ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 4.11.2021, 09:44

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επιγραμματικά οι θέσεις ανά φορέα και κλάδο - ειδικότητα, καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που σας μεταφέρουν στην αναλυτική πρόσκληση του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να επιβεβαιώσετε την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προσκλήσεις.

Τι σημαίνουν: ΠΕ=Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ=Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ΔΕ=Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Λύκειο, παλαιό εξατάξιο Γυμνάσιο), ΥΕ=Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τριτάξιο Γυμνάσιο ή παλαιό Δημοτικό), ΑΕΙ= Aνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.ΕΡΤ ΑΕ
* 1 Παραγωγός Μουσικής
Αιτήσεις μέχρι 7.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%99%CE%93465%CE%981%CE%95-%CE%9F%CE%941?inline=true


Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
* 1 Χημικός ή Επιστήμονας Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 17.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%93%CE%A1%CE%A5469%CE%97%CE%95%CE%A0-%CE%96%CE%92%CE%A6?inline=true


Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ (Πάτρα)
* 1 θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη
Αιτήσεις μέχρι 17.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%A8%CE%94469%CE%97%CE%9A%CE%A5-0%CE%A84?inline=true
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και εγκαιρότερη ενημέρωση
__________________________________________________________
Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του ΙΤΕ (Πάτρα) (Έγκριση)
* 1 θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, με γνωστικό αντικείμενο την «Βιο-ιατρική Μηχανική»
Αιτήσεις προσεχώς.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D01469%CE%97%CE%9A%CE%A5-89%CE%9F?inline=true


Δίκτυο Πράξη του ΙΤΕ
* 1 θέση Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε φυσικές επιστήμες ή επιστήμες ιατρικής και υγείας (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati)
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%A4%CE%99469%CE%97%CE%9A%CE%A5-0%CE%A91?inline=true


Δίκτυο Πράξη του ΙΤΕ
* 2 θέσεων Σύμβουλων Μεταφοράς Τεχνολογίας με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε φυσικές επιστήμες ή επιστήμες μηχανικού ή επιστήμες υγείας ή κοινωνικές επιστήμες (βάσει κατηγοριοποίησης εγχειριδίου Frascati)
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%983%CE%A9469%CE%97%CE%9A%CE%A5-0%CE%A9%CE%9C?inline=true


Δίκτυο Πράξη του ΙΤΕ
*1 θέση Σύμβουλου Μεταφοράς Τεχνολογίας  με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε οικονομικές επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 10.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%9E%CE%99469%CE%97%CE%9A%CE%A5-4%CE%9E%CE%A4?inline=true


Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A7%CE%94469%CE%97%CE%A18-%CE%9C%CE%9F%CE%A9?inline=true


Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%A7%CE%A9469%CE%97%CE%A18-9%CE%9E%CE%A0?inline=true


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Υποτροφία για Υποψήφιο Διδάκτορα, εγγεγραμμένο σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην Βιοπληροφορική
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%A1%CE%98469%CE%97%CE%A18-%CE%A43%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας και Διδακτορικό στη γενετική φυτών
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E6%CE%99469%CE%97%CE%A18-%CE%A6%CE%A3%CE%95?inline=true


Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα με Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας και Μεταπτυχιακό στη Γεωπονία, εγγεγραμμένο υποψήφιος διδάκτορα σε επιστημονικό πεδίο σχετικό με τη Γεωπονία και με ειδίκευση στην Οικολογία και τα Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%96%CE%A9469%CE%97%CE%A18-31%CE%9C?inline=true


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A55469%CE%97%CE%A18-%CE%9D%CE%934?inline=true


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Μαρούσι)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής) και Μεταπτυχιακό Τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής ή/και των Τηλεπικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%9D1469%CE%97%CE%A18-%CE%97%CE%A3%CE%92?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Διδακτορικό Χημικής Μηχανικής σε αντικείμενο σχετικό με την πειραματική παραγωγή βιοπολυμερών και τη μαθηματική προσομοίωση των σχετικών διεργασιών παραγωγής και ανάκτησης
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%9C%CE%A8469%CE%97%CE%A18-7%CE%9B3?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού 
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9C3469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%A8%CE%A3?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού και Διδακτορικού σε αντικείμενο συναφές με την ενέργεια/περιβάλλον
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%98%CE%9D469%CE%97%CE%A18-%CE%A1%CE%9C%CE%9E?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 Υποτροφία σε Υποψήφιο Διδάκτορα με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%93%CE%9D%CE%95469%CE%97%CE%A18-%CE%9A%CE%9F%CE%A8?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού και Μεταπτυχιακό σε Διεργασίες και Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9F%CE%9A469%CE%97%CE%A18-1%CE%9D%CE%A0?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Φυσικής) και Μεταπτυχιακό Τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής ή/και των Τηλεπικοινωνιών
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Γεωλόγου ή Δασολόγου ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό στον τομέα της διαχείρισης υδάτινων πόρων ή συναφούς αντικειμένου
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%9B4469%CE%97%CE%A18-2%CE%9E9?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής, ή Επιστήμης Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ή Φιλολογίας/Φιλοσοφικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό τίτλος σε τομέα σχετικό με Υπολογιστική Γλωσσολογία 
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64%CE%911469%CE%97%CE%A18-%CE%A3%CE%97%CE%9A?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 18.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A3%CE%A8469%CE%97%CE%A18-%CE%99%CE%91%CE%9A?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 4.11.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9291469%CE%97%CE%A18-%CE%9B%CE%A79?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved