ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.12.2021, 09:30

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.«Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο
* 1 Πτυχίο και Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F%CE%A3%CE%A6469%CE%97%CE%9E%CE%A9-7%CE%9D%CE%96?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 ΥΕ ή ΔΕ Καθαριότητας
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/976%CE%94469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%94%CE%9F%CE%99?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 Βιοεπιστήμονας, με Πτυχίο ΑΕΙ γεωπονίας-κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής ή συναφούς αντικειμένου 
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%947%CE%9C469%CE%97%CE%9A%CE%9A-476?inline=true
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και εγκαιρότερη ενημέρωση
__________________________________________________________
ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 Βιοεπιστήμονας, με Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ζωικής παραγωγής ή Ιατρικών εργαστηρίων ή άλλων συναφών πεδίων
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%935%CE%9A469%CE%97%CE%9A%CE%9A-8%CE%A7%CE%A3?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 με Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις Θετικές επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9A8%CE%9B469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%95%CE%A8%CE%9B?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 Βιοεπιστήμονας PhD
* 2 Βιοεπιστήμονες ΜSc 
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A08%CE%A9469%CE%97%CE%9A%CE%9A-%CE%A0%CE%92%CE%A7?inline=true


ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ
* 1 Βιοεπιστήμονας με Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%94%CE%A9469%CE%97%CE%9A%CE%9A-8%CE%9C2?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με εμπειρία ι) στην ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων ιι) στατιστική μοντελοποίηση σύνθετων και ακραίων γεγονότων και ιιι) στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A160%CE%9C469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%A0%CE%A3%CE%94?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 1 θέση Πτυχιούχου Φυσικού, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος με εμπειρία ι) στην ανάλυση κλιματολογικών δεδομένων ιι) στατιστική μοντελοποίηση σύνθετων και ακραίων γεγονότων και ιιι) στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%988%CE%A5469%CE%97%CE%95%CE%92-75%CE%9C?inline=true


ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
* 2 Μεταδιδακτορικοί ερευνητές με έμφαση στη Γενετική του Ανθρώπου
* 1 θέση Βοηθού έρευνας στη Βιοπληροφορική με έμφαση στη Γενετική του Ανθρώπου
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%988%CE%A5469%CE%97%CE%95%CE%92-75%CE%9C?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών, ή Πτυχίο Πληροφορικής και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%A0%CE%A546941%CE%94-%CE%95%CE%A7%CE%91?inline=true


ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα)
* 1 με Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ισοδύναμο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9F9%CE%9346941%CE%94-%CE%9D%CE%9B%CE%A4?inline=true

 Proslipsis.gr
ΕΛΚΕΘΕ (Ανάβυσσος)
* 1 με Πτυχίο ΠΕ Φυσικομαθηματικής σχολής και Διδακτορικό στην Φυσική Περιβάλλοντος σε θαλάσσια οικοσυστήματα 
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E76%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%92%CE%93%CE%91?inline=true


ΕΛΚΕΘΕ (Ανάβυσσος)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικής και Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Θαλάσσιες Επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 14.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9F%CE%998%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A1%CE%9B%CE%93?inline=true


Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή αντίστοιχο και Μεταπτυχιακό σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%A9%CE%97469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%9C%CE%9C%CE%A0?inline=true


Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχ. Υπολογιστών και Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/66%CE%96%CE%9D469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%91%CE%A3%CE%9B?inline=true


Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (Ηράκλειο)
* 1 με Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ και Μεταπτυχιακό Τίτλο σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 13.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A92%CE%9D6469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A9%CE%9B%CE%91?inline=true


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού και Μεταπτυχιακό στον τομέα των Μεταφορών
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%912%CE%91469%CE%97%CE%A18-%CE%A7%CE%9D2?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ενέργεια
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A847%CE%92469%CE%97%CE%A18-6%CE%A8%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό στην επιστήμη της Πληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%A39469%CE%97%CE%A18-%CE%9C6%CE%94?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%93%CE%A3469%CE%97%CE%A18-9%CE%938?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 2 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A1%CE%A3469%CE%97%CE%A18-1%CE%9D%CE%A7?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών) ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό σε Επεξεργασία σημάτων, Νευρωνικά δίκτυα, Μηχανική Μάθηση ή σε συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96%CE%927469%CE%97%CE%A18-20%CE%99?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A8%CE%98469%CE%97%CE%A18-%CE%9144?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A4%CE%9B469%CE%97%CE%A18-71%CE%A7?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας και Διδακτορικό στο πεδίο της αναγνώρισης προτύπων και ανάλυσης δεδομένων 
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A7%CE%9B1469%CE%97%CE%A18-%CE%91%CE%9B4?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C8%CE%9F469%CE%97%CE%A18-%CE%A06%CE%99?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών (Φυσικής ή Μαθηματικών) και Μεταπτυχιακό συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%98%CE%A7469%CE%97%CE%A18-%CE%94%CE%A3%CE%A1?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%94%CE%A5469%CE%97%CE%A18-%CE%942%CE%98?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%91%CE%A0469%CE%97%CE%A18-%CE%A6%CE%9F%CE%9D?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%936%CE%9A469%CE%97%CE%A18-%CE%9F2%CE%A9?inline=true


Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ σχολών Διοίκησης και Οικονομίας και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%92%CE%9E%CE%A3469%CE%97%CE%A18-922?inline=true

 Proslipsis.gr
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ (Θέρμη)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφούς ειδικότητας 
Αιτήσεις μέχρι 15.12.2021.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A48469%CE%97%CE%A18-9%CE%949?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved