ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέα απόφαση για το μεταπτυχιακό Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αθήνα 3.4.2013, 10:32

Το υπουργείο Παιδείας αντικαθιστά την απόφαση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα λειτουργήσει αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, με την παρακάτω.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση, αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Νοσηλευτικής. Σκοπός είναι η εισαγωγή και καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική Νοσηλευτική έρευνα ώστε αυτοί να αποκτήσουν την ικανότητα να κατανοούν να μετέχουν και να ερμηνεύουν ερευνητικά προγράμματα και αποτελέσματα, καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του τμήματος Νοσηλευτικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής Κατευθύνσεις:
1. Δημόσια Υγεία με Ειδικεύσεις:
α) στη Δημόσια Υγεία.
β) στην Κοινοτική Νοσηλευτική.
γ) στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.
2. Κλινική Νοσηλευτική με Ειδικεύσεις:
α) στη Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική.
β) στην Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική.
γ) στη Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων.
δ) στην Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα.
ε) στην Παιδιατρική Νοσηλευτική.
στ) στην Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων.
ζ) στη Χειρουργική Νοσηλευτική.
η) στην Ψυχική Υγεία.
3. Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία με Ειδικεύσεις:
α) στη Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων.
β) στην Ταξιδιωτική και Διεθνή Υγεία.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής), Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Προγραμμάτων Ψυχολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής των ΤΕΙ καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 150 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επίσης στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/08.

Οι ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες χώρους του Τμήματος Νοσηλευτικής και θα χρησιμοποιηθεί επίσης ο υπάρχον εξοπλισμός.

Το ΠΜΣ του Τμήματος Νοσηλευτικής θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 78.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής: Αμοιβές – αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 60.000, Υποτροφίες 1.000, Δαπάνες μετακινήσεων 2.000, Αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 2.000, Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού - λογισμικού 9.000, Άλλα έξοδα και Δαπάνες δημοσιότητας 4,000.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από: α) δίδακτρα, β) χορηγίες, γ) δωρεές διαφόρων φορέων, δ) ερευνητικά προγράμματα και ε) λοιπές εισφορές.

Oι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

* Ακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι 4 εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση ΜΔΕ ανέρχονται σε 120. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά Κατεύθυνση / Ειδίκευση είναι ως εξής:
- Τα 7 μαθήματα Βασικού Κορμού είναι κοινά για τις 13 ειδικεύσεις.
- Τα 4 μαθήματα κορμού κατεύθυνσης είναι διαφορετικά για κάθε ειδίκευση.
- Tα μαθήματα Ειδίκευσης είναι διαφορετικά για κάθε ειδίκευση.
- Κλινική άσκηση και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική σε όλες τις ειδικεύσεις.
Οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες σε όλες τις Ειδικεύσεις είναι 120.

Κατεύθυνση 1η: Δημόσια Υγεία
Ειδίκευση: Δημόσια Υγεία
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Επιδημιολογία 10
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Πρόληψη 10
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 6
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Δημογραφία 4
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο - Δ΄ Εξάμηνο - Μαθήματα ειδίκευσης ECTS
Ειδικές Εφαρμογές Βιοστατιστικής στη Δημόσια Υγεία 5
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Οικονομία Υγείας 5
Άσκηση 10
Υγιεινή της εργασίας 6
Λήψη Κλινικών Αποφάσεων 4
Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού 5
Επιδημιολογία των Ψυχικών Διαταραχών 5
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30
Ειδίκευση: Κοινοτική Νοσηλευτική

Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα
κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Επιδημιολογία 10
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Πρόληψη 10
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 6
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Δημογραφία 4
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο - Δ΄ Εξάμηνο - Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Κοινοτική Νοσηλευτική για υγιείς πληθυσμιακές ομάδες 5
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Κοινοτική Νοσηλευτική για ασθενείς πληθυσμιακές ομάδες 5
Άσκηση (β΄ μέρος) 10
Κατ’ οίκον νοσηλεία 4
Υγιεινή της εργασίας 6
Κλινική Άσκηση (α΄ μέρος) 10
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο Μαθήματα βασικού κορμού ECTS
Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Επιδημιολογία 10
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Πρόληψη 10
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 6
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Δημογραφία 4
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Κατεύθυνση 2η: Κλινική Νοσηλευτική
Ειδίκευση: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Οργάνωση γαστρεντερολογικής - Ενδοσκοπικής Μονάδας 2
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι στη Γαστρεντερολογία 6
Κλινική προσέγγιση ασθενών με γαστρεντερολογικά προβλήματα 4
Νοσηλευτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις στη Γαστρεντερολογία 4
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Κλινική Άσκηση α μέρος 30
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30 -  Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Διακομιδές βαρέως πασχόντων 2
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Ειδικές θεραπείες στην Εντατική 8
Εντατική Νοσηλευτική – Πολυοργανική δυσλειτουργία 6
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Κλινική Άσκηση α μέρος 30
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας 5
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Βιολογία του Καρκίνου 2
Θεραπευτικές επιλογές αντιμετώπισης κακοήθων νεοπλασιών 5
Νοσηλευτική προσέγγιση ογκολογικών ασθενών 4
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30

Γ΄Εξάμηνο Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Κλινική Άσκηση α μέρος 30
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Ειδικά θέματα λοιμώξεων σε χώρους παροχής υγείας 4
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Εφαρμοσμένη νοσοκομειακή επιδημιολογία και έλεγχος λοιμώξεων 4
Λοιμώξεις σε Ειδικές Μονάδες Υψηλού Κινδύνου 3
Πολιτική χρήσης αντιβιοτικών 3
Συστήματα επιδημιολογικής επιτήρησης 2
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης ECTS
Κλινική Άσκηση α μέρος 30
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Χειρουργική Νοσηλευτική
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Ειδικά χειρουργικά νοσηλευτικά προβλήματα 6
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Θεραπείες ελάχιστης επεμβατικότητας 2
Περιεγχειρητική νοσηλευτική 4
Προσέγγιση χειρουργικού ογκολογικού αρρώστου 4
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης ECTS
Κλινική Άσκηση α μέρος 30
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Διαχείριση ασθενών με οξέα καρδιαγγειακά προβλήματα 4
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Διαχείριση ασθενών με χρόνια καρδιαγγειακά προβλήματα 4
Παρεμβατικές διαδικασίες στη διάγνωση και αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου 4
Οργάνωση - Διοίκηση ειδικών καρδιολογικών μονάδων 2
Πρόληψη καρδιαγγειακής νόσου 2
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο - Δ΄ Εξάμηνο - ECTS
Κλινική Άσκηση α μέρος 30
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Ψυχική Υγεία
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα κορμού κατεύθυνσης
Βιοστατιστική 6
Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική 4
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Ειδικά Κλινικά θέματα 4
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Θεραπευτική 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Κλινική Επιδημιολογία 2
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Μαθήματα ειδίκευσης
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικήςεργασίας 2
Ειδικά θέματα Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής 4
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Κοινωνική - Κοινοτική Ψυχιατρική 4
Ψυχοθεραπείες 4
Ψυχοπαθολογία και Νοσηλευτική Φροντίδα παιδιών και εφήβων 4
Σύνολο ECTS 30 Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο - Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων και Ειδικών Ομάδων 8
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Ψυχοφαρμακολογία 2
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Κλινική Άσκηση α μέρος 20
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Κατεύθυνση 3η: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία
Ειδίκευση: Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα ειδίκευσης ECTS
Βιοστατιστική 6
Δημόσια Υγεία και Ταξιδιωτική Υγεία. Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα Επιτήρησης. Νεοαναδυόμενα Νοσήματα 3
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Εκτίμηση Κινδύνου του Ταξιδιώτη πριν το ταξίδι. Ο ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής 3
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Επιδημιολογία και Πρόληψη των Λοιμωδών Νοσημάτων σε Ταξιδιώτες 4
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Η Υγεία των Μεταναστών και Προσφύγων 3
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Ταξιδιωτική Υγεία. Κλιματολογικές αλλαγές 3
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Προληπτική Ιατρική και Γενικές Αρχές Εμβολιασμού Ταξιδιωτών 4
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Ταξιδιώτες με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας και Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού 3
Ταξιδιωτική Ιατρική: Ιστορική εξέλιξη. Οργάνωση και λειτουργία Ιατρείου Ταξιδιωτικής Ιατρικής 3
Τροπικές και Παρασιτικοί Νόσοι 4
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30

Γ΄Εξάμηνο - Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Διαχείριση του ταξιδιώτη μετά την επιστροφή 5
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Καταδυτική και Αεροπορική Ιατρική 5
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Κλινική Άσκηση α μέρος 20
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120

Ειδίκευση: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
Α΄ Εξάμηνο - Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα βασικού κορμού - ECTS - Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Βιοστατιστική 6
Αρχές Διαχείρισης Κρίσεων και Περιβαλλοντικές Καταστροφές 2
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας 4
Βασικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου - Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 2
Ειδικά Θέματα στην Πληροφορική Υγείας 4
Διαχείριση Κρίσεων στον Αναπτυσσόμενο Κόσμο 2
Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 6
Επιδημιολογία και Έλεγχος Επιδημικών Νοσημάτων 4
Ερευνητική Μεθοδολογία 6
Θέματα Ψυχικής Υγείας σε Περιόδους Κρίσεων 4
Τεχνικές συγγραφής επιστημονικής εργασίας 2
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Διαχείριση Επικοινωνίας 2
Το Δίκαιο της Υγείας 2
Πολιτικοί και Θεσμικοί Παράγοντες στη Διαχείριση Κρίσεων 2
Συμβάντα από ηθελημένη απελευθέρωση βλαπτικών παραγόντων 2
Υγεία και Ασφάλεια Προσωπικού Διαχείρισης Κρίσεων 2
Φυσικές Καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) 2
Διαχείριση Νεκρών, Υδάτινων Πόρων, Αποχέτευσης και Απορριμμάτων σε Συνθήκες Κρίσης.
Διατροφή - Οικοτοξικολογία 2
Διαχείριση Προβλημάτων Υγείας σε Μαζικές Καταστροφές 2
Εντατική Θεραπεία και Μαζικό Τραύμα 2
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γ΄ Εξάμηνο - Δ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ειδίκευσης - ECTS
Μαζικές Καταστροφές: Παιδιά και Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού 4
Κλινική Άσκηση β μέρος 10
Οργάνωση και Διοίκηση, Πόροι και Ανθρώπινο Δυναμικό 3
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
Οργάνωση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης στην Κοινότητα 3
Κλινική Άσκηση α μέρος 20
Σύνολο ECTS 30 - Σύνολο ECTS 30
Γενικό Σύνολο 120


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved