ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 10.5.2017, 23:45

Θέσεις προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα, κυρίως ΑΕΙ και ερευνητικά ιδρύματα. Ενδέχεται να συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Στον παρόντα πίνακα -τον πληρέστερο στην Ελλάδα- οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα μεταφέρεστε στην πρόσκληση.

Προσκλήσεις με σύντομη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (ακόμη και μιας ημέρας) ή... κατόπιν εορτής, υποκρύπτουν κακοδιοίκηση ή σκοπιμότητα.

Παλαιότερες προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε στην υποκατηγορία «Θέσεις εποχικού προσωπικού».

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)
Proslipsis.gr

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. 
Για να  κατεβάσετε τις προσκλήσεις πατήστε στο όνομα του φορέα. Αν κάποια αρχεία δεν κατεβαίνουν, αυτό οφείλεται σε βλάβη του προγράμματος «Διαύγεια». Επανέλθετε αργότερα.

* 1 με Πτυχίο Πανεπιστήμιου Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2018.

 Proslipsis.gr
* 1 ΠΕ Ψυχολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.


* Θέσεις στην Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
Αιτήσεις μέχρι 28.5.2018.


* 1 με Πτυχίο Τμημάτων Σχολών Οικονομίας ή/και Διοίκησης Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 ΠΕ Γεωπόνο
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 23.5.2018.


* Θέσεις στην Επιτροπή Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας
Αιτήσεις μέχρι 1.6.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ  Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 Διπλωματούχο Φυσικό
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2018.


* 1 Διπλωματούχο Φυσικό
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2018.


* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.

 Proslipsis.gr
* 1 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε συναφές με το αντικείμενο της θέσης «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον»
* 1 Κάτοχος τίτλου πανεπιστημιακού ή πολυτεχνικού τίτλου Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, ή Μηχανικού Η/Υ Proslipsis.gr
* 1 Κάτοχος τίτλου πανεπιστημιακού ή πολυτεχνικού τμήματος
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 2 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.


* 1 με Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/Τμήματος Λογιστικής
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.


* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ
* 1 Διπλωματούχος  Πολιτικός  Μηχανικός
* 1 με Πτυχίο  Οικονομικής  κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 24.5.2018.


* 1 με αντικείμενο τη μελέτη και την υλοποίηση προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud Software Architecture Design and Implementation)
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 6 Μηχανικοί Η/Υ ή Επιστήμονες Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018. Proslipsis.gr


* 1 Μηχανικός Η/Υ ή Επιστήμονας Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* Συμβάσεις έργου στα αντικείμενα:
α. ανάπτυξη Προηγμένου Λογισμικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PRIViLEDGE (Senior Software Development) (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: PRIV SSD 2001)
β. ανάπτυξη Προχωρημένου Λογισμικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου PRIViLEDGE – (Advanced Software Development) (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: PRIV ASD 2001) Proslipsis.gr
γ. σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών για την προστασία και ασφάλεια ηλεκτρονικών υποδομών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων PRIViLEDGE, CERTCOOP, ESA. (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: SEC 2001)
δ. υπηρεσίες ευέλικτου σχεδιασμού και διαχείρισης νεφο-υπολογιστικών υποδομών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου DARE (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: DARE 2001)
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Επιστημών της Θάλασσας Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής, με επιστημονική εξειδίκευση στην Θαλάσσια Γεωλογία - Γεωφυσική
Αιτήσεις μέχρι 23.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού
Αιτήσεις μέχρι 23.5.2018.


* 1 Πτυχιούχο Χημικό ή Χημικό Μηχανικό (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 23.5.2018.


* 1 με Απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 μεταδιδάκτορα με Πτυχίο Μηχανικού από ΑΕΙ 
Αιτήσεις μέχρι 28.5.2018.


* 1 μεταδιδάκτορα με Πτυχίο Θετικών Επιστημών  
Αιτήσεις μέχρι 28.5.2018.

 Proslipsis.gr
* 2 Υποψήφιοι Διδάκτορες με Πτυχίο ΑΕΙ σε Μαθηματικά ή άλλη ειδικότητα Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 23.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.5.2018.


* 1 με Πτυχίο TΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 28.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών)
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.


* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικού Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 29.5.2018.


* 1 Συνεργάτη σε ζητήματα μπλε ανάπτυξης
Αιτήσεις μέχρι 25.5.2018.

-------------------------------------
Αναγνώστη... 

... εδώ και 14 χρόνια η Proslipsis.gr σου προσφέρει πολύτιμο, πρωτογενές υλικό εντελώς δωρεάν. Τα τελευταία, όμως, χρόνια τα έσοδα από τη διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης έχουν πέσει δραματικά, κυρίως λόγω της κυριαρχίας μεγάλων πολυεθνικών οργανισμών, των οποίων η επιθετική και ασύδοτη συμπεριφορά δημιουργεί ολιγοπωλιακές καταστάσεις, εγείροντας μάλιστα θέματα ανεξαρτησίας του Τύπου και λειτουργίας της ίδιας της Δημοκρατίας. Ήδη πολλές εφημερίδες για να επιβιώσουν προχωρούν στη δημιουργία διαδικτυακού paywall, γίνονται δηλαδή συνδρομητικές.
Η Proslipsis.gr, συνεπής στον προσανατολισμό της για έναν καλύτερο και πιο δημοκρατικό κόσμο και με συναίσθηση της ιδιαιτερότητας του τομέα που υπηρετεί, επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει δωρεάν ολοένα και καλύτερες υπηρεσίες. Στην προσπάθειά της για επιβίωση και ανάπτυξη, ακόμη κι ένα ευρώ μετράει.
Σου ζητάμε να γίνεις αρωγός αυτής της προσπάθειας, να κρατήσεις το ποιοτικό διαδίκτυο «ανοικτό»…

Δες πώς εδώ.

Proslipsis.gr

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved