ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική

 

Αθήνα 26.10.2012, 3:49

Την λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 ενός νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική», του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενέκρινε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στην μεταφραστική έρευνα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων για σταδιοδρομία στις Βιοεπιστήμες και συγκεκριμένα στους τομείς αιχμής που αυτό καλύπτει. Επίσης προετοιμάζει τους φοιτητές για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ασκώντας την κριτική, αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα καθώς και την ικανότητα συγγραφής επιστημονικών κειμένων.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Μεταφραστική έρευνα στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική». Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι 3 εξάμηνα.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 40. Δεκτοί για φοίτηση θα γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε ενενήντα. Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα 12 υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικά τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα - Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΜΒΓ 101: Γονιδιωματική (Genomics) 6
ΜΜΒΓ 102: Πρωτεϊνωματική (Proteomics) 6
ΜΜΒΓ103: Βιοπληροφορική (Bioinformatics) 6
MMBΓ104: Bιοαπεικονιστικές μέθοδοι (Bioimaging) 6
ΜΜΒΓ105: Ορθή εργαστηριακή πρακτική και ασφάλεια στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Good Laboratory Practices and Laboratory Safety) 3
ΜΜΒΓ106: Ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Complementary Skills) 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Υποχρεωτικά Μαθήματα - Πιστωτικές Μονάδες ECTS
ΜΜΒΓ 201: Ταυτοποίηση μοριακών δεικτών (Biomarkers Discovery) 6
ΜΜΒΓ 202: Aνάπτυξη φαρμάκων και στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις (Drug development and targeted therapeutics) 6
ΜΜΒΓ203: Βιοηθική − Kλινικές δοκιμές (Bioethics − Clinical Trials) 6
MMBΓ204: Μοριακή διαγνωστική (Molecular Diagnostics) 6
ΜΜΒΓ205: Αρχές επιχειρηματικότητας 3
ΜΜΒΓ206: Παρουσίαση επιστημονικής βιβλιογραφίας (Journal Club) 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΜ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Προσωπικό - κόστος
Για την υλοποίηση ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου καθώς και άλλων Τμημάτων του ιδίου Ιδρύματος ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 1 του Ν. 3685/2008.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος θα έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το ΤΜΒΓ. Τα μαθήματα θα γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες του κτηρίου του ΤΜΒΓ που είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα. Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν χρησιμοποιούν την αίθουσα Η./Υ. και τα εργαστήρια του ΤΜΒΓ. Τέλος, το ΠΜΣ θα χρησιμοποιήσει την οργανωμένη βιβλιοθήκη των Σχολών Υγείας του ΔΠΘ.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 104.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
- Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 40.000.
- Μετακινήσεις εξωτερικών διδασκόντων 15.000.
- Εργαστηριακά Αναλώσιμα 45.000.
- Υλικοτεχνική υποδομή 2.000.
- Λοιπά έξοδα 2.000.
Σύνολο 104.000

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και πιθανές χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved