.


* 1 με Πτυχίο στις Επιστήμες Υπολογιστών ή άλλα συναφή πεδία
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιοεπιστημών ή άλλων συναφών πεδίων Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2018.


* 1 με Πτυχίο στις Επιστήμες Υπολογιστών ή άλλα συναφή πεδία
Αιτήσεις μέχρι 10.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 10.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 16.4.2018.


 του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 12.4.2018.


* 2 με Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας ή Θετικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή Βιβλιοθηκονομίας ή αντίστοιχο
Αιτήσεις μέχρι 11.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 4.4.2018.


* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα σε Οργανική Χημεία, Φαρμακευτική Χημεία, ή σε συναφές αντικείμενο
* 1 με Πτυχίο βιολογικών ή συναφών επιστημών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ θετικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 8.4.2018.
-------------------------------------
Αναγνώστη, να τα πούμε λίγο...

... Εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Αναρωτήθηκες ποτέ «πώς τα βγάζει πέρα» και μάλιστα χωρίς στοιχειώδη εμπορική συμπεριφορά;
Τα τελευταία χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, τύπου Facebook, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής με το όραμά της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και έχοντας συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που θεραπεύει, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. 
Στην προσπάθειά της εφημερίδας για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει... Μπορείς να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας και συγχρόνως των αναγνωστών χωρίς οικονομική δυνατότητα. Μπορείς να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved