ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ΜΒΑ του ΤΕΙ Καβάλας

 

Αθήνα 17.1.2013, 7:15

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας επέρχονται τροποποιήσεις στη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων − Master in Business Administration − MBA», που κυρίως αφορούν το πρόγραμμα μαθημάτων.

Ειδικότερα:

Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίσταται ως εξής:
Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε 12, 6 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, 4 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν και 2 μαθήματα από τον πίνακα των προαιρετικών μαθημάτων και των 3 κατευθύνσεων.

Τα 2 μαθήματα που θα επιλεγούν από τον πίνακα των προαιρετικών μαθημάτων καθίστανται υποχρεωτικά για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε 5 πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό Κορμού
Ερευνητική Μεθοδολογία 5
2. Υποχρεωτικό Κορμού
Επιχειρηματικότητα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 5
3. Υποχρεωτικό Κορμού
Διαχείριση Καινοτομίας σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 5
4. Υποχρεωτικό Κορμού
Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων 5
5. Υποχρεωτικό Κορμού
E−logistics και Διοίκηση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας 5
6. Υποχρεωτικό Κορμού
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων 5
2. Υποχρεωτικό
Διαχείριση Αλλαγών 5
3. Υποχρεωτικό
Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων 5
4. Υποχρεωτικό Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων 5
5. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
6. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τοπίνακα των προαιρετικών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5
2. Υποχρεωτικό
Διοικητική Λογιστική 5
3. Υποχρεωτικό Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα 5
4. Υποχρεωτικό Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα 5
5. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
6. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τοπίνακα των προαιρετικών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ 5
2. Υποχρεωτικό
Συμπεριφορά Καταναλωτή 5
3. Υποχρεωτικό
Έρευνα Μάρκετινγκ 5
4. Υποχρεωτικό
Διεθνές Μάρκετινγκ 5
5. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
6. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 30

Προαιρετικά Μαθήματα
α/α Κατεύθυνσης - Μάθημα
1. Στρατηγικής Διοίκησης
Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Στρατηγικής Διοίκησης
Διαχείριση Αλλαγών
3. Στρατηγικής Διοίκησης
Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων
4. Στρατηγικής Διοίκησης
Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων
5. Στρατηγικής Διοίκησης
Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδων Εργαζομένων
6. Στρατηγικής Διοίκησης
Μέτρηση Απόδοσης των Επιχειρήσεων και Στρατηγικών
7. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Διοικητική Λογιστική
9. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα
10. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα
11. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με τη χρήση Η/Υ
12. Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Προγράμματα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών−ERP
13. Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
14. Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά Καταναλωτή
15. Μάρκετινγκ
΄Ερευνα Μάρκετινγκ
16. Μάρκετινγκ
Διεθνές Μάρκετινγκ
17. Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
18. Μάρκετινγκ
Σύγχρονα θέματα Μάρκετινγκ

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό κορμού
Ερευνητική Μεθοδολογία 5
2. Υποχρεωτικό κορμού
Επιχειρηματικότητα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 5
3. Υποχρεωτικό κορμού
Διαχείριση Καινοτομίας σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Β΄ Εξάμηνο
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό κορμού
Χρηματοοικονομική Λογιστική για Στελέχη Επιχειρήσεων 5
2. Υποχρεωτικό κορμού
E−logistics και Διοίκηση Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας 5
3. Υποχρεωτικό κορμού
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Γ΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων 5
2. Υποχρεωτικό
Διαχείριση Αλλαγών 5
3. Υποχρεωτικό
Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 5
2. Υποχρεωτικό Διοικητική Λογιστική 5
3. Υποχρεωτικό Διεθνή Χρημα−
τοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ 5
2. Υποχρεωτικό Συμπεριφορά Καταναλωτή 5
3. Υποχρεωτικό Έρευνα Μάρκετινγκ 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Δ΄ Εξάμηνο
Κατεύθυνση Στρατηγικής Διοίκησης
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό Πληροφοριακά
Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων 5
2. Υποχρεωτικό (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
3. Υποχρεωτικό (επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα 5
2. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
3. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
α/α - Τύπος Μαθήματος - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1. Υποχρεωτικό
Διεθνές Μάρκετινγκ 5
2. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
3. Υποχρεωτικό
(επιλογή από τον πίνακα των προαιρετικών) 5
ΣΥΝΟΛΟ 15

Προαιρετικά Μαθήματα
α/α Κατεύθυνσης Μάθημα
1. Στρατηγικής
Διοίκησης Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Στρατηγικής
Διοίκησης Διαχείριση Αλλαγών
3. Στρατηγικής
Διοίκησης Στρατηγικές Ανθρώπινων Πόρων
4. Στρατηγικής
Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνικές Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων
5. Στρατηγικής
Διοίκησης Ηγεσία και Διοίκηση Ομάδων Εργαζομένων
6. Στρατηγικής
Διοίκησης Μέτρηση Απόδοσης των Επιχειρήσεων και Στρατηγικών
7. Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Χρηματοοικονομική Διοίκηση
8. Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Διοικητική Λογιστική
9. Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Διεθνή Χρηματοοικονομικά και Λογιστικά Πρότυπα
10. Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα
11. Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Μοντελοποίηση Χρηματοοικονομικών με τη χρήση Η/Υ
12. Χρηματοοικονομικής
Διοίκησης Προγράμματα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών - ERP
13. Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
14. Μάρκετινγκ
Συμπεριφορά Καταναλωτή
15. Μάρκετινγκ
Έρευνα Μάρκετινγκ
16. Μάρκετινγκ
Διεθνές Μάρκετινγκ
17. Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
18. Μάρκετινγκ
Σύγχρονα θέματα Μάρκετινγκ

Ε' και ΣΤ' Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved