ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.4.2017, 22:20

Θέσεις προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρόντα πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση.

Προσκλήσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας ημέρας) ή... κατόπιν εορτής, υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα.

Παλαιότερες προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στην υποκατηγορία «Θέσεις εποχικού προσωπικού».

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Proslipsis.gr

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. 
Για να  κατεβάσετε τις προσκλήσεις πατήστε στο όνομα του φορέα. Αν κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν, αυτό οφείλεται σε βλάβη του προγράμματος «Διαύγεια». Επανέλθετε αργότερα.* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωπονίας
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Φυσικού
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2018.


* 4 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχ/κού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Φυσικού ή οποιασδήποτε άλλης Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημιακής σχολής θετικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής καιΕπικοινωνιών
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2018.


* 1 Πτυχίο ιατρικής µε ειδικότητα στην Οφθαλµολογία
Αιτήσεις μέχρι 25.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε τοµέα Βιοϊτρικών επιστηµών (Ιατρική, Βιολογία, Φαρµακευτική κλπ).
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.

 Proslipsis.gr
* 1 Κάτοχος πτυχίου AEI 
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Πτυχίο AEI Οικονοµικής κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με  Δίπλωμα οποιουδήποτε Πολυτεχνικού Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής σχετικός με την Πληροφορική.
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ∆ασολόγου ΑΕΙ ή ∆ασοπόνου ΤΕΙ ή Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Κοινωνικών Επιστηµών
* 1 με Πτυχίο ∆ασολόγου ΑΕΙ ή ∆ασοπόνου ΤΕΙ ή Περιβαλλοντολόγου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Κοινωνικών Επιστηµών
* 1 με Πτυχίο ∆ασολόγου ΑΕΙ ή ∆ασοπόνου ΤΕΙ ή Περιβαλλοντολόγου ή Πληροφορικής ή Επικοινωνίας ή Κοινωνικών Επιστηµών 
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2018.


* 3 Οικονομικής κατεύθυνσης
* 1 Λογιστή
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 3 Οικονομικής κατεύθυνσης
* 1 Λογιστή
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Φυσικών/Περιβαλλοντικών Επιστημών από ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 19.4.2018.


* 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό Proslipsis.gr
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή ισοδύναμο 
Αιτήσεις μέχρι 18.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 24.4.2018.


* 1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο «Ανάπτυξη και χρήση μεθοδολογιών για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και πολιτισμού: Χρονολογήσεις, Αρχαιοϋλικά και Παλαιοπεριβάλλον». 
* 1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο ανάπτυξης μικρώνσυσκευών αποθήκευσης ενέργειας
Αιτήσεις μέχρι 22.4.2018.


* 1 με Πτυχίο Τμήματος Χημείας
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα στη Χημική Μηχανική
* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας ή Πολυτεχνικής Σχολής
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών ή Γεωπονικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 23.4.2018.

-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Μπορείς να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, μπορείς να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved