ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 21.10.2021, 17:22

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 με Πτυχίο οικονομικών επιστημών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής / Επιστήμης Υπολογιστών / Πολυτεχνικής Σχολής Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Αιτήσεις μέχρι 22.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%96%CE%944469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%95%CE%9C9?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στη ανάπτυξη και χαρακτηρισμό οπτικών βιοαισθητήρων
* 1 θέση συνεργάτη με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μικροηλεκτρονική ή στην Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ή στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A1%CE%A1469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%931%CE%9A?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση υποψηφίου Διδάκτορα, Φυσικού με αντικείμενο: «Παρασκευή και μελέτη του διδιάστατου σιδηρομαγνητικού υλικού Fe3GeTe2»
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A9%CE%9C%CE%A0469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A3%CE%9E%CE%A0?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση για μεταδιδακτορική έρευνα σε Beyond 5G δίκτυα
* 1 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Αιτήσεις μέχρι 26.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%937469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%96%CE%97%CE%A1?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 Μία θέση Πτυχιούχου ΑΕΙ Πληροφορικής ή συναφών Πανεπιστημιακών Κατευθύνσεων
Αιτήσεις μέχρι 22.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%A9%CE%92469%CE%97%CE%95%CE%92-3%CE%92%CE%A0?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στη ανάπτυξη και χαρακτηρισμό οπτικών βιοαισθητήρων
* 1 με θέση συνεργάτη με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μικροηλεκτρονική ή στην Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ή στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%A1%CE%A1469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%931%CE%9A?inline=true

Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και εγκαιρότερη ενημέρωση
______________________________________________ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στη ανάπτυξη και χαρακτηρισμό οπτικών βιοαισθητήρων
* 1 με θέση συνεργάτη με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μικροηλεκτρονική ή στην Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων ή στην Επιστήμη των Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%937469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%96%CE%97%CE%A1?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση τεχνικού εργαστηρίου για σύνθεση και χαρακτηρισμό υλικών απαραίτητων για κατασκευή οργανικών διατάξεων εκπομπής φωτός ενσωματωμένων σε υλικά συσκευασίας τροφίμων
Αιτήσεις μέχρι 31.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%95%CE%978469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A4%CE%A8%CE%9A?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 Κάτοχος Πτυχίου Φυσικής ή Διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εγγεγραμμένος/η σε μεταπτυχιακό τμήμα 
Πολυτεχνικής Σχολής ή Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 26.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%993%CE%9C469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%9D%CE%956?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Τηλε-εργασία)
* 1 Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με εκπαιδευτική εμπειρία/προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών, κάτοχος Πτυχίου Θετικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε θέματα Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 23.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%92%CE%9746941%CE%94-41%CE%A7?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα | Αθήνα)
* 1 με Πτυχίο AEI Πληροφορικής ή ισοδύναμο
* 1 με Πτυχίο AEI Θετικών Επιστημών
* 1 με Πτυχίο ΤEI
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 23.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D4%CE%9F46941%CE%94-%CE%9C%CE%9D%CE%A4?inline=true


Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σε Βιολογικές/Χημικές Επιστήμες και Μεταπτυχιακό ή Ανώτερο Τίτλο Σπουδών στη Βιοχημεία ή/και τη Δομική Βιολογία
Αιτήσεις μέχρι 23.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A4%CE%A6%CE%A4469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A0%CE%A5%CE%9C?inline=true


Unit of Medical Technology and Intelligent Information Systems of IMBB (Ioannina)
* 1  Junior Researcher Position
Last date of submission: 22-10-2021, 16.00.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9A%CE%A9%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%99%CE%91%CE%94?inline=true


Ακαδημία Αθηνών
* 1 έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο της «Μουσικής», στην Τάξη των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών 
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A60%CE%9B46%CE%A88%CE%9D%CE%A3-%CE%9D3%CE%94?inline=true


Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
* 1 με Διδακτορικό δίπλωμα στο αντικείμενο της Μοριακής Βιολογίας
Αιτήσεις μέχρι 2.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A5%CE%97%CE%9F469%CE%97%CE%A33-5%CE%A48?inline=true


Υπουργείο Εργασίας
* Μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9B0%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A0%CE%9A%CE%95?inline=true


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%99%CE%93469%CE%97%CE%A18-618?inline=true


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/95%CE%93%CE%96469%CE%97%CE%A18-%CE%A38%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωλογίας και Διδακτορικό τίτλο στην Τεκτονική Γεωλογία
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A52%CE%9E469%CE%97%CE%A18-2%CE%A8%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Γεωλογίας και Διδακτορικό στην Τεκτονική Γεωλογία
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A52%CE%9E469%CE%97%CE%A18-2%CE%A8%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό στην Βιοπληροφορική και Υπολογιστική Βιολογία ή σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο της θέση
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%91%CE%A4469%CE%97%CE%A18-4%CE%94%CE%9F?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της Διεθνούς Ασφάλειας, Ασφάλειας Υπολογιστών, Κυβερνοασφάλειας ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%972%CE%A0469%CE%97%CE%A18-95%CE%A7?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή Φυσικής
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%99%CE%93469%CE%97%CE%A18-618?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της κυβερνοασφάλειας ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%96%CE%A74469%CE%97%CE%A18-9%CE%A4%CE%A9?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%A9%CE%9E0469%CE%97%CE%A18-%CE%9E%CE%A83?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%939469%CE%97%CE%A18-%CE%96%CE%946?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 25.10.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9C%CE%9D469%CE%97%CE%A18-1%CE%A9%CE%93?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved