ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 19.9.2019, 23:57

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
Αιτήσεις μέχρι 1.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%9A%CE%A446%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A3%CE%9E5?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 4 ανταποδοτικές υποτροφίες σε:
- 3 Διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούςί – Υποψήφιους Διδάκτορες
- 1 Διπλωματούχο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών – Υποψήφιο Διδάκτορα
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A71%CE%9546%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%9D%CE%93%CE%A7?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με πτυχίο θετικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 3.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%9446%CE%A88%CE%966-%CE%99%CE%99%CE%96?inline=true
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστήμιου ή ΤΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής (κατΆ εξαίρεση θα γίνονται δεκτοί και προπτυχιακοί φοιτητές από Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ της ημεδαπής, η φοίτηση των οποίων θα πιστοποιείται  από  την  αντίστοιχη  Γραμματεία  του Τμήματος με βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας) στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Διοικητικής  Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστική
Αιτήσεις μέχρι 1.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%9C%CE%A4469%CE%924%CE%9C-%CE%9F8%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτισμικών Σπουδών ή συναφές
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Κατεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή συναφές
Αιτήσεις μέχρι 1.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A3%CE%95469%CE%927%CE%A4-%CE%A3%CE%975?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών κλπ
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%9C%CE%A5469%CE%927%CE%9A-4%CE%A4%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους
Αιτήσεις μέχρι 5.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%A45469%CE%927%CE%9E-5%CE%92%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στη  Βιολογία και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A19%CE%9C469%CE%927%CE%97-%CE%9D3%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Πατρών
* Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους
Αιτήσεις μέχρι 5.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A40%CE%94469%CE%927%CE%98-43%CE%A6?inline=true


Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο ΑΕΙ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική ή Περιβαλλοντική Μηχανική ή Χημεία
Αιτήσεις μέχρι 3.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/922%CE%94469%CE%926%CE%9D-9%CE%A44?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%92%CE%9E46%CE%9C%CE%972%CE%99-%CE%9E%CE%98%CE%A5?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 2 Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master στον υπολογιστικό σχεδιασμό
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικού Πανεπιστημίου
* 1 Πτυχιούχο Πληροφορικής, Μηχανικού Υπολογιστών ή άλλου σχετικού αντικειμένου ΑΕΙ/ΤΕΙ για την θέση του Junior C++ Developer
* 2 Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλοσπουδών επιπέδου Master στην παραγωγή Animation
* 1 Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Οικονομικής Επιστήμης
* 1 για Data Scientist / Game Developer
* 1 διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΑΕΙ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου  Masterσε ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές τέχνες
Αιτήσεις μέχρι 3.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%93%CE%A4469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9C%CE%A91?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία ή Βιοϊατρικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 2.10.2019.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%985%CE%A74694%CE%A67-%CE%A11%CE%A9?inline=true

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved