ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό στους υδρόβιους οργανισμούς από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (29/5/06)


Αθήνα 29.5.2006, 17:23
Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών".

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο "Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών" (Ν.Π.Μ.Σ.) και του υποέργου με τίτλο "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών", που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν από 1 Ιουνίου έως και 14 Ιουλίου 2006 στη Γραμματεία του Ν.Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Ν.Π.Μ.Σ.).
2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις, (βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 με κλίμακα 0-10). Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται), που υπολείπονται. Σε περίπτωση εισαγωγής τους, η εγγραφή ισχύει υπό την προϋπόθεση περάτωσης των σπουδών τους μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 2006.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων ή στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητική δραστηριότητα (εφ’ όσον υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
9. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής και άλλης γλώσσας, εφ’ όσον υπάρχει, νομίμως επικυρωμένα).
10. Δήλωση του Ν.1599/86 “ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος”.
11. Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου.
12. Κάθε άλλο στοιχείο (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λ.π.) που κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Το Ν.Π.Μ.Σ. οδηγεί: 1) στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών" και 2) στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) Επιστημών στην "Εκτροφή Υδρόβιων Οργανισμών".

Στο Ν.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι A.E.I. και T.E.I. Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής συναφών ειδικοτήτων. Η επιλογή και εγγραφή των υποψηφίων γίνεται με βάση τον Ν.2083/92 (παρ. 2α του άρθρου 12) και τον Ν. 2916/2001 (παρ.12 του άρθρου 5), καθώς και ύστερα από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις.

Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Γεωπονίας που εγγράφονται στο Ν.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευσή τους. Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων που εγγράφονται στο Ν.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς και προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με τη Γεωπονία. Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Ζωικής Παραγωγής ή Ιχθυοκομίας-Αλιείας που εγγράφονται στο Ν.Π.Μ.Σ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς και προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευσή τους. Τα μαθήματα ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Εφόσον οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι συναφούς Μ.Δ.Ε. Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και επιθυμούν να συνεχίσουν για την απόκτηση Δ.Δ., θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως και 12 που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και αντίγραφο του Μ.Δ.Ε.

Το Ακαδημαϊκό Έτος 2006-2007 θα εισαχθούν μέχρι οκτώ (8) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι υποψήφιοι για το Μ.Δ.Ε. θα εξεταστούν γραπτά στα γνωστικά αντικείμενα: α) Θεμελιώδεις Αρχές Υδατοκαλλιεργειών, β) Ενδοκρινολογία και Ελεγχόμενη Εκτροφή Ιχθύων.

Η εξεταστέα ύλη στα ανωτέρω αντικείμενα διατίθεται από τη Γραμματεία του Ν.Π.Μ.Σ. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 11 και 15 Σεπτεμβρίου 2006.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία (Ιερά Οδός 86, Βοτανικός Τ.Κ.11855, υπόγειο κτιρίου Δημακοπούλου, αρμόδιος κος Δ. Θεοδώρου τηλ. 210 529 4429, fax 210 529 4401, e-mail: dimteo@aua.gr), καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Ν.Π.Μ.Σ.: http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/metaptyxA_genika.html.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved