ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οι προσλήψεις που έρχονται Επιστροφή    
2.947 προσλήψεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα (16/7)


Αθήνα 16.7.2005
Συνολικά 2.947 θέσεις τακτικού προσωπικού προγραμματίζεται να πληρωθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας το άμεσως προσεχές διάστημα ή και το νέο έτος.

Σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα και εγκρίσεις του υπουργείου Υγείας, προγραμματίζεται η πλήρωση των ακόλουθων θέσεων:
* 613 τακτικού νοσηλευτικού, παραϊατρικού, τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού σε νοσηλευτικά ιδρύματα.
*
82 διοικητικού, νοσηλευτικού ιατρικού και άλλου προσωπικού σε ψυχιατρικά νοσοκομεία.
*
84 τακτικού διοικητικού προσωπικού με γραπτό διαγωνισμό.
*
307 για το πρόγραμμα αποασυλοποίησης "Ψυχαργώ".
* Στις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να προστεθούν οι 1.861 τακτικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, τις οποίες παρουσίασε ήδη η Prolsipsis (δείτε τις). Τις θέσεις αυτές θα τις διαχειριστούν τα αντίστοιχα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία θα εκδώσουν (σε διαφορετικό χρόνο) σχετικές προσκλήσεις και θα δέχονται και θα αξιολογούν τις αιτήσεις των υποψηφίων.

Αναλυτικά:


613 θέσεις με σειρά προτεραιότητας
Αίτημα στο ΑΣΕΠ για την πλήρωση σε νοσηλευτικά ιδρύματα 613 θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, υπέβαλε το υπουργείο Υγείας.

Οι πληροφορίες από την ανεξάρτητη αρχή θέλουν τις συγκεκριμένες προσλήψεις να γίνονται περί το Σεπτέμβριο, με την διαδικασία της σειράς προτεραιότητας.

Στο σχετικό διαβιβαστικό εγγραφο του υπουργείου αναφέρονται τα εξής:

* Τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων είναι τα προβλεπόμενα από το Π. Δ. 50/01 (ΦΕΚ 39/Α/2001) , όπως τροποποιήθηκε με το Π. Δ. 347/03 ( ΦΕΚ 315/Α/2003) και το Π. Δ. 44/05 ( ΦΕΚ 63/Α/ 2005)

* Για όλες τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ απαιτείται τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας και γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) βάσεων δεδομένων ,δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου.

*
Για τη θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων – Μηχανικών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων απαραίτητο πρόσθετο προσόν είναι μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης ή 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Οικονομικά θέματα με προτίμηση στην διαχείριση – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων.

* Για τη θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων πρόσθετο προσόν είναι η τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας και άριστη γνώση της Αλβανικής Γλώσσας.

* Για τη θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων απαραίτητο προσόν διορισμού είναι πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

*
Για τη θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών απαιτείται ειδίκευση στους ογκολογικούς ασθενείς.

Από τις παρακάτω θέσεις:
*
 Η θέση του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών του Αντικ. Ογκολογικού Νοσοκ. Αθηνών ‘’ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ’’ προκύπτει μετά την από 10/6Κ/02 ΦΕΚ 100/17-4-02 προκήρυξη του ΑΣΕΠ η οποία δεν καλύφθηκε λόγω λήξης ισχύος του πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

* Η θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας θερμαστών στο Γ. Ν. – Κ. Υ. ΦΙΑΛΙΑΤΩΝ προκύπτει μετά την από 10/6Κ/02 ΦΕΚ 100/17-4-02 προκήρυξη του ΑΣΕΠ η οποία δεν καλύφθηκε λόγω έλλειψης υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.

* Η θέση του κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ( Τεχνολόγων ) στο Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ προκύπτει από την αρ. 261/ ΦΕΚ 161/29-5-01/ΑΣΕΠ προκήρυξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας λόγω λήξης ισχύος του πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

* Η θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας θερμαστών στο Γ. Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ προκύπτει μετά την από 10/6Κ/02 ΦΕΚ 100/17-4-02 προκήρυξη του ΑΣΕΠ λόγω έλλειψης υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.

* Η θέση του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων στο Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ προκύπτει μετά την από 10/6Κ/02 ΦΕΚ 100/17-4-02 προκήρυξη του ΑΣΕΠ λόγω έλλειψης υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.

* Η θέση του κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας στο Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ προκύπτει μετά την προκήρυξη της στο ΦΕΚ 33/5-2-01 τ. ΑΣΕΠ λόγω έλλειψης υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης.

* Η θέση του κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών στο Γ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ προκύπτει μετά την προκήρυξη της στο ΦΕΚ 33/5-2-01 τ. ΑΣΕΠ λόγω έλλειψης υποψηφίων στον πίνακα κατάταξης

* Ογδόντα οκτώ θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων αφορούν θέσεις οι οποίες κενώθηκαν για λόγους συνταξιοδότησης, παραίτησης και θανάτου υπαλλήλων που τις κατείχαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2716/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

* Οι πεντακόσιες δέκα πέντε θέσεις έχουν εγκριθεί με τις αρ. ΔΙΠΠ/ Φ. ΕΓΚΡ. 8/147/12909/29-6-04, ΔΙΠΠ/ Φ. ΕΓΚΡ. 8/353/23432/27-12-04 και ΔΙΠΠ/ Φ. ΕΓΚΡ. 8/24/1463/16-2-05 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1. της αρ. 55/98 Π. Υ. Σ.

* Οι δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών και η μία θέση του κλάδου ΠΕ Ιατρών για τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων προκύπτουν μετά την από την αρ. ΔΙΠΠ/ Φ. ΕΓΚΡ. 8/147/12909/29-6-04 ΠΥΣ.

Αναλυτικα, οι θέσεις είναι οι εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘’ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ( Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία με ειδικότητα Θερμαστών και μία με ειδικότητα Συντηρητών Ανελκυστήρων Δ΄ ειδικότητας.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘’ΛΑΪΚΟ’’
Μία θέση κλάδου ΠΕ Βιολόγων – Βιοχημικών - Χημικών
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών
Έξι θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων πέντε με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Α. & Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Θερμαστή και μία ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Ψυκτικού και δύο ειδικότητας Θερμαστών
Μία Θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ « ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Μαγείρων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων
Δύο Θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εκ των οποίων μία ειδικότητας Πλυντών – τριών και μία Σιδερωτών – τριών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων -Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Τραυματιοφορέα
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΠΙΣ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Υδραυλικών Α΄ τάξεως 1ης ειδικότητας και μία ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα Ηλεκτρονικών -Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών – Θερμουδραυλικών τουλάχιστον Α΄τάξης 1ης ειδικότητας με εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών ως τεχνίτης υδραυλικός, τουλάχιστον Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας.
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Μαγείρων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ειδικότητα Μηχανολόγων -Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό εκ των οποίων μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και μία με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ», «Ε.Ε.Σ.».
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτου και μία ειδικότητας Θερμαστή
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Βοηθών Μαγείρου
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό εκ των οποίων μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και δύο με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Μαγείρων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Έξι θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων δύο με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμων και τέσσερις με ειδικότητα Νοσοκόμων – Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΑΤ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτου
Οκτώ θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερις με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμων και τέσσερις με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ»
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Μαγείρων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Δέκα θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων τρεις με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου, τρεις με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και τέσσερις με ειδικότητα Νοσοκόμων.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Πέντε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερις με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών.

ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ‘’ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ’’
Μία θέση κλάδου ΔΕ προσωπικό Η/Υ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Δέκα θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερις με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και έξι με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Πέντε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων δύο με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και τρεις με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με ειδικότητα Κλητήρων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΠΕ Ιατρών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Δέκα τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων έντεκα με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και δύο με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Εννέα θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ειδικότητα Πρεσαδόρων – Σιδερωτών – τριών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία με ειδικότητα Υδραυλικού – Θερμοϋδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας και δύο με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων Α, Γ, ΣΤ ΄ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κατηγορίας
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών και δύο με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με ειδικότητα Πλυντών – τριών.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού με ειδικότητα Κοπτριών – Ραπτριών – Γαζωτριών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με ειδικότητα Θυρωρών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με ειδικότητα Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία με ειδικότητα Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας και μία με ειδικότητα Οδηγών Αυτοκινήτου
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπευτών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Επιμελητών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και ελλείψει ΔΕ Εμφανιστών – Χειριστών
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Έξι θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων δύο με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών, μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και τρεις με ειδικότητα Νοσοκόμων
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και ελλείψει ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων) και ελλείψει ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΥΔΗΛΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης ή 3ετή τουλάχιστον εμπειρία σε Οικονομικά θέματα με προτίμηση στην διαχείριση – αξιολόγηση δημοσίων συμβάσεων
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων με τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας και άριστη γνώση της Αλβανικής Γλώσσας .
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών με πτυχίο Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΥΤΣΑΡΑ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων -Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανολόγων Θερμικών – Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Πλυντών – τριών Σκευών Μαγειρίου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών και μία ειδικότητας Θερμαστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη
Πέντε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων δύο με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και τρεις με ειδικότητα Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων τρεις με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και μία με ειδικότητα Νοσοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Δύο κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου και μία με ειδικότητα Νοσοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέσεις κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ειδικότητα Βοηθών Θαλάμου
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Πέντε θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Νεκροτόμων, δύο ειδικότητας Νοσοκόμων, μία ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών και μία ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Πέντε θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης εκ των οποίων τέσσερις με ειδικότητα Τραπεζοκόμων και μία με ειδικότητα Βοηθών Μαγείρων
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εκ των οποίων δύο με ειδικότητα Πλυντών – τριών και δύο με ειδικότητα Πρεσαδόρων – Σιδερωτών – τριών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών με πτυχίο τουλάχιστον Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ειδικότητας Πλυντών –τριών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης ειδικότητας Λαντζέρηδων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Νοσοκόμων και δύο ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Συντηρητή

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΞΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπείας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ειδικότητας Καθαριστών – τριών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης εκ των οποίων δύο ειδικότητας Τραπεζοκόμων και μία ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων δύο ειδικότητας Νοσοκόμων και δύο ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Νοσοκόμων, μία ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου και μία ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών Α΄ τάξης , 1ης ειδικότητας.
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων - Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Μία θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικός

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας και ελλείψει ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (Οδηγών Μεταφορέων Ασθενών)

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών και τρεις ειδικότητας Νοσοκόμων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων) και ελλείψει ΔΕ Παρασκευαστών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών και μία ειδικότητας Θερμαστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας ειδικότητας Πλυντών – τριών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Μαγείρων
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Μαγείρων
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ τω οποίων μία ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδκότητας 1ης κατηγορίας και μία ειδικότητας Απολυμαντών – Κλιβανιστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου και δύο ειδικότητας Νοσοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης εκ των οποίων μία ειδικότητας Τραπεζοκόμων και μία ειδικότητας Πλυντών – τριών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Χημικών – Βιοχημικών

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Βιολόγων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης εκ των οποίων μία ειδικότητας Τραπεζοκόμων και μία ειδικότητας Λαντζέρηδων
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εκ των οποίων μία ειδικότητας Καθαριστών – τριών και μία ειδικότητας Πλυντών – τριών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού ειδικότητας Νοσοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων – Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (Χειριστών – Εμφανιστών)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΙΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διαιτολογίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ξυλουργών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διαιτολογίας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Γ ΄ ειδικότητας 3ης κατηγορίας και ελλείψει αυτής Α΄ ειδικότητας 4ης κατηγορίας.
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Στατιστικής
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φυσικών – Ακτινοφυσικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Α΄ και Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Μία θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Νοσοκόμων
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων με ειδίκευση στους ογκολογικούς ασθενείς
Μία θέση κλάδου ΠΕ Φαρμακοποιών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (Τεχνολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτροτεχνίτη
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Υπομηχανικών με πτυχίο ΤΕΙ σχολής Τεχνολογικών εφαρμογών Τμήματος Μηχανολογίας
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας – Βιολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων δύο ειδικότητας Υδραυλικών εκ των οποίων η μία Α΄ τάξης 1ης ειδικότητας και η δεύτερη Α΄ τάξης 2ης ειδικότητας και μία θέση ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Α΄ ειδικότητας τουλάχιστον 1ης κατηγορίας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας και ελλείψει ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Αποθηκάριων

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικών Α΄ Τάξης 1ης ειδικότητας
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Υδραυλικού με πτυχίο τεχνίτη Υδραυλικού – Θερμουδραυλικού Α΄ Τάξης, 1ης ειδικότητας
Τρεις θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού εκ των οποίων δύο ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών και μία ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
Μία θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
Έξι θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Συντηρητών Πρακτικών Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Αποστειρωτών – Κλιβανιστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών – Νοσοκόμων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Τεχνικού εκ των οποίων μία ειδικότητας Θερμαστών και μία ειδικότητας Ελαιοχρωματιστών – Υδροχρωματιστών
Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων
Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Στατιστικής
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας
Μία θέση κλάδου ΔΕ Παρασκευαστών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτου
Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Μία θέση κλάδου ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Βιοχημικών – Χημικών
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Υπομηχανικών (Ηλεκτρολόγων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βρεφοκόμων
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Εργοδηγού Δομικών Έργων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας (Διοίκησης Νοσοκομείων)
Μία θέση κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικών Τεχνικών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Πληροφορικής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολογίας
Μία θέση κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών
Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας.

 

..............................................................

 

82 θέσεις στα ψυχιατρικά νοσοκομεία
Την πλήρωση συνολικά 82 κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ενέκρινε το υπουργείο Υγείας.

Όπως μας ενημέρωσαν από το αρμόδιο γραφείο προσωπικού του υπουργείου, τις θέσεις αυτές θα τις διαχειριστούν τα ίδια τα ιδρύματα, οπότε οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται σε αυτά.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τρεις θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών – τριών
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
Δέκα θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών – τριών
Δέκα έξι θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Πέντε θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών – τριών
Δέκα θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
Πέντε θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής
Μία θέση κλάδου ΤΕ Μουσικοθεραπευτών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείων
Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών – τριών
Πέντε θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Τρεις θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτών – τριών
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διαιτολόγων
Μία θέση κλάδου ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας
Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής
Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Επιμελητών Ασθενών

 

..............................................................

 

84 διοικητικές θέσεις με γραπτό διαγωνισμό
Αίτημα προς το ΑΣΕΠ να οργανώσει γραπτό διαγωνισμό για την πλήρωση 84 θέσεων διοικητικού τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ σε νοσηλευτικά ιδρύματα, υπέβαλε το υπουργείο Υγείας.

Κατά πάσα πιθανότητα το ΑΣΕΠ θα εντάξει τις εν λόγω θέσεις (περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω) στον γενικό γραπτό διαγωνισμό που θα διενεργήσει το 2006 και θα περιλαμβάνει θέσεις και πολλών άλλων φορέων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε προγνωση για τον χρόνο έκδοσης της σχετικής προκήρυξης είναι αδύνατη.


Στην σχετική εντολή του υπουργείου Υγείας προς το ΑΣΕΠ αναφέρεται ότι:

* Για την κατηγορία των θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού- Λογιστικού, τυπικά προσόντα για την πλήρωση των θέσεων είναι τα παρακάτω:
Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής Επιστήμης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

* Ειδικά για τη μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων απαιτείται πτυχίο Οικονομικού Τμήματος ΑΕΙ με τίτλο σπουδών στη λογιστική και διετή εμπειρία σε εφαρμογή ενιαίου λογιστικού σχεδίου και μηχανογραφημένης γενικής λογιστικής.

* Για όλες τις ειδικότητες των κλάδων ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ απαιτείται τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής Γλώσσας και γνώση Πληροφορικής και Χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) βάσεων δεδομένων ,δ) παρουσιάσεων και ε) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι θέσεις που το υπουργείο ζητεί να προκυρηχθούν, είναι οι εξής:


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΑΤ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων

ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ‘’ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ’’
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Πέντε θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΤΗΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΛΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΚΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΥΘΕΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑΚΑ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΚΑ
Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής
Δύο θέσεις κλάδου ΔΕ Γραφέων – Δακτυλογράφων Νοσ/κων Τμημάτων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Μία θέση κλάδου ΤΕ Λογιστικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού

 

..............................................................

 

307 θέσεις για το «Ψυχαργώ»
Συνολικά 307 θέσεις μόνιμου προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων θα προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος "Ψυχαργώ".

Μάλιστα, το υπουργείο Υγείας καλεί τα νοσοκομεία να προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξη των θέσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειαζεται να περιμένουν τις σχετικές ανακοινώσεις (οι οποίες ποιός ξέρει που θα δημοσιευθούν), αλλά να απευθυνθούν στα παρακάτω νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν οι θέσεις για περισσότερες πληροφορίες.    

Το "Ψυχαργώ" είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται τα τέσσερα τελευταία χρόνια και μεριμνά για την αποασυλοποίηση των τροφίμων των ψυχιατρικών νοσοκομείων, με την μεταφορά και έγκατάστασή τους σε μικρούς ξενώνες. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υγεία - Πρόνοια" και αυτή την περίοδο διανύει την δεύτερη φάση του (Γ' ΚΠΣ').

Οι θέσεις του "Ψυχαργώ" είναι οι εξής:

Πρώτη έγκριση (114 θέσεις)
Α΄ ΠεΣΥΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Β΄ Πε. ΣΥ. Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ. ‘’ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ’’
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Παιδαγωγικής
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Σωματικής Αγωγής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας
- Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών

Πε. ΣΥ. Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής για ασθενείς του Ψυχιατρικού Τμήματος
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

Πε. ΣΥ. Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Οκτώ θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Οκτώ θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΠΕ. Σ. Υ. Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας

Πε. Σ. Υ. Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

Πε. Σ. Υ. Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Πέντε θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Β΄ Πε. ΣΥ. Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 Κέντρα Ημέρας
- Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ‘’ ΣΩΤΗΡΙΑ’’
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής για ασθενείς του Ψυχιατρικού Τμήματος
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘’Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής για ασθενείς του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Επτά θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής για ασθενείς του Ψυχιατρικού Τμήματος
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Πε. ΣΥ. Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής

Πε. ΣΥ. Π. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων και Ξενώνας Βραχείας Παραμονής για ασθενείς του Ψυχιατρικού Τμήματος
- Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας
- Δώδεκα θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτολογίας
- Μία θέση κλάδου ΥΕ Εργατών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής για ασθενείς Πανεπιστημιακής Κλινικής
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπείας

Πε. ΣΥ. Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Συμπλήρωση του Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Β΄ ΠΕ. ΣΥ. Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ψυχιατρικό Τμήμα Ενηλίκων
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Τρεις θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής

Δεύτερη έγκριση (193 θέσεις)
Α΄ Πε. Σ. Υ.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ ΑΧΕΠΑ’’
Μονάδα Εφήβων – Ξενώνας Βραχείας Παραμονής
- Δέκα πέντε θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Ξενώνας Βραχείας Παραμονής
- Δέκα θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Πε. ΣΥ. Π. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μονάδα Οξέων
- Δύο θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
- Οκτώ θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Δέκα θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
- Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

ΠΕ. Σ. Υ. Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Κέντρο Ημέρας
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Μία θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
- Μία θέση κλάδου ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας

Πε. Σ. Υ. Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
Ψυχιατρικό Τμήμα
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Δέκα θέσεις κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Τρεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

Πε. Σ. Υ. Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2Ος Ξενώνας Βραχείας Παραμονής Ψυχιατρικού Τμήματος
- Δέκα πέντε θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Συμπλήρωση Ψυχιατρικού Τμήματος
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Τρεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

Α΄ Πε. Υ. Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘’ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’’
Μονάδα Οξέων
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού
- Επτά θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- Δέκα θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
- Δύο θέσεις κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

Β΄ Πε. ΣΥ. Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ‘’ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ’’
Συμπλήρωση Κ. Ψ. Υ. Αγίας Παρασκευής
- Τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
- Τρεις θέσεις κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας

Γ΄Πε. ΣΥ. Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘’ΑΤΤΙΚΟΝ’’
Ψυχιατρικό Τμήμα
- Οκτώ θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών
- Έξι θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
- Μία θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Γραμματέων
- Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ ΤΖΑΝΕΙΟ’’
Παιδοψυχιατρικό Τμήμα
- Μία θέση κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- Δέκα τρεις θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ‘’ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ’’
Ξενώνας βραχείας παραμονής για ασθενείς του Ψυχιατρικού Τμήματος
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
- Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Οκτώ θέσεις κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
- Μία θέση κλάδου ΔΕ Οδηγών Μία θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου

Πε. ΣΥ. Π. ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ψυχιατρικό Τμήμα Νοσοκομείου
- Πέντε θέσεις κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
- Τέσσερις θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Μία θέση κλάδου ΤΕ Επισκεπτών – τριών Υγείας

Β΄ ΠΕ. ΣΥ. Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ
Κινητή Μονάδα
- Οκτώ θέσεις κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής
- Δύο θέσεις κλάδου ΤΕ Εργοθεραπευτών

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved