ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Εργατικό Δίκαιο και στην Πολιτική Δικονομία

 

Αθήνα 3.7.2012, 21:54

Θέσεις σπουδαστών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Εργατικό Δίκαιο και στην Πολιτική Δικονομία προκηρύσσει ο Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι τυπικές προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
α) Πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή αντιστοίχου τμήματος νομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής
β) Περαιτέρω τυπική προϋπόθεση αποτελεί και η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, που θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει δίπλωμα ξένης γλώσσας του επιπέδου Proficiency, Kleines Sprachdiplom, Dalf ή Sorbonne, Celi 3, Superior. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει δίπλωμα ξένης γλώσσας από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε για να μπορεί να διαπιστωθεί η επάρκειά του στην ξένη γλώσσα θα κληθεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχη εξέταση.

Ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση (εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, πολιτική δικονομία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα. Σε περίπτωση που οι αιτούντες που έχουν πετύχει στις αντίστοιχες εισαγωγικές εξετάσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, επιλέγονται οι τριάντα καλύτεροι, με κριτήριο, τη βαθμολογία στις σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις εντάξεως στο πρόγραμμα σε συνδυασμό και με το βαθμό του πτυχίου σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ως άνω από 30 Μαΐου 2005 απόφαση του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου ως ακολούθως: «Η σειρά των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελικά καθορίζεται ως εξής: Ο βαθμός που έλαβαν στις εξετάσεις εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε πολλαπλασιάζεται επί δύο. Στο γινόμενο που προκύπτει προστίθεται ο βαθμός (μέσος όρος) του πτυχίου. Το άθροισμα που προκύπτει από την πρόσθεση αυτή διαιρείται με το διαιρέτη τρία. Το πηλίκων που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή αποτελεί το βαθμό επί τη βάσει του οποίου θα κριθεί η σειρά επιτυχίας και επιλογής του υποψηφίου».

Όσοι από τους υποψηφίους ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, οφείλουν να συμμετάσχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεων που έχουν επιλέξει.

Οι εξετάσεις είναι γενικές και σκοπό έχουν να διαπιστώσουν, αν ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών διδακτικών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, το δε τρίτο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεως που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας, που υποβάλλονται από 3 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2012 είναι:
1. Αίτηση (χορηγείται από τις γραμματείες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων).
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου νόμιμα επικυρωμένη.
3. Πτυχίο και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένα.
4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
5. Πιστοποιητικά /πτυχία ξένης γλώσσας νομίμως επικυρωμένα.
6. Προαιρετικά στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο και τις σπουδές του, όπως συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στην κατεύθυνση (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο ή Πολιτική Δικονομία) που επέλεξε ο φοιτητής. Όσοι αποκτήσουν το δίπλωμα αυτό, μπορούν να συνεχίσουν, αν επιλεγούν, για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με το νόμο.

Η ακριβής ημερομηνία για τις εξετάσεις θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση, πάντως κατ’ αρχήν προβλέπεται ότι θα λάβουν χώρα μέσα στο χρονικό πλαίσιο από 1 Οκτωβρίου 2012 έως 15 Οκτωβρίου 2012.

Η ύλη των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τομέα (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία). Proslipsis.gr Οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και εξετάσεων μπορούν να αλλάξουν με απόφαση του Τομέα.

Πληροφορίες παρέχει ο Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, Τ.Κ. 10680, Αθήνα Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10:00-14:00, Εμπορικό Δίκαιο, 6ος όροφος, γραφ. 12, τηλ.: 210-3688363, Πολιτική Δικονομία, 3ος όροφος, γραφ. 13, τηλ. 210-3688358, Εργατικό Δίκαιο, 6ος όροφος, γραφ. 10, τηλ.: 210-3688361.

Πληροφορίες παρέχονται και από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα στις ώρες της ακροάσεώς τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved