ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Δύο νέα μεταπτυχιακά στην μουσική ερμηνεία και στις τεχνολογίες της πληροφορικής στην ιατρική (31/5/06)
 


Αθήνα 31.5.2006, 10:01
Δύο νέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ενέκρινε να λειτουργήσουν από το εκπαιδευτικό έτος 2006-2007 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα, το υπουργείο Παιδείας.

Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο: «Μουσική Ερμηνεία» θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο: «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» θα λειτουργήσουν το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Μουσική ερμηνεία
Το Πρόγραμμα «Μουσική ερμηνεία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπισημίου εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και σκοπό έχει την εξασφάλιση επιπέδου επιστημονικής επάρκειας και καλλιτεχνικής ωριμότητας στη «Μουσική Ερμηνεία», που θεραπεύεται στις εξής κατευθύνσεις:
1. Διεύθυνσης ορχήστρας
2. Διεύθυνσης χορωδίας
3. Μονωδίας
4. Εκτέλεσης Μουσικού Οργάνου
5. Τζαζ
6. Διδακτικής Μουσικού Οργάνου
7. Μουσικής Δωματίου

Το Π.Μ.Σ. απονέμει
Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις:
1. Διεύθυνσης ορχήστρας
2. Διεύθυνσης χορωδίας
3. Μονωδίας
4. Εκτέλεσης Μουσικού Οργάνου
5. Τζαζ
6. Διδακτικής Μουσικού Οργάνου
7. Μουσικής Δωματίου
Β) Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Μουσική Ερμηνεία».

Για το ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των T.E.I, που προέρχονται από Τμήματα Μουσικών Σπουδών ή και άλλα τμήματα συναφών γνωστικών αντικειμένων, (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001 [Φ.Ε.Κ. 114Α΄).
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών στη Μουσική Ερμηνεία, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλου πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται:
α) για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τρία εξάμηνα σπουδών με μέγιστη διάρκεια τα δύο ημερολογιακά έτη.
β) για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τρία τουλάχιστον ημερολογιακά έτη μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
Α. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζονται ως εξής:
Ι. Πρόγραμμα Μαθημάτων
1° εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικό Μάθημα: «Εκτέλεση Ι» (ανά όργανο)
Υποχρεωτικό Μάθημα: «Θέματα Ερμηνείας Ι»
Σεμινάριο Ι (οκτάωρο) Παιδαγωγική του οργάνου Ι
Σεμινάριο II (οκτάωρο)
Σεμινάριο III (οκτάωρο)
2° εξάμηνο σπουδών
Υποχρεωτικό Μάθημα: «Εκτέλεση II»
Υποχρεωτικό Μάθημα: «Θέματα Ερμηνείας II»
Σεμινάριο Ι (οκτάωρο) Παιδαγωγική του οργάνου II
Σεμινάριο II (οκτάωρο)
Σεμινάριο III (οκτάωρο)
3° εξάμηνο σπουδών (Διπλωματική − Ερευνητική Ερνασία)
Υποχρεωτικό μάθημα: Προετοιμασία Διπλωματικής Συναυλίας
Υποχρεωτικό μάθημα: Προετοιμασία υποστηρικτικού κειμένου
II. Τελικές εξετάσεις για την λήψη του ΜΔΕ:
α) Συναυλία. Η διάρκεια της συναυλίας ορίζεται μεταξύ εξήντα (60) και ενενήντα (90) λεπτών (ανάλογα με τις ανάγκες και προδιαγραφές κάθε κατεύθυνσης) και περιέχει έργα που αποδεικνύουν ευρύτητα ρεπερτορίου, τεχνική επάρκεια και καλλιτεχνική ωριμότητα.
β) Μεταπτυχιακή διπλωματική − ερευνητική εργασία.
Το ελάχιστο όριο ορίζεται στις πέντε χιλιάδες λέξεις.
Ειδικά για τη κατεύθυνση της Διδακτικής του οργάνου η εργασία μπορεί να είναι εφαρμοσμένη διδασκαλία με στοιχειώδη τεχνική τεκμηρίωση (ραπόρτο).
Η συναυλία αξιολογείται από μεικτή επιτροπή που αποτελείται από δυο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και ένα τρίτο μέλος που μπορεί να είναι είτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, είτε διακεκριμένη προσωπικότητα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Και οι τρεις αξιολογητές πρέπει να είναι σχετικοί με το αντικείμενο.
Συντελεστές βαθμολογίας: 3 για την τελική συναυλία, 2 για την ερευνητική εργασία και 1 για όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και σεμινάρια. Ειδικά για τη κατεύθυνση της Διδακτικής του Οργάνου οι συντελεστές έχουν ως ακολούθως: 2 για την ερευνητική εργασία ή την εφαρμοσμένη διδασκαλία, 1 για την τελική συναυλία και τα υπόλοιπα μαθήματα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική με ανώτατο όριο απουσιών το 35% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας.

Β. Για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται:
α) Σειρά Συναυλιών/Σκηνικών Δοκιμασιών: η σειρά συναυλιών θα πρέπει να υποστηρίζει μια πρωτότυπη θεματική ενότητα. Οι συναυλίες καθορίζονται ως προς τον αριθμό, την ποιότητα και το ύφος τους από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
β) Υποστηρικτικό Κείμενο: το κείμενο αυτό, υποστηρίζει την θεματική ενότητα που πραγματεύεται η σειρά συναυλιών. Το μέγεθος του κειμένου εξαρτάται από την αναλογία μεταξύ συναυλιών και της ακαδημαϊκής έρευνας και καθορίζεται από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή.
Η τριμελής επιτροπή εποπτεύει την εξέλιξη της προετοιμασίας των συναυλιών και της συγγραφής του υποστηρικτικού κειμένου. Στην τελική υποστήριξη, ενώπιον επταμελούς επιτροπής, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν, μαζί με το υποστηρικτικό κείμενο, ηχογραφημένο και μαγνητοσκοπημένο υλικό των πραγματοποιηθεισών συναυλιών, καθώς και μια ζωντανή τελική συναυλία.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΜΔΕ της «Μουσικής Ερμηνείας» ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε δώδεκα. Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η ανάθεση διδασκαλίας σε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ και προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους θα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος σύμφωνα με τις τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.

Τα λειτουργικά έξοδα του Προγράμματος εκτιμούνται 5.000 ευρώ ετησίως, τα οποία θα καλυφθούν από ιδίους πόρους. Ένας αριθμός σεμιναρίων θα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταλλαγών Erasmus και τα Προγράμματα Ανταλλαγών σύμφωνα με τις διμερείς συμβάσεις που έχει ήδη υπογράψει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.


Τεχνολογίες πληροφορικής
Η δημιουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» έχει σαν αντικείμενο και σκοπό:

• Την εξειδίκευση νέων απόφοιτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ένα ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε γνώσεις νέων τεχνολογιών αιχμής. Η ταχεία ανάπτυξη της Βιοπληροφορικής και της Ιατρικής Απεικονιστικής Τεχνολογίας καθώς και η ευρεία εξάπλωσή των δύο αυτών κλάδων στην Υγεία (Υπολογιστική Αξονική Τομογραφία, Μαγνητική Τομογραφία, Υπερηχογραφία, Ψηφιακή Αγγειογραφία, κ.λπ.) προϋποθέτει, για την αποτελεσματική εκμετάλλευσή της, τη στελέχωσή της με εξειδικευμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (πτυχιούχοι πληροφορικής, ιατροί, μηχανικοί, τεχνολόγοι, βιολόγοι). Οι επιστήμονες αυτοί θα πρέπει να έχουν γνώσεις και σχετική εμπειρία στις νέες τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνουν φυσικές αρχές λήψης και σχηματισμού εικόνων, επεξεργασία, ανάλυση, απεικόνιση καθώς και διαχείριση και μετάδοση ψηφιακών εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών σημάτων, βιοπληροφορική και υπολογιστική βιολογία.

• Την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων ΑΕΙ− ΤEI που ήδη απασχολούνται στην Ιατρική Βιομηχανία να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την πρόκληση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της Υγείας. Το ΠΜΣ θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών αιχμής στο χώρο της Υγείας (τηλεπικοινωνίες στο χώρο της Υγείας, νέας γενιάς ιατρική τεχνολογία απεικόνισης) και στη διαχείριση της βιοϊατρικής πληροφορίας (επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων) όπως και σε θέματα του νέου κλάδου της βιοπληροφορικής.

• Τη δυνατότητα των αποφοίτων του προτεινόμενου ΠΜΣ να είναι συνεχώς στην αιχμή της τεχνολογίας, είτε με συνεχή αυτομόρφωση ή με την συνεχή επιμόρφωσή τους συμμετέχοντας σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

• Την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας με άλλους επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Η υποστήριξη της ιατρικής απεικονιστικής τεχνολογίας στο δίπτυχο εφαρμογή − έρευνα μπορεί μόνο να επιτευχθεί με την καλή συνεργασία εργαζομένων διαφορετικών ειδικοτήτων στο χώρο της Υγείας (π.χ., ιατροί − μηχανικοί − πτυχιούχοι πληροφορικής − τεχνολόγοι). Το παρόν ΠΜΣ ενισχύει αυτή τη συνεργασία μέσα από το προτεινόμενο πρόγραμμα θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του (περιλαμβάνει θεματικές ενότητες μηχανικού−επιστημών υγείας−πληροφορικής) αλλά και από την πρακτική εξάσκηση σε χώρους Υγείας (Νοσοκομεία−κλινικές).

Το Π.Μ.Σ απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις κατευθύνσεις:
α) Πληροφορική στην Ιατρική
β) Βιοπληροφορική
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.

Για το ΜΔΕ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τμημάτων ΑΕΙ Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγράφου 5 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114Α’).
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι του ανωτέρω Μ.Δ.Ε. ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε ορίζεται κατ΄ ελάχιστον σε τρία διδακτικά εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε διδακτικά εξάμηνα. Σε ειδικές περιπτώσεις η Γ.Σ.Ε.Σ μπορεί να παρατείνει το χρόνο αυτό. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτούνται έξι τουλάχιστον εξάμηνα μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες ορίζονται ως εξής (θα τις βρείτε στο συνημμένο αρχείο).

Για τη λήψη του ΜΔΕ οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές θα πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα της αντίστοιχης κατεύθυνσης, σε δύο μαθήματα επιλογής, όπως επίσης και να εκπονήσουν με επιτυχία μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία διάρκειας τουλάχιστον ενός εξαμήνου. Επιπλέον, οι σπουδαστές που δεν είναι απόφοιτοι τμημάτων Πληροφορικής, ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής, υποχρεούνται να εξεταστούν με επιτυχία στα ακόλουθα προπτυχιακά μαθήματα: Δομές Δεδομένων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και σε ένα μάθημα Προγραμματισμού ( C, ή C++).

Για το Διδακτορικό Δίπλωμα απαιτείται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που αποδεδειγμένα οδηγεί στην προαγωγή των επιστημονικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος και του Ε.Κ.Π. Αθήνας, ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου, και μέλη ΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν και μέλη ΔΕΠ και ΕΠ άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή διδάσκοντες σε ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.

Τα συμμετέχοντα Τμήματα διαθέτουν την κτιριακή υποδομή, αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες και τον υπάρχοντα εξοπλισμό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 75,000 Ευρώ ετησίως. Το κόστος λειτουργίας αναλύεται ως εξής:
Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών 30000

Συμπλήρωση Εργαστηριακού Εξοπλισμού 15000
Αναλώσιμα 8000
Δημοσιότητα 2000
Υποτροφίες 6000
Μετακινήσεις 5000
Γραμματειακή υποστήριξη 9000
Σύνολο 75000

Το κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το ΠΜΣ μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές, κλπ.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Τα μαθήματα του προγράμματος \"Πληροφορική στην Ιατρική\" (αρχείο doc)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved