ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 5.1.2022, 11:26

Στην παρούσα συνδρομητική κατηγορία η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν ΑΕΙ και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Θα συναντάτε και θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Για να κατεβάσετε τις προσκλήσεις, απευθυνθείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε στο τέλος κάθε ανακοίνωσης.
Γίνετε συνδρομητές για να λαμβάνετε όλες τις θέσεις στο email σας.Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 4 Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους στο Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%96%CE%9646%CE%A8%CE%962%CE%9D-8%CE%A6%CE%A6?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πανεπιστημιακό Πτυχίο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Αιτήσεις μέχρι 19.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9F%CE%9F%CE%9C469%CE%924%CE%9C-36%CE%A8?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Διδάσκοντα Βαθιά Μάθηση
Αιτήσεις μέχρι 5.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A03%CE%96469%CE%924%CE%9C-%CE%9F%CE%A4%CE%A0?inline=true


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 Διδάσκοντα Τεχνολογία Λογισμικού
Αιτήσεις μέχρι 5.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%91%CE%92%CE%A7469%CE%924%CE%9C-%CE%A8%CE%A8%CE%95?inline=true
ΜΟΝΟ στην Proslipsis.gr
Οι συνδρομητές έχουν πληρέστερη και εγκαιρότερη ενημέρωση
__________________________________________________________
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου
Αιτήσεις μέχρι 10.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/920%CE%9B46%CE%A88%CE%966-%CE%95%CE%9C9?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης 
Αιτήσεις μέχρι 10.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%955%CE%9246%CE%A88%CE%966-%CE%937%CE%93?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 5.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A0%CE%9946%CE%A88%CE%966-4%CE%952?inline=true


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο Ψυχολογίας
Αιτήσεις μέχρι 5.1.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C%CE%9E%CE%A046%CE%A88%CE%966-%CE%99%CE%93%CE%A6?inline=true

 Proslipsis.gr
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Διδακτορικό Δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης, με Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Αιτήσεις μέχρι 5.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A93%CE%9A%CE%9646%CE%A88%CE%966-%CE%9479?inline=true


Πάντειο Πανεπιστήμιο 
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ
Αιτήσεις μέχρι 19.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%95%CE%A8469%CE%927%CE%91-%CE%9C%CE%9E4?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
* 1 με Πτυχίο Κοινωνιολογίας
* 1 με Πτυχίο Σχολής Υγείας
* 1 με Πτυχίο Επιστημών Αγωγής
Αιτήσεις μέχρι 10.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A8%CE%9D%CE%9146%CE%9C9%CE%9E%CE%97-9%CE%A3%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
* 1 με Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 10.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A4%CE%A4%CE%A446%CE%9C9%CE%9E%CE%97-067?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Διδακτορικός Φοιτητής Σχολής Μηχανικών, με εμπειρία σε διαχείριση ερευνητικών έργων (διαχείριση, προετοιμασία εκθέσεων προόδου, επεξεργασία οικονομικών στοιχείων, υποστήριξη διάδοσης αποτελεσμάτων), καθώς και σε συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων (κυρίως δεδομένων που αφορούν σε χρονοσειρές ή/και χωροταξικών δεδομένων)
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/965%CE%A846%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%9B%CE%92%CE%A0?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Μηχανολόγο Μηχανικό Υποψήφιο Διδάκτορα
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A86%CE%A4046%CE%A8%CE%96%CE%A34-81%CE%91?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* 1 Χημικό Μηχανικό ή Μηχανικό Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ή Πτυχιούχο Γεωπονικών Σχολών
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%99%CE%A046%CE%A8%CE%96%CE%A34-11%CE%99?inline=true


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
* Διδάσκοντες στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής
Υποβάλλονται αιτήσεις.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%9C%CE%9D46%CE%A8%CE%96%CE%A34-%CE%911%CE%A7?inline=true


Πανεπιστήμιο Πειραιώς
* Διδάσκοντες στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6719469%CE%927%CE%A4-%CE%93%CE%A5%CE%9E?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 υποτροφία υποψήφιας/υποψήφιου διδάκτορα στη βαθιά μάθηση
* 1  υποτροφία σε μεταδιδακτορικό ερευνητή στη βαθιά μάθηση
Αιτήσεις μέχρι 4.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A1%CE%95%CE%9846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%97%CE%9E8?inline=true


Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
* Θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%99%CE%9646%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A9%CE%9A5?inline=true


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 Διδάσκοντα Οικοδομική ΙΙ
Αιτήσεις μέχρι 21.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A9%CE%A4746%CE%A8%CE%96%CE%A51-%CE%9D%CE%9B%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Βασικό Τίτλο Σπουδών (Μηχανικός ή Φυσικός ΠΕ), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Integrated Master ή Διδακτορικό στην Ηλεκτρονική, ψηφιακά συστήματα ή συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%A8%CE%96469%CE%927%CE%97-%CE%A5%CE%A3%CE%A0?inline=true

 Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Μηχανικό ή Φυσικό ΠΕ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Integrated Master ή Διδακτορικό στην Ηλεκτρονική, ψηφιακά συστήματα ή συναφές αντικείμενο
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%A03469%CE%927%CE%97-%CE%9F%CE%9B%CE%A0?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 * 1 ανταποδοτική υποτροφία σε Μηχανικό Πληροφορικής ΤΕ ή με αντίστοιχο τίτλο Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ «Μηχανικών Η/Υ και δικτύων»
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9A%CE%91%CE%9C469%CE%927%CE%97-%CE%9A%CE%A3%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής και Μεταπτυχιακό Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%93%CE%A1469%CE%927%CE%97-66%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%9B%CE%99469%CE%927%CE%97-%CE%974%CE%A7?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη βιοϊατρική μηχανική-τεχνολογία, και ειδικότερα στην ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων προβλεπτικής μοντελοποίησης βιοϊατρικών δεδομένων με χρήση μηχανική μάθησης
Αιτήσεις μέχρι 18.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A32%CE%A4469%CE%927%CE%97-2%CE%A14?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 4.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A897%CE%9B469%CE%927%CE%97-%CE%9F%CE%9F%CE%A1?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας και Μεταπτυχιακό σε Βιολογικές Τεχνολογίες
Αιτήσεις μέχρι 4.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6735469%CE%927%CE%97-%CE%9F%CE%9C%CE%91?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας
Αιτήσεις μέχρι 4.1.2022.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%94%CE%98%CE%97469%CE%927%CE%97-%CE%9D%CE%97%CE%91?inline=true
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved