ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις τακτικού προσωπικού Επιστροφή    
Η προκήρυξη για την πρόσληψη 260 φυλάκων στις φυλακές (28/7/06)
 


Αθήνα 28.7.2006, 14:22
Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 260 θέσεων τακτικού προσωπικού (254 άνδρες και 6 γυναίκες) του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των καταστημάτων κράτησης της χώρας, προκηρύσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Την διαδικασία επιλογής θα οργανώσει το υπουργείο, το οποίο τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινώσει και τη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Σύφωνα με την προκήρυξη, που δημοσιεύουμε αυτούσια στο συνημμένο αρχείο, οι υποψήφιοι πρέπει:
1. Nα είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας [τηλ. (2310) 459101/5 και (210) 3636549).
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. : 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Δικαιούνται, επίσης, να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

2. Να είναι απόφοιτοι Απολυτηρίων τίτλων:
− Eνιαίου Λυκείου ή
− Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
− Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
− Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
− Πτυχίου Β΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. ή
άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1976 έως 1985.

4. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα, υψηλό βαθμό ετοιμότητας ψυχραιμίας και αντίληψης, προσόντα τα οποία διαπιστώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές, που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 2734/1999.

5. Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1, 75 μ. οι άνδρες και 1, 65 μ. οι γυναίκες, χωρίς υποδήματα.

6. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση ή οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
− Να μην είναι υπόδικοι, λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κακουργήματα ή πλημμελήματα έστω και αν τα αδικήματα έχουν παραγραφεί.
− Να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
− Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε σε συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
− Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
Σημείωση: Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για διορισμό, εφόσον δεν έχει εκδοθεί, το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

7. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.

Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H προκήρυξη (αρχείο pdf 436 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved