ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα Επιστροφή    
Θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης σε ΑΕΙ - Ερευνητικά κέντρα

Proslipsis.gr | Αθήνα 12.01.2023, 23:53

Στην παρούσα σελίδα η Proslipsis δημοσιεύει τις κενές θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου η ορισμένου χρόνου ή επί θητεία που προκηρύσσουν Πανεπιστήμια και κρατικά ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, θέσεις εργασίας με υποτροφία ή για απόκτηση μεταπτυχιακών - διδακτορικών τίτλων.

Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες θέσεις κάθε χρόνο που δύσκολα εντοπίζονται και που απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ αλλά ενίοτε και Δευτεροβάθμιας ή και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Η Proslipsis είναι η πληρέστερη πηγή ενημέρωσης στην Ελλάδα και για τις θέσεις αυτές.

Οι θέσεις συνήθως υλοποιούνται μέσω προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων, που με τη σειρά της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μονιμοποίηση.


ΟΙ ΘΕΣΕΙΣΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποτροφία σε Διδάκτορα Φυσικό
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%A3%CE%9646%CE%A88%CE%A7%CE%92-70%CE%97?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Διδακτόρας, Μαθηματικός με Μεταπτυχιακό στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων & Ελέγχου
* 1 Διδακτόρας, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
* 1 Υποψήφιος Διδακτόρας, Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A817%CE%A946%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A321?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E4%CE%9446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A0%CE%A17?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A16%CE%A7946%CE%A88%CE%A7%CE%92-1%CE%9D%CE%94?inline=true

Μόνο στην Proslipsis

(ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, με υποτροφία, για διδακτορικές σπουδές, για έρευνα, διδασκόντων κ.ά.)


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (παράταση)
* 1 Συνεργάτη
Αιτήσεις μέχρι 23.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%9A%CE%9646%CE%A88%CE%A7%CE%92-7%CE%9A%CE%96?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1  Υποτροφία Αριστείας σε Υποψήφιο Διδάκτορα, Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 5ετούς φοίτησης
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%99846%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9A%CE%9E2?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Τεχνολογίας στην Yγεία και Nευροεπιστήμης
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%96%CE%A446%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%9D0%CE%9F?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 με Απολυτήριο Λυκείου
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/637%CE%A646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A8%CE%95%CE%91?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Κάτοχος Μεταπτυχιακού στα Επικοινωνιακά Συστήματα
* 1 Πτυχιούχος Φυσικής με ειδίκευση Φωτονική και/ή Οπτική
* 1 Κάτοχος Διδακτορικού με ειδίκευση στη Φωτονική
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C9%CE%9146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A5%CE%94%CE%99?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωτεχνικός – Κάτοχος Μεταπτυχιακού
* 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ(ΠΕ/ΤΕ) στην επιστήμη της Πληροφορικής ή Γεωπληροφορικής 
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/97%CE%A7946%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A4%CE%910?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Αρχαιολόγος υποψήφιος διδάκτορας
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%97646%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%97%CE%9C7?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 Γεωπόνος ΠΕ Φυσιολογία οπωροφόρων δέντρων
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%A8%CE%A046%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%98%CE%9C%CE%99?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Κάτοχοι Μεταπτυχιακού στη διοίκηση αθλητισμού / Διδάκτορες διοίκησης αθλητισμού και αναψυχής
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%96%CE%96%CE%9246%CE%A88%CE%A7%CE%92-3%CE%99%CE%A3?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* Διδάκτωρ Φυσικός ή Χημικός
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%9C146%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%A5%CE%9C%CE%A5?inline=true


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
* 1 για Οργάνωση και Υποστήριξη έργου / Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ΠΕ)
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9B%CE%A7746%CE%A88%CE%A7%CE%92-3%CE%9D%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%A7%CE%A6469%CE%927%CE%9A-%CE%A5%CE%A83?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και Μεταπτυχιακό
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%91%CE%9E469%CE%927%CE%9A-%CE%975%CE%93?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΠΕ/ΤΕ
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%92%CE%A7469%CE%927%CE%9A-7%CE%9A%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%974%CE%A7469%CE%927%CE%9A-7%CE%92%CE%A3?inline=true


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα πανεπιστημίου
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9E%CE%A1%CE%9A469%CE%927%CE%9A-%CE%A56%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο Ιατρικής στην Ογκολογία
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%99%CE%9C469%CE%927%CE%9E-%CE%A1%CE%98%CE%A5?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Θετικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%98%CE%A5469%CE%927%CE%9E-%CE%956%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
* 1 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Θετικών Επιστημών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με τον τομέα της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 17.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/630%CE%A0469%CE%927%CE%9E-%CE%95%CE%994?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Project Management (Διαχείριση Έργου)
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A4%CE%9D%CE%A6469%CE%927%CE%97-%CE%A3%CE%99%CE%A4?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Οικονομικής Κατεύθυνσης
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%94%CE%996469%CE%927%CE%97-%CE%A5%CE%95%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/90%CE%95%CE%93469%CE%927%CE%97-2%CE%972?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αιτήσεις μέχρι 16.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A0%CE%9A%CE%A5469%CE%927%CE%97-%CE%9E5%CE%A9?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 εντεταλμένο Διδάσκοντα: Εργαστήριο Βιοχημείας
Αιτήσεις μέχρι 23.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/658%CE%A4469%CE%927%CE%97-5%CE%95%CE%98?inline=true

 Proslipsis.gr
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα
Αιτήσεις μέχρι 23.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%9F%CE%9C469%CE%927%CE%97-%CE%9E%CE%9F%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
* 1 με Πτυχίο Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών
Αιτήσεις μέχρι 23.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A3%CE%A0%CE%A0469%CE%927%CE%97-3%CE%95%CE%9F?inline=true


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* Εντεταλμένους διδάσκοντες, για τις ανάγκες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
Αιτήσεις μέχρι 20.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9C9%CE%9F469%CE%927%CE%94-%CE%A4%CE%A93?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Βιολογίας Πανεπιστημιακού Τομέα και Αυτοτελές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%944469%CE%927%CE%93-1%CE%A1%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στη Νομική
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A90%CE%A1469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%A13?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%A5%CE%A9469%CE%927%CE%93-2%CE%9E%CE%95?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A01%CE%A8469%CE%927%CE%93-%CE%9C%CE%98%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Αυτοτελές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφές με τις Επιστήμες της Όρασης 
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A3%CE%9D%CE%9B469%CE%927%CE%93-7%CE%9D2?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος Βιολογίας ή Χημείας με Αυτοτελές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Νευροεπιστήμες ή τις Επιστήμες της Όρασης
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A8%CE%A3469%CE%927%CE%93-%CE%A690?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης και Αυτοτελή μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών ή της Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%99%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%A94%CE%97?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 Πτυχιούχος Βιολογίας και Διδακτορικό τίτλο σε Βιοεπιστήμες, ή σε Μοριακή ή Κυτταρική Βιολογία, ή σε ΝευροβιολογίαΝευροεπιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A81469%CE%927%CE%93-%CE%A61%CE%A8?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Τμήματος Χημείας και Διδακτορικό Τμήματος Χημείας 
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9253469%CE%927%CE%93-7%CE%954?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Διδακτορικό για το αντικείμενο «Αισθητικές Θεωρίες»
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E5%CE%9F469%CE%927%CE%93-%CE%9E08?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Οικονομικών ή/και Θετικών Επιστημών ή Νομικής
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A8%CE%A6469%CE%927%CE%93-%CE%921%CE%94?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ιδρύματος
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%934%CE%99469%CE%927%CE%93-%CE%A0%CE%99%CE%9E?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τομέα Επιστήμης πληροφορικής ή ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Υπολογιστών 
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%9D5469%CE%927%CE%93-12%CE%A7?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Διδακτορικό τίτλο στην Επιστήμη Υλικών ή στη Χημεία
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%A5469%CE%927%CE%93-%CE%A8%CE%9A%CE%9C?inline=true


Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Διδακτορικό τίτλο στις φυσικές επιστήμες
Αιτήσεις μέχρι 15.1.2023. Proslipsis.gr
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A3%CE%92469%CE%927%CE%93-%CE%9A%CE%98%CE%A6?inline=true


Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
* 1 με Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής ή Διοικητικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Θετικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αιτήσεις μέχρι 19.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/64694694%CE%A67-%CE%990%CE%A5?inline=true


Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ (Πτολεμαΐδα)
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού και Μεταπτυχιακό στην οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης
Αιτήσεις μέχρι 19.1.2023.
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A80%CE%A1469%CE%97%CE%A18-%CE%A9%CE%A3%CE%A7?inline=true


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved