ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό: Φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη

 

Αθήνα 3.11.2012, 23:37

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη», στις κατευθύνσεις: α) Κλινική Διαβητολογία και β) Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στον Σακχαρώδη Διαβήτη και σκοπός η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων, έτσι ώστε να στελεχώσουν τομείς που σχετίζονται με τη Διαβητολογία και η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που άπτονται της Διαβητολογίας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη με δύο κατευθύνσεις: α) Κλινική Διαβητολογία και β) Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη.

Στο ΠΜΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτών, ή άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του ΜΔΕ, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα μαθήματα, έξι μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο και έξι μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε πιστωτικές μονάδες. Το πρώτο εξάμηνο είναι κοινό για όλες τις κατευθύνσεις.

Στο δεύτερο εξάμηνο, ο φοιτητής επιλέγει μεταξύ δύο προτεινόμενων κατευθύνσεων α) Κλινική Διαβητολογία και β) Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα πιστωτικές μονάδες. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής:
α/α - Κωδικός Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΜΝ101 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 5
2 ΜΝ102 Βιοστατιστική – Πληροφορική της Υγείας 5
3 ΜΝ103 Επιδημολογία – Παθογένεια του Σακχαρώδη Διαβήτη 5
4 ΜΝ104 Ψυχολογική προσέγγιση στα χρόνια νοσήματα 5
5 ΜΝ105 Πλάνα φροντίδας στο Σακχαρώση Διαβήτη 5
6 ΜΝ106 Μικροαγγειακές και Μακροαγγειακές επιπλοκές του Σακχαρώδη Διαβήτη 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση «Κλινική Διαβητολογία»
α/α - Κωδικός Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΜΝ211 Άσκηση στον Σακχαρώδη Διαβήτη 5
2 ΜΝ212 Φαρμακευτική αγωγή στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
3 ΜΝ213 Ινσουλινοθεραπεία – αντλίες ινσουλίνης 5
4 ΜΝ214 Διαβητικό πόδι 5
5 ΜΝ215 Διατροφική φροντίδα στον Σακχαρώδη Διαβήτη 5
6 ΜΝ216 Διαβήτης σε ειδικές ομάδες ασθενών 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
Κατεύθυνση: «Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη»
α/α - Κωδικός Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 ΜΝ221 Εκπαίδευση των ασθενών στο Σακχαρώδη Διαβήτη και στην ινσουλινοθεραπεία 5
2 ΜΝ222 Αυτοέλεγχος στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
3 ΜΝ223 Παιδική και Εφηβική ηλικία – σχολείο και Σακχαρώδης Διαβήτης 5
4 ΜΝ224 Αγωγή Υγείας για την πρόληψη στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
5 ΜΝ225 Διατροφική Φροντίδα και άσκηση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 5
6 ΜΝ226 Διαβήτης σε ειδικές ομάδες ασθενών 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ εξάμηνο
α/α - Κωδικός Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα μεταπτυχιακούς φοιτητές, (είκοσι ανά κατεύθυνση). Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη ΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ή άλλων Τμημάτων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και μέλη ΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν 3685/2008 (Α΄ 148).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με την υπάρχουσα υποδομή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.11 περ.α του ν.4009/2011 (Α´195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ.γ του ν.4025/2011 (Α´228) και του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4076/2012 (Α´159), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2019−2020, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 120.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
1. Κόστος εκπαίδευσης 56.000 46,6%
2. Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη 8.000 6,7%
3. Αναλώσιμα – Βιβλία 7.000 5,8%
4. Υποτροφίες 2.100 1,8%
5. Δαπάνες για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών 4.900 4,1%
6. ΕΛΚΕ του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 12.000 10%
7. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 30.000 25%
ΣΥΝΟΛΟ 120.000 100%

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved