ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Θέσεις σε ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς Επιστροφή    
Εγκρίθηκαν θέσεις μελών ΔΕΠ στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (14/3/08)


Αθήνα 14.3.2008, 08:17
Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας εγκρίνεται η προκήρυξη των παρακάτω θέσεων μελών ΔΕΠ που αφορούν στην εξέλιξη Μονίμων Λεκτόρων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

α. Τομέας: Συστημάτων μάχης, Ναυτικών Επιχειρήσεων, Θαλασσίων Επιστημών, Ναυτιλίας, Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών.
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική – Ηλεκτρονικά Κυκλώματα – υψηλών – μικροκυματικών συχνοτήτων: σχεδίαση, κατασκευή και μετρήσεις».
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική – Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ραδιοζεύξεις».
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική – Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις ημιαγωγών και μη γραμμικά φαινόμενα διάδοσης».

β. Τομέας: Εφηρμοσμένης Μηχανικής και Ναυτικών Υλικών
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Επιφανειακών Φορέων με συνοριακά Στοιχεία».

γ. Τομέας: Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επίλυση προβλημάτων ηλεκτρομαγνητικής σκέδασης με τη μέθοδο των ολοκληρωτικών εξισώσεων».

δ. Τομέας: Μαθηματικών.
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρία με έμφαση στη διαφορική Γεωμετρία».
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση με έμφαση στις μη Γραμμικές, Ελλειπτικές Διαφορικές Εξισώσεων».

ε. Τομέας:Φυσικών Επιστημών.
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Φυσική με έμφαση στη Θεωρία των Κλασσικών Πεδίων».
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσική με έμφαση στη Μελέτη Αστρονομικών και Ναυτικών ηλεκτροπτικών Διατάξεων».

στ. Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών.
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Φιλολογία με έμφαση στην Ελληνική Φιλοσοφία».
- 1 στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γαλλική Φιλολογία και Γλωσσολογία».

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε ένδεκα αντίτυπα.
4. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
5. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά με στοιχεία 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό υποχρεούνται να καταθέσουν πριν το διορισμό τους πιστοποιητικό τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού Γραφείου.

Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι παραπάνω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο τεύχος Γ' αρ. 206/5 Μαρτίου 2008 της Εφημερίδας της Κυνερνήσεως.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved