ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 1.3.2021, 10:14

Στην παρούσα κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Γεωλόγος / Διδάκτωρ Σεισμολογίας
* 1 ΠΕ Σεισμολόγος κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών 
* 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός / κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Αντισεισμικής Μηχανικής
* 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A7%CE%A346%CE%A8%CE%962%CE%9D-83%CE%94?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 3 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Πτυχιούχος/α Φιλολογίας με ειδίκευση στις Κλασικές σπουδές
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9A%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A6%CE%A31?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, Υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, Υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής, υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
Αιτήσεις μέχρι 5.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9F%CE%A0469%CE%927%CE%9A-9%CE%A9%CE%9C?inline=true


Μόνο για συνδρομητές

Σήμερα υπάρχουν συνολικά 83 προσκλήσεις πλήρωσης νέων θέσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνο στους συνδρομητές της συγκεκριμένης υπηρεσίας, που με μικρό τίμημα λαμβάνουν ενημέρωση στο email τους. Για να διαμορφώσετε μια εικόνα της κινητικότητας, τις παρουσιάζουμε κατ' εξαίρεση παρακάτω.
Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Χειριστής Ιατρικών Μηχανημάτων Απεικόνισης για τη μονάδα Μαγνητικού Τομογράφου
Αιτήσεις μέχρι 15.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%93746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9A%CE%9B%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Λογιστής για Οικονομική και Λογιστική Παρακολούθηση του έργου
Αιτήσεις μέχρι 15.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A3%CE%A546%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%9B6%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 3 με Πτυχίο ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) / ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
* 2 ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 
Αιτήσεις μέχρι 15.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%92946%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%975%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Γεωλόγος / Διδάκτωρ Σεισμολογίας
* 1 ΠΕ Γεωλόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών με κατεύθυνση «Γεωφυσική – Σεισμολογία»
* 1 MSc Γεωφυσικός - Σεισμολόγος
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%9D%CE%A546%CE%A8%CE%962%CE%9D-013?inline=true


Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΠΕ Γεωλόγος / Διδάκτωρ Σεισμολογίας
* 1 ΠΕ Σεισμολόγος κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών 
* 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός / κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Αντισεισμικής Μηχανικής
* 1 ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9D%CE%A7%CE%A346%CE%A8%CE%962%CE%9D-83%CE%94?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, Χημικό Μηχανικό, με έμφαση στην επιστήμη και μηχανική των τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%A9%CE%A146%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%97%CE%A1%CE%A4?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε υποψήφιο διδάκτορα, πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%92046%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%A9%CE%A6%CE%A9?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 2 ανταποδοτικές υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες Πολιτικούς Μηχανικούς
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%93146%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%A3%CE%9B%CE%A0?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Θέσεις Πρακτικής Εξάσκησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+
Αιτήσεις μέχρι 22.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A1%CE%9546%CE%A88%CE%966-%CE%A4%CE%A38?inline=true


Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
* Θέσεις μελών της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C0%CE%9746%CE%A88%CE%9D%CE%96-02%CE%9A?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Οικονομικών, Διοικητικών ή σχετικών σπουδών και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμα αναγνωρισμένα της αλλοδαπής, Οικονομικών, Διοικητικών ή συναφών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%92%CE%A6469%CE%924%CE%9C-%CE%9B%CE%A8%CE%95?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* Διδάσκοντες «Οπτικοακουστική Μετάφραση: Θεωρία και Εφαρμογές»
Αιτήσεις μέχρι 5.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A3%CE%9A746%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%94%CE%A6%CE%96?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου, Πολυτεχνικών ή Τεχνολογικών Σχολών και Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Οικονομικών, Διοικητικών ή συναφών σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%94%CE%A7469%CE%924%CE%9C-%CE%9F0%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής ή Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A1%CE%99746%CE%9C9%CE%9E%CE%97-%CE%9808?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στη Βιοχημεία και Διδακτορικό
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A6%CE%9246%CE%9C9%CE%9E%CE%97-9%CE%99%CE%A3?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A6446%CE%9C9%CE%9E%CE%97-7%CE%A6%CE%95?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάκτορας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με ειδίκευση στη Γεωγραφική Ανάλυση
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%A6%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9E%CE%A8%CE%99?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάκτορας Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με ειδίκευση στη Γεωγραφική Ανάλυση
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%979%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%92-266?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 κάτοχος πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε τεχνολογίες πληροφορικής και δεδομένων παρατήρησης γης (ΠΕ) Χωροταξίας ή (ΠΕ) Πολιτικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/98%CE%9E846%CE%A88%CE%A7%CE%92-8%CE%A4%CE%95?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας στην περιοχή της υλοποίησης αλγορίθμων CNN και DNN σε FPGA για επεξεργασία εικόνας
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A985%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%92-2%CE%A75?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδάκτορας, Γεωπόνος
* 1 Γεωπόνος ή Χημικός Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A929%CE%9946%CE%A88%CE%A7%CE%92-8%CE%91%CE%A4?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Υποψήφιος διδάκτορας ή Μεταδιδάκτορας, Χημικός ή Φυσικός
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%91%CE%9C146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%96%CE%A9%CE%92?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%9F%CE%9A46%CE%A88%CE%A7%CE%92-8%CE%A10?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 2 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A874%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%91%CE%92%CE%9D?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Γεωπόνος, Διδάκτορας στην εδαφολογία
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%9A%CE%9346%CE%A88%CE%A7%CE%92-8%CE%927?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 3 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Πτυχιούχος/α Φιλολογίας με ειδίκευση στις Κλασικές σπουδές
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φιλοσοφία
* 1 Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9A%CE%A146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A6%CE%A31?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας φιλοσοφίας
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας φιλοσοφίας
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A911%CE%9B46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A82%CE%A9?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/657%CE%A546%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%91%CE%9C%CE%9C?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας Φαρμακευτικής
* 1 Υποψήφιος διδάκτορας Ιατρικής
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%97%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A15%CE%94?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 ΠΕ Γεωπόνων
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F0%CE%9E46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%98%CE%A7%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, Υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, Υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής, υποψήφιος διδάκτορας στην Πληροφορική (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
Αιτήσεις μέχρι 5.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9F%CE%A0469%CE%927%CE%9A-9%CE%A9%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Κλάδου ΠΕ Δασκάλων και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) σχετικό με πληροφορική και εκπαίδευση
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A952%CE%A6469%CE%927%CE%9A-%CE%97%CE%94%CE%A9?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Οικονομολόγος / Ερευνητής ειδικός σε θέματα συμπεριφορικής οικονομικής (behavioral economics) και ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης (οικονομετρία και στατιστική).
Αιτήσεις μέχρι 5.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%98%CE%9346%CE%A8%CE%96%CE%A51-6%CE%A7%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Επιστήμονας (Βιο)πληροφορικής-Υποψήφιος Διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%91%CE%92469%CE%927%CE%9E-16%CE%98?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Έμπειρος Επιστήμονας (Βιο)πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%94%CE%A6469%CE%927%CE%9E-7%CE%97%CE%A4?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Έμπειρος Επιστήμονας (Βιο)πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A0%CE%9A469%CE%927%CE%9E-%CE%9E%CE%9D%CE%A6?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Έμπειρος Επιστήμονας (Βιο)πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%A5%CE%A4469%CE%927%CE%9E-%CE%91%CE%912?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%993%CE%9E469%CE%927%CE%9E-%CE%A1%CE%921?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στις Βιοεπιστήμες (Βιολογία, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, Βιοϋλικά, Εμβιομηχανική και συναφείς) και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%9A%CE%9E469%CE%927%CE%97-35%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Μηχανικού Πληροφορικής και Μηχανικού Η/Υ, Μηχανολόγου και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής (ΠΕ) και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%992%CE%A6469%CE%927%CE%97-%CE%9F%CE%99%CE%A7?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 με Πτυχίο Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ισοδύναμο και Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Αρχιτεκτονική και συναφές με το υπό ανάθεση έργο
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ ή Θετικών Επιστημών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΕ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΕ ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή ισοδύναμο
* 1 με Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΤΕ ή Θετικών Επιστημών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΠΕ ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΕ ή Μηχανολόγου Μηχανικού ισοδύναμο, κάτοχος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή συναφές
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A5%CE%A0469%CE%927%CE%94-%CE%A8%CE%9F%CE%92?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονικών, Θετικών, Πολυτεχνικών, Ιατρικών και άλλων συναφών σχολών και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A5%CE%980469%CE%927%CE%94-%CE%9A%CE%9B%CE%A9?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ Ημεδαπής ή Ισότιμο Δίπλωμα Αλλοδαπής, με έδρα την Πάτρα
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9E%CE%A146%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9A0%CE%9F?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής , με έδρα την Πάτρα / ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
* 1 πτυχιούχος Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μηχανικός Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ , με έδρα την Πάτρα/ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
* 1 πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής (Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Παιδαγωγικής ΒΆ βάθμιας κλπ)., με έδρα την Πάτρα/ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
* 1 πτυχιούχος ΑΕΙ Καλών Τεχνών ή συναφούς πτυχίου, με έδρα την Πάτρα/ ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%93%CE%A746%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%946%CE%9E?inline=true


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
* 1 Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ Ημεδαπής ή Ισότιμο Δίπλωμα Αλλοδαπής, με έδρα την Πάτρα
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%9E%CE%A146%CE%A8%CE%96%CE%A3%CE%98-%CE%9A0%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Τεχνολόγου Τροφίμων ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου ή Βιοχημικού/Βιοτεχνολόγου ή συναφούς αντικειμένου, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο επιστημονικό πεδίο του Οργανοληπτικού Ελέγχου προϊόντων και κατανόησης της προτίμησης καταναλωτή
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A80%CE%95%CE%95469%CE%927%CE%9B-%CE%A0%CE%98%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Σχεδίαση Προϊόντων
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%93%CE%9D469%CE%927%CE%9B-%CE%A8%CE%A9%CE%9A?inline=true


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου 
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A34469%CE%927%CE%9B-8%CE%A3%CE%9B?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C5%CE%9E469%CE%927%CE%93-%CE%93%CE%A9%CE%A5?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Βιολογίας ή Χημείας με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A91%CE%A7%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%94%CE%976?inline=true


Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 με Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Διπλωματούχου Μηχανικού Πληροφορικής ή Πτυχιούχου Επιστήμης Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E5%CE%93469%CE%926%CE%9D-%CE%91%CE%A3%CE%A9?inline=true


Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού/ΠΕ Νομικής
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A02%CE%9F469%CE%926%CE%9D-%CE%9E%CE%94%CE%95?inline=true


Πολυτεχνείο Κρήτης
* 1 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή πτυχιούχος Επιστήμης Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E01469%CE%926%CE%9D-%CE%99%CE%91%CE%92?inline=true


Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
* 1 με Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος AEI
* 1 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπόνος 
* 1 Πτυχιούχος Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπόνος
* 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος AEI
* 1 Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%93846%CE%9C%CE%972%CE%99-4%CE%9A%CE%A1?inline=true


Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ Βιοεπιστημών (Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλο συναφές
Αιτήσεις μέχρι 12.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A67%CE%9E469%CE%97%CE%A33-0%CE%A4%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Αθήνσ)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ Βιοεπιστημών (Βιολογίας ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή άλλο συναφές
Αιτήσεις μέχρι 12.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%992%CE%9E469%CE%97%CE%A33-5%CE%A42?inline=true


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
* 1 Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης - Επιμελητής Κειμένων, Φιλόλογος
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%9F6%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%9C3%CE%97?inline=true


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού, ειδικότητας Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού, ειδικότητας Πληροφορικής-Μηχανικών Η/Υ, Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A811%CE%9C%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%9F02?inline=true


Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A72%CE%97?inline=true


Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος
* Συγγραφείς διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 
Υποψηφιότητες μέχρι 31.5.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/699%CE%A84653%CE%A0%CE%A9-5%CE%A5%CE%97?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο (ΠΕ) Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%978%CE%94%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%94%CE%9E%CE%93?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ανάβυσσος)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας, Βιολογίας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της Ιχθυολογίας
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%9E%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-1%CE%98%CE%A9?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικής Σχολής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εκπαίδευση, με εμπειρία τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ως Εκπαιδευτικός στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Αιτήσεις μέχρι 2.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A5%CE%9346941%CE%94-%CE%9A63?inline=true


Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)
* Εθνικοί Εμπειρογνώμονες
Αιτήσεις μέχρι 9.4.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%915%CE%9146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%98%CE%9C%CE%95?inline=true


Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» (Αθήνα)
* 1 ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A9%CE%A54653%CE%A04-%CE%A49%CE%95?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Χημεία ή Βιοχημεία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον κλάδο της Βιοϊατρικής
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A6%CE%96%CE%974694%CE%A67-2%CE%91%CE%A4?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Χημεία ή Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία ή Βιολογία ή Φαρμακευτική και  Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%9584694%CE%A67-%CE%A4%CE%94%CE%91?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Φαρμακευτική και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας ή Γενετικής
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/945%CE%994694%CE%A67-%CE%A5%CE%A9%CE%97?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγου ή άλλου Τμήματος Σχολής των Θετικών Επιστημών και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%A404694%CE%A67-%CE%92%CE%94%CE%A6?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%9C54694%CE%A67-%CE%9F%CE%9D%CE%A8?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία και Γενετική ή Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα ως άνω γνωστικά αντικείμενα
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%96%CE%A14694%CE%A67-%CE%91%CE%91%CE%95?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιοϊατρική
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%A7%CE%A94694%CE%A67-%CE%957%CE%A6?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Χημεία και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/91%CE%A4%CE%944694%CE%A67-2%CE%94%CE%9A?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
* 1 θέση υποψήφιου διδάκτορα με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Χημεία 
Αιτήσεις μέχρι 8.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A0%CE%A14694%CE%A67-%CE%910%CE%A5?inline=true


Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού ή Λογιστικής ή συναφών πτυχίων
Αιτήσεις μέχρι 12.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/611%CE%9B469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%97%CE%9C4?inline=true


Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ιωάννινα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας και Διδακτορικό σε Βιολογικές Επιστήμες (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, κλπ)
Αιτήσεις μέχρι 11.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9F7469%CE%97%CE%9A%CE%A5-90%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/60%CE%A5%CE%9C469%CE%97%CE%9A%CE%A5-3%CE%A6%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Λυκόβρυση)
* 1 με Πτυχίο Κτηνιατρικής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια Υγεία σχολής
Αιτήσεις μέχρι 9.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%99%CE%A53%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-%CE%95%CE%A8%CE%93?inline=true


Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης Γεωπονίας κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην αειφόρο αγροτική παραγωγή
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%92%CE%932%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-53%CE%95?inline=true


Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ Δήμητρα (Χανιά)
* 1 με Πτυχίο ΤΕ Γεωπονίας 
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A33%CE%9C%CE%9F%CE%9E3%CE%9C-095?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή Θετικών επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 22.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%919%CE%A5469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%975?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%93%CE%A5%CE%A7469%CE%97%CE%A18-%CE%A3%CE%9B%CE%A8?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑTEI Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Πολύ καλή γνώση σχεδίασης και ανάπτυξης τρισδιάστατων γραφικών 
Αιτήσεις μέχρι 10.3.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E%CE%A8%CE%97469%CE%97%CE%A18-%CE%9A%CE%94%CE%A0?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved