ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό: Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία

 

Αθήνα 21.12.2012, 23:47

Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία», από το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση του Οπτικού Συστήματος.

Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
Α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιατρικής απεικόνισης στο οπτικό σύστημα και τον οφθαλμό ειδικότερα,
Β) να εξοπλίσει τους φοιτητές με δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να μπορούν να σχεδιάζουν και να εκτελούν προγράμματα για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, διάγνωση, και παρακολούθηση οφθαλμικών και συστηματικών νόσων,
Γ) να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων με σημαντική κοινωνική και οικονομική επίπτωση στη χώρα μας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία». Δεκτοί για φοίτηση γίνονται πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας, σχολών Θετικών Επιστημών καθώς και των Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των τμημάτων των ΤΕΙ: Οπτικών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, Νοσηλευτικής. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι
4 εξάμηνα.

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ΠΜ ενώ το θέμα δύναται να ορισθεί στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
(ΠΜ) ΕΞΑΜΗΝΟ
Α1. Ανατομία οπτικού συστήματος 10 Α΄
Α2. Εισαγωγή στην ιατρική απεικόνιση 10 Α΄
Α3. Οπτική 10 Α΄
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Β1. Βιοστατιστική 10 Β΄
B2. Θεωρία και μεθοδολογία στην έρευνα 10 Β΄
Β3. H ανάλυση στην ιατρική απεικόνιση του οφθαλμού. 10 Β΄
ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Γ1. Οπτική τομογραφία συνοχής (κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄
Γ2. Πολαριμετρία (κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄
Γ3. Φλουραγγειογραφία (κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄
Γ4. Scheimpflug κάμερα (κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄
Γ5. Specular microscopy (κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄
Γ6. Υπερηχογραφία (κλινικές εφαρμογές) 5 Γ΄
ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.
Δ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 Δ΄
ΣΥΝΟΛΟ Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 Π.Μ.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους 20.

Για την υλοποίηση ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ και ενδεικτικά συνίσταται στα εξής: α) αίθουσες διδασκαλίας, β) εργαστήρια, γ) βιβλιοθήκες, δ) επιστημονικός εξοπλισμός, ε) υπολογιστές.

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το 65% του κόστους λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 58.500 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €
Αμοιβές–αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 29.250
Υποτροφίες 4.500
Δαπάνες μετακινήσεων 8.775
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.925
Αναλώσιμα 2.925
Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−λογισμικού 5.850
Δαπάνες Δημοσιότητας 2.925
Άλλες Δαπάνες 1.350
Σύνολο 58.500

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από: α) δίδακτρα, β) χορηγίες, γ) δωρεές και ε) πάσης φύσεως εισφορές.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved